0

14 Công Cụ, Thuyết Trình ,,Trực Tuyến

13 671 3
 • 14 Công Cụ, Thuyết Trình ,,Trực Tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2012, 16:21

Khi trình bày các ý tưởng của mình tới khách hàng hoặc đối tác, sẽ rất tốt nếu bạn tạo ra những bài thuyết trình trực tuyến. Trong bài Post này, chúng tôi sẽ giới thiệu 14 công cụ thuyết trình tr 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 Công Cụ, Thuyết Trình ,,Trực Tuyến, 14 Công Cụ, Thuyết Trình ,,Trực Tuyến

Hình ảnh liên quan

Với Empressr, bạn cĩ thể Upload hình ảnh, Video, và Audio đề tạo các bài thuyết trình trực tuyến - 14 Công Cụ, Thuyết Trình ,,Trực Tuyến

i.

Empressr, bạn cĩ thể Upload hình ảnh, Video, và Audio đề tạo các bài thuyết trình trực tuyến Xem tại trang 5 của tài liệu.
Với Google Docs, bạn cĩ thê Upload các hình ảnh và Video của riêng bạn, - 14 Công Cụ, Thuyết Trình ,,Trực Tuyến

i.

Google Docs, bạn cĩ thê Upload các hình ảnh và Video của riêng bạn, Xem tại trang 6 của tài liệu.
tuyến. Bạn cĩ thê Upload các hình ảnh, Video, Audio, PDFs, hoặc các file - 14 Công Cụ, Thuyết Trình ,,Trực Tuyến

tuy.

ến. Bạn cĩ thê Upload các hình ảnh, Video, Audio, PDFs, hoặc các file Xem tại trang 7 của tài liệu.
Với Knoodle, bạn cĩ thê tạo ra các bài thuyết trình theo kiêu bảng điều khiển kép và dồng bộ hĩa các bài thuyết trình sang đoạn băng - 14 Công Cụ, Thuyết Trình ,,Trực Tuyến

i.

Knoodle, bạn cĩ thê tạo ra các bài thuyết trình theo kiêu bảng điều khiển kép và dồng bộ hĩa các bài thuyết trình sang đoạn băng Xem tại trang 12 của tài liệu.
với các Slide PowerPoint và hình ảnh. Các bài giới thiệu cĩ thê được Pub- - 14 Công Cụ, Thuyết Trình ,,Trực Tuyến

v.

ới các Slide PowerPoint và hình ảnh. Các bài giới thiệu cĩ thê được Pub- Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan