0

DAI8 TIET23(THEO CHUAN)

2 232 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Ngày soạn: 8/11/2010 Tiết 23: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC. A.MỤC TIÊU: Qua bài này, HS cần đạt được một số yêu cầu tối thiểu sau: 1. Kiến thức: - Học sinh biết tính chất cơ bản của phân thức - Biết quy tắc đổi dấu . 2. Kỹ năng: - Vận dụng tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu để kiểm tra hai phân thức bằng nhau trong những trường hợp đơn giản. 3. Thái độ: - Học tập nghiêm túc, tích cực học tập và yêu thích môn học. B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nêu và giải quyết vấn đề C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: * Giáo viên: Giáo án, sgk * Học sinh: Ôn lại các tính chất cphơ bản của phân số D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.Ổn định tổ chức- Kiểm tra sỉ số: (1’) Lớp 8A: Tổng số: Vắng: Lớp 8B: Tổng số: Vắng: 2. Kiểm tra bài củ: ( 7’) Viết dạng tổng quát hai phân thức bằng nhau? Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, chứng tỏ rằng: 2 2 9 69 3 3 x xx x x − +− = + − 3. Nội dung bài mới: a. Đặt vấn đề: (1’) Có khi không cần dùng định nghĩa ta vẫn chứng minh được hai phân thức trên bằng nhau, đó là ta đã dùng tính chất cơ bản của phân thức. b. Triển khai bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1 Gv: Phân số có những tính chất cơ bản nào? HS: Trả lời GV: Cho phân thức 3 x . Nhân cả tử và mẫu của phân thức với x+2 So sánh phân thức mới với 3 x Hs : Bằng nhau GV: Vì sao? Hs: Giải thích GV:Đưa ra ví dụ 2 HS: Quan sát và thực hiện 1. Tính chất cơ bản của phân thức: Ví dụ 1: Nhân cả tử và mẫu của phân thức 3 x với (x+2), ta có: 63 2 )2(3 )2( 2 + + = + + x xx x xx Vì x(3x+6) = 3(x 2 +2x) (cùng = 3x 2 +6x) nên 63 2 )2(3 )2( 3 2 + + = + + = x xx x xxx Ví dụ 2: 23 2 3 2 32:6 2:2 6 2 y x xyxy xyyx xy yx == (vì 2x 2 y. 3y 2 = 6xy 3 .x) *Tính chất: (sgk) Gv: Qua 2 ví dụ, rút ra nhận xét gì về tính chất cơ bản của phân thức? Hs: Trả lời GV: Đó cũng chính là tính chất cơ bản của phân thức HS: Đọc tính chất sgk Gv: Yêu cầu hs làm ?4 sgk Hs: Làm nháp Gv: Hãy giải thích HS: Giải thích Hoạt động 2 Gv: Từ kết quả câu b gv giới thiệu quy tắc đổi dấu. Hs: Nhắc lại quy tắc ở sgk. Gv: Yêu cầu hs làm ?5 sgk Hs: Thực hiện Gv: Gọi hs lên điền vào bảng phụ. MB MA B A . . = )0( ≠ M NB NA B A : : = (N: nhân tử chung) * Áp dụng: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 1 : 1 1 1 1 1 : 1 2 1 x x x x x x x x x x x x + + + = + − + − + = − A -1.A -A B -1.B -B = = 2.Quy tắc đổi dấu: * Quy tắc (sgk) A A B B − = − * Áp dụng a) ( ) 4 ( 4) 4 y x x y x y x x x − − − − = = − − − − b) ( ) ( ) 2 2 2 5 5 5 11 11 11 x x x x x x − − − − = = − − − − 4.Củng cố: - Phân thức có tính chất cơ bản nào? - Nêu lại quy tắc đổi dấu - Làm bài tập 5 (sgk) 5. Dặn dò: - Nắm tính chất cơ bản của phân thức - Nắm quy tắc đổi dấu - BTVN: 4, 6 (sgk). - Xem trước bài : Rút gọn phân thức
- Xem thêm -

Xem thêm: DAI8 TIET23(THEO CHUAN), DAI8 TIET23(THEO CHUAN),

Hình ảnh liên quan

Gv: Gọi hs lên điền vào bảng phụ. - DAI8 TIET23(THEO CHUAN)

v.

Gọi hs lên điền vào bảng phụ Xem tại trang 2 của tài liệu.