Kiểm định chất lượng giáo dục Danh mục minh chứng tiêu chuẩn 3

4 1.2K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2020, 08:27

Trường có đủ các phòng đúng diện tích và trang thiết bị phù hợp với từng phòng theo đúng quy định của trường Trung học cơ sở. Có khuôn viên trường rộng rãi, có chơi, bãi tập ngoài trời và trong nhà cho học sinh hoạt động đảm bảo an toàn phù hợp. Thực hiện tốt việc xây dựng môi trường XanhSạchĐẹp. Tham mưu tốt với Lãnh đạo các cấp cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị nhà trường . Hằng năm nhà trường có kiểm kê tài sản định kỳ, thanh lý những đồ dùng không sử dụng được, riêng các trang thiết bị dạy học bị hư hỏng nhẹ luôn được sửa chữa kịp thời. Có đầy đủ các loại hồ sơ quản lý phòng nghe nhìn, thiết bị, thư viện và y tế, có nội quy hoạt động rõ ràng. Các loại hồ sơ trên hàng tháng đều được Ban lãnh đạo ký duyệt. Tổng số tiêu chí : 6 Tổng số tiêu chí đạt: 6 Tổng số tiêu chí chưa đạt: 0 DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN Số, ngày ban hành, Nơi ban hành thời điểm Tiêu chí Tên minh chứng người thực vấn, quan sát [H3-3.1] Tiêu chí 1: Khn viên, cổng tường rào, sân chơi, sân thể dục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà trường Nhà trường Danh mục thiết bị tối thiểu môn thể dục 3.1 Khuôn Kiểm tra hữu Nhà trường viên, cổng Khuôn viên xanh đẹp an toàn Kiểm tra hữu Nhà trường tường rào, Cổng trường sân chơi, Sân tập TDTT Kiểm tra hữu Nhà trường sân thể dục Sơ đồ tổng thể khuôn viên nhà trường Kiểm tra hữu Nhà trường Sơ đồ tổng thể khu nhà trường Kiểm tra hữu Nhà trường [H3-3.2] Tiêu chí 2: Phịng học phịng mơn khối phục vụ học tập Kiểm tra hữu số phòng học Kiểm tra hữu Nhà trường 3.2 Phịng học phịng mơn khối phục vụ học tập Sổ Tài sản Nhà trường Biên bàn giao kiểm kê tài sản lớp Nhà trường Biên kiểm kê tài sản năm phịng mơn khối phịng phục vụ học tấp Báo cáo kiểm kê đánh giá tài sản phịng ban hàng năm [H3-3.3] Tiêu chí 3:Khối phịng hành - quản trị Nhà trường Nhà trường Mã minh chứng [H3-3.101] [H3-3.201] [H3-3.201] [H3-3.202] [H3-3.203] Biên bàn giao, kiểm kê phịng hành quản trị Nhà để xe 3.3 Phịng hành - Quản trị Kiểm tra hữu Nhà trường Quyết định thành lập Ban chăm sóc SK Kế hoạch hoạt động phịng y tế Hồ sơ BHYT trường học Hồ sơ cán YTTH Báo cáo công tác YTTH Danh mục thiết bị y tế Danh mục loại thuốc thiết yếu [H3-3.4] Tiêu chí 4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp nước Khu vệ sinh cho cán giáo viên - Học sinh Kiểm tra hữu Nhà trường Nhà trường Nhà trường Nhà trường Nhà trường Nhà trường Nhà trường Hợp đồng bảo dưỡng hệ thống nước Nhà trường Kiểm tra hữu [H3-3.302] Nhà trường [H3-3.401] Nhà trường Nhà trường Kiểm tra hữu Nhà trường Kiểm tra hữu Nhà trường [H3-3.5] Tiêu chí 5: Thiết bị Sổ nhập kho danh mục thiết bị dạy học [H3-3.301] Nhà trường Hồ sơ phịng y tế 3.4 Cơng Hệ thống cấp nước trình vệ sinh, nhà để Hợp đồng thu gom xử lý rác thải xe, nước Thu gom rác thải xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường Học sinh thu gom rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường 3.5 Thiết bị Nhà trường Nhà trường [H3-3.402] [H3-3.501] Sổ tổng hợp bàn giao TBDH, CSVC cho lớp , phòng chức Nhà trường Hồ sơ phịng mơn Nhà trường - Kế hoạch hoạt động phịng mơn, Báo cáo tổng kết phịng học mơn, Sổ mượn trả thiết bị Sổ dăng ký sử dụng thiết bị dạy học , Sổ đầu phòng môn Kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học Biên lý, Kế hoạch quản lý , bảo quản sử dụng thiết bị [H3-3.6] Tiêu chí 6: Thư viện Danh mục sách tài liệu thư viện Khuôn viên thư viện Sổ nhập kho tài liệu thư viện 3.6 Thư viện Sổ theo dõi giáo viên , học sinh mượn trả sách [H3-3.502] [H3-3.503] Nhà trường Nhà trường Nhà trường Nhà trường [H3-3.601] Kiểm tra hữu Nhà trường Nhà trường Sổ đăng ký tổng quát riêng - đăng ký cá biệt Nhà trường Báo cáo hoạt động thư viện (tích hợp với báo cáo tổng kết) Nhà trường [H3-3.602] [H3-3.603] [H3-3.604] HỒ SƠ PHỊNG HỌC BỘ MƠN 1, Sổ đăng ký sử dụng TBDH từ 2014-2015 đến 2019-2020 ... Kiểm tra hữu [H3 -3. 302] Nhà trường [H3 -3. 401] Nhà trường Nhà trường Kiểm tra hữu Nhà trường Kiểm tra hữu Nhà trường [H3 -3. 5] Tiêu chí 5: Thiết bị Sổ nhập kho danh mục thiết bị dạy học [H3 -3. 301]... [H3 -3. 6] Tiêu chí 6: Thư viện Danh mục sách tài liệu thư viện Khuôn viên thư viện Sổ nhập kho tài liệu thư viện 3. 6 Thư viện Sổ theo dõi giáo viên , học sinh mượn trả sách [H3 -3. 502] [H3 -3. 5 03] ... Báo cáo công tác YTTH Danh mục thiết bị y tế Danh mục loại thuốc thiết yếu [H3 -3. 4] Tiêu chí 4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước Khu vệ sinh cho cán giáo viên - Học sinh Kiểm tra hữu Nhà trường

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan