0

Huong dan su dung Better WMF (Chuan)

2 3,273 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2017, 06:22

* Khai báo thông số: - Để tiện sử dụng bạn khai báo giống hình sau: * Chú ý số mục: - Remove AutoCAD background color: Xóa màu CAD - Make all black : chữ - đường thẳng màu tô chuyển qua Word thành màu đen - Percentage of AutoCAD’s suggestion: Chọn >100% hình copy qua Word lớn hình CAD ngược lại Nên chọn >200% để hình chuyển qua rõ đẹp -Advanced: khai báo độ đậm hay nhạt theo màu sắc, chức hay + Ví dụ : Bạn có hình vẽ CAD muốn chuyển qua Word đường màu đỏ nét đậm, màu vàng nét vừa màu xanh nét nhạt làm sau: Color 1: độ đậm 0.4 …… - Ngồi để lần chạy chương trình không xuất hộp thoại copy không gây phiền hà cho bạn làm sau: Options  User Preferences khai báo hình vẽ * Hướng Dẫn Sử dụng chương trình: - Để chuyển copy hình vẽ từ CAD sang Word, bạn chạy chương trình Better WMF Hue(chỉ xuất biểu tượng System Tray, bên cạnh đồng hồ ) - Bạn chọn hình vẽ muốn copy CAD, nhấn Ctrl-C - Mở Word lên nhấn Ctrl-V để dán hình vào ... Hướng Dẫn Sử dụng chương trình: - Để chuyển copy hình vẽ từ CAD sang Word, bạn chạy chương trình Better WMF Hue(chỉ xuất biểu tượng System Tray, bên cạnh đồng hồ ) - Bạn chọn hình vẽ muốn copy CAD,
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan su dung Better WMF (Chuan),

Từ khóa liên quan