0

De cuong on tập 10 cau tieng viet thuc hanh

8 618 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2017, 10:24

Bộ 10 câu hỏi môn Tiếng việt thực hành có đáp án dành cho sinh viên đại học hành chính. Đề cương Tiếng Việt thực hành ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH Câu 1: "Tiếng Việt thứ cải vô lâu đời vô q báu dân tộc" Hãy phân tích câu nói Bác Hồ TV đời, hình thành phát triển cùng tiến trình lịch sử văn hóa VN Cùng chung số phận với đất nước,TV cũng đã từng bị chèn ép, bị tước mất vai trò vị chức ngôn ngư quốc gia trước cách mạng tháng 8/1945.Từ nước VN mới đời, Tiếng Việt đã thành ngôn ngư dùng chung, ngôn ngư phổ thông, ngôn ngư giáo dục của quốc gia VN đa dân tợc.Tiếng Việt đã hồn thành xứng đáng chức đới nội, đối ngoại, chức là: Phương tiện giao tiếp,tư duy,là phương tiện sáng tạo, cố định văn hóa thành văn của VN VN một dân tộc có hàng nghìn năm lịch sử Trong quá trình hình thành phát triển để tạo diện mạo ngày nay, dân tộc đã phải trải qua nhiều thăng trầm, nhiều biến đổi vẫn giư được bản săc văn hóa của mình.TV công cụ giao tiếp, công cụ tư của dân tộc đã gắn liền với trang sử vẻ vang đó.Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, TV tồn tại vị song ngư bất bình đẳng tiếng Hán làm ngôn ngư chính còn TV chỉ dùng sinh hoạt giao tiếp bình thường của nhân dân.Chư Nôm - thứ chư người Việt sáng tạo từ TK13cũng phải trải qua nhiều thăng trầm bị nhiều gián đoạn Nhìn chung chư Nôm vẫn vị lép vế bên cạnh chư Hán bị xem thứ chư "nôm na mách qué" Trong suốt một thời gian dài các triều đại phong kiến, TV chư Nôm nằm vị bị chèn ép, bị lấn áp, bị đối sử bất bình đẳng Tình hình trở nên nặng nề đất nước ta, ngôn ngư văn tự có thêm yêu tố mới - tiếng Pháp ách thống trị của thực dân Pháp cùng với chư Quốc ngư (thứ chư các cố đạo phương Tây sáng tạo từ cuối TK16).Vào khoảng TK18, chư Quốc ngư được dùng nhiều kèm theo áp đặt của tiếng Phápvà chư Pháp.Tiếng Pháp trở thành ngôn ngư chính thức công báo, các văn bản nhà nước thống trị Nam Kỳ, một phần các sứ bảo hộ Trung Kỳ bán bảo hộ Bắc Kỳ được sử dụng trường học Pháp – Việt Cuối kỷ 19, song song với chư Hán Nôm, chư Quốc ngư cũng bắt đầu xuất các loại hình báo chí đầu tiên ở Việt Nam Đến cách mạng tháng 8/1945, nước Việt Nam chính thức dành được độc lập, từ vị bị chèn ép, Tiếng Việt trở thành ngôn ngư chính thức của quốc gia đảm nhiệm nhiều chức quan trọng mà nó cần phải có Tuy trải qua nhiều biến cố lịch sử, Tiếng Việt vẫn giư nguyên bản sắc ngôn ngư của mình đồng thời phát triển phong phú bằng cách thu nạp vào nó yếu tố ngoại nhập qua tiếp xúc, biến đổi yếu tố đó cho phù hợp với đặc thù ngôn ngư của mình Dó đó Tiếng Việt xứng đáng làm phương tiện giao tiếp phương tiện tư của dân tộc Tiếng Việt trở thành cơng cụ đồn kết phát triển đất nước Tiếng Việt không chỉ công cụ phát triển văn hóa thành văn mà còn với cấu trúc, chức đa dạng đảm nhiệm, Tiếng Việt có thể sánh ngang với các ngôn ngư lớn của các dân tộc khác giới Tiếng Việt di sản văn hóa vô cùng to lớn quý báu của dân tộc đất nước Việt Nam Vai trò của Tiếng Việt: Đề cương Tiếng Việt thực hành - Tiếng Việt đảm nhiệm các chức xã hội, thể ở khía cạnh sau: + Tiếng Việt phương tiện giao tiếp chính thức của nước Việt Nam mọi lĩnh vực, phương tiện giao tiếp chính thức của người Việt Nam Cụ thể là: Tiếng Việt được dùng mọi lĩnh vực của quốc gia chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, đời sống, đặc biệt giáo dục Ngoài ra, Tiếng Việt còn phương tiện giao tiếp đối ngoại, ngôn ngư chính thức của quốc gia được sử dụng ngoại giao, quan hệ quốc tế các lĩnh vực khoa học chuyên sâu + Ngay sau cách mạng tháng 8/1945 thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời, nghị định của Bộ quốc gia giáo dục ký ngày 10/9/1946 có viết: "Từ nay, tất cả các khóa học dạy bằng Tiếng Việt" Kể từ đó đến nay, Tiếng việt phương tiện giao tiếp, công cụ để dạy học nhà trường Không chỉ mận non, tiểu học mà cả các cấp đào tạo Đại học, đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ dùng đến Tiếng Việt + Là phương tiện giao tiếp, tư quan trọng nhất, Tiếng Việt đã từ lâu trở thành chất liệu sáng tạo nghệ thuật để tạo nên sáng tác văn học dân gian, văn chương bác học Với trưởng thành của dân tộc Việt Nam Tiếng Việt, văn học Việt Nam đã phát triển đạt được thành tựu rực rỡ với thể loại đa dạng đại, nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng + Tiếng Việt không chỉ phương tiện kết nối người Việt với người Việt, người Việt với trí thức dân tộc, trí thức nhân loại mà còn phương tiện kết nối người Việt với bạn bè năm châu Tiếng Việt ngôn ngư ngày nhiều người nước học, nghiên cứu, được coi phương tiện cho cần thiết cho người nước ngồi họ ḿn tìm hiểu, nghiên cứu hay công tác công việc với người Việt Nam Tiếng Việt đã được khẳng định vị trí của mình trường quốc tế - Tiếng Việt thể tư tình cảm, văn hóa của dân tộc Việt Nam, thể ở khía cạnh sau đây: + Tiếng Việt thể rõ cách cảm, cách nghĩ của người Việt Nam tức nói lên suy nghĩ cảm xúc bằng Tiếng Việt Ví dụ: Dùng ca dao, dân ca tiếng Việt Cành tre năm bảy cành tre Có u lấy đừng nghe bạn bè + Tiếng Việt thể đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam Ví dụ: Qua hệ thống điệu, ta có thể thấy được một nét văn hóa đó người Việt Nam rất ưa tính nhạc Như để diễn tả trạng thái nhẹ nhàng, người Việt thường dùng các dấu bằng, huyền Tương tư nâng lòng lên chơi vơi Cần nhấn mạnh rằng Tiếng Việt đóng vai trò to lớn tổ chức phát triển xã hội ở Việt Nam Xã hội Việt Nam không thể thiếu Tiếng Việt Đó công cụ góp phần đồn kết các dân tợc lãnh thở Việt Nam, nhân tố gắn kết triệu kiều bào ở nước với quê hương, với đất nước Xã hội Việt Nam không thể thiếu Tiếng Việt việc tổ chưc, trì phát triển xã hội giư gìn bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực quốc tế Đề cương Tiếng Việt thực hành Câu 2: Nêu đặc điểm giống khác tóm tắt văn tóm tắt đoạn văn? Nêu cách tóm tắt đoạn văn có câu chủ đề đoạn văn khơng có câu chủ đề * Đặc điểm giống khác giưa tóm tắt văn bản tóm tắt đoạn văn: - Giống nhau: Đây hình thức rút ngắn mặt nội dung cũng hình thức để thuận tiện cho việc trình bày, trích dẫn, thuật lại - Khác nhau: Tóm tắt văn bản rút gọn nội dung hình thức của văn bản chính chỉ giư lại phần cốt yếu nhất, mục đích nhất định, dựa vào nợi dung của tồn bợ văn bản để tóm tắt Tóm tắt đoạn văn lược bỏ ý phụ chỉ giư lại ý chính nhất của cả đoạn văn, tóm tắt đoạn văn dựa vào câu chủ đề của từng đoạn vặn để tóm tắt * Nêu cách tóm tắt văn bản có câu chủ đề đoạn văn không có câu chủ đề: - Cách tóm tắt đoạn văn có câu chủ để: + Đọc kỹ xác định câu chủ đề + Đọc tồn bợ đoạn văn tóm tắt lại thành câu nêu lên ý chính của cả đoạn văn đó - Cách tóm tắt đoạn văn không có câu chủ đề: + Đọc kỹ xác định ý của từng câu cụ thể mối liên hệ giưa các câu, các ý để qua đó tìm câu chủ đề của đoạn văn + Xác định chủ đề của đoạn văn viết chủ đề thành một câu ngắn gọn Câu 3: Tởng tḥt văn gì? So sánh tởng tḥt văn tóm tắt văn bản? * Tởng tḥt văn bản: Tổng thuật văn bản nêu lên nội dung khái quát, bản, thường tổng hợp từ một số văn bản có liên quan đến nhằm mục đích nhất định đó * So sánh tổng thuật văn bản tóm tắt văn bản: - Giống nhau: Đều rút ngắn độ dài văn bản, đưa dạng chính văn bản dạng tối giản, giư lại nội dung bản nhất, nhằm mục đích nhất định (giới thiệu, phân tích ) - Khác nhau: Yêu cầu của tổng thuật văn bản cao so với tóm tắt văn bản + Tóm tắt văn bản yêu cầu bám sát nội dung chính văn, thường chỉ thực văn bản Tóm tắt văn bản chỉ tóm tắt văn bản + Tổng thuật văn bản có cách thể cao hơn, khái quát hơn, đối tượng phức tạp hơn, rộng Tổng thuật văn bản tổng thuật từ văn bản trở lên Câu 4: Nêu mục đích, yêu cầu bước lập đề cương văn Đề cương văn bản ý tưởng chính văn bản của người viết được sắp xếp theo một trình tự nhất định Đó chính quá trình tìm ý sắp xếp ý văn bản Đề cương văn bản còn được gọi dàn hay kết cấu văn bản * Mục đích lập đề cương văn bản: - Phác thảo nội dung tổng thể làm cho văn bản có định hướng rõ ràng Đề cương Tiếng Việt thực hành - Giúp cho người viết chọn lọc, sắp xếp nội dung theo một tuần tự nhất định - Tạo sở để chuẩn bị viết văn bản để tránh lạc đề * Yêu cầu lập đề cương văn bản: - Đề cương phải phù hợp với các định hướng chuẩn bị viết văn bản (viết cho ai? viết để làm gì?) - Phải đảm bảo tính tuần tự hệ thống chặt chẽ - Phải đảm bảo tính cân đối, hài hòa, thích hợp với vai trò vị trí của chúng tổng thể văn bản - Phải ngắn gọn, rõ gàng * Các bước lập đề cương văn bản: - B1: Xác định thể loại văn bản: Phải trả lời được câu hỏi: Đề cương chuẩn bị viết cho văn bản nào? Văn bản hành chính, báo chí hay văn bản khoa học Mỗi loại văn bản phải chú ý tới thể thức, nội dung cần trình bày để đảm bảo tính phù hợp - B2: Chia nội dung đề cương thành phần: Mở đầu, thân bài, kết luận Mỗi phần có một vai trò, đặc điểm yêu cầu nhất định - B3: Xác định rõ nội dung từng phần Cụ thể là: + Xác định trọng tâm của văn bản (chủ đề văn bản) + Xác định nội dung từng phần + Trong phần triển khai (thân bài) phải xác định được các ý lớn, ý nhỏ, các ý chi tiết ) - B4: Sắp xếp các ý theo một hệ thống (2 cách): Là sắp xếp theo trình tự khách quan (quan hệ nội tại, logic, thời gian, không gian ) hoặc sắp xếp theo trình tự chủ quan (ý chính - ý phụ, ý quan trọng - ý bổ sung, ý lớn - ý nhỏ) - B5: Trình bày đề cương: + Đặt tiêu đề, mục đề cho các phần, các ý đề cương, phải đảm bảo tính logic, hài hòa, cân xứng + Dùng các kí hiệu theo trình tự từ lớn tới nhỏ, nhất quán từ đầu đến ći Câu 5: Trình bày u cầu viết văn hồn thiện văn bản? Vai trò đề cương đối với thực hành viết văn bản? * Các yêu cầu viết văn bản: - Phải bán sát đề cương Mục đích bám sát để khỏi lạc đề, lạc trọng tâm - Phải chú trọng đặc điểm yêu cầu, chức của từng phần văn bản - Phải huy động tri thức, hiểu biết của mình để phát triển các ý thành các ý lớn, ý nhỏ - Đảm bảo mối liên quan giưa các ý, các phần, đồng thời chú ý tính mạch lạc, tính liên kết giưa các phần làm cho các ý, các phần có liên kết chặt chẽ - Trong quá trình viết có thể điều chỉnh trật tự các ý, có thể bổ sung các ý còn thiều hoặc lược bớt nội dung trùng lặp không cần thiết * Yêu cầu hoàn thiện văn bản: Đề cương Tiếng Việt thực hành - Kiểm tra nội dung văn bản: + Giưa đề cương nội dung trình bày văn bản đã phù hợp với chưa? + Chủ đề của văn bản đã rõ chưa? Các ý văn bản đã làm rõ cho chủ đề chưa? + Tính hệ thống, logic giưa các mặt các phần văn bản hợp lý chưa? - Kiểm tra hình thức: + Xem xét dung lượng nội dung của văn bản: Độ dài đã phù hợp với nội dung chưa? + Giưa các phần mở bài, thân bài, kết luận đã cân đối chưa? + Các phương tiện liên kết đã sử dụng đúng chưa? + Có các loại lỗi thường gặp viết văn bản hay không? Nếu có thì chưa lại cho đúng * Vai trò của đề cương đối với thực hành viết văn bản: Đề cương ý tưởng chính của người viết được sắp xếp theo một trình tự nhất định Đó chính quá trình tìm ý sắp xếp ý Đề cương còn được gọi dàn hay kết cấu Mục đích lập đề cương: - Phác thảo nội dung tổng thể để có định hướng rõ ràng - Giúp cho người viết chọn lọc, sắp xếp nội dung theo một tuần tự nhất định - Tạo sở để chuẩn bị viết tránh lạc đề Câu 6: Nêu mục đích, ngun tắc, quy trình xây dựng đoạn văn? * Mục đích xây dựng đoạn văn (2 mục đích): - Củng cố lại lý thuyết, rèn luyện khả phân tích đoạn văn, dựng đoạn văn, viết đoạn văn hồn chỉnh - Giúp thực hành tớt việc sử dụng ngôn ngư nhà trường * Nguyên tắc xây dựng đoạn văn (3 mục đích): - Vì đoạn văn một phần của văn bản phải để viết đoạn văn, các đoạn không bị rời rạc - Một đoạn văn phải thể một tiểu chủ đề của văn bản, không nên viết đoạn văn sai chuẩn mực hình thức, cấu tạo - Mỗi đoạn văn phải góp phần thực nhiệm vụ chung của văn bản * Quy trình xây dựng văn bản (6 bước): - B1: Xác định loại văn bản chuẩn bị viết thuộc loại nào? - B2: Xác định vị trí của đoạn văn văn bản? - B3: Xác định kiểu cấu tạo của đoạn văn: Đoạn văn có câu chủ đề hay đoạn văn không có câu chủ đề - B4: Xác định cách lập luận đoạn văn: Quy nạp, diễn dịch, song hành, móc xích - B5: Bắt tay vào viết đoạn văn - B6: Kiểm tra lại văn bản sau viết Đề cương Tiếng Việt thực hành Câu 7: Yêu cầu viết câu văn bản? Các lỗi thường gặp câu? * Yêu cầu của viết câu văn bản: - Yêu cầu mặt hình thức cấu tạo: + Câu phải có hình thức nhất định Khi viết câu phải đúng quy tắc chính tả + Câu phải có cấu tạo ngư pháp nhất định theo quy tắc của ngư pháp tiếng Việt Khi viết câu văn bản cần lưu ý quan hệ ngư pháp giưa các câu - Yêu cầu nội dung, ý nghĩa: + Mỗi câu phải có một ý đó tức phải thẻ một tư tưởng tình cảm đó để người đọc, người nghe nhận được thông tin + Mỗi câu phải hợp vơi ngư cảnh, vơi logic của khách quan, của xã hội - Yêu cầu phong cách văn bản: + Mỗi câu phải phù hợp với loại văn bản nghĩa câu thuộc văn bản nào: Khoa học, hành chính, nghệ thuật, báo chí + Mỗi câu phải phù hợp với đối tượng giao tiếp, bối cảnh giao tiếp * Các lỗi thường gặp câu: - Lỗi cấu tạo ngư pháp (2 loại): + Thiếu thành phần chính của câu + Thiếu thành phần phụ câu - Lỗi dấu câu - Lỗi quan hệ ngư nghĩa (3 loại): + Câu sai với thực tế + Câu diễn đạt không logic + Không biết tách ý nên nghĩa của câu không rõ ràng - Lỗi liên kết giưa cá câu - Lỗi phong cách Câu 8: Các kiểu chuyển đởi vị trí cách diễn đạt câu? tách câu? ghép câu? * Các kiểu chuyển đổi vị trí cách diễn đạt câu Có kiểu chuyển đổi vị trí cách diễn đạt câu thường gặp: - Chuyển đổi vị trí của thành phần chính: Chủ ngư, vị ngư - Chuyển đổi vị trí của thành phần phụ câu - Chuyển đổi kiểu câu: Chủ động ↔ bị động, trực tiếp ↔ gián tiếp - Chuyển đổi cách diễn đạt * Tách câu, ghép câu, tỉnh lược câu: - Tách câu tách một phần đó của câu thành câu riêng - Ghép câu ghép câu trở lên thành câu - Tỉnh lược câu lược bỏ thành phần đã có ở câu trước không cần lặp lại ở câu sau để tránh dư thừa Đề cương Tiếng Việt thực hành Câu 9: Yêu cầu việc dùng từ văn bản? Những lưu ý lựa chọn từ ngữ? * Yêu cầu của việc dùng từ văn bản: - Dùng từ phải đúng hình thức cấu tạo từ Khi viết mỗi t ừ c ó quy tắc hình thức chư viết nhất định,chư viết phải đc ghi chính xác - Dùng từ phải đúng nội dung, ngư nghĩa.Từ ngư phải có nội dung nhất định,nd đó làm thành nghĩa của từ,nghĩa của từ sở để cấu tạo câu có ý nghĩa mang nội dung thông báo nhất định + Từ phải thể chính xác nội dung cần thể hiện,tức mỗi t ừ nói hay viết phải rõ ràng đúng nội dung cần diễn đạt + Từ phải phù hợp sắc thái biểu cảm + Từ dùng phải đúng phong cách văn bản.Từ phải phù hợp với phong cách giao tiếp phong cách văn bản - Dùng từ phải đúng quan hệ kết hợp - dùng từ phải đảm bảo tính hệ thống văn bản - dùng từ tránh tượng lặp từ ,hư từ,ko cần thiết bệnh sáo dỗng công thức * Nhưng lưu ý lựa chọn từ ngư - Sự lựa chọn thường diễn với các từ gần nghĩa hay đồng nghĩa.Các từ có hình thức âm cấu tạo khác nội dung ý nghĩa gần hoặc giống nhau.Tuy các t ừ ngư đó vẫn có sắc thái ý ngiã khác nhau,hoặc pham vi ý ngiã khác - Sự lựa chọn có thể diễn với từ ko gần nghĩa, đồng nghĩa lại có thể thay cho đc câu văn, vb ở cần chọn từ phải phù hợp quan hệ kết hợp với từ xung quanh, vừa diễn tả chính xác nd cần biểu đạt,vừa mang sắc thái tinh tế đáp ứng yêu cầu khác việc dùng từ - lựa chọn có thể nhằm thoả mãn nhu cầu phân biệt các mức độ ý ngiã khác or cần phục vụ cho nhip điệu câu văn, văn bản.trong truờng hợp lựa chọn bố trí sắp xếp với các từ tiếng các từ tiếng lại điều cần thiết Câu 10: Các lỗi dùng từ tả thường gặp: Trong viết có thể gặp nhiều loại lỗi mặt dùng từ chính tả.Các lỗi thường gặp gồm: * Các lỗi dùng từ thường gặp: - lỗi nội dung ngư nghĩa thường gặp: + dùng sai từ đồng nghĩa vd:Văn học dụng cụ đấu tranh giai cấp ( Vũ khí) + dùng sai từ hán việt vd: Phu nhân lớp trưởng vừa chợ (vợ) + dùng từ ko hợp với logic,vô lí, ko liên quan vd: Ông ấy chân cẳng chạy cách thong thả ( vội vã) - lỗi âm hình thức cấu tạo của từ văn bản - lỗi kết hợp của từ văn bản - lỗi phong cách + dùng từ ko phù hợp với hoàn cảch nói viết vd: Trong cuộc họp chi bộ Nam phát biểu: “ vấn đề tao xin có ý kiến sau” Đề cương Tiếng Việt thực hành + dùng từ ko phù hợp với sắc thái biểu cảm văn bản * Các lỗi dùng chính tả thường gặp - lỗi viết sai chính tả hành nó được biểu hiện: + lỗi đánh sai vị trí của dấu câu + lỗi ko nắm đc quy tắc phân bố các kí hiệu cùng biểu thị âm + lỗi lẫn lộn các phụ âm đầu viết sai phụ âm cuối - lỗi ko nắm đc quy tắc viết hoa Đó ko tuân theo quy tắc viết hoa thông dụng nên chỗ đáng viết hoa ko viết hoa,chỗ ko viết hoa lại viết hoa, đó viết hoa cách tuỳ tiện - lỗi viết tắt :ko tuân theo quy tắc chung mà viết tắt tuỳ tiện - lỗi chính tả viết sai với phát âm chuẩn: + ko phân biệt đc L N + ko phân biệt đc X S + ko phân biệt đc R, G D + ko phân biệt đc Ch Tr + lỗi viết sai phần vần + lỗi viết sai điệu ... Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời, nghị định của Bộ quốc gia giáo dục ký ngày 10/ 9/1946 có viết: "Từ nay, tất cả các khóa học dạy bằng Tiếng Việt" Kể từ đó đến nay,... truờng hợp lựa chọn bố trí sắp xếp với các từ tiếng các từ tiếng lại điều cần thiết Câu 10: Các lỗi dùng từ tả thường gặp: Trong viết có thể gặp nhiều loại lỗi mặt dùng từ chính
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on tập 10 cau tieng viet thuc hanh,

Từ khóa liên quan