0

Mẹo thuyết trình thành công cho bạn

4 607 3
 • Mẹo thuyết trình thành công cho bạn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 14:18

Bạn có từ 30 đến 90 giây đầu để thu hút họ, để họ quyết định xem có nên ngồi lại nghe bạn nói hay không. Vì vậy, đừng đánh mất những giây phút quý báu này. Những bài thuyết trình là yếu tố 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẹo thuyết trình thành công cho bạn, Mẹo thuyết trình thành công cho bạn

Hình ảnh liên quan

Dù chỉ là hình thức bề ngoài nhưng khi tham gia buỗi thuyết trình nhất định bạn không được coi nhẹ, hãy ăn mặc diện hơn một chút so với mợi người, như thể bạn - Mẹo thuyết trình thành công cho bạn

ch.

ỉ là hình thức bề ngoài nhưng khi tham gia buỗi thuyết trình nhất định bạn không được coi nhẹ, hãy ăn mặc diện hơn một chút so với mợi người, như thể bạn Xem tại trang 3 của tài liệu.