Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê huyện mường ảng, tỉnh điện biên

93 560 0
Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê huyện mường ảng, tỉnh điện biên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... thụ cà phê huyện Mường Ảng thời gian qua; - Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể hộ trồng cà phê huyện Mường Ảng; - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thúc đẩy trình xây dựng nhãn hiệu tập. .. dựng nhãn hiệu tập thể hộ trồng cà phê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể; ... đến nhu cầu tham gia xây dựng NHTT cà phê huyện Mường Ảng 55 3.5 Nhu cầu tổ chức tập thể đứng tên đăng ký quản lý NHTT cà phê Mường Ảng 61 3.6 Giải pháp xây dựng nhãn hiệu tập thể

Ngày đăng: 18/04/2018, 18:12

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI CAM ĐOAN

 • Học viên Lò Văn Tiến

 • LỜI CẢM ƠN

  • Xin chân thành cảm ơn!

  • Học viên Lò Văn Tiến

  • MỤC LỤC

  • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  • DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH

  • MỞ ĐẦU

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài

   • cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”để nghiên cứu.

   • 2. Mục tiêu nghiên cứu

   • 3. Ý nghĩa của đề tài luận văn

   • Chương 1

   • 1.1. Tổng quan lý luận về thương hiệu

    • 1.1.1. Khái niệm thương hiệu

    • 1.1.2. Chức năng của thương hiệu

    • 1.1.3. Vai trò của thương hiệu

    • 1.2. Tổng quan về nhãn hiệu

     • 1.2.1. Khái niệm nhãn hiệu và nhãn hiệu hàng hóa

     • 1.2.2. Phân biệt Nhãn hiệu và nhãn hàng hóa và thương hiệu

     • Nhãn hiệu Thương hiệu

      • 1.2.3. Nhãn hiệu tập thể

      • Hình 2.1: Sơ đồ quy trình tạo lập và quản lý nhãn hiệu tập thể

       • 1.2.4. Nhu cầu tạo lập, quản lý NHTT và các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu tạo lập quản lý NHTT

       • 1.3. Kinh nghiệm xây dựng NHTT trên thế giới và Việt Nam

        • 1.3.1. Xây dựng và phát triển nhãn hiệu chè Darjeeling ở Ân Độ

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan