0

SKKN một số biện pháp chỉ đạo quản lí thư viện ở trường tiểu học trung hạ

22 126 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 18:55

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GD&ĐT QUAN SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CHỈ ĐẠO CƠNG TÁC THƯ VIỆN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HẠ Người thực hiện: Hoàng Thị Nga Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị cơng tác: Trường TH Trung Hạ - Quan Sơn SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lí THANH HĨA NĂM 2017 MỤC LỤC Nội dung I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lí luận 2.1.Sơ lược đặc điểm nhà trường 2.1.1 Đặc điểm chung 2.1.2.Thuận lợi 2.1.3 Khó khăn 2.2 Kết hoạt động nhà trường năm 2013-2014; 2014-2015 2.2.1 Về đầu tư kinh phí cho thư viện 2.2.2 Tình hình bạn đọc thư viện 2.2.3 Công tác giới thiệu tuyên truyền sách 2.3 Các biện pháp đạo quản lí thư viện 2.3.1 Biện pháp thứ 2.3.2 Biện pháp thứ hai 2.3.3 Biện pháp thứ ba 2.3.4 Biện pháp thứ tư 2.3.5 Biện pháp thứ năm 2.3.6 Biện pháp thứ sỏu 2.4 Hiệu đạt năm học: 2015- 2016 ; 2016-2017 2.4.1.Về đầu tư kinh phí cho thư viện 2.4.2.Tình hình bạn đọc thư viện 2.4.3 Cơng tác giới thiệu tuyờn truyền sỏch III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Kiến nghị Số trang 1 2 3 3 4 4 5 5 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Thư - nơi là linh hồn củ a trườ ng tu ̣ kiến thứ c, tri thứ c củ a viên hôi hoc loà i tốt, hoc tốt mà cò n mơ ngườ i giú p cho Thầy và Trò nhà trườ ng không chỉ day mang trí ó c, bồi đắp nhân cać h, xây dưng tan̉ g văn hó a cho mỗi cá nhân Thư viện nơi cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho người đọc phát triển toàn diện, đặc biệt tư sáng tạo, góp phần giúp nhà trường hồn thành nghiệp đào tạo ng̀n nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước [8] Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên, bồi dưỡng kiến thức khoa học, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu giáo viên, học sinh xây dựng nếp sống văn hóa cho thành viên nhà trường Thư viện nơi cung cấp cho giáo viên học sinh đầy đủ loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, loại từ điển để tra cứu, sách báo, tạp chí, tài liệu cần thiết Đảng, Nhà nước cấp, ngành phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến thức môn khoa học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tập thể nhà trường Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Đảng ta quan tâm đến việc đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo.Trong Nghị có đoạn viết: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học”; “ Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu bậc học, chương trình giáo dục, đào tạo nhu cầu học tập suốt đời người” [1] Như vậy, theo tinh thần nghị Đảng, Nhà nước quan tâm đến hình thức đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập Chính vậy, thư viện trường học trở thành hệ thống hữu hiệu, yếu tố chủ yếu nhằm đổi phương pháp dạy học, đưa việc dạy học lên tầm chất lượng Để thực tốt tinh thần Nghị mà Đảng Nhà nước đề cơng tác quản lí giáo dục giai đoạn nay, người cán quản lí khơng nắm vững pháp luật mà phải có kĩ quản lí Một điều đáng tiếc thời gian dài trường tơi, việc quản lí đạo, sử dụng thư viện quan tâm, đầu tư hiệu đem lại chưa thực cao, nhà trường xem nhẹ cơng tác thư viện Chưa có quan tâm mức hoạt động thư viện nhà trường Nhân viên thư viện kiêm nhiệm Ở mục Đoạn “ Thư viện nơi cho đất nước” tác giả thảm khảo nguyên văn từ TLTK số Ở mục Đoạn “ Tiếp tục đổi mạnh mẽ người” tác giả thảm khảo nguyên văn từ TLTK số 1 nhiều việc Ban giám hiệu thiếu đạo, quản lí lỏng lẻo dẫn đến cơng tác thư viện chưa đạt hiệu cao Thư viện có sách báo nghèo nàn chưa thu hút giáo viên học sinh tới mượn Vì vậy, cần làm để vốn tài liệu phải đa dạng thể loại, tổ chức tốt hoạt động thư viện, sử dụng quản lí chặt chẽ kinh phí đầu tư cho thư viện nhà trường mục đích Đó điều mà tơi băn khoăn, trăn trở vai trò cơng tác quản lí Chính tơi chọn đề tài “Một số biện pháp quản lí đạo cơng tác Thư viện Trường Tiểu học Trung Hạ” để nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Quản lí thư viện nhằm xây dựng, tổ chức hoạt động thư viện trường học đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn Thư viện đạt chuẩn Quốc gia thực trở thành địa tin cậy để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thường xun khai thác, tìm kiếm thơng tin phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao kiến thức, bời dưỡng chun mơn, nghiệp vụ Quản lí Thư viện tốt để giúp HS- GV thể tính đoàn kết, thân thiện sáng tạo nơi thực hoạt động giải trí, giảm bớt căng thẳng sau học lớp ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Qua khảo sát tình hình thực tế, đánh giá thực trạng công tác Thư viện Trường TH Trung Hạ, nêu giải pháp tích cực để đạo, quản lí cơng tác thư viện nhà trường qua việc làm cụ thể PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, văn pháp quy thư viện - Phương pháp khảo sát, điều tra biểu mẫu, số liệu II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CƠ SỞ LÍ LUẬN Thư viện có nhiệm vụ cung cấp cho giáo viên học sinh đầy đủ loại SGK, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, loại từ điển, tác phẩm kinh điển để tra cứu, loại sách báo cần thiết khác, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên học sinh [2] Thư viện nơi sưu tầm giới thiệu rộng rãi cho cán bộ, giáo viên học sinh sách báo cần thiết Đảng, Nhà nước ngành Giáo dục -Đào tạo, phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến thức phận khoa học, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy toàn diện “ Công tác tổ chức hoạt động thư viện phải nội dung quan trọng đánh giá để công nhận trường chuẩn Quốc gia Danh hiệu thi đua hàng năm” [2] Nhằm nâng cao vai trò Thư viện trường học, Bộ Giáo dục Đào tạo có nhiều chủ trương đắn biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng hoạt động thư viện trường học Quyết định 61, định 01của BGD&ĐT, thông tư 30 TTLB, thông tư 05/phục VP Pháp lệnh thư viện nhiều văn thị khác ban hành, đánh dấu phát triển nghiệp thư viện trường học, mà khẳng định vị trí quan trọng tác dụng lớn lao thư viện nghiệp giáo dục đào tạo hệ trẻ hôm mai sau Trong nghiệp đổi đất nước, giáo dục quốc sách hàng đầu Quốc gia việc đào tạo người phát triển tồn diện Khơng thể hình dung chiến lược phát triển giáo dục phổ thông mà khơng có tham gia tích cực thư viện trường học quan thông tin Thư viện giúp cho cán - giáo viên - nhân viên - học sinh xây dựng phương pháp học tập, phong làm việc khoa học, biết kỹ sử dụng sách, báo, tài liệu NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG 2.1 Sơ lược đặc điểm nhà trường: 2.1.1 Đặc điểm chung: Năm học 2016 - 2017 năm học đánh dấu bước tiến quan trọng trình phấn đấu xây dựng Thư viện đạt chuẩn trường TH Trung Hạ Với điều kiện sở vật chất hạn chế, số phòng học khu lẻ xuống cấp, năm trước phòng đọc kho chứa sách mà hầu hết lại sách cũ, rách nát Mặc dù, số lượng tài liệu thư viện nhà trường hạn chế, chưa đa dạng Song với nhiệm vụ đặt xuyên suốt trình xây dựng trường Chuẩn quốc gia việc xây dựng Thư viện trường học chuẩn, mang tính thân thiện đặt lên hàng đầu Trong thời gian dài, trường chúng tơi gặp khơng khó khăn, với Ở mục Đoạn Thư viện có nhiệm vụ….giáo viên học sinh Tác giả tham khảo nguyên văn từ TLTK số Ở mục Đoạn Thư viện nơi … toàn diện tác giả tự viết Đoạn tiếp theo:“ Công tác tổ chức ….thi đua hàng năm” Tác giả tham khảo nguyên văn từ TLTK số lòng nhiệt tình sức trẻ tinh thần đoàn kết CB, GV, NV bước khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy học Sau gần 20 năm phát triển trưởng thành trường TH Trung Hạ CSVC phát triển ngày đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu giáo viên học sinh mà nhà trường xây dựng thành công trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I Hiện nay, nhà trường có điểm trường, 23 lớp với 303 học sinh, đội ngũ cán quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường 41 người 2.1.2.Thuận lợi: Trường Tiểu học Trung Hạ có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm có kinh nghiệm; đội ngũ giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết, chuẩn trình độ chun mơn Nhà trường nhận quan tâm đạo sâu sát Đảng uỷ, quyền xã Trung Hạ, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quan Sơn Chương trình Phát triển vùng Quan Sơn Ban lãnh đạo nhà trường tạo khối đồn kết trí cao tập thể Sư phạm Chi nhà trường đạo kịp thời, sâu sát Chính quyền, Cơng đồn, Đồn niên phối hợp với nhịp nhàng, chặt chẽ, sở tơn trọng lẫn nhau, góp phần thúc đẩy nhà trường thực tốt kế hoạch năm học đề Nhân viên thư viện tâm huyết với nghề, có trình độ chun mơn vững vàng nhiều năm làm công tác thư viện Cơ sở vật chất nhà trường đến tương đối hoàn thiện 2.1.3 Khó khăn: Trung Ha ̣ là xã nghè o, điều kinh tế ở phương khó khăn nên viêc kiên đia xây nhiều trở ngaị , chưa huy động tối đa nguồn g CSVC nhà trườ ng dưn găp lực nhà trường tổ chức đoàn thể địa phương để tham gia xây dựng thư viện Ban giám hiệu chưa có quan tâm mức nên cơng tác đạo quản lí chưa sát Nhiều hô ̣ gia đinh ̀ có cuôc sống thiếu ổ n điṇ h, thườ ng là m ăn xa, it́ co điều quan tâm đến viêc ho hà nh củ a cá i sinh tớ i tình traṇ g kiên c dân hoc nghỉ vơ lí Hầu hết các em là em đồng bào dân tôc Thái, vốn Tiếng Viêt han chế nên găp nhiều khó khăn hướng dẫn em đọc sách Đờng thời, nhà trường có điểm trường lẻ cách xa trung tâm thư viện trường nên em không thường xuyên đến thư viện đọc sách 2.2 Kết hoạt động thư viện nhà trường năm học trước nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm ( 2013-2014; 2014-2015) 2.2.1 Về đầu tư kinh phí cho thư viện (ngàn đồng) Kinh phí, sửa Kinh phí mua sách Năm học chữa, mua Ghi báo, tài liệu, tạp chí sắm CSVC 2013-2014 4.069.000 8.369.000 2014-2015 7.134.000 9.762.000 Trường tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên Trường tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên 2.2.2 Tình hình bạn đọc thư viện : Số lượt bạn TS TS đọc đến thư Năm học viện GV HS GV HS 2013-2014 2014-2015 43 42 294 291 1549 2018 3810 4024 Số lượt sách đưa phục vụ năm GV HS GV HS GV HS 423 558 918 820 923 1001 1896 96 105 1112 2014 1002 2.2.3 Công tác tuyên truyền giới thiệu sách: Năm học 2013-2014 2014-2015 Số lần giới thiệu sách Kể chuyện theo sách (lần) Điểm sách (lần) Thi vui đọc sách (lần) 2 Đọc to nghe chung (lần) Ghi 2.3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CHỈ ĐẠO CƠNG TÁC THƯ VIỆN Ở TRƯỜNG TH TRUNG HẠ Từ thực trạng công tác thư viện, nhận thức tầm quan trọng thư viện trường học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Đặc biệt với vai trò Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm việc quản lí, đạo cơng tác thư viện vơ quan trọng định thành công hay thất bại nhà trường Vì vậy, tơi có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lí đạo cơng tác thư viện nhà trường sau: 2.3.1 Biện pháp thứ nhất: Thực tốt văn đạo Đảng Nhà nước công tác Thư viện Ngay từ đầu năm học phân công Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lí, đạo thư viện tơi chủ động xây dựng kế hoạch phát triển thư viện lồng vaò kế hoạch chung nhà trường trực tiếp đạo công tác thư viện trường học Tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kì theo kế hoạch; vận hành hoạt động thư viện quỹ đạo, thực kế hoạch xây dựng Thư viện đạt chuẩn Thường xuyên triển khai văn pháp luật, định, thị, hướng dẫn cấp liên quan đến vấn đề sở vật chất thư viện để cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, nhận thức đầy đủ, đắn, kịp thời Trong kế hoạch năm học, phải đưa quy định sử dụng, bảo quản sách, báo thư viện Đây việc làm cần thiết cho cơng tác quản lí, vừa bắt buộc,vừa khích lệ giáo viên phải nghiên cứu tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng giảng dạy Chỉ đạo nhân viên thư viện kịp thời giới thiệu loại sách báo có thư viện mà trường có cung cấp tất tài liệu có thư viện phải bảo quản tốt, đóng bọc tu sửa thường xuyên liên tục để đảm bảo mĩ quan thuận tiện cho việc sử dụng lâu dài Có đầy đủ loại hờ sơ, sổ sách nghiệp vụ thư viện 2.3.2 Biện pháp thứ hai : Đầu tư sở vật chất cho thư viện Muốn đầu tư sở vật chất phải rà sốt tình hình điều kiện thực tế, xác định thuận lợi, khó khăn sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực kinh phí hoạt động Bằng nhiệt tình tơi tham mưu với quyền địa phương Chương trình Phát triển vùng Quan Sơn hỡ trợ tu sửa, trang trí phòng thư viện tổ chức hoạt động thư viện Hiện nay, nhà trường dành phòng thống mát, rộng rãi với diện tích gần 100m2 cho thư viện (1 kho sách phòng đọc) Kho sách trang bị đầy đủ có tủ sách, giá sách, sách phân loại giúp việc tìm sắp xếp loại sách nhanh gọn, khoa học, đẹp mắt.Việc dựa bảng phân loại mã màu nội dung sách tương ứng với bảng mã màu định sẵn Ví dụ: mơn Tốn màu đỏ, sách truyện màu xanh,… Kho sách thư viện Phòng đọc tơi đạo thầy cơ, phụ huynh em học sinh trang trí theo loại hình thư viện đa chức gờm góc: Góc đọc, góc viết, góc Nghệ thuật, góc vui chơi, góc nghe nhìn, góc cộng đờng góc giảm nhẹ rủi ro thiên tai Các góc trưng bày sản phẩm học sinh nơi diễn hoạt động học sinh Các bảng biểu lịch sinh hoạt thư viện, lịch hoạt động lớp, điều “ nên” “ không nên” treo ngồi phòng đọc cách vừa tầm mắt để học sinh quan sát đọc Giáo viên- Phụ huynh- Học sinh trang trí phòng đọc Góc đọc: Nơi học sinh thực hoạt động tự đọc, trưng bày sách sách cần học sinh phải đọc.Ví dụ: Bách khoa tồn thư, Tốn tuổi thơ, Văn học tuổi trẻ, Thế giới quanh ta, Góc viết: Là nơi học sinh viết cảm nghĩ sách, nhân vật Là nơi trưng bày luyện viết chữ đẹp theo mẫu nhà trường tổ chức cho em năm Góc Nghệ thuật: Là nơi học sinh vẽ tranh, nặn, cắt dán theo câu chuyện, sử dụng giấy, đất sét, báo cũ, lon qua sử dụng Góc vui chơi: Là nơi học sinh chơi theo nhóm trò chơi như: Đánh cờ, ăn quan, chuyền thẻ, tó lẹ, xúc xích theo vùng miền phù hợp với lứa tuổi học sinh Các vật liệu hay dụng cụ để chơi trò chơi chuẩn bị sẵn góc vui chơi Góc nghe nhìn: Học sinh xem băng hình cô giáo cô nhân viên thư viện sử dụng nhạc để em vận động buổi sinh hoạt chung buổi đọc có hướng dẫn Góc cộng đồng: Do em phụ huynh sưu tầm sản phẩm địa phương như: Guồng nước, rỏ đựng cá, khung dệt vải, dón Qua để em hiểu thêm văn hóa dân tộc địa phương khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước Góc giảm nhẹ rủi ro thiên tai: Là nơi học sinh trưng bày đồ dùng : Phao cứu hộ, áo phao, loa cầm tay, đèn pin, bè luồng Khi đến với góc em biết dụng cụ để sử dụng biết cách phòng tránh gặp tình phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai thực tế Góc giảm nhẹ rủi ro thiên tai Thư viện ngồi trời chọn vị trí hợp lí sân trường, khơng gian rộng, thống mát giúp bạn đọc thoải mái, đảm bảo học sinh tham gia sử dụng tủ sách thuận tiện, đồng thời để CBQL thư viện giáo viên dễ quan sát hoạt động học sinh tham gia tủ sách lưu động Xây dựng 03 vị trí với mục đích sử dụng bóng mát lều làm chỗ ngồi cho học sinh đọc sách Thư viện ngồi trời Ngoài ra, tơi đạo cho nhân viên thư kết TNTP cù ng hơp viên Đôi Hồ Chí Minh tổ chứ c thi: “Ngày hội đọc sách” để giúp em ham đọc sách huy đôn g thêm nguồn sać h cho thư viên gồm: 8.318 Tính đến thờ i điểm này tổ ng số sách báo thư viên Trong đó : Sać h giaó khoa : 5876 (Trong có Tài liệu hướng dẫn học theo mơ hình VNEN) vu ̣ : 1101 Sać h nghiêp sinh) Sách tham khảo: 350 (Tỷ lê:̣ 1,15 quyển/ hoc Sać h thiếu nhi :991 Báo và tap chí : 1841 Hàng năm tơi tham mưu cho Hiệu trưởng phải thường xuyên liên tục bổ sung sách báo Đầu năm học cuối năm học mở điều tra, thăm dò nguyện vọng giáo viên, cách cho giáo viên, học sinh đăng ký vào phiếu yêu cầu cần mua loại sách Dựa vào phiếu yêu cầu đọc bạn đọc từ mà bổ sung sách báo cho phù hợp với khối lớp Ưu tiên bổ sung sách cho lớp đầu cấp Đặc biệt em học sinh có khiếu, tơi chủ động gặp gỡ trao đổi với giáo viên trực tiếp giảng dạy để biết thầy cô em cần mua loại sách cần thiết phù hợp với lứa tuổi, trình độ chun mơn Cập nhật tài liệu vào thư viện 2.3.3 Biện pháp thứ ba: Chỉ đạo tổ chức hoạt động thư viện Hoạt động thư viện hoạt động vô quan trọng hoạt động nhà trường Vì vậy, tơi đạo cho giáo viên, nhân viên thư viện làm tốt công tác Cụ thể: + Tổ chức giờ: “Đọc sách có hướng dẫn” nhân viên thư viện giáo viên tiến hành nhằm giúp củng cố kĩ đọc hiểu câu chuyện mang giá trị sống, hình thành niềm u thích việc đọc sách nhân cách học sinh Học sinh tham dự buổi đọc sách có hướng dẫn + Học sinh tự đọc thư viện: Đây hoạt động thường xuyên học sinh buổi đọc sách có hướng dẫn giáo viên Học sinh đến thư viện tuần lần với thời gian 60 phút Được hướng dẫn nhân viên thư viện để chọn sách Nếu học sinh chọn sách thiếu nhi nhìn vào bảng “Chọn sách theo mã màu” để chọn sách phù hợp với trình độ đọc học sinh Sau đó, học sinh sang góc đọc ghế thư viện trời để đọc sách Đọc xong em đến góc viết để viết cảm nghĩ sau đọc + Hoạt động kể chuyện theo sách: Hoạt động phần sinh hoạt thư viện có hướng dẫn nhân viên thư viện Cũng hoạt động ngày hội đọc sách hàng năm Các câu chuyện học sinh tự chọn câu chuyện mà em yêu thích, nghe, đọc đọc có hướng dẫn nhân viên thư viện câu chuyện em học lớp Việc kể chuyện nhấn mạnh đến việc sử dụng từ vựng, sáng tạo em Tránh việc tập diễn theo lời sách giáo viên đạo diễn Học sinh tham dự hoạt động Kể chuyện theo sách + Hoạt động giới thiệu sách mới: Là hoạt động hàng tháng /quý thư viện học sinh nhân viên thư viện đảm nhiệm Sách phải học sinh đọc nắm vững, có hữu ích Nhân viên thư viện học sinh có trách nhiệm giới thiệu sách đến toàn thể học sinh Hình thức giới thiệu thơng qua trước sau buổi đọc có hướng dẫn Hoạt động lờng ghép vào ngày hội đọc sách hàng năm học sinh + Hoạt động ngày hội: Các hoạt động tổ chức theo lớp, theo khu trường cá nhân học sinh Vì vậy, hàng năm nhà trường tổ chức ngày hội đọc sách để học sinh toàn trường tham gia tổng kết hoạt động thư viện Ngày hội diễn buổi ngày với hoạt động như: Thuyết trình văn hóa đọc, học sinh thi kể chuyện theo sách, đóng kịch, hóa trang theo sách,vẽ minh họa cho sách giới thiệu sách mới, phát biểu cảm tưởng học sinh tham gia ngày hội Hoạt động quyên góp sách phần quan trọng ngày nhằm kêu gọi nguồn sách cho thư viện Tất giáo viên, học sinh phụ huynh tham gia CBGV, phụ huynh, học sinh tham gia: Ngày hội đọc sách 2.3.4 Biện pháp thứ tư: Tranh thủ lãnh đạo, hỗ trợ phối kết hợp đoàn thể, vận động lực lượng nhà trường làm cơng tác thư viện Đó kết hợp tổ chức nhà trường Ban giám hiệu, đồn thể coi cơng tác thư viện cơng tác quan trọng góp phần khơng nhỏ vào giáo dục tồn diện Chi Đảng giám sát đạo công tác thư viện trường học cho phù hợp với nội dung, nhiệm vụ năm học Đồn niên, Ban phụ trách Đội ln giúp đỡ, tạo điều kiện cho thư viện phát huy tinh thần động, sáng tạo nhiều hình thức phục vụ bạn đọc hấp dẫn Tôi trực tiếp chủ động tham mưu cho UBND xã hỡ trợ kinh phí để tu sửa thư viện, Chương trình Phát triển vùng hỗ trợ số vật liệu, ban Phụ huynh hỡ trợ cơng sức để trang trí thư viện… 2.3.5 Biện pháp thứ năm : Tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu sách Công tác tuyên truyền giới thiệu sách hoạt động Thư viện nhà trường Vì vậy, tơi đạo cho nhân viên thư viện tổ chức tốt công tác sau: Cơng tác tun truyền giới thiệu sách tiến hành hàng tuần, hàng tháng hay hàng quý tùy theo tình hình thực tế thư viện nói chung nhà trường nói riêng Muốn làm tốt cơng tác tuyên truyền, giới thiệu sách trước hết phải xác định đề tài mà giới thiệu Sau tìm tòi sách thư viện bổ sung thêm cho phù hợp với nội dung chủ đề giới thiệu, đảm bảo trị, tính thời nóng hổi, có tính giáo dục cao có giá trị nghệ thuật sâu sắc Toàn buổi giới thiệu sách nhằm cho độc giả hiểu rõ nội dung sách, nêu bật ý hay sách Từ gây cho họ tò mò, lòng say mê hứng thú, kích thích cho độc giả muốn tìm đọc sách Tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề hình thức: + Tuyên tuyền giới thiệu miệng: Được nhân viên thư viên triển khai buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, họp tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, họp hội đồng nhà trường, họp phụ huynh học sinh Đặc biệt thư viện trường đưa tài liệu tham khảo, truyện xuống tận lớp học Công việc em nhóm trẻ nòng cốt đảm nhiệm Các em lên thư viện mượn trả vào ngày thứ hàng tuần trở thành nề nếp tốt Hướng dẫn bạn đọc tìm sách, phân tích nội dung sách, nói rõ tác dụng nghệ thuật tác dụng giáo dục đạo đức Nhằm mục đích gây hứng thú độc giả, khơi dậy, kích thích tò mò, lòng ham mê đọc sách người đọc + Hình thức tuyên truyền trực quan: Kể chuyện theo sách, triển lãm sách Tổ chức cho em sưu tầm câu danh ngôn lời hay ý đẹp thư viện làm thành hiệu, sưu tầm tranh ảnh dạng báo tường dán theo chủ đề treo lớp học, trưng bày ngày sinh hoạt tập thể, để phòng đọc Tất hình thức tuyên truyền giới thiệu phương thức phục vụ giúp cho bạn đọc tiếp cận với loại sách báo có thư viện 2.3.6 Biện pháp thứ sáu: Mở rộng thành viên tổ thư viện nâng cao vai trò nòng cốt nhân viên thư viện chuyên trách Ngay từ đầu năm học, tơi xin ý kiến đờng chí Hiệu trưởng thành lập tổ thư viện trường học.Tổ thư viện trường học thành lập tơi làm tổ trưởng, Bí thư Chi đồn, ban phụ trách Đội với 23 đờng chí giáo viên chủ nhiệm 24 em nhóm trẻ nòng cốt Năm học vừa qua chúng tơi tổ chức nhiều buổi truyền thông giới thiệu sách thành cơng, tổ chức thi với hình thức đa dạng, phong phú thi kể chuyện theo sách, đố vui đọc sách Một sáng tạo độc đáo thư viện tổ chức thi kể chuyện theo sách, làm chuyên đề giới thiệu sách theo chủ đề Chuyên đề thu hút toàn thể giáo viên trường thuộc vùng dự án để tham quan, học hỏi, góp phần khơng nhỏ vào hoạt động thư viện toàn huyện Đặc biệt năm học vừa qua nhà trường liên tục đón đồn nước ngồi đồn Quốc gia thăm thư viện Đối với học sinh chuyên đề mang đầy ý nghĩa giáo dục Đồn Tầm nhìn Thế giới thăm thư viện Ngoài việc giúp cho nhân viên thư viện làm chuyên đề, tổ thư viện tuyên truyền sách cách thật tích cực Nhân viên thư viện cho tổ thư viện đọc trước sách mới, sau tuyên truyền cho bạn đọc khác Hơn tổ công tác thư viện nơi tư vấn tin cậy cho bạn đọc mỗi mượn đọc sách Các giáo viên chủ nhiệm đạo lớp mặt phân phối, thu hồi, bảo quản sử dụng sách Các tổ trưởng chuyên môn đạo tổ tham gia công tác thư viện, tổ chức sưu tầm báo, xây dựng kho tư liệu, hướng dẫn học sinh đọc sách Ngoài thành viên tổ mạng lưới thư viện phát hiện, sưu tầm sách, báo, tư liệu Tổ chức giới thiệu, hướng dẫn phục vụ nhu cầu dạy học theo mục tiêu đào tạo, nâng cao dân trí theo kế hoạch tổ Tổ trưởng có trách nhiệm phối hợp với Đồn niên, Cơng đồn sở, Hội cha mẹ học sinh tổ chức, đoàn thể địa phương tham gia xây dựng thư viện nhà trường trở thành Thư viện đạt chuẩn Đối với thư viện trường học muốn phát huy tốt tác dụng thư viện, nhân viên thư viện phải người có tâm huyết, say mê với công việc, cần hướng dẫn chu đáo bạn đọc loại sách báo phục vụ trực tiếp yêu cầu giáo dục toàn diện nhà trường loại sách tham khảo,sách giáo khoa, sách nghiệp vụ sát hợp với chương trình học tập nhà trường, loại sách báo nhằm mở rộng kiến thức góp phần đẩy mạnh chất lượng giảng dạy học tập Chính vậy, tơi ln động viên, khích lệ nhân viên thư viện để họ thấy vai trò nòng cốt từ có hứng thú, sáng tạo cơng việc 2.4 HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016; 2016 -2017 Sau thời gian áp dụng biện pháp nêu hiệu đạt công tác Thư viện trường TH Trung Hạ nâng lên cách rõ rệt cụ thể sau: 2.4.1 Về đầu tư kinh phí cho thư viện (ngàn đồng) Kinh phí mua sách báo, tài liệu, tạp chí Năm học Kinh phí, sửa chữa, mua sắm CSVC 2015-2016 15.056.000 45.059.000 2016-2017 16.069.000 18.369.000 Ghi Trường tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên, xin hỗ trợ kinh phí UBND xã để sửa chữa phòng đọc kho sách, hỡ trợ kinh phí Chương trình Phát triển vùng huyện Quan Sơn Trường tiết kiệm từ nguồn chi thường xun hỡ trợ kinh phí Chương trình Phát triển vùng huyện Quan Sơn 2.4.2 Tình hình bạn đọc thư viện : Số lượt bạn đọc Số lượt sách đưa phục vụ Năm TS năm TSHS đến thư học GV viện GV HS GV HS GV HS GV HS 20152016 20162017 41 295 2759 5840 630 1118 1020 1532 116 2112 41 303 3018 6024 658 1221 1123 2247 125 3014 2.4.3 Công tác tuyên truyền giới thiệu sách: Năm học Số lần Kể chuyện Điểm giới thiệu theo sách Thi vui đọc sách (lần) sách (lần) sách (lần) Đọc to nghe chung (lần) 2015-2016 5 2016-2017 6 Thống kê số liệu cho thấy em đọc theo hướng dẫn nhân viên thư viện nề nếp việc nâng cao trình độ văn hố ngày tiến nhiều, chất lượng học tập, đạo đức học sinh chuyển biến nhanh Năm học 2015- 2016; 2016- 2017 có tới 9/12 em đạt giải đợt tham gia “ Giao lưu câu lạc Toán - Tiếng Việt” PGD&ĐT huyện Quan Sơn tổ chức Tiến em Lê Thị Li Na ; em Hà Thị Diễn; em Đặng Ngọc Nguyễn Hưng ; em Hà Thị Trang… * Về học sinh: Hàng năm có 45- 50 % học sinh có thành tích học tập nhà trường, cấp khen thưởng; 100% học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học Trường đánh giá ba trường dẫn đầu mặt huyện Năm tham gia hội thi cấp đoạt giải * Về giáo viên: 100% giáo viên đến thư viện mượn đọc Việc đọc có tác dụng tốt cơng tác giảng dạy, nâng cao trình độ chun mơn Qua đợt thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh năm học 2016- 2017 vừa qua trường có 01 đờng chí đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh Nhiều đờng chí cơng nhận giáo viên giỏi cấp huyện, cấp trường Có 41- 46% giáo viên cấp khen thưởng Rõ ràng hoạt động thư viện yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Trường Tiểu học Trung Hạ có thư viện khang trang, có đầy đủ loại sách báo, tạp chí phục tốt cho thầy trò mỡi đến thư viện đọc Nhiều năm qua có thầy hệ học trò từ mái trường trưởng thành xây dựng, cống hiến cho đất nước Trong hành trang mang theo họ để cống hiến có phần không nhỏ vun đắp từ trang sách, tờ báo thư viện trường * Đối với thư viện : - Đẩy mạnh công tác bổ sung sách báo - Phong trào đọc sách báo trở thành nề nếp ngày phát triển - Lượng sách tuyên truyền, luân chuyển bạn đọc nhiều III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thư viện nơi cung cấp tảng kiến thức cho cơng tác giáo dục Nhìn vào phòng thư viện nhà trường đánh giá quan tâm giúp đỡ cấp lãnh đạo, Ban giám hiệu, hội cha mẹ phụ huynh học sinh với tổ chuyên môn Nề nếp trì phát huy cần phải có học kinh nghiệm sau: - Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thiết nhà trường năm phải đầu tư sở vật chất cho thư viện - Nhân viên thư viện phải người có lòng nhiệt tình, say mê với cơng tác thư viện, đờng thời phải có lực tổ chức sắp xếp công việc Biết kết hợp với nội dung sinh hoạt nhà trường Có tinh thần dám nghĩ, dám làm - Tham mưu tốt với cấp lãnh đạo - Công tác thư viện nhà trường phải Ban giám hiệu, Hội đồng giáo dục quan tâm đến hoạt động thư viện vào phong trào thi đua - Hằng năm có bổ sung sách, báo, tạp chí theo quý, năm, phải thường xuyên liên tục - Lịch đọc mở cửa có quy định cụ thể, nề nếp trì tốt - Giới thiệu tuyên truyền sách, báo có góp sức đờng chí giáo viên chủ nhiệm Nhiều năm qua trường Tiểu học Trung Hạ - Quan Sơn - Thanh Hoá dù trường miền núi đặc biệt khó khăn ln trường dẫn đầu hoạt động chun mơn, hoạt động ngồi lên lớp đặc biệt thư viện đón đồn nước ngồi, quốc gia trường vùng dự án đến thăm học tập Chất lượng đại trà đảm bảo, có nhiều GV- HS đạt thành tích xuất sắc cấp khen thưởng Cơ sở vật chất nhà trường ngày khang trang, đồ dùng phương tiện dạy học đại mua sắm bổ sung sách, báo năm Trường liên tục đạt danh hiệu trường Tiên tiến cấp Tỉnh Chúng tin tưởng kinh nghiệm quý báu, nỡ lực thân, có tâm huyết với nghề thúc đẩy phát triển nhà trường, tiếp tục nâng cao chất lượng thư viện KIẾN NGHỊ Hằng năm, Nhà nước cần hỡ trợ cho nhà trường phần kinh phí để mua sắm thêm trang thiết bị tài liệu cho thư viện nhà trường Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách nhiều hình thức khác để nhân viên thư viện toàn huyện tham gia, rút kinh nghiệm, học hỏi lẫn Tổ chức cho em nhóm trẻ nòng cốt tham gia giao lưu nhóm trẻ nòng cốt tồn huyện Nhân điển hình nhân viên thư viện giỏi, cho nhân viên thư viện thăm quan học tập trường xuất sắc tỉnh Trên "Một số biện pháp quản lí đạo công tác Thư viện Trường Tiểu học Trung Hạ", mong nhận đóng góp ý kiến chân thành đờng chí đờng nghiệp XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Trung Hạ, ngày 22 tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN mình, khơng chép nội dung người khác Tác giả Hoàng Thị Nga TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nghị số 29 – NQ/TW BCH TW8 khóa XI [2] Quyết định số 61/1998/QĐ/BGD&ĐT ngày 06 tháng 11 năm 1998 Bộ GD&ĐT việc Ban hành quy chế tổ chức hoạt động thư viện trường phổ thông [3] Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2003 Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông [4] Thông tư 30 TTLB [5] Thông tư 05/ VP Pháp lệnh thư viện [6] Hướng dẫn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 Bộ GD&ĐT việc hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông [7] Thông tư 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng năm 2006 Bộ giáo dục Đào tạo - Bộ nội vụ Hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập [8] Tham khảo số tài liệu internet - Ng̀n: http://lib.haui.eddu.vn - Ng̀n báo dân trí.com.vn DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: HOÀNG THỊ NGA Chức vụ đơn vị cơng tác: Phó hiệu trưởng trường TH Trung Hạ - Quan Sơn TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp đạo phân môn Tập đọc lớp trường TH Trung Hạ theo hướng đổi Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Biện pháp đạo đổi PP dạy học Phó hiệu trưởng trường TH Trung Hạ Biện pháp đạo quản lí BGH việc sử dụng phương tiện trực quan dạy học trường TH Trung Hạ Nâng cao công tác kiểm tra nội trường học Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng dạy học trường TH Trung Hạ Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Phòng GD&ĐT Quan Sơn B 2004 - 2005 Phòng GD&ĐT Quan Sơn A 2005 - 2006 Tỉnh B 2007 - 2008 Phòng GD&ĐT Quan Sơn A 2009 - 2010 Phòng GD&ĐT Quan Sơn B 2011- 2012 Phòng GD&ĐT Quan Sơn A 2013 - 2014 ... khoăn, trăn trở vai trò cơng tác quản lí Chính tơi chọn đề tài Một số biện pháp quản lí đạo cơng tác Thư viện Trường Tiểu học Trung Hạ để nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Quản lí thư viện nhằm xây... môn Tập đọc lớp trường TH Trung Hạ theo hướng đổi Biện pháp đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Biện pháp đạo đổi PP dạy học Phó hiệu trưởng trường TH Trung Hạ Biện pháp đạo quản lí BGH việc sử... viên thư viện giỏi, cho nhân viên thư viện thăm quan học tập trường xuất sắc tỉnh Trên "Một số biện pháp quản lí đạo cơng tác Thư viện Trường Tiểu học Trung Hạ" , mong nhận đóng góp ý kiến chân
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp chỉ đạo quản lí thư viện ở trường tiểu học trung hạ , , II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm