0

Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

6 2,848 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 00:38

Đứng trước đám đông, để thành công, bạn phải là người làm chủ mọi tình huống..Đến sớm kiểm tra địa điểm để chắc chắn chỗ ngồi của khán giả cùng với những thiết bị như bảng trắng, b 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng thuyết trình trước đám đông,

Hình ảnh liên quan

Đừng làm thính giả lóa mắt bằng cách dùng quá nhiều hình ảnh động, - Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

ng.

làm thính giả lóa mắt bằng cách dùng quá nhiều hình ảnh động, Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan