0

Tuần 4. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)

11 213 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 16:50

Tiết 15-16 BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN BÃI CÁT (Sa hành đoản ca) Cao Bá Quát I Tiểu dẫn Tác giả Cao Bá Quát (1809?-1855) Con người thông minh, tài hoa, có chí lớn, giàu tâm huyết với đời Cuộc đời gặp Tính cách nhiều lận đận, cương trực, trắc trở, mạnh mẽ đường cơng phóng túng danh Để lại dấu ấn đậm nét thơ văn Sự nghiệp - Khoảng 1400 thơ - Trên 20 văn xi - Một số phú, hát nói câu đối… -Tình cảm tha thiết với quê hương, xứ sở, với người -Phê phán chế độ phong kiến bảo thủ, trì trệ -Chứa đựng tư tưởng khai sáng, phản ánh nhu cầu đổi Người đời suy tôn ông “Thánh Quát” (Trong “Thần Siêu Thánh Quát”) Một số cơng trình nghiên cứu Thủ bút Cao Bá Quát Cao Bá Quát thơ văn ông Một số ấn tác phẩm Cao Bá Quát 2.Tác phẩm Hoàn cảnh sáng tác Hoàn cảnh trực tiếp: Bài thơ hình thành lần Cao Bá Quát thi Hội qua tỉnh miền Trung đầy cát trắng Bối cảnh lịch sử, thời đại: + Chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng, xã hội trì trệ + Chế độ khoa cử triều Nguyễn nghiệt ngã, nhiều bất cơng Có nguồn gốc từ Trung Quốc Thể loại: Thể hành Có Khá tự do, phóng túng, khơng khả biểu đạt bị gò bó niêm luật phong phú Lấy việc điệp vần trắc làm nguyên tắc, kết cấu đầu cuối hô ứng với II Đọc – Hiểu văn Đọc văn Tìm hiểu văn III.Tổng kết Ý nghĩa văn -Tâm trạng bi phẫn, chán ghét đường mưu cầu danh lợi tầm thường - Phê phán chế độ khoa cử chế độ phong kiến triều Nguyễn - Niềm khao khát đổi sống tác giả xã hội ngột ngạt, bế tắc Nghệ thuật - Thể thơ cổ phong tự kết cấu, vần, nhịp - Xây dựng hình tượng nghệ thuật độc đáo - Kết cấu đầu cuối hô ứng, nghệ thuật trùng điệp, đối, sử dụng đại từ nhân xưng, điển cố tinh tế hình thức ca Xin chân thành cảm ơn quý thày cô em học sinh ý theo dõi giảng! ... bút Cao Bá Quát Cao Bá Quát thơ văn ông Một số ấn tác phẩm Cao Bá Quát 2.Tác phẩm Hoàn cảnh sáng tác Hồn cảnh trực tiếp: Bài thơ hình thành lần Cao Bá Quát thi Hội qua tỉnh miền Trung đầy cát. .. thuật độc đáo - Kết cấu đầu cuối hô ứng, nghệ thuật trùng đi p, đối, sử dụng đại từ nhân xưng, đi n cố tinh tế hình thức ca Xin chân thành cảm ơn quý thày cô em học sinh ý theo dõi giảng! ... bất cơng Có nguồn gốc từ Trung Quốc Thể loại: Thể hành Có Khá tự do, phóng túng, khơng khả biểu đạt bị gò bó niêm luật phong phú Lấy việc đi p vần trắc làm nguyên tắc, kết cấu đầu cuối hô ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 4. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca),