0

Tim hieu ve luat tho luc bat

1 1,206 0
  • Tim hieu ve luat tho luc bat

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Tìm hiểu về luật thơ lục bát * * * * * * * * * * * * * * 1. Luật thơ lục bát: Kiểu cách (Trong một bài có thể có cả 3 kiểu) Thanh (Nhất, tam, ngũ bất luận; Nhị, tứ, lục phân minh) Gieo vần (Deo vần bằng, cứ 2 câu thì đổi vần, tránh trùng ngữ, tránh dùng lại vần) Tiểu đối Ngắt nhịp Câu lục Câu bát Thông thờng 1,3,5 tự do 1,3,5 tự do, 7 trắc 6/6(n) 6/8(n+1) Yêu vận Cớc vận 8/8(n+1) 6/6(n+2) 6/8(n) (huyền, ngang) >< 8/8(n) (ngang, huyền) Bình thờng: 2/2/2 Cá biệt: 3/3 2,4,6: b,t,b 2,4,6,8: b,t,b,b Biến thể 1 1,3,5 tự do 1,3,5 tự do, 7 trắc 6/6(n) 6/8(n+1) Yêu vận Cớc vận 8/8(n+1) 6/6(n+2) 6/8(n) (huyền, ngang) >< 8/8(n) (ngang, huyền) 2,4,6: t,t,b 2,4,6,8: t,t,b,b Biến thể 2 (Thờng cho câu ngắn) 1,3,5 tự do 1,3,5 tự do, 7 trắc 6/6 (n) 4/8(n+1) Yêu vận Cớc vận nh trên 4/8(n) (huyền, ngang) >< 8/8(n) (ngang, huyền) 2,4,6: b,t,b 2,4,6,8: t,b,t,b Ghi chú: Bài thơ lục bát số câu trong bài không giới hạn, bắt đầu bằng câu lục, thờng kết thúc bằng câu bát. 2. Ví dụ: Thông thờng Biến thể 1 Biến thể 2 Trm nm trong cừi ngi ta Ch ti ch mnh khộo l ghột nhau Tri qua mt cuc b dõu Nhng iu trụng thy m au n lũng L gỡ b sc t phong Tri xanh quen thúi mỏ hng ỏnh ghen Cú sỏo thỡ sỏo nc trong ng sỏo nc c au lũng cũ con Con cũ ln li b sụng Gỏnh go nuụi chng ting khúc n non PXH Nhân ngày 8/3 hồ đồ một chút!
- Xem thêm -

Xem thêm: Tim hieu ve luat tho luc bat, Tim hieu ve luat tho luc bat, Tim hieu ve luat tho luc bat

Từ khóa liên quan