0

Thành phố huế địa lí 4

14 218 0
  • Thành phố huế   địa lí 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:37

Giáo viên thực hiện: Đỗ Thu Hà 1.Thiên nhiên đẹp với nhiều cơng trình kiến trúc cổ Thành phố Huế thuộc tỉnh nước ta? Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế nằm ở phía dãy Trường Sơn? Nằm ở phía Đơng dãy Trường Sơn, cách biển khơng xa Quan sát lược đồ,ảnh với kiến thức , thảo luận nhóm đơi : Phá Tam Giang Nêu tên dòng sơng chảy qua thành phố Huế? Nêu tên cơng trình kiến trúc cổ ở Huế? Kinh Thành Huế Chùa ThiênSông Mụ Hương Điện Hòn Chén Lăng Tự Đức Lăng vua Khải Định Kinh thành Huế Lăng Tử Đức Điện Hòn Chén Chùa Thiên Mụ Cầu Trườnng Tiền Đây cơng trình kiến trúc cổ có giá trị 1.Thiên nhiên đẹp với nhiều cơng trình kiến trúc cổ 2.Huế - thành phố du lịch Quan sát lược đồ,em hãy cho biết thuyền theo dòng sơng Hương đến tham quan địa điểm du lịch nào? LƯC ĐỒ THÀNH PHỐ HUẾ Đi thuyền theo dòng sơng Hương đến tham quan địa điểm du lịch: LƯC ĐỒ THÀNH PHỐ HUẾ LƯC ĐỒ THÀNH PHỐ HUẾ Thưởng thức ăn đặc sản Huế Mè xửng Bún bò Huế Tơm chua Một vài nét văn hóa Huế Đi thuyền sơng nghe ca Huế Nghe nhã nhạc cung đình Huế Một số hình ảnh festival Huế ... lịch: LƯC ĐỒ THÀNH PHỐ HUẾ LƯC ĐỒ THÀNH PHỐ HUẾ Thưởng thức ăn đặc sản Huế Mè xửng Bún bò Huế Tơm chua Một vài nét văn hóa Huế Đi thuyền sơng nghe ca Huế Nghe nhã nhạc cung đình Huế Một số hình... 1.Thiên nhiên đẹp với nhiều cơng trình kiến trúc cổ Thành phố Huế thuộc tỉnh nước ta? Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phố Huế nằm ở phía dãy Trường Sơn? Nằm ở phía Đơng... 2 .Huế - thành phố du lịch Quan sát lược đồ,em hãy cho biết thuyền theo dòng sơng Hương đến tham quan địa điểm du lịch nào? LƯC ĐỒ THÀNH PHỐ HUẾ Đi thuyền theo dòng sơng Hương đến tham quan địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành phố huế địa lí 4 , Thành phố huế địa lí 4 ,

Hình ảnh liên quan

Một số hình ảnh của festival Huế - Thành phố huế   địa lí 4

t.

số hình ảnh của festival Huế Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan