0

văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

17 1,366 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 07:10

LĂNG MỘ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU BA TRI- BẾN TRE Văn Tế Nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) PHẦN MỘT: TÁC GIẢ I/ CUỘC ĐỜI: 1. Tiểu sử - Nguyễn Đình Chiểu (1822- 1888) ) tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai. - Sinh tại quê mẹ- làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (tp Hồ Chí Minh) - Xuất thân: trong gia đình nhà nho 2 .Cu c i a) Trước khi Pháp xâm lược: - Năm 1843: Đỗ tú tài - Năm 1849: nghe tin mẹ mất -> bỏ thi -> chịu tang -> bị mù - Sau đó về Gia Định mở trường dạy học, bốc thuốc, sáng tác thơ văn b) Sau khi Pháp xâm lược (1859) - Tham gia cuộc kháng chiến chống ngoại xâm - Sáng tác thơ văn phục vụ kháng chiến . - Thực dân Pháp mua chuộc, dụ dỗ -> kiên quyết bất hợp tác với kẻ thù. - Năm 1888, ông mất trong sự tiếc thương vô hạn của đồng bào cả nước Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương trong sáng, cao đẹp về nhân cách, nghị lực và ý chí, về lòng yêu nước ,thương dân và thái độ kiên trung ,bất khuất trước kẻ thù II/ SỰ NGHIỆP THƠ VĂN 1/ Những tác phẩm chính - Lục Vân Tiên sáng tác trước khi Pháp xâm lược Nam Kỳ, có tính chất tự truyện. - Dương Từ Hà Mậu - một số bài thơ đường luật - Ngư Tiều y thuật vấn đáp - Văn tế nghiã Cần Giuộc (1861) - Văn tế Trương Định (1864) - Văn tế nghĩa trận vong lục tỉnh (1874) * Quan điểm sáng tác văn chương Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà (Dương Từ Hà Mậu) Dùng văn chương để tải đạo, giúp đời, có tính chiến đấu tích cực cho sự nghiệp chính nghĩa ,cho độc lập tự do của dân tộc. - Thể hiện rõ trong tác phẩm Lục Vân Tiên. - Vừa mang tinh thần nhân nghĩa của đạo Nho nhưng lại rất đậm đà tính nhân dân và truyền thống dân tộc - Mẫu người lí tưởng: + Nhân hậu, thuỷ chung. + Bộc trực, ngay thẳng. + Trọng nghĩa hiệp 2/. Nội dung thơ văn a/. Lí tưởng đạo đức, nhân nghĩa - Th hin qua th vn yờu nc chng Phỏp - Ghi li chõn thc giai on lch s au thng, kh nhc ca t nc - Khớch l lũng yờu nc, cm thự gic v ý chớ cu nc ca nhõn dõn ta - Biu dng, ca ngi nhng anh hựng ó chin u v hy sinh vỡ c lp t do ca t quc b/. Lũng yờu nc thng dõn Tác phẩm tiêu biểu: - Chạy giặc - Ngóng gió đông - Văn tế nghĩa Cần Giuộc - Văn tế Trương Định - Văn tế nghĩa trận vong Lục tỉnh - Thơ điếu Phan Tòng - Ngư Tiều y thuật vấn đáp Th vn ca nguyn ỡnh chiu ó ỏp ng xut sc nhng yờu cu ca cuc sng v chin u ng thi, cú tỏc dng ng viờn ,khớch l ti tinh thn v ý chớ cu nc ca nhõn dõn. [...]... khu cÇn gic Đêm 16 – 12 – 1861, các nghóa só đã tấn công đồn Cần Giuộc, giết được tên quan hai Pháp và một số lính thuộc đòa.Họ làm chủ đồn được hai ngày, sau đó bò phản công và thất bại.Khoảng 20 nghóa quân đã hi sinh.Theo yêu cầu của tuần phủ Gia Đònh tên là Đỗ Quang, Nguyễn Đình Chiểu đã viết bài văn tế này 2/ Thể loại : Văn tế - Loại văn gắn với phong tục tang lễ nhằm bày tỏ lòng tiếc thương với... phẩm hạnh của người đã khuất + Bày tỏ nỗi niềm đau thương của người sống trong giờ phút vónh biệt - Được viết theo nhiều thể: văn xuôi, thơ lục bát, song thất lục bát, phú … Văn tế nghóa só Cần Giuộc được viết theo thể phú tạo nên sự đỉnh đạt, sang trọng - Âm điệu bài văn tế thường là bi thương, lâm li thống thiết, dùng nhiều thán từ và những từ ngữ hình ảnh có giá trò biểu cảm - Bố cục thường có... phẩm hạnh, công đức, cuộc đời của người đã khuất + Đoạn 3 ( ai vãn): nói lên niềm thương tiếc đối với người đã mất + Đoạn 4 ( kết): bày tỏ lòng tiếc thương và lời cầu nguyện của người đứng tế 3/ Bài văn tế nghóa só Cần Giuộc được chia làm 4 đoạn: + Đoạn 1- Lung khởi(câu1,2): Khái quát bối cảnh bão táp của thời đại và ý nghóa cái chết bất tử của người nông dân nghóa só + Đoạn 2- Thích thực ( câu 3  15):... thuật thơ văn Văn chương trữ tình đạo đức - Viết bằng chữ Nơm - Đậm đà sắc thái Nam Bộ: + Ngơn ngữ: mộc mạc bình dị như lời ăn tiếng nói của nhân dân Nam Bộ + Nhân vật: trọng nghĩa khinh tài, nóng nảy, bộc trực nhưng đầm thắm ân tình - III/ KẾT LUẬN (SGK) Đã hơn một thế kỉ trơi qua, tiếng thơ Đồ Chiểu vẫn ngân vang giữa cuộc đời Tên tuổi nhà thơ mù xứ Đồng Nai vẫn rực sáng trên bầu trời văn nghệ dân... kỉ trơi qua, tiếng thơ Đồ Chiểu vẫn ngân vang giữa cuộc đời Tên tuổi nhà thơ mù xứ Đồng Nai vẫn rực sáng trên bầu trời văn nghệ dân tộc bởi nhân cách cao đẹp và những cống hiến lớn lao của ơng cho nền văn học nước nhà Trß ch¬i « ch÷ H å N G N H A N T H ¢ N C ß H ¸ t N ã I C H ï a H ¦ ¬ n g T H ¤ I T H U § I Õ U § I Ĩ N T Ý C H Tªn th©n mËt mµ nh©n d©n vÉn dïng ®Ĩ gäi Ngun §×nh ChiĨu? ® å C H I Ĩ U . thuật vấn đáp - Văn tế nghiã sĩ Cần Giuộc (1861) - Văn tế Trương Định (1864) - Văn tế nghĩa sĩ trận vong lục tỉnh (1874) * Quan điểm sáng tác văn chương Chở. phẩm tiêu biểu: - Chạy giặc - Ngóng gió đông - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Văn tế Trương Định - Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh - Thơ điếu Phan Tòng -
- Xem thêm -

Xem thêm: văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc,

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh nào được Tú Xương dùng để so sánh với sự tần tảo, lặn lội của bà Tú? - văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

nh.

ảnh nào được Tú Xương dùng để so sánh với sự tần tảo, lặn lội của bà Tú? Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan