0

Tiet23

2 143 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

Ngày soạn: 17/02/2008 Tiết:23 Ngày dạy: 18/ 02 / 2008 khí áp và gió trên trái đất I Mục tiêu: qua bài này đòi hỏi học sinh cần phải: a. Kiến thức: - Nắm đợc khái niệm khí áp và gió - Nắm đợc một số đặc điểm về sự phân bố các đai khí áp và gió thờng xuyên trên trái đất. b. Kĩ năng: - Biết sử dụng hình vẽ để mô tả các loại gió thờng xuyên trên trái đất. c. Thái độ: Biết bảo vệ sức khỏe cho bản thân II Ph ơng tiện - tài liệu : - Hình vẽ về sự phân bố các đai khí áp và gió thờng xuyên trên trái đất. III Các hoạt động chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ : ? Hãy phân biệt thời tiết và khí hậu ? Thế nào là nhiệt độ không khí,cách đo? 2. Giới thiệu bài mới : nêu các yếu tố của thời tiết,khí hậu? 3.Phát triển chủ đề bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp : - Không khí có trọng lợng không? - Hãy nêu độ dày của lớp vỏ khí - GV : Không khí tuy nhẹ nhng vẫn có trọng lợng.Vì lớp vỏ khí rất dày nên nó càng tạo nên một sức ép rất lớn. Sức ép đó đợc gọi là khí áp. - Dựa vào sgk hãy cho biết dụng cụ để đo khí áp là gì? - GV : giới thiệu về khí áp kế và cho HS xem khí áp kế. - Khí áp trung bình có sức ép tơng đơng trọng lợng bao nhiêu mm thủy ngân. - GV : Nếu lớn hơn 760 mm thủy ngân là khí áp cao ,nhỏ hơn 760mm thủy ngân là khí áp thấp. Hoạt động 2 : Cặp Hs làm việc theo phiếu học tập. Hoạt động 3: Cả lớp - HS trình bày kết quả và chỉ trên hình vẽ các đai áp cao,thấp. - GV : Nh vậy trên trái đất ,đi từ xích đạo về hai cực có đai khí áp thấp và cao phân bố xen kẽ nhau. Hoạt động 4 Nhóm 1. Khí áp và các đai khí áp trên trái đất : a.Khí áp : Sức ép của không khí. b.Các đai khí khí áp trên bề mặt Trái đất. - Vĩ độ 0 : áp thấp - Vĩ độ 30 : áp cao - Vĩ độ 60 : áp thấp - Vĩ độ 90 : áp cao 2.Gió và các loại gió th ờng xuyên trên Trái Đất : a.Gió : Không khí chuyển động từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp b. Các loại gió thờng xuyên trên Trái Đất. - HS dựa vào kênh chữ trong SGK nêu định nghĩa về gió - HS Quan sát hình 51 SGK trả lời các câu hỏi của trang 59 SGK ?. Giải thích vì sao gió không đổi theo hớng kinh tuyến mà lại theo hớng nh trong hình ? - HS trình bày kết quả làm việc trớc nhóm và chỉ trên hình vẽ các loại gió thờng xuyên trên trái đất. 4.Củng cố: 4.1.Điền các đai áp và gió thờng xuyên vào hình vẽ . 4.2.Đánh dấu X vào ý em cho là đúng : a.Gió là không khí chuyển động từ : - Nơi áp thấp về nơi áp cao - Nơi áp cao về nơi áp thấp - Thấp lên cao - Cao xuống thấp b.Gió Tây ôn đới là gió thổi từ : - Các đai áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới - Các đai áp cao cức địa về áp thấp ôn đới - Các đai áp thấp cận chí tuyến về áp cao ôn đới. c.Gó tín phong là thổi từ : - Các đai áp cao ở khoảng vĩ độ 30 về áp thấp ở vĩ độ 0 - 5.Dặn dò: 6.Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet23, Tiet23,

Hình ảnh liên quan

- HS Quan sát hình 51 SGK trả lời các câu hỏi của trang 59 SGK  - Tiet23

uan.

sát hình 51 SGK trả lời các câu hỏi của trang 59 SGK Xem tại trang 2 của tài liệu.