0

bài 9 lớp 6

10 310 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Bài 9: Học nhóm Tìm và chọn nội dung đề tài Lớp học bổ túc văn hoá Đi học đêm Cô giáo Thái Đốt đuốc đi học I/ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI -Vẽ tranh đề tài học tập có thể vẽ các nội dung như:……………………………………. ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Đang đi học đang học ở lớp, học nhóm ở nhà, học ở thư viện…. II/ CÁCH VẼ Vẽ nội dung gì? B2: ……………………………………………………… B3: ………………………………………………………. Hoàn thiện hình và vẽ màu B4: ……………………………………………………… Tìm và chọn nội dung đề tài B1: ……………………………………………………… Tìm hiønh ảnh Tìm bố cục (phác mảng chính phụ) III/ THỰC HÀNH - KHỔ GIẤY A4 VẼ TRANH : ĐỀ TÀI HỌC TẬP MÀU TỰ CHỌN - KHỔ GIẤY A4 VẼ TRANH : ĐỀ TÀI HỌC TẬP MÀU TỰ CHỌN - KHỔ GIẤY A4 VẼ TRANH : ĐỀ TÀI HỌC TẬP MÀU TỰ CHỌN BÀI TẬP VỀ NHÀ • -Hoàn thành bài tập ở lớp. • -Chuẩn bò BÀI 10: MÀU SẮC . GIẤY A4 VẼ TRANH : ĐỀ TÀI HỌC TẬP MÀU TỰ CHỌN BÀI TẬP VỀ NHÀ • -Hoàn thành bài tập ở lớp. • -Chuẩn bò BÀI 10: MÀU SẮC . Bài 9: Học nhóm Tìm và chọn nội dung đề tài Lớp học bổ túc văn hoá Đi học đêm Cô giáo Thái Đốt đuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 9 lớp 6, bài 9 lớp 6,

Hình ảnh liên quan

Hoàn thiện hình và vẽ màu - bài 9 lớp 6

o.

àn thiện hình và vẽ màu Xem tại trang 8 của tài liệu.