0

Tuyển tập đề thi HSG toàn quốc

9 674 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

Luyện giao lu toán tuổi thơ toàn quốc Năm học 2009-2010 Câu 1: Tìm hai số có hiệu bằng 3608, biết rằng nếu lấy số bị trừ cộng số trừ hiệu của chúng lại thì đợc 8252. Câu 2: Hiện nay tổng số tuổi của mẹ, của An và của Bình là 47 tuổi.Cách nay 2 năm, tuổi của mẹ hơn tổng số tuổi của An và Bình là 27 tuổi và Bình kém An 5 tuổi.Hỏi hiện nay mỗi ngời bao nhiêu tuổi ? Câu 3: 24 ngời thợ làm việc mỗi ngày 10 giờ, liên tục trong 36 ngày thì xong công việc.Nếu chỉ 15 ngời thợ làm việc mỗi ngày 8 giờ thì trong bao lâu mới làm xong công việc ? Câu 4: Cha hơn con 36 tuổi. 5 năm trớc đây tuổi con bằng 5 1 tuổi cha. Tuổi cha hiện nay là: Câu 5: Số tự nhiên bé nhất khi chia cho 5 d 2, chia cho 7 d 6. Số đó là: Câu 6: Có 3 bao gạo cân nặng tổng cộng 127 kg. Ngời ta lấy ra 4 1 số gạo bao gạo thứ nhất; 3 1 số gạo bao gạo thứ hai ; 7 2 số gạo bao gạo thứ ba. Thì số gạo còn lại của ba bao bằng nhau. Mỗi bao gạo nặng là: . kg. Câu 7: Vận tốc nớc chảy của một dòng sông là 18m/phút. Một ngời bơi xuôi dòng 800m hết 8 phút. Cùng vận tốc nh vậy, ngời đó bơi ngợc dòng hết đoạn sông 800m đó trong: phút . giây. Câu 8: Một bể nớc hình hộp chữ nhật dài 2m; rộng 1,2 m; cao 1,5m hiện đang chứa 600l nớc. Lúc 6 giờ 45 phút ngời ta mở vòi nớc chảy vào bể, mỗi phút chảy đợc 15l. Do có một lỗ hổng ở đáy nên đến 10 giờ 55 phút bể mới đầy. Lỗ hổng chảy nớc ra ngoài là: (lít/phút). Câu 9: Một học sinh đặt ra kế hoạch cho mình tháng này phải tổng số điểm là 180 điểm. Do cố gắng, bạn đó đã đạt đợc 270 điểm. Nh vậy: a) Bạn đó đã đạt đợc . % kế hoạch. b) Bạn đó đã vợt mức . % kế hoạch. Câu 10: Cho phân số 29 17 .Cùng cộng vào tử số và mẫu số của phân số đã cho một số tự nhiên thì đợc một phân số mới có giá trị bằng phân số 9 6 .Vậy số tự nhiên đó là : Câu 11: Nhà An có một cái bể chứa nớc hình chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,5m, chiều cao 1m. Trong bể đã có 800 lít nớc và 1dm 3 = 1 lít. Để bể đầy nớc thì phải đổ thêm và bể lít nớc. Câu 12: Một khu đất nh hình vẽ, biết AM = 12m,MN=15m, NP=3m, PD=10m, BM=14m, CP=22m, EN=9m. Diện tích khu đất là: . Câu 13: Quãng đuờng AB dài 25km. Một ngời đi bộ từ A đợc 5 km Rồi đi ô tô mất 2 1 giờ thì đến B. Vận tốc của ô tô là: Câu 14: đề thi giao lu toán tuổi thơ cấp tỉnh A B C D E M N P Trong một mảnh vờn hình chữ nhật, ngời ta đào mọt cái ao hình thoi, đờng chéo góc dài 12 m, đờng chéo góc ngắn là 8 m.Hỏi còn bao nhiêu đất để trồng trọt, biết mảnh vờn có chiều dài 36 m và chiều rộng 24 m 36 m 24 m Năm học 2009-2010 Đề thi cá nhân ( Đề số 01) Thời gian làm bài 30 phút (Không kể thời gian giao nhận đề) Câu 1: Cho phân số 37 12 , để đợc phân số 11 6 ta phải thêm tứ số và mẫu số của phân số đã cho số: (18) Câu 2: Một học sinh viết: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, và tiếp tục nh vậy để có một dãy số. Số hạng thứ 2008 mà bạn đó viết là số: (6) Câu 3: 3 1 bao gạo nặng hơn 4 1 bao gạo đó 5 kg. Bao gạo đó nặng: . kg.(60 kg). Câu 4: Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi và con bằng 3 1 tuổi mẹ. Cách đây 3 năm tuổi con là: ( 9 tuổi). Câu 5: Cho hai số tự nhiên có các đặc điểm sau: là số có 2 chữ số giống nhau và không chia hết cho 2, 3, 5. Vậy, hai số đó là: .(11 và 77). Câu 6: Một trờng bán trú dự trữ gạo đủ cho 240 học sinh ăn trong 27 ngày. nhà trờng mới nhận thêm 30 học sinh nữa. Số gạo trên đủ dùng trong ngày. (24) Câu 7: Số nữ sinh lớp 5A chiếm 54% số học sinh của cả lớp. Biết rằng số nữ sinh trong lớp là 27 bạn nữ. Số học sinh cả lớp là: . Câu 8: Một hình thang có diện tích 60m 2 , hiệu hai đáy bằng 4m. Nếu đáy lớn tăng thêm 2m thì diện tích hình thang tăng thêm 6m 2 . Độ dài hai đáy là: Cho độ dài đờng chéo của hình vuông là 12cm. Câu 9: Diện tích hình tròn là: Câu 10: Diện tích của phần hình vuông nằm ngoài đờng tròn là: Hà Nội cách Lâm Đồng 1150km. Thờng ngày một máy bay bay từ Hà Nội với vận tốc 460km/giờ thì đến Lâm Đồng lúc 11giờ 15 phút. Nhng hôm nay, bay đợc 5 3 quãng đờng thì gặp thời tiết xấu nên phải giảm vận tốc đi 60km/giờ. Câu 11: Thời gian khởi hành thờng ngày tại Hà Nội là: Câu 12: Thời gian máy bay đến Lâm Đồng hôm nay là: Câu 13: Anh đi từ nhà đến trờng mất 30 phút, em đi từ nhà đến trờng mất 40 phút. Nếu em đi trớc anh 5 phút thì anh sẽ đuổi kịp em ở chỗ trên quãng đờng từ nhà đến tr- ờng. Câu 14: Cho hình chữ nhật ABCD. Trên BC lấy điểm M sao cho BM = MC. Biết diện tích ABM = 350 cm 2 . Tính diện tích hình thang AMDB? đề thi giao lu toán tuổi thơ cấp tỉnh đề số 01 C D A B M Câu 1: Cho phân số 37 12 , để đợc phân số 11 6 ta phải thêm tứ số và mẫu số của phân số đã cho số: Câu 2: Một học sinh viết: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, và tiếp tục nh vậy để có một dãy số. Số hạng thứ 2008 mà bạn đó viết là số: Câu 3: 3 1 bao gạo nặng hơn 4 1 bao gạo đó 5 kg. Bao gạo đó nặng: . kg Câu 4: Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi và con bằng 3 1 tuổi mẹ. Cách đây 3 năm tuổi con là: Câu 5: Cho hai số tự nhiên có các đặc điểm sau: là số có 2 chữ số giống nhau và không chia hết cho 2, 3, 5. Vậy, hai số đó là: . Câu 6: Một trờng bán trú dự trữ gạo đủ cho 240 học sinh ăn trong 27 ngày. nhà trờng mới nhận thêm 30 học sinh nữa. Số gạo trên đủ dùng trong ngày. Câu 7: Số nữ sinh lớp 5A chiếm 54% số học sinh của cả lớp. Biết rằng số nữ sinh trong lớp là 27 bạn nữ. Số học sinh cả lớp là: . Câu 8: Một hình thang có diện tích 60m 2 , hiệu hai đáy bằng 4m. Nếu đáy lớn tăng thêm 2m thì diện tích hình thang tăng thêm 6m 2 . Độ dài hai đáy là: Cho độ dài đờng chéo của hình vuông là 12cm. Câu 9: Diện tích hình tròn là: Câu 10: Diện tích của phần hình vuông nằm ngoài đờng tròn là: Hà Nội cách Lâm Đồng 1150km. Thờng ngày một máy bay bay từ Hà Nội với vận tốc 460km/giờ thì đến Lâm Đồng lúc 11giờ 15 phút. Nhng hôm nay, bay đợc 5 3 quãng đờng thì gặp thời tiết xấu nên phải giảm vận tốc đi 60km/giờ. Câu 11: Thời gian khởi hành thờng ngày tại Hà Nội là: Câu 12: Thời gian máy bay đến Lâm Đồng hôm nay là: Câu 13: Anh đi từ nhà đến trờng mất 30 phút, em đi từ nhà đến trờng mất 40 phút. Nếu em đi trớc anh 5 phút thì anh sẽ đuổi kịp em ở chỗ trên quãng đờng từ nhà đến tr- ờng. Câu 14: Cho hình chữ nhật ABCD. Trên BC lấy điểm M sao cho BM = MC. Biết diện tích ABM = 350 cm 2 . Tính diện tích hình thang AMDB? Đáp án đề số 01 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C D A B M Đáp án 18 6 60 9 11;77 24 50 12;8 26,8 144 Câu 8: Gọi hình thang là BCD; hai đáy là a,b ( a>b); đờng cao BH. Ta có: S BCE = 2 1 xBHxCE = 6 => BH = 6. a - b = 4 => a = b + 4. S ABCD = 2 1 x ( a + b )x BH = 60 a + b = 20 => a = 12, b = 8. Câu 9+10: Gọi cạnh của hình vuông là a. Ta có: diện tích đờng tròn là: 3,14 x 2 a x 2 a = 14,3 4 ì ì aa Mặt khác: a x a = 12x6 Diện tích đờng tròn là: Diện tích hình vuông là: a x a = 72 Câu 11+12: Thời gian thờng ngày máy bay bay từ HN đến LĐ là: 1150 : 460 = Thờng ngày máy bay suất phát tại HN là: Thời gian hôm nay máy bay đến LĐ là: Câu 13: 1 phút anh đi đợc: 30 1 quãng đờng; 1 phút em đi đợc: 40 1 quãng đờng Mỗi phút anh đi nhiều hơn em là: 30 1 - 40 1 = 120 1 quãng đờng Em đi trớc anh 5 phút nên cách anh là: 40 5 quãng đờng Thời gian để anh đuổi kịp em là: 40 5 : 120 1 = 15 (phút) Sau 15 phút anh đi đợc là: 30 15 = 2 1 quãng đờng. Đáp số: anh đuổi kịp em ở chính giữa quãng đờng. Câu 14: Ta có: S ABCD = 3S ABM = 3350 = 1050 m 2 đề đề suất giao lu toán tuổi thơ toàn quốc Năm học 2009-2010 Đề thi cá nhân A B C D E H Thời gian làm bài 30 phút (Không kể thời gian giao nhận đề) Câu 1: Tích các chữ số của một số có hai chữ số gấp đôi tổng các chữ số của nó. Nếu lấy số đã cho trừ đi 27 thì đợc một số có hai chữ số là hai chữ số của số đã cho, nhng viết theo thứ tự ngợc lại. Số đã cho là: Câu 2: Cho dãy số: 1, 7, 13, 19, 25, 31, . Trong các số: 250, 363, 2005; số thuộc dãy trên là: . Câu 3: Tổng S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + . + 8192 = . Câu 4: Cha hơn con 36 tuổi. 5 năm trớc đây tuổi con bằng 5 1 tuổi cha. Tuổi cha hiện nay là: Câu 5: Số tự nhiên bé nhất khi chia cho 5 d 2, chia cho 7 d 6. Số đó là: Câu 6: Có 3 bao gạo cân nặng tổng cộng 127 kg. Ngời ta lấy ra 4 1 số gạo bao gạo thứ nhất; 3 1 số gạo bao gạo thứ hai ; 7 2 số gạo bao gạo thứ ba. Thì số gạo còn lại của ba bao bằng nhau. Mỗi bao gạo nặng là: . kg. Câu 7: Vận tốc nớc chảy của một dòng sông là 18m/phút. Một ngời bơi xuôi dòng 800m hết 8 phút. Cùng vận tốc nh vậy, ngời đó bơi ngợc dòng hết đoạn sông 800m đó trong: phút . giây. Câu 8: Một bể nớc hình hộp chữ nhật dài 2m; rộng 1,2 m; cao 1,5m hiện đang chứa 600l nớc. Lúc 6 giờ 45 phút ngời ta mở vòi nớc chảy vào bể, mỗi phút chảy đợc 15l. Do có một lỗ hổng ở đáy nên đến 10 giờ 55 phút bể mới đầy. Lỗ hổng chảy nớc ra ngoài là: (lít/phút). Câu 9: Một học sinh đặt ra kế hoạch cho mình tháng này phải tổng số điểm là 180 điểm. Do cố gắng, bạn đó đã đạt đợc 270 điểm. Nh vậy: a) Bạn đó đã đạt đợc . % kế hoạch. b) Bạn đó đã vợt mức . % kế hoạch. Câu 10: Cuối năm học, một trờng tiểu học tổ chức bế giảng năm học theo chơng trình dự định nh sau: - Cô Tổng phụ trách đội đọc diễn văn hết: 10 phút. - Cô Hiệu trởng lên nhận xét đánh giá kết quả năm học và trao giải cho các bạn đạt kết học sinh giỏi, khá hết: 50 phút. - Liên hoan ca múa nhạc: 45 phút. - Xem phim tài liệu về các kết quả đạt đợc của nhà trờng trong năm học vùa qua: 30 phút. - Dự trữ nghỉ giải lao: 20 phút. Nh vậy: a) Chơng trình kéo dài trong giờ phút. b) Nếu buổi lễ bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút thì sẽ kết thúc vào giờ phút. Câu 11: Nhà An có một cái bể chứa nớc hình chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,5m, chiều cao 1m. Trong bể đã có 800 lít nớc và 1dm 3 = 1 lít. Để bể đầy nớc thì phải đổ thêm và bể lít nớc. Câu 12: Một khu đất nh hình vẽ, biết AM = 12m,MN=15m, NP=3m, PD=10m, BM=14m, CP=22m, EN=9m. Diện tích khu đất là: . Câu 13: Quãng đuờng AB dài 25km. Một ngời đi bộ từ A đợc 5 km Rồi đi ô tô mất 2 1 giờ thì đến B. Vận tốc của ô tô là: Câu 14: Cho hình vẽ: A B C D E M N P Luyện giao lu toán tuổi thơ toàn quốc Năm học 2009-2010 Câu 1: Tìm hai số có hiệu bằng 3608, biết rằng nếu lấy số bị trừ cộng số trừ hiệu của chúng lại thì đợc 8252. Câu 2: Hiện nay tổng số tuổi của mẹ, của An và của Bình là 47 tuổi.Cách nay 2 năm, tuổi của mẹ hơn tổng số tuổi của An và Bình là 27 tuổi và Bình kém An 5 tuổi.Hỏi hiện nay mỗi ngời bao nhiêu tuổi ? Câu 3: 24 ngời thợ làm việc mỗi ngày 10 giờ, liên tục trong 36 ngày thì xong công việc.Nếu chỉ 15 ngời thợ làm việc mỗi ngày 8 giờ thì trong bao lâu mới làm xong công việc ? Câu 4: Cha hơn con 36 tuổi. 5 năm trớc đây tuổi con bằng 5 1 tuổi cha. Tuổi cha hiện nay là: Câu 5: Số tự nhiên bé nhất khi chia cho 5 d 2, chia cho 7 d 6. Số đó là: Câu 6: Có 3 bao gạo cân nặng tổng cộng 127 kg. Ngời ta lấy ra 4 1 số gạo bao gạo thứ nhất; 3 1 số gạo bao gạo thứ hai ; 7 2 số gạo bao gạo thứ ba. Thì số gạo còn lại của ba bao bằng nhau. Mỗi bao gạo nặng là: . kg. Câu 7: Vận tốc nớc chảy của một dòng sông là 18m/phút. Một ngời bơi xuôi dòng 800m hết 8 phút. Cùng vận tốc nh vậy, ngời đó bơi ngợc dòng hết đoạn sông 800m đó trong: phút . giây. Câu 8: Một bể nớc hình hộp chữ nhật dài 2m; rộng 1,2 m; cao 1,5m hiện đang chứa 600l nớc. Lúc 6 giờ 45 phút ngời ta mở vòi nớc chảy vào bể, mỗi phút chảy đợc 15l. Do có một lỗ hổng ở đáy nên đến 10 giờ 55 phút bể mới đầy. Lỗ hổng chảy nớc ra ngoài là: (lít/phút). Câu 9: Một học sinh đặt ra kế hoạch cho mình tháng này phải tổng số điểm là 180 điểm. Do cố gắng, bạn đó đã đạt đợc 270 điểm. Nh vậy: a) Bạn đó đã đạt đợc . % kế hoạch. b) Bạn đó đã vợt mức . % kế hoạch. Câu 10: Cho phân số 29 17 .Cùng cộng vào tử số và mẫu số của phân số đã cho một số tự nhiên thì đợc một phân số mới có giá trị bằng phân số 9 6 .Vậy số tự nhiên đó là : Câu 11: Nhà An có một cái bể chứa nớc hình chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,5m, chiều cao 1m. Trong bể đã có 800 lít nớc và 1dm 3 = 1 lít. Để bể đầy nớc thì phải đổ thêm và bể lít nớc. Câu 12: Một khu đất nh hình vẽ, biết AM = 12m,MN=15m, NP=3m, PD=10m, BM=14m, CP=22m, EN=9m. Diện tích khu đất là: . Câu 13: Quãng đuờng AB dài 25km. Một ngời đi bộ từ A đợc 5 km Rồi đi ô tô mất 2 1 giờ thì đến B. Vận tốc của ô tô là: Câu 14: Bài giải A B C D E M N P Trong một mảnh vờn hình chữ nhật, ngời ta đào mọt cái ao hình thoi, đờng chéo góc dài 12 m, đờng chéo góc ngắn là 8 m.Hỏi còn bao nhiêu đất để trồng trọt, biết mảnh vờn có chiều dài 36 m và chiều rộng 24 m 36 m 24 m Luyện giao lu toán tuổi thơ Năm học 2009-2010 Câu 1: Tính nhanh : ( 54 321 x 16 : 12345 ) : ( 54321 : 15 ) Câu 2: Cho dãy số : 1 4; 16 ; 18 .94 ; 96 ; 98 . a)Tính tổng giá trị của dãy số trên . b)Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy số là 8 ? Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên ? Câu 3: Cho một phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998.Hiệu số lớn hơn số trừ là 135.Hãy tìm số bị trừ và số trừ của phé p tính đó ? Câu 4: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của nó bằng 13 .Nếu đổi vị trí 2 chữ số của số phải tìm thì số đó tăng lên 9 đơn vị ? Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng ẳ chiều dài.Nừu kéo dàithêm chiều dài 11 m và chiều rộng 101 m thì đợc hình vuông.Hãy tính chu vi của hình chữ nhật đó ? Câu 6: Hai tỉnh A và B cách nhau 72 km. Lúc 7 giờ một ngời đi xe máy tỉnh A về tỉnh B, cùng lúc đó có một ngời đi xe đạp từ tỉnh B về tỉnh A và hai ngời gặp nhau lúc 8 h 30 phút.Tìm vận tốc của mỗi ngời, biết vận tốc của ngời đi xe đạp bằng 1/3 vận tốc ngời đi xe máy ? Câu 7: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng 2 đáy là 50,4 m.Nếu tăng đáy lớn thêm 7,2 m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 64,8 m 2 .Tính diện tích thửa ruộng đó ? Câu 8: Có 12 chị thợ dệt trong 3 ngày đợc 120 tá áo.Hỏi nếu muốn dệp 180 tá áo trong 2 ngày thì cần có thêm bao nhiêu công nhân ? ( Biết rằng năng suất của mọi ngời nh nhau) ==================================== Luyện giao lu toán tuổi thơ Năm học 2009-2010 Câu 1: Tính nhanh : ( 54 321 x 16 : 12345 ) : ( 54321 : 15 ) Câu 2: Cho dãy số : 1 4; 16 ; 18 .94 ; 96 ; 98 . a) Tính tổng giá trị của dãy số trên . b)Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy số là 8 ? Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên ? Câu 3: Cho một phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998.Hiệu số lớn hơn số trừ là 135.Hãy tìm số bị trừ và số trừ của phé p tính đó ? Câu 4: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của nó bằng 13 .Nếu đổi vị trí 2 chữ số của số phải tìm thì số đó tăng lên 9 đơn vị ? Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng ẳ chiều dài.Nừu kéo dàithêm chiều dài 11 m và chiều rộng 101 m thì đợc hình vuông.Hãy tính chu vi của hình chữ nhật đó ? Câu 6: Hai tỉnh A và B cách nhau 72 km. Lúc 7 giờ một ngời đi xe máy tỉnh A về tỉnh B, cùng lúc đó có một ngời đi xe đạp từ tỉnh B về tỉnh A và hai ngời gặp nhau lúc 8 h 30 phút.Tìm vận tốc của mỗi ngời, biết vận tốc của ngời đi xe đạp bằng 1/3 vận tốc ngời đi xe máy ? Câu 7: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng 2 đáy là 50,4 m.Nếu tăng đáy lớn thêm 7,2 m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 64,8 m 2 .Tính diện tích thửa ruộng đó ? Câu 8: Có 12 chị thợ dệt trong 3 ngày đợc 120 tá áo.Hỏi nếu muốn dệp 180 tá áo trong 2 ngày thì cần có thêm bao nhiêu công nhân ? ( Biết rằng năng suất của mọi ngời nh nhau) . m 2 đề đề suất giao lu toán tuổi thơ toàn quốc Năm học 2009-2010 Đề thi cá nhân A B C D E H Thời gian làm bài 30 phút (Không kể thời gian giao nhận đề) . 24 m 36 m 24 m Năm học 2009-2010 Đề thi cá nhân ( Đề số 01) Thời gian làm bài 30 phút (Không kể thời gian giao nhận đề) Câu 1: Cho phân số 37 12 , để
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi HSG toàn quốc, Tuyển tập đề thi HSG toàn quốc,

Hình ảnh liên quan

Câu 9+10: Gọi cạnh của hình vuông là a. Ta có: diện tích đờng tròn là: 3,14 x  - Tuyển tập đề thi HSG toàn quốc

u.

9+10: Gọi cạnh của hình vuông là a. Ta có: diện tích đờng tròn là: 3,14 x Xem tại trang 4 của tài liệu.