Đề thi và đáp án môn đạo đức ứng xử hành nghề luật sư (thi hết tập sự luật sư năm 2015 đợt 1)

8 4.9K 209
Đề thi và đáp án môn đạo đức ứng xử hành nghề luật sư (thi hết tập sự luật sư năm 2015 đợt 1)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề thi và đáp án thi hết tập sự Luật Sư năm 2015 đợt 1 bao gồm đề thi về quy tắc đạo đức ứng xử hành nghề luật sư và đề thi viết tự luận gồm đề bắt buộc và đề tự chọn. Cùng đáp án chính thức của liên đoàn luật sư việt nam. Các bạn có thể xem và đọc hiểu để biết barem chấm điểm của liên đoàn như nào để làm cho phù hợp.

Ngày đăng: 22/08/2018, 22:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan