0

Bài test tuyển dụng của samsung, viettel và bài kiểm tra kĩ năng phỏng vấn khi xin việc

20 538 0
  • Bài test tuyển dụng của samsung, viettel và bài kiểm tra kĩ năng phỏng vấn khi xin việc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2019, 11:14

• Trong test bạn có số câu hỏi Bạn trả lời sai 10 câu hỏi Kết thang điểm bạn đạt 60% Vậy test bạn có tất câu hỏi? A 20 • B 25 • C 30 • D 35 Điền hình thiếu vào chỗ trống • Hình A • Hình B • Hình C • Hình D • Hình E Hình hình nào? • Hình A • Hình B • Hình C • Hình D • Hình E • Hình F • Hình G • Hình H • Trong loại sau đây, loại có đặc tính giống với loại lại? A Tỏi • B Nho • C Rau diếp cá • D Nấm • Trời âm u, đất tù mù, có người gù, chung dù Hỏi người ướt? A Người thứ • B Người thứ hai • C Người thứ ba • D Khơng có người ướt Hình hình nào? • Theo thứ tự từ trái qua phải Hình • Hình • Hình • Hình • Bạn có 84 táo đựng 12 giỏ, muốn ăn 1/3 số táo giỏ bạn cần lần cắn, biết lần bạn cắn 1/3 1/2 táo A 168 • B 121 • C 144 • D 225 • Tám người sơn nhà Hỏi với 12 người sơn nhà 12 giờ? A • B • C • D • Người ta đổ nước vào bể cạn theo tỷ lệ khơng đổi, sau đổ 3/5 thể tích bể Hỏi cần thêm thời gian để đổ đầy bể nước đó? A 30 phút • B 20 phút • C 48 phút • D 12 phút 10 Sắp xếp chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn tên • A Một tỉnh thành • B Một nhà thơ • C Một hát • D Một vị vua Test IQ Tuyển dụng Viettel có đáp án T1 trước nửa đêm phút trước 32 phút thời gian gấp lần số phút sau 22 giờ? • A: 22 phút • B: 20 phút • C: 24 phút • D: 18 phút Số thay vào chỗ có dấu hỏi chấm? Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống • • • • Hãy điền phép tính thích hợp vào trống để giá trị phép tính theo chiều dọc chiều ngang • + • - • x • : • Cho dãy số: 18 32 50 ? Số thay vào chỗ có dấu hỏi chấm? 60 • 64 • 70 • 72 Câu hỏi có phương án • 85647 • 86574 • 78654 • 76845 Câu hỏi có phương án • Hình a • Hình b • Hình c • Hình d Tìm số thích hợp thay dấu hỏi chấm • • • • Số thay vào chỗ có dấu hỏi chấm? • • 15 • 18 • 20 • 10 Trong gia đình có sáu thành viên A, B, C, D, E F A B cặp vợ chồng, A thành viên nam D trai C C anh trai A E em gái D B dâu F F có chồng chết Có thành viên nam gia đình? • • • Trắc nghiệm đánh giá kỹ vấn • • Bạn chuẩn bị cho buổi vấn nào? A Tìm hiểu cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động,… công ty vị trí mà • bạn ứng tuyển B Tìm hiểu điểm mạnh yếu thân để chuẩn bị câu trả lời hỏi • • C Lên kế hoạch xem đến địa điểm vấn (tìm hiểu tuyến đường, tính tốn thời gian…) D Chuẩn bị câu hỏi để vấn ngược nhà tuyển dụng Bạn định ăn mặc gặp nhà tuyển dụng? • A Trang phục cơng sở • B Giống nhân viên làm việc cơng ty bạn ứng tuyển • C Mặc thường ngày bạn mặc nhà tuyển dụng vấn bạn, • khơng phải quần áo bạn Bạn đến buổi vấn vào lúc nào? A Đúng mà nhà tuyển dụng hẹn gặp bạn • B Đến sớm 10 phút so với thời gian nhà tuyển dụng hẹn gặp bạn • C Đến sớm 30 phút so với thời gian nhà tuyển dụng hẹn gặp bạn • Bạn mang theo vấn? A Bản photo đơn xin việc (CV); loại giấy chứng nhận, cấp; báo cáo • thực tập, khóa luận; giấy giới thiệu nơi bạn làm việc trước B Một vài thứ dùng đến cần khăn giấy, sổ tay… • • C Khơng mang theo gì, có mang theo bùa may mắn Theo bạn, nhà tuyển dụng biết ứng viên có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay khơng? A Ngay bạn bước vào cửa • B Khoảng phút sau vấn • C Sau cân nhắc cẩn thẩn so sánh bạn với ứng viên khác • Nếu nhà tuyển dụng mời bạn uống tách cà phê, bạn đáp lại nào? A Đồng ý dùng chút cà phê • B Từ chối cảm ơn với lí bạn uống trước tới vấn • C Đồng ý đáp lại nhà tuyển dụng “Nếu điều khơng thành vấn đề” • D Hỏi xem nhà tuyển dụng có cà phê phin khơng • Trong q trình vấn, mắt bạn tập trung vào? A Nhìn vào mắt nhà tuyển dụng • B Nhìn vào sống mũi nhà tuyển dụng • C Nhìn xuống sàn • Khi vấn, bạn để tay nào? A Đặt tay lên đùi • B Khua tay qua lại bạn trả lời câu hỏi • C Ngồi đè lên tay cho sau lưng • Bạn cười với nhà tuyển dụng? A Cười nhiều • B Khơng cười bạn muốn thể nghiêm túc • C Thi thoảng • 10 Kiểu câu hỏi mà nhà tuyển dụng hay hỏi bạn bắt đầu vấn? A Bạn biết cơng ty chúng tơi? • B Hơm bạn cảm thấy nào? • C Tại bạn lại muốn làm cơng việc này? • 11 Bạn trả lời câu hỏi nhà tuyển dụng nào? A Ngắn gọn, tập trung vào ý khơng đưa thêm thơng tin khác • B Chi tiết • C Khơng q dài, khơng q ngắn • 12 Bạn có nên pha trò vấn khơng? A Khơng, điều tạo ấn tượng khơng tốt • B Có, điều khiến câu trả lời bạn trở nên thú vị hơn, đồng thời giúp • nhà tuyển dụng có ấn tượng với bạn C Có, nhà tuyển dụng đánh giá cao tính hài hước bạn cảm điều • thấy phù hợp 13 Nếu bạn không hiểu câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra, bạn sẽ? A Cười nói xin lỗi, bạn khơng biết nhiều vấn đề • B Xin lỗi nhà tuyển dụng bạn chưa hiểu rõ câu hỏi hỏi lại cho rõ • C Hít thờ sâu nói vấn đề mà bạn nghĩ thích hợp • 14 Khi gặp câu hỏi khó, bạn sẽ? A Xin phép nhà tuyển dụng cho bạn chút thời gian suy nghĩ • B Nghĩ nhà tuyển dụng giục bạn trả lời • C Trả lời ngay, vừa nghĩ vừa trả lời • D Xin lỗi nhà tuyển dụng bạn không trả lời 15 Khi nhà tuyển dụng hỏi câu khơng liên quan ví dụ “Bạn định lập gia đình?”, bạn sẽ? • A Khéo léo đề nghị họ chuyển sang chủ đề khác, khơng nên tìm hiểu q • sâu sống riêng bạn B Đưa câu trả lời mà bạn nghĩ nhà tuyển dụng muốn nghe, kể • thật không C Hỏi nhà tuyển dụng xem điều có quan trọng với cơng ty hay khơng • định trả lời D Trả lời thành thật khẳng định với nhà tuyển dụng điều khơng • làm ảnh hưởng tới khả đam mê làm việc bạn 16 Bạn làm cảm thấy nhà tuyển dụng khơng hài lòng khơng thiện cảm, chí gay gắt với mình? A Mặc định bị loại chấp nhận điều • B Phản ứng lại tranh luận với nhà tuyển dụng • C Giữ bình tĩnh lịch có lẽ nhà tuyển dụng thử thách bạn • 17 Cuối buổi vấn, nhà tuyển dụng hỏi “Bạn có câu hỏi dành cho không?” câu hỏi vấn ngược bạn chuẩn bị trả lời hết trước đó, bạn sẽ? A Từ chối cảm ơn • B Hỏi câu mà bạn biết câu trả lời • C Trả lời nhà tuyển dụng bạn chuẩn bị số câu hỏi • trả lời hết trước đó, bạn khơng có thêm câu hỏi khác D Hỏi xem liệu cơng ty có chế độ lương hưu khơng Đề trắc nghiệm IQ vào Ngân hàng có đáp án • Trong mảng ghép A, B, C D đây, mảnh ghép với hình bên trái tạo hình vng • Hình A • Hình B • Hình C • Hình D • Hình E Tìm số thích hợp điền vào ? 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ? • 20 • 21 • 23 • 28 Số khác tính chất với số lại? 9678, 4572, 5261, 3527, 6895, 7768 • 9678 • 4572 • 5261 • 3527 • 7768 Điền chữ số thiếu vào hình sau • Hình A • Hình B • Hình C • Hình D Hình khác với hình lại? • Hình A • Hình B • Hình C • Hình D • Hình E • Hình dướ khác với hình lại? Hình bảy cạnh • Hình tam giác • Hình lục giác • Hình lập phương • Hình ngũ giác Công tắc A bật đèn số sáng/ tắt tắt/ sáng Công tắc B bật đèn số sáng/ tắt tắt/ sáng Công tắc C bật đèn số sáng/ tắt tắt/ sáng • Cơng tắc A • Cơng tắc B • Cơng tắc C Cho hình đây: Điền hình thiếu vào chỗ trống: • Hình A • Hình B • Hình C • Hình D • Hình E Hình có đường thẳng? • 10 • 11 • 21 • 25 10 Cho hình sau: Điền hình thiếu vào dấu ? • Hình A • Hình B • Hình C • Hình D • Hình E ... tới vấn • C Đồng ý đáp lại nhà tuyển dụng “Nếu điều khơng thành vấn đề” • D Hỏi xem nhà tuyển dụng có cà phê phin khơng • Trong trình vấn, mắt bạn tập trung vào? A Nhìn vào mắt nhà tuyển dụng. .. 14 Khi gặp câu hỏi khó, bạn sẽ? A Xin phép nhà tuyển dụng cho bạn chút thời gian suy nghĩ • B Nghĩ nhà tuyển dụng giục bạn trả lời • C Trả lời ngay, vừa nghĩ vừa trả lời • D Xin lỗi nhà tuyển dụng. .. địa điểm vấn (tìm hiểu tuyến đường, tính tốn thời gian…) D Chuẩn bị câu hỏi để vấn ngược nhà tuyển dụng Bạn định ăn mặc gặp nhà tuyển dụng? • A Trang phục cơng sở • B Giống nhân viên làm việc cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài test tuyển dụng của samsung, viettel và bài kiểm tra kĩ năng phỏng vấn khi xin việc,