bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

2 577 2
bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

GV: Trần Cờng GA Tin học 6 Ngày 06 tháng 9 năm 2010 Tiết: 6,7 Tuần: 4,5 Chơng I Làm quen với tin học máy tính điện tử Bài 4: máy tính phần mềm máy tính I. mục đích, yêu cầu - Giúp HS biết sơ lợc về các thành phần cơ bản của máy tính điện tử cũng nh cấu trúc chung của máy. - Làm quen với khái niệm về phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính - Biết phân loại đợc phần mềm máy tính máy tính thì hoạt động theo chơng trình. II. phơng pháp, phơng tiện - Đặt vấn đề để HS trao đổi đa ra nhận xét. - Một số linh kiện máy tính đã tháo rời để HS quan sát. III.nội dung Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn bài cũ Đặt vấn đề: Nhắc lại quá trình xử lý 3 bớc (Input --> Xử lý --> Output) bằng cách. ? Để thực hiện một công việc nào đó thờng ngời ta sử dụng qua một quá trình ba bớc. Hãy cho biết đó là những bớc nào. Hoạt động 2: Đặt vấn đề mới. ? Các em thờng quan sát thấy máy tính điện tử có những gì. Một trong những nội dung quan trọng cần truyền đạt nhng HS khó hình dung là máy tính hoạt động d ới sự hớng dẫn của chơng trình , ==> chơng trình là tập hợp các câu lệnh. Dùng chế độ lệnh trong Windows để đa ra khái niệm lệnh Một chỉ thị mà máy tính phải thi hành. VD: Lệnh xem ngày, giờ của hệ thống: Nháy chuột vào Start/Run/ gõ Cmd/ Enter. Trong hộp thoại hiện ra gõ DATE/Enter. Cho HS phát biểu. Nói qui trình xử lý trong máy tính cũng theo qui trình 3 bớc. HS trả lời theo quan sát các HS khác góp ý Một HS tổng kết các quan sát. Từ đây GV đa ra một vài mô hình thực tế để trình bày các thành phần cơ bản của máy tính. Có thể tham khảo cách viết một câu lệnh trong chế độ dòng lệnh cho HS xem. Web: trancuonggv.coo.vn; Email: trancuonggv@gmail.com GV: Trần Cờng GA Tin học 6 Hớng dẫn HS quay lại màn hình Windows bằng lệnh Exit/Enter. Từ đây đa ra khái niệm tập hợp lệnh các lệnh tuần tự. VD: - Mở Notepad gõ hai dòng sau md c:\chuongtrinh copy c:\test.txt c:\chuongtrinh Trong đó test.txt là một tệp có nội dung đợc tạo ra từ trớc đợc lu trên ổ C. - Lu tệp tin với tên THU.BAT (lu ý phần mở rộng của tệp tin là .BAT) vào th mục gốc C:. - Nháy vào nút Start/Run gõ Cmd nhấn Enter. Gõ cd\ để về c:> gõ THU nhấn Enter. Khi đó chơng trình sẽ cho kết quả nh hình dới. Từ đây giải thích ý nghĩa của từng lệnh nh trên để HS hình dung đợc lệnh là gì chơng trình là gì. VD này cũng thể hiện đợc sự khác nhau giữa công cụ tính toán máy tính: Máy tính không chỉ thực hiện tự động từng lệnh đơn giản mà còn thực hiện cả một dãy lệnh (chơng trình) một cách tự động mà không cần sự tham gia của con ngời. GV: yêu cầu HS nêu các yếu tố để một máy tính vận hành đợc trừ nguồn điện. GV: cho HS làm việc theo nhóm trong 3 phút đề nghị một nhóm HS đa ra câu trả lời Nhờ một nhóm khác nhận xét. GV: phân biệt phần cứng phần mềm. GV: Hớng dẫn về khái niệm phần mềm hệ thống(hệ điều hành) phần mềm ứng dụng IV. củng cố Hãy dựa trên kiến thức thu thập đợc buổi hôm nay các em hãy trình bày lại trong vở dựa trên các câu hỏi gợi ý của SGK trang 19. Web: trancuonggv.coo.vn; Email: trancuonggv@gmail.com . chung của máy. - Làm quen với khái niệm về phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính - Biết phân loại đợc phần mềm máy tính và máy tính thì hoạt. với tin học và máy tính điện tử Bài 4: máy tính và phần mềm máy tính I. mục đích, yêu cầu - Giúp HS biết sơ lợc về các thành phần cơ bản của máy tính điện

Ngày đăng: 28/09/2013, 17:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan