bai 4: may tinh va phan mem may tinh

16 687 2
bai 4: may tinh va phan mem may tinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BÀI 4: MÁY TÍNH PHẦN MỀM MÁY TÍNH 1.Mô hình quá trình ba bước 2.Cấu trúc chung của máy tính điện tử 3.Máy tính là công cụ xử lý thông tin 4.Phần mềm phân loại phần mềm 1.Mô hình quá trình ba bước NHẬP INPUT XỬ LÝ XUẤT OUTPUT 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử - Gồm ba bộ phận (khối chức năng): + Thiết bị vào/ ra + Bộ nhớ + Bộ xử lí trung tâm - Các khối chức năng trên hoạt động dưới sự hướng dẫn của các chương trình máy tính gọi tắt là chương trình. - Chương trình là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử a.Bộ xử lý trung tâm CPU - Là bộ não của máy tính - CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của các chương trình 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử b. Bộ nhớ -Là nơi lưu trữ các chương trình dữ liệu - Bộ nhớ gồm 2 loại: + Bộ nhớ trong: Để lưu trữ dữ liệu chương trình trong quá trình máy tính làm việc. Bộ nhớ trong gồm ROM RAM + Bộ nhớ ngoài: Dùng lưu trữ dữ liệu chương trình lâu dài gồm đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa CD, DVD, USB…Thông tin không bị mất khi mất điện. 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử b. Bộ nhớ - Một tham số quan trọng của thiết bị nhớ là dung lượng nhớ - Đơn vị đo của dung lượng nhớ là Byte (B) hay các bội số của Byte như KB, MB, GB… 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử c. Thiết bị vào /ra - Giúp máy tính trao đổi thông tin với bên ngoài, đảm bảo việc giao tiếp với người sử dụng. - Thiết bị vào cung cấp dữ liệu cho máy tính gồm: bàn phím, chuột, máy quét ảnh, micro, webcam…. - Thiết bị ra đưa thông tin từ máy tính ra cung cấp cho người sử dụng gồm: màn hình, máy in, máy chiếu, tai nghe, loa… 3. Máy tính là công cụ xử lý thông tin - Máy tính là một công cụ xử lý thông tin hữu hiệu. Quá trình xử lý thông tin trên máy tính được tiến hành một cách tự động theo sự chỉ dẫn của chương trình 3. Máy tính là một công cụ xử lý thông tin 4. Phần mềm phân loại phần mềm a.Khái niệm phần cứng: - Phần cứng máy tính là các bộ phận cấu thành nên máy tính các thiết bị vật lý kèm theo . BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 1.Mô hình quá trình ba bước 2.Cấu trúc chung

Ngày đăng: 27/09/2013, 08:10

Hình ảnh liên quan

1.Mô hình quá trình ba bước - bai 4: may tinh va phan mem may tinh

1..

Mô hình quá trình ba bước Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan