0

Hóa 9.2

42 460 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

Tuần : 19 Ngày soạn : 06/01/2007 Tiết : 37 Ngày dạy : 08/01/2007 Bài 29: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh biết được axit cacbonic là một axit yếu, không bền. - Muối cacbonat có những tính chất hóa học của muối như: tác dụng với axit, với dung dịch muối, với dung dịch kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao giải phóng khí CO 2. - Muối cacbonat có nhiều ứng dụng trong đời sống sản xuất 2. Kỹ năng : - Biết tiến hành thí nghiệm để chứng minh tính chất hóa học của muối cacbonat. - Rèn cho học sinh biết quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về tính chất hóa học của muối cacbonat. 3. Thái độ : - Kích thích sự say mê yêu thích khoa học - Phát triển khả năng tư duy,tìm tòi nghiên cứu của học sinh. - Áp dụng kiến thức giải thích được một số hiện tượng hóa học trong thực tế. II. Chuẩn bị: - Giáo viên : + Hóa chất: Na 2 CO 3 , CaCO 3 , KHCO 3 , HCl, NaOH + Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, cốc thủy tinh, ống hút, giá đỡ bình tam giác, dây dẫn khí, nút cao su. - Học sinh: Kiến thức bài mới III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định : 2. KTBC : 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI CỦA HỌC SINH * HĐ1: Tìm hiểu về tính chất vật lý và hóa học của H 2 CO 3 (?) H 2 CO 3 tồn tại trong tự nhiên như thế nào (?) Vì sao có hiện tượng mưa axit? Hiện tượng này thường xảy ra ở khu vực nào (?) Hãy chứng minh H 2 CO 3 là một axit yếu và kém bền, viết PTPƯ minh họa? * HĐ 2: Tìm hiểu tính chất của muối Cacbonat: (?) Theo em muối cacbonat có mấy loại? Đó là những loại nào, cho ví dụ, đọc tên các muối đó? I. Axit cacbonic: H 2 CO 3 1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý: - Trong tự nhiên không tồn tại dung dịch H 2 CO 3 mà chỉ tồn tại CO 2 , khi gặp nước CO 2 tan tạo thành dung dịch H 2 CO 3 . - Khi bị nung nóng CO 2 đi ra khỏi dung dịch H 2 CO 3 2. Tính chất hóa học: - H 2 CO 3 là một axit yếu : Làm quỳ tím chuyến sang màu hồng nhạt. - H 2 CO 3 là một axit không màu: Khi tạo ra trong phản ứng lập tức bị phân hủy thành CO 2 và H 2 O. II. Muối cacbonat 1. Phân loại: có 2 loại - Muối trung hòa: CaCO 3 , MgCO 3 , Na 2 CO 3 - Muối axit : KHCO 3 , NaHCO 3 . (?) Dựa vào bảng tính tan hãy cho biết muối caacbonat và hyđrô cacbonat có tính tan như thế nào. (?) Lấy ví dụ và viết PTPƯ minh họa. (?) Muối có những tính chất hóa học nào. Muối cacbonat có những tính chất hóa học đó không ? Vì sao? GV: Yêu cầu học sinh lên bảng biểu diễn thí nghiệm thể hiện tính chất hóa học của muối cacbonat (?) Các phản ứng của muối cacbonat thuộc loại phản ứng gì.? Điều kiện của PƯHH xảy ra là gì? (?) Viết các PTPỨ minh họa (?) Muối cacbonat có những ứng dụng thực tế nào? Lấy ví dụ minh họa (?) Quan sát hình 3.17 hãy mô tả toàn bộ chu trình cacbon trong tự nhiên. 2. Tính chất: a. Tính tan: - Tất cả các muối cacbonat đều không tan trừ muối của kim loại Na, K. - Tất cả các muối hyđrô cacbonat đều tan b. Tính chất hóa học: b.1. Tác dụng với dung dịch axit - Thí nghiệm: - PTPƯ: - NaHCO 3 + HCl  NaCl + H 2 O + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 SO 4  Na 2 SO 4 + H 2 O + CO 2 b.2. Tác dụng với dung dịch bazơ - Thí nghiệm - Nhận xét - PTPƯ: K 2 CO 3 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + 2KOH b.3. Tác dụng với dung dịch muối: - Thí nghiệm - Nhận xét - PTPƯ: K 2 CO 3 + CaCl 2  CaCO 3 + 2KCl b.4. Muối cacbonat bị nhiệt phân hủy CaCO 3 CaO + CO 2 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 3. Ứng dụng:(SGK) III. Chu trình Cacbon trong tự nhiên - CO 2 được thả ra môi trường qua các hoạt đọng hô hấp của con người, động thực vật, sự cháy, các khí thải. - Cây xanh hấp thụ khí CO 2 thực hiện quá trình quang hợp và thải qua môi trường khí oxy tạo thành chu trình kín. 4. Củng cố : GV yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung bài học và nhấn mạnh phần trọng tâm. (?) Trong bài học ta cần lưu ý những điểm nào - GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 1,2,3 trang 91 SGK. 5. Dặn dò: - Về nhà học bài cũ, đọc tiếp phần tiếp theo để hôm sau học 6. Rút kinh nghiệm : Tuần : 19 Ngày soạn : 07/01/2007 Tiết : 38 Ngày dạy : 09/01/2007 Bài 30: SILIC - CÔNG NGHIỆP SILICAT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh biết được silic là phi kim hoạt động hóa học yếu và là một chất bán dẫn. - Siic điôxit là chất có nhiều trong thiên nhiên có trong đất sét, cao lanh, thạch anh Silic điôxit là một ôxit axit. - Biết được từ một liệu chính là đất sét, cát kết hợp với các vật liệu khác và với kỹ thuật công nghiệp silicat đã sản xuất ra sản phẩm có nhiều ứng dụng như: đồ gốm, sứ, xi măng, thủy tinh . 2. Kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng đọc để thu thập thông tin về silic, silic điôxit và công nghiệp silicat. - Biết sử dụng kiến thức thực tế để xây dựng kiến thức mới. - Biết mô tả quá trình sản xuất từ sơ đồ lò quay sản xuất CLanhke 3. Thái độ : - Có ý thức làm và sử dụng những dụng cụ từ silicat hợp lý II. Chuẩn bị: - Giáo viên : + Một số tranh vẽ về nhà máy sản xuất công nghiệp silicat - Học sinh: Kiến thức bài cũ và bài mới III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định : 2. KTBC: Yêu cầu học sinh làm bài tập 4,5 trang 91 SGK 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI CỦA HỌC SINH HĐ 1: Tìm hiểu trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý của silic (?) Silic tồn tại trong thiên nhiên như thế nào , có KHHH như thế nào, NTK bao nhiêu? (?) Dựa vào thông tin trong SGK hãy cho biết tính chất vật lý của silic. - HS : Trả lời - GV: Nhận xét bổ sung, rút ra kết luận (?) Hãy cho biết silic có những tính chất hóa học nào? Lấy ví dụ chứng minh điều đó ? Viết các PTPƯ minh họa. I. Silic 1. Trạng thái thiên nhiên - Là nguyên tố cón hiều thứ hai trong thiên nhiên sau oxy. Nó chiếm 1/4 Khối lượng vỏ trái đất - Chủ yếu tồn tại ở dạng hợp chất có nhiều trong đất sét, cao lanh, thạch anh. 2. Tính chất vật lý: - Là chất rắn có màu trắng sáng có vẻ sáng như kim loại 3. Tính chất hóa học: - Silic là một phi kim hoạt động hóa học yếu hơn C và Cl. - Ở nhiệt cao silic phản ứng với oxy để tạo thành silic điôxit. PTPƯ: Si + O 2  SiO 2 * HĐ 2: Tìm hiểu về SiO 2 (?) SiO 2 có những tính chất hóa học nào? Vì sao có những tính chất hóa học đó. Lấy ví dụ minh họa? (?) Để sản xuất đồ gốm thì cần những nguyên liệu nào? Công đoạn sản xuất ra sao. (?) Ở nước ta có những cơ sở sản xuất đồ gốm nào. (?) Xi măng có những ứng dụng gì trong đời sống sản xuất? (?) Nguyên liệu, công đoạn chính để sản xuất xi măng là gì? (?) Kể tên một số nhà máy sản xuất xi măng lớn ở nước ta. (?) Để sản xuất thủy tinh thì cần những nguyên liệu nào? Công đoạn sản xuất ra sao. Viết các PTPƯ ? II. Silic điôxit (SiO 2 ) 1. Tác dụng với dung dịch kiềm PTPƯ: SiO 2 + NaOH  Na 2 SiO 3 + H 2 O 2. Tác dụng với ôxit bazơ PTPƯ: SiO 2 + CaO  CaSiO 3 (canxi silicat) III. Sơ lược về công nghiệp silicat 1. Sản xuất đồ gốm sứ a. Nguyên liệu sản xuất b. Công đoạn sản xuất 2. Sản xuất xi măng a. Nguyên liệu sản xuất b. Công đoạn sản xuất 3. Sản xuất thủy tinh a. Nguyên liệu sản xuất b. Công đoạn sản xuất Các PTPƯ: CaCO 3  CO 2 + CaO CaO + SiO 2  CaSiO 3 Na 2 CO 3 + SiO 2  Na 2 SiO 3 + CO 2 4. Củng cố : GV yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung bài học và nhấn mạnh phần trọng tâm. (?) Trong bài học ta cần lưu ý những điểm nào - GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 1,2,3 trang 95 SGK. 5. Dặn dò: - Về nhà học bài cũ, đọc tiếp phần tiếp theo để hôm sau học - Chuẩn bị trước bảng hệ thống tuần hoàn 6. Rút kinh nghiệm : Tuần : 20 Ngày soạn : 07/01/2007 Tiết : 39 Ngày dạy : 09/01/2007 Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (Tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh biết được - Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. - Cấu tạo bảng tuần hoàn mới ở lớp 9 gồm ô nguyên tố, chu kỳ, nhóm - Quy luật biến đổi tính chất trong chu kỳ nhóm. - Dựa vào vị trí của nguyên tố. Suy ra cấu tạo nguyên tử, tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại 2. Kỹ năng : - Học sinh biết dự đoán tính chất cơ bản của nguyên tố khi viết vị trí của nó trong bản tuần hoàn. - Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố suy ra vị trí, tính chất của nó. 3. Thái độ : II. Chuẩn bị: - Giáo viên : Bảng HTTH lớn, ô nguyên tử, chu kỳ - Học sinh: Kiến thức bài cũ và bài mới III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định : 2. KTBC: (?) Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố Si. Mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm, xi măng, thủy tinh. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI CỦA HỌC SINH HĐ 1: Tìm hiểu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn GV: Yêu cầu học sinh đọa thông tin trong SGK (?) Các nguyên tố hóa học được sắp xếp như thế nào trong bảng tuần hoàn. HĐ 2: Tìm hiều về cấu tạo của bảng tuần hoàn (?) Hãy quan sát bảng HTTH cho biết có những thanhf phần nào. (?) Trong một ô nguyên tử cho ta biết những thông tin gì? (?) Lấy ví dụ ô nguyên tố Fe (?) Trong bảng tuần hoàn có mấy chu kỳ GV: Lấy ví dụ (?) Các nguyên tố có cùng chu kỳ có những đặc điểm như thế nào. HS: Trả lời GV: Yêu cầu học sinh quan sát bảng tuần hoàn để rõ kiến thức. (?) Quan sát bảng tuần hoàn cho biết nhóm và chu kỳ có gì khác nhau? (?) Lấy ví dụ minh họa I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn - Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. II. Cấu tạo bảng tuần hoàn 1. Ô nguyên tử: cho biết - Số hiệu nguyên tử - Ký hiệu hóa học - Tên nguyên tố - Nguyên tử khối của nguyên tố Suy ra: Số hiệu nguyên tử = số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. 2. Chu kỳ: - Là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. - Số thứ tự của chu kỳ bằng số eleectron 3. Nhóm: Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và do đó có tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. * HĐ 3: Tìm hiểu sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. (?) Quan sát bảng tuần hoàn hãy cho biết trong 1 chu kỳ có những biến đổi nào. (?) Lấy ví dụ minh họa (?) Trong cùng 1 nhóm, nguyên tố hóa học thay đổi như thế nào. (?) Hãy mô tả trên bảng tuần hoàn. Thí dụ : SGK III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn 1. Trong 1 chu kỳ: Từ đầu chu kỳ đến cuối chu kỳ : - Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng từ 1 đến 8 electron. - Tính kim loại của nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim của nguyên tố tăng dần. 2. Trong một nhóm: Số lớp electron của nguyên tử tăng dần, tính kim loại của các nguyên tử tăng dần, tính phi kim của các nguyên tố giảm dần Ví dụ: 4. Củng cố : GV yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung bài học và nhấn mạnh phần trọng tâm. (?) Nhóm và chu kỳ khác nhau như thế nào - GV: Yêu cầu học sinh . 5. Dặn dò: - Về nhà học bài cũ, làm bài tập 1,2,3 trang 101 SGK đọc tiếp phần tiếp theo để hôm sau học - Chuẩn bị trước bảng hệ thống tuần hoàn 6. Rút kinh nghiệm : Tuần : 20 Ngày soạn : 07/01/2007 Tiết : 40 Ngày dạy : 09/01/2007 Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (Tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh biết được - Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố. - Từ vị trí suy đoán được cấu tạo nguyên tố và tính chất của nguyên tố - Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố ta có thể suy đoán vị trí và tính chất các nguyên tố đó. 2. Kỹ năng : - Học sinh biết dự đoán tính chất cơ bản của nguyên tố khi viết vị trí của nó trong bản tuần hoàn. - Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố suy ra vị trí, tính chất của nó. 3. Thái độ : II. Chuẩn bị: - Giáo viên : Bảng HTTH lớn, ô nguyên tử, chu kỳ - Học sinh: Kiến thức bài cũ và bài mới III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định : 2. KTBC: (?) Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố Si. Mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm, xi măng, thủy tinh. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI CỦA HỌC SINH HĐ 1: Tìm hiểu ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học GV: Lấy ví dụ Biết nguyên tố X có số hiệu nguyên tử 17 chu kỳ 3 , nhóm VII. Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tố X và so sánh với các nguyên tố lân cận. HS: Trả lời GV: Lấy thêm một số ví dụ khác (?) Qua ví dụ ta rút ra kết luận gì? GV: Yêu cầu học sinh đọc ví dụ trong SGK GV: - Hướng dẫn các bài tập 2,3,4 trong SGK. - Yêu cầu học sinh thảo luận làm bài và lên bảng trình bày IV. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 1. Biết vị trí của nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố: (SGK) 2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố có thể suy đoán vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó. Bài tập 2: X ở chu kỳ 3, nhóm I. Ở đầu chu kỳ III nên có tính kim loại mạnh hơn nguyên tố đứng sau là Mg Bài tập 3: Bài tập 4: 4. Củng cố : GV yêu cầu học sinh dọc phần kết luận, tóm tắt nội dung bài học và nhấn mạnh phần trọng tâm. - GV: Yêu cầu học sinh đọc phần em có biết. . 5. Dặn dò: - Về nhà học bài cũ, làm bài tập 5,6,7 trang SGK đọc tiếp phần tiếp theo để hôm sau học 6. Rút kinh nghiệm : Tuần : 21 Ngày soạn : 20/01/2007 Tiết : 41 Ngày dạy : 22/01/2007 Bài 32: LUYỆN TẬP CHƯƠNG III I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh hệ thống hóa lại các kiến thức đã học trong chương như: - Tính chất của phi kim, tính chất của Clo, cacbon silic, ôxít cacbon, tính chất của muối cacbonat. - Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kỳ, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn. 2. Kỹ năng : Giúp học sinh biết - Chọn chất thích hợp lập sơ đồ dãy chuyển đổi giữa các chất. Viết PTHH cụ thể. - Biết xây dựng sự chuyển đổi giữa các loại chất và cụ thể hóa thành dãy chuyển đổi cụ thể và ngược lại. - Biết vận dụng bảng tuần hoàn. 3. Thái độ :Kích thích khả năng tìm tòi nghiên cứu phát triển khả năng tư duy, trí sáng tạo. II. Chuẩn bị: - Giáo viên : Hệ thống câu hỏi và bài tập mở rộng - Học sinh: Kiến thức bài cũ và bài mới III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định : 2. KTBC: (?) Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố Si. Mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm, xi măng, thủy tinh. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI CỦA HỌC SINH * HĐ 1: Ôn tập một số kiến thức cần nhớ: (?) Phi kim có những tính chất hóa học nào. Hãy viết PTPƯ minh họa. (?) Để biết được tính hoạt động hóa học của phi kim mạnh hay yếu thì dựa vào tính chất hóa học nào. Lấy ví dụ chứng minh. (?) Ta đã được học những phi kim nào và hợp chất của những phi kim này. (?) Hãy nêu tính chất hóa học của những phi kim đã học. Viết PTPƯ minh họa. (?) Giữa Clo và cacbon phi kim nào hoạt động hóa học mạnh hơn. Lấy ví dụ chứng minh. (?) Hãy nêu cấu tạo và ý nghĩa của bảng HTTH. (?) Điểm đặc trưng của nhóm và chu kỳ là gì? I. Kiến thức cần nhớ 1. Tính chất hóa học của phi kim. a. Tác dụng với kim loại b. Tác dụng với oxy c. Tác dụng với hyđrô 2. Tính chất hóa họ của một số phi kim cụ thể a. Tính chất hóa học của Clo PTPƯ: 2Fe + 3Cl 2  2FeCl 3 H 2 + Cl 2  2HCl b. Tính chất hóa học của cacbon và hợp chất của cacbon. - Tác dụng với oxy - Tác dụng với ôxít kim loại - CO 2 tác dụng với H 2 O - CO 2 tác dụng với dung dịch bazơ - CO 2 tác dụng với ôxít bazơ 3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học a. Chu kỳ b. Ô nguyên tố * HĐ 2 : Rnf luyện kỹ năng giải toán hóa học GV: Hướng dẫn làm các bài tập trong SGK. Yêu cầu học sinh lên bảng làm các bài tập. Sau đó GV nhận xét bổ sung, điều chỉnh và hình thành cách giải cá dạng bài toán trong SGK. c. Nhóm d. Ý nghĩa sự sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng HTTH. II. Bài tập 4. Củng cố : GV: Nhận xét sự chuẩn bị bài và kỹ năng giải toán của học sinh (?) Qua bài học ta cần lưu ý những điểm kiến thức nào. (?) Ta cần rèn luyện kỹ năng làm bài tập gì 5. Dặn dò: - Đọc trước bài thực hành để hôm sau học 6. Rút kinh nghiệm : Tuần : 21 Ngày soạn : 21/01/2007 Tiết : 42 Ngày dạy : 23/01/2007 Bài 33: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHI KIM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh hệ thống hóa lại những - Khắc sâu kiến thức về phi kim, tính chất đặc trưng của muối cacbonat, muối clorua. 2. Kỹ năng : .- Tiếp tục rèn luyện về kĩ năng thực hành hóa học, giải bài tập thực nghiệm hóa học 3. Thái độ : - Rèn luyện ý thức nghiêm túc cẩn thận trong học tập thực hành hóa học. II. Chuẩn bị: - Giáo viên : Hóa chất CuO, NaHCO 3 , Ca(OH), NaCl, Na 2 CO 3 , CaCO 3 , HCl. - Học sinh: Kiến thức bài cũ và bài mới III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định : 2. KTBC: (?) Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố Si. Mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm, xi măng, thủy tinh. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI CỦA HỌC SINH * HĐ 1: Hướng dẫn học sinh tiến hành một số thí nghiệm GV: Giới thiệu hóa chất và cách tiến hành thí nghiệm. - Phát đồ thí nghiệm cho các nhóm. - Yêu cầu các nhóm tự tiến hành các thí nghiệm trong SGK. - GV quan sát và kiểm tra kỹ năng thực hành của học sinh. (?) Yêu cầu đại diện 3 nhóm lên biểu diễn 3 thí nghiệm cho cả lớp quan sát. (?) Ở từng thí nghiệm 1,2,3 ta có nhận xét gì cách niệt phân các muối, cách nhận biết các muối. * HĐ 2: Yêu cầu học sinh viết bảng từng trình. GV: Yêu cầu các nhóm viết bảng tường trình lên bảng, thu bảng tường trình chấm điểm. I. Tiên hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: - Chuẩn bị: + Hóa chất + Dụng cụ - Cách tiến hành - Nhận xét - PTPƯ: 2. Thí nghiệm 2: + Hóa chất + Dụng cụ - Cách tiến hành - Nhận xét - PTPƯ: 3. Thí nghiệm 3: + Hóa chất + Dụng cụ - Cách tiến hành - Nhận xét - PTPƯ: II. Viết bảng tường trình TT Hiện tượng Nhận xét PTPƯ 4. Củng cố : GV : - Nhận xét tinh thần học tập và ý thức thực hành của hoc sinh. - Nhắc nhở những kỹ năng cần thiết trong quá trình thực hành 5. Dặn dò: - Về nhà đọc trước bài mới để hôm sau học 6. Rút kinh nghiệm : [...]... C,H,O có hóa trị bằng bao nhiêu? GV: THông báo hóa trị của các nguyên tố C, H,O trong HCHC (?) Nếu một nét gạch biểu diễn bằng 1 đơn vị hóa trị thì ta có cách biểu diễn như thế NỘI DUNG GHI CỦA HỌC SINH I Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 1 Hóa trị và liên kết giữa các hóa trị - Trong phân tử các HCHC , C luôn có hóa trị 4, H hóa trị 1 và O hóa trị 2 - Một nét gạch biểu diễn một đơn vị hóa trị... HYĐRÔ CACBON Ngoài C và H, trong phân tử còn có các nguyên tố O,N, Cl II Khái niệm về hóa học hữu cơ * HĐ 2: Tìm hiểu khái niệm về hóa học Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên hữu cơ nghiên cứu về các loại hợp chất hữu cơ và GV: Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong những chuyển đổi của chúng SGK (?) Như thế nào gọi là hóa học hữu cơ? Lấy ví dụ 4 Củng cố : GV : Yêu cầu học sinh đọc phần kết luận trong... 28/01/2007 Ngày dạy : 30/01/2007 Bài 35: CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Giúp học sinh - Hiểu được trong các HCHC , các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị C hóa trị 4, O hóa trị 2, H hóa trị 1 - Hiểu được mỗi HCHC có một CTCT ứng với một trật tự liên kết các nguyên tử xác định Các nguyên tử cacbon có khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon 2 Kỹ năng : -... ghép mô hình biểu diễn CTCT kết, những liên kết như vậy gọi là liên kết của C2H4 đôi Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học * HĐ 3: Tìm hiểu về tính chất hóa học III Tính chất hóa học của êtylen của êtylen 1 Êtylen có cháy không ? GV: Giới thiệu kiến thức C2H4 + 3O2 t0 2CO2 + 2H2O (?) Hãy viết PTHH (?) Quan sát hình tự đọc thông tin và mô 2 Êtylen...Tuần : 22 Tiết : 43 Ngày soạn : 27/01/2007 Ngày dạy : 29/01/2007 CHƯƠNG IV: HY ĐRÔCACBON - NHIÊN LIỆU Bài 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Giúp học sinh - Hiểu được thế nào là hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ - Nắm được cách phân loại các hợp chất hữu cơ Lấy được ví dụ minh họa 2 Kỹ năng : Kỹ năng phân biệt nhận biết được các chất hữu cơ thông thường... của ben zen, từ đó rút ra CTCT (?) Trong phân tử benzen cón những đặc điểm gì về những liên kết của chúng HS: Trả lời GV: Nhận xét và giới thiệu vòng thơm benzen * HĐ 3: Tìm hiểu tính chất hóa học của III Tính chất hóa học: benzen 1 Ben zen có cháy không GV: Giới thiệu khả năng cháy của ben zen Benzen cháy tạo ra CO2 và H2O ngoài ra và yêu cầu học sinh đọc thông tin trong còn có muội than SGK Viết PTPƯ... tin vào khoa học II Chuẩn bị: - Giáo viên : Mô hình, hình 4.17 - Học sinh: Kiến thức bài cũ và bài mới III Tiến trình bài giảng: 1 Ổn định : 2 KTBC: (?) Benzen có tính chất vật lý, hóa học như thế nào? Viết PTPƯ cho tính chất hóa học (?) Hãy làm bài tập 3,4 trang 125 trong SGK 3 Bài mới : HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI CỦA HỌC SINH * HĐ 1: Tìm hiểu về dầu mỏ I Dầu mỏ: (?) Dựa vào hình 4.16 cho biết... (?) Hãy viết CTCT của khí mê tan, từ đó biểu diễn trên mô hình HS: Lắp ráp mô hình CH4 GV: Nhận xét chỉnh sửa (?) Trong phân tử mê tan có mấy liên kết đơn và chỉ rõ trên mô hình HĐ 3: Tìm hiểu tính chất hóa học của khí mê tan GV: Treo tranh hình 4.5 yêu cầu học sinh quan sát và mô tả thí nghiệm HS: Trả lời (?) Qua thí nghiệm ta rút ra được kết luận NỘI DUNG GHI CỦA HỌC SINH I Trạng thái tự nhiên tính... - Mê tan là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, là chất ít tan trong nước II Cấu tạo phân tử: H - CTCT: H C H H - Trong phân tử mê tan có 4 liên kết đơn nối giữa C và 4 H III Tính chất hóa học 1 Tác dụng với ôxy * Thí nghiệm * Hiện tượng * Kết luận: Mê tan cháy tạo khí CO2 và hơi nước (H2O) * PTPƯ: CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O 2 Tác dụng với Clo: * Thí nghiệm * Hiện tượng * Kết luận: Dưới... còn lại trong SGK 6 Rút kinh nghiệm : Tuần : 23 Tiết : 46 Ngày soạn : 04/02/2007 Ngày dạy : 06/02/2007 Bài 37: ÊTYLEN I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Giúp học sinh - Nắm được CTCT, tính chất vật lý, tính chất hóa học của êtylen - Hiểu được khái niệm liên kết đôi và đặc điểm của nó - Hiểu được phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp là các phản ứng đặc trưng của êtylen - Biết được một số ứng dụng của êtylen 2 Kỹ . PTPƯ: 2C 2 H 2 + 5O 2  4CO 2 + 2H 2 O 2. Axetylen có làm mất màu dung dịch Brôm không? - Thí nghiệm: SGK - Nhận xét : Nước Brôm bị mất màu - PTPƯ: C 2 H 2. CHBr = CHBr + Br 2  CHBr 2 - CHBr 2 Ngoài ra C 2 H 2 ở điều kiện thích hợp còn có khả năng + H 2 và một số chất khác. VD: C 2 H 2 + H 2  C 2 H 6 IV. Ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa 9.2, Hóa 9.2,

Hình ảnh liên quan

*HĐ2: Yêu cầu học sinh viết bảng từng trình. - Hóa 9.2

2.

Yêu cầu học sinh viết bảng từng trình Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Giáo viê n: Mô hình phân tử CH4, C3H8, - Học sinh: Kiến thức bài cũ và bài mới - Hóa 9.2

i.

áo viê n: Mô hình phân tử CH4, C3H8, - Học sinh: Kiến thức bài cũ và bài mới Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Giáo viê n: Mô hình lắp ghép - Hóa 9.2

i.

áo viê n: Mô hình lắp ghép Xem tại trang 17 của tài liệu.
II. Bảng tường trình: - Hóa 9.2

Bảng t.

ường trình: Xem tại trang 27 của tài liệu.
(?)Dựa vào hình vẽ trong SGK hãy cho biết axit axetic có những ứng dụng gì. Lấy ví dụ minh hoạ - Hóa 9.2

a.

vào hình vẽ trong SGK hãy cho biết axit axetic có những ứng dụng gì. Lấy ví dụ minh hoạ Xem tại trang 30 của tài liệu.
GV: Hướng dẫn và yêu cầu HS lên bảng trình bày các bài tập. - Hóa 9.2

ng.

dẫn và yêu cầu HS lên bảng trình bày các bài tập Xem tại trang 31 của tài liệu.