Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

6 2.9K 19

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 00:38

Đứng trước đám đông, để thành công, bạn phải là người làm chủ mọi tình huống..Đến sớm kiểm tra địa điểm để chắc chắn chỗ ngồi của khán giả cùng với những thiết bị như bảng trắng, b 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

Đừng làm thính giả lóa mắt bằng cách dùng quá nhiều hình ảnh động, - Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

ng.

làm thính giả lóa mắt bằng cách dùng quá nhiều hình ảnh động, Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan