0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Hưng Thủy, Quảng Bình năm 2016 - 2017

4 210 1
 • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Hưng Thủy, Quảng Bình năm 2016 - 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:07

Họ và tên:………………………….…… Lớp:…………. Số báo danh:……… Số phách:……… Phòng GD&ĐT Kim Động Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:……… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI II - NĂM HỌC: 2013-2014 Môn: ToánLớp 3 Thời gian: 40 phút ĐỀ LẺ I. phÇn Tr¾c nghiÖm: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Giá trị của chữ số 6 trong số 56729 là: A. Sáu trăm nghìn B. Sáu mươi nghìn C. Sáu nghìn D. Sáu trăm Câu 2: 1 m 47 cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 147 B. 1407 C. 14007 D. 1470 Câu 3: Số lớn nhất trong các số 8576; 8756; 8765; 8675 là: A. 8756 B. 8576 C. 8675 D. 8765 Câu 4: 78 : y = 9 (dư 6). Giá trị của y là: A. 14 B. 632 C. 8 D. 708 Câu 5: Thứ năm tuần này là ngày 22. Thứ ba tuần trước là ngày bao nhiêu? A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 Câu 6: Hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng bằng 2 1 chiều dài . Diện tích hình chữ nhật là: A. 32 cm 2 B. 192 cm 2 C. 128 cm 2 D. 64 cm 2 Điểm GV chấm II. PHẦN TỰ LUẬN: Câu 7: Đặt tính rồi tính: a) 37425 + 8107 ………………… ………………… ………………… b) 9285 - 5396 …………………. …………………. …………………. …………………. c) 1059 x 7 ………………… ………………… ………………… ………………… d) 5784 : 8 ………………… ………………… ………………… ………………… Câu 8: Tính giá trị của biểu thức. a) 8725 – 6285 : 5 = b) 1402 x 7 + 3042 : 3 =………………………… Câu 9: Một vòi nước chảy vào bể trong 4 phút được 120 lít nước. Hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? Bài giải Câu 10: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 12m, chiều dài bằng 40m. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m. Bài giải Họ và tên:………………………….…… Lớp:…………. Số báo danh:……… Số phách:……… Phòng GD&ĐT Kim Động Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:……… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI II - NĂM HỌC: 2013-2014 Môn: Toán –Lớp 3 Thời gian: 40 phút ĐỀ CHẴN I. phÇn Tr¾c nghiÖm: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Giá trị của chữ số 6 trong số 57629 là: A. Sáu trăm nghìn B. Sáu mươi nghìn C. Sáu nghìn D. Sáu trăm Câu 2: 1m 47 cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 1407 B. 147 C. 1470 D. 14007 Câu 3: Số lớn nhất trong các số 8576; 8756; 8765; 8675 là: A. 8765 B. 8756 C. 8576 D. 8675 Câu 4: 78 : y = 9 (dư 6). Giá trị của y là: A. 708 B. 14 C. 632 D. 8 Câu 5: Thứ năm tuần này là ngày 22. Thứ ba tuần trước là ngày bao nhiêu? A. 16 B. 13 C. 14 D. 15 Câu 6: Hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng bằng 2 1 chiều dài . Diện tích hình chữ nhật là: A. 192 cm 2 B. 32 cm 2 C. 64 cm 2 D. 128 cm 2 Điểm GV chấm II. PHẦN TỰ LUẬN: Câu 7: Đặt tính rồi tính: a) 37345 + 7208 ………………… ………………… ………………… b) 8174 - 5396 …………………. …………………. …………………. …………………. c) 1047 x 6 ………………… ………………… ………………… ………………… d) 4290 : 6 ………………… ………………… ………………… ………………… Câu 8: Tính giá trị của biểu thức. a) 8725 – 7385 : 5 =……………………… b) 2043 x 7 + 2094 : 3 =……………………… Câu 9: Một vòi nước chảy vào bể trong 3 phút được 120 lít nước. Hỏi trong 7 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? Bài giải Câu 10: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 8m, chiều dài bằng 40m. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m. Bài giải Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp Mạch kiến thức, Số học: phép cộng, phép trừ có nhớ không liên tiếp không lần, phạm vi 10 000 100 000; hoàn thiền bảng nhân chia 2,3, 9; biết 1 1 , , , ; phép nhân số có hai, ba chữ số với số có chữ số có nhớ không lần; phép chia số có hai, ba chữ số cho số có chữ số Thực hành tính giá trị biểu thức số có đến dấu phép tính Đọc viết số có chữ số, viết số liền trước số liền sau Đại lượng đo đại lượng: Biết quan hệ đơn vị đo độ dài, biết đơn vị đo diện tích, biết xem đông hồ Số câu, số điểm Mức Mức Mức Mức Tổng Số câu 02 02 02 01 07 Số điểm 01 02 02 01 06 Số câu Số điểm Yếu tố hình học: tính chu Số câu vi hình chữ nhật, diện tích hình vuông Số điểm Số câu Tổng Số điểm 01 01 01 01 01 01 02 01 02 03 03 02 03 03 03 04 01 01 10 10 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp TT Chủ đề Số câu Câu số Đại lượng đo Số câu đại lương Câu số Số câu Yếu tố hình học Câu số Tổng số câu Số học Mức Mức Mức Mức Tổng 02 1, 02 6, 01 02 3, 01 10 07 01 03 03 01 01 03 02 01 10 Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Môn: Toán - Lớp Năm học 2016 - 2017 Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh: Lớp: 3E Trường Tiểu học Hưng Thủy Điểm Lời nhận xét cô giáo: I PHẦN TRẮC NGHIỆM điểm Câu 1: Số liền sau số 12075 là: (0,5đ) A 12074 B 12076 C 12077 Câu Số 17934 đọc là: (0,5đ) A Mười bảy nghìn chín trăm ba tư B Mười bảy nghìn ba trăm chín mươi tư C Mười bảy nghìn chín ba tư D Mười bảy nghìn chín trăm ba mươi tư Câu Giá trị biểu thức 1320 + 2112 : là: (1 đ) A 2024 B 2042 C 2204 Câu (1 đ) Chu vi hình chữ nhật ABCD là: A B C D 48 cm 28 cm 64 cm 14 cm A cm D 2124 B cm C D Câu Kết phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ) A 76410 B 76400 C 75410 D 76310 Câu Từ phút đến phút phút: Sách Giải – Người Thầy bạn A phút B phút https://sachgiai.com/ C 10 phút D 15 phút II PHẦN TỰ LUẬN điểm Câu Tìm X (1 đ) a 1999 + X = 2005 b X x = 12485 Câu Đặt tính tính: (1 đ) a 10712 : b 14273 x Câu Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm Hỏi hình vuông có diện tích bao nhiêu? (2 đ) Câu 10 Tìm số biết gấp số lên lần giảm lần 12 (1 đ) Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I PHẦN TRẮC NGHIỆM điểm Câu Nội dung hướng dẫn chấm Điểm B 0,5 điểm D 0,5 điểm A điểm B điểm A điểm C điểm Phần II: Tự luận(5 điểm) Câu Tìm X (1 đ) a 1999 + X = 2005 b X x = 12485 X = 2005 - 1999 X=6 Câu Đặt tính tính: (1 đ) a 10712 : X = 12486 : X = 4162 b 14273 x 14273 x 10712 27 2678 31 42819 32 - Tính phép tính 0.5đ - Kết sai đặt tính 0.25đ Câu 9:(2đ) Bài giải Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ) Cạnh hình vuông có độ dài là: (0,25 đ) 24 : = (cm) (0,5 đ) Diện tích hình vuông là: (0,25đ) x = 36 (cm2) (0,5 đ) Đáp số: 36 cm2 (0.25đ) Câu 10: (1 đ) Ta có: X x : = 12 X = 12 x : X = 21 Vậy số là: 21 Họ và tên:………………………….…… Lớp:…………. Số báo danh:……… Số phách:……… Phòng GD&ĐT Kim Động Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:……… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI II - NĂM HỌC: 2013-2014 Môn: ToánLớp 3 Thời gian: 40 phút ĐỀ LẺ I. phÇn Tr¾c nghiÖm: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Giá trị của chữ số 6 trong số 56729 là: A. Sáu trăm nghìn B. Sáu mươi nghìn C. Sáu nghìn D. Sáu trăm Câu 2: 1 m 47 cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 147 B. 1407 C. 14007 D. 1470 Câu 3: Số lớn nhất trong các số 8576; 8756; 8765; 8675 là: A. 8756 B. 8576 C. 8675 D. 8765 Câu 4: 78 : y = 9 (dư 6). Giá trị của y là: A. 14 B. 632 C. 8 D. 708 Câu 5: Thứ năm tuần này là ngày 22. Thứ ba tuần trước là ngày bao nhiêu? A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 Câu 6: Hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng bằng 2 1 chiều dài . Diện tích hình chữ nhật là: A. 32 cm 2 B. 192 cm 2 C. 128 cm 2 D. 64 cm 2 Điểm GV chấm II. PHẦN TỰ LUẬN: Câu 7: Đặt tính rồi tính: a) 37425 + 8107 ………………… ………………… ………………… b) 9285 - 5396 …………………. …………………. …………………. …………………. c) 1059 x 7 ………………… ………………… ………………… ………………… d) 5784 : 8 ………………… ………………… ………………… ………………… Câu 8: Tính giá trị của biểu thức. a) 8725 – 6285 : 5 = b) 1402 x 7 + 3042 : 3 =………………………… Câu 9: Một vòi nước chảy vào bể trong 4 phút được 120 lít nước. Hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? Bài giải Câu 10: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 12m, chiều dài bằng 40m. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m. Bài giải Họ và tên:………………………….…… Lớp:…………. Số báo danh:……… Số phách:……… Phòng GD&ĐT Kim Động Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:……… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI II - NĂM HỌC: 2013-2014 Môn: Toán –Lớp 3 Thời gian: 40 phút ĐỀ CHẴN I. phÇn Tr¾c nghiÖm: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Giá trị của chữ số 6 trong số 57629 là: A. Sáu trăm nghìn B. Sáu mươi nghìn C. Sáu nghìn D. Sáu trăm Câu 2: 1m 47 cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 1407 B. 147 C. 1470 D. 14007 Câu 3: Số lớn nhất trong các số 8576; 8756; 8765; 8675 là: A. 8765 B. 8756 C. 8576 D. 8675 Câu 4: 78 : y = 9 (dư 6). Giá trị của y là: A. 708 B. 14 C. 632 D. 8 Câu 5: Thứ năm tuần này là ngày 22. Thứ ba tuần trước là ngày bao nhiêu? A. 16 B. 13 C. 14 D. 15 Câu 6: Hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng bằng 2 1 chiều dài . Diện tích hình chữ nhật là: A. 192 cm 2 B. 32 cm 2 C. 64 cm 2 D. 128 cm 2 Điểm GV chấm II. PHẦN TỰ LUẬN: Câu 7: Đặt tính rồi tính: a) 37345 + 7208 ………………… ………………… ………………… b) 8174 - 5396 …………………. …………………. …………………. …………………. c) 1047 x 6 ………………… ………………… ………………… ………………… d) 4290 : 6 ………………… ………………… ………………… ………………… Câu 8: Tính giá trị của biểu thức. a) 8725 – 7385 : 5 =……………………… b) 2043 x 7 + 2094 : 3 =……………………… Câu 9: Một vòi nước chảy vào bể trong 3 phút được 120 lít nước. Hỏi trong 7 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? Bài giải Câu 10: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 8m, chiều dài bằng 40m. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m. Bài giải PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ TRƯỜNG TH AN THUẬN KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI NĂM Năm học: 2015-2016 Môn: Toán - Lớp: Thời gian: 40 phút Đề A Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: Số liền trước số 58372 là: A 58370 B 58371 C 58369 D 58373 Câu 2: (1 điểm) Viết dấu thích hợp vào chỗ chấm: > < = 69156 … 69 516 78 731 … 78713 93 650 … 93 650 42 628 … 42 728 Câu (1 điểm) Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: Đồng hồ giờ? A 10 phút B 10 phút C 10 10 phút Câu 4: (1 điểm) Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: D 50 phút Một miếng bìa hình vuông có cạnh 7cm Diện tích ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN 10 - Chương trình chuẩn Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm có 04 trang) Mã đề 301 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu Tiền thưởng (triệu đồng) cán nhân viên công ty cho bảng Tiền thưởng Tần số 10 12 11 15 Cộng 50 Tính mốt M O A M O  B M O  C M O  15 D M O  11 Câu Tiền thưởng ( triệu đồng ) cán nhân viên công ty cho bảng Tiền thưởng Cộng Tần số 15 10 40 Tính tiền thưởng trung bình A 3725000 đồng B 3745000 đồng C 3715000 đồng D 3625000 đồng Câu Tính phương sai dãy số liệu thống kê : 1, 2,3, 4,5, 6, A B C D Câu Mệnh đề sai ? ax B a   2, a   a  b  x  y A b y a 1 C a  b  ab ,(a, b  0) D a  b   , a, b  a b Câu Tìm giá trị nhỏ biểu thức A  x    x A D B C  Câu Người ta dùng 100 mét rào để rào mảnh đất hình chữ nhật để thả gia súc Biết cạnh hình chữ nhật tường ( rào ) Tính diện tích lớn mảnh đất rào ? A 1350 m B 1250 m C 625 m D 1150 m Câu Số nghiệm bất phương trình 2x   3? A x  B x  C x  D x  Câu Tìm nghiệm nhị thức bậc f ( x)  x  A x  B x  2 C x  3 D x   Câu Tìm nghiệm tam thức bậc hai f ( x)  x  x  A x  5; x  1 B x  5; x  1 C x  5; x  D x  5; x  Câu 10 Cho tam thức bậc hai f ( x)   x  4x  Tìm tất giá trị x để f ( x)  A x  (; 1]  [5; ) B x  [  1;5] C x  [  5;1] D x  (5;1) Câu 11 Giải bất phương trình x    x 1  A x   ;  3  C x   ;   (9;  )   1  B x   ;    3  1  D x   ;6  3  Trang 1/4 -đề thi 301 Câu 12 Tìm tất giá trị m để bất phương trình  x  x  m   vô nghiệm A m  B m  C m  D m  Câu 13 Giải bất phương trình  x  1   x   A x  B x  8 x  10 x   Câu 14 Giải bất phương trình 3 x A x  [1;3) B x  (;1]  (3; 4] C x  8 D x  C x  [1;3)  [4; ) D x  1;3  (4; ) Câu 15 Tìm tất giá trị m để bất phương trình m x  mx  m vô nghiệm A m  {0;1} B m  (0;1) C m  D m  (; 0)  (1; ) Câu 16 Tìm tập nghiệm S bất phương trình x  x  15  x  B S  (;3) C S  (;3] A S  (; 3] D S  (; 3) ( x  5)(6  x)  Câu 17 Giải hệ bất phương trình  2 x   A 5  x  B x  C x  5 D x  5 2x   có nghiệm nguyên dương ? Câu 18 Bất phương trình x4 A 14 B C D Câu 19 Tìm giá trị lớn m để bất phương trình 3( x  m)  m (5  x) thỏa mãn với x  1 D m   B m   A m  5 C m  5 Câu 20 Cặp số  x0 ; y0  nghiệm bất phương trình x  y  ? A  x0 ; y0    2 ;  B  x0 ; y0    ;1 C  x0 ; y0    4 ;0  D  x0 ; y0    2; 1 Câu 21 Trong bất phương trình sau, bất phương trình bất phương trình bậc hai ẩn ? D x  y  B 3x  x   C x  y  Câu 22 Xét mặt phẳng tọa độ Oxy, cặp điểm nằm phía so với đường thẳng x  2y   0? A M  0;1 P  0;  B P  0;  N 1;1 A x  y  3z  C M  0;1 Q  2; 1 D M  0;1 N 1;5 Câu 23 Một gia đình cần 900 đơn vị prôtêin 400 đơn vị lipit thức ăn ngày Mỗi kilôgam thị bò chứa 800 đơn vị prôtêin 200 đơn vị lipit Mỗi kilôgam thị lợn chứa 600 đơn vị prôtêin 400 đơn vị lipit Biết gia đình mua nhiều 1,6 kg thịt bò 1,1 kg thịt lợn; giá tiền kg thịt bò 160 nghìn đồng, kg thịt lợn 110 nghìn đồng Gọi x, y số kg thịt bò thịt lợn mà gia đình cần mua Tìm x, y để tổng số tiền họ phải trả mà đảm bảo lượng prôtêin lipit thức ăn ? A x  0,3 y  1,1 B x  0,3 y  0, C x  0, y  0, D x  1, y  0, Câu 24 Khi biểu diễn cung lượng giác đường tròn lượng giác, khẳng định sai ? A Điểm biểu diễn cung  cung    đối xứng qua trục tung B Điểm biểu diễn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC MÔN: TOÁN LỚP 10 CHƯƠNG Thời gian làm bài: 45 phút I TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) Câu Mệnh đề sau mệnh đề A Với số thực a, b, c ta có: a < b ⇔ ac < bc B Với số thực a, b ta có: a < b ⇔ a2 < b2 C Với số thực a, b, c, d ta có: a < b ⇒ c < d a +c < b+d; D Với số thực a, b, c, d ta có: a < b ⇒ c < d ac < bd Câu Tập nghiệm bất x + x − ≤ + x − phương trình là: ∅ [ 2; + ∞ ) { 2} A ; B ; C ; Câu Tập nghiệm bất phương x − ( x − 2) trình là: 1   ; + ∞ ÷\ { 2} ( −∞; 2] D ≥0 1   −∞;  ∪ ( 2; + ∞ ) 2  1   ; ÷ A ; B ; C ; Câu Tập nghiệm bất phương x − x > −9 1   −∞;  2  D trình là: ¡ ( 3; + ∞ ) (−∞;3) ∪ ( 3; + ∞ ) { 3} A B C D Câu Trong hình vẽ dưới, phần không bị gạch sọc (kể bờ) miền nghiệm hệ bất phương trình nào? D O A B -3 C D 16 Câu Nghiệm bất phương trình x − ≤ 6= f(x) = (x + 3)(5 - x) là: y y- Câu Giá trị lớn hàm số : 3x + y < ≥6 x + y − 12 ≤ >0 3x + y ≤ >6 x + y − 12 < ≥0 -12= 4x+y C { { +2 B 3x A x VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí là: −2 ≤ x ≤ − A ; Câu 8: 1≤ x ≤ −1 ≤ x ≤ B ; C ; tập nghiệm hệ bất Χ = [ −1; ) x≤2 D phương trình sau đây? { { 2( x − 1) ≥ x ≥ −1 { 2( x − 1) > x ≥ −1 A B II TỰ LUẬN (6.0 điểm) { 2( x − 1) ≤ x ≤ −1 C D Câu Giải bất phương trình sau: a) b) x − 35 x +≥4 ≤22 x − Câu Cho Tìm m để bất f ( x) = ( mx−−1f 3)( x)2 >−x 02− (2m − 1) x − phương trìnhvô nghiệm Câu Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện x + y + = 3xy Tìm GTLN biểu thức sau: P= 1 + x ( y + 1) y ( x + 1) 2( x − 1) < x ≥ −1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề kiểm tra tiết học môn Toán lớp 10 Bài Phần trắc Nội dung 1C, 2D, 3A, 4C, 5A, 6D, 7B, 8D nghiệm Phần tự luận Lập bảng Điểm 4.0 0.5 x ≥ ⇔ f ( x) = ≥0 x−3 x−2 ( x − 3) ( x − ) xét dấu f(x) 1a x x x-2 x-3 f(x) +∞ −∞ - 0 + + + + - + + + + Dựa vào bảng xét dấu S = [ 0; ) ∪ ( 3; + ∞ ) ta có bất phương trình cho có tập nghiệm 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25  x − 5x + ≥  x − x + ≤ x − ⇔ 2 x − ≥  x − x + ≤ x − x + 2 1b  xx=≤11 ⇔ xx≥≥44  Vậy bất phương trình ⇔  x ≥  x ≤ cho có tập nghiệm  x ≥  S = { 1} ∪ [ 4; + ∞ ) TH1: m = Bất phương trình trở thành -1 > Suy với m = bất phương trình cho vô nghiệm 0.75 0.75 0.25 0.25 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (1) TH2: m bất phương trình ≠ cho vô nghiệm { mm−Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THANH XUÂN Đề gồm có 05 trang ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 20162017 MÔN: Toán, khối 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu Giải phương trình x  12 x  20  tập số phức, tập nghiệm 2 4  2 4  A   i;  i  B   i;  i  3 3  3 3  1 2  C   i;  i  3 3  4  D   i;  i  3 3  Câu 2 Cho I   xe1 x dx Biết I  a  b A Câu ae  b a b số nguyên dương Khi đó, B C x  x  x  10 đạt A cực đại x  1 C cực tiểu x  1 D Hàm số y  e2 Câu Mã đề 254 Tính I   1  ln x  A x e B cực đại x  D cực tiểu x  13 dx kết B C D Câu Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  e x hai đường thẳng y  , x  A e  B e  C e D e  Câu Đường thẳng y  2 x đồ thị hàm số y  A Câu B x 1 có số điểm chung x2 C D Cho hàm số y  x3  x  có đồ thị  C   tiếp tuyến  C  song song với đường thẳng y  3x  3,  tiếp xúc với  C  điểm có hoành độ A x  3 B x  1  x  1 C  x 1 D x  Câu Khi tính I    x dx, phép đặt x  sin t ,  A  1  cos 2t dt Câu  Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y  x  B  1  cos 2t dt C  4cos tdt D  2cos tdt điểm có hoành độ 1 có phương trình x 1 B y   x  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C y   x  D y  x  Trang 1/21 Mã đề 254 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 10 Cho hai số phức z1   3i, z2  3  i Khi đó, z1  z2  65 A 63 B 89 C 41 D Câu 11 Tất giá trị tham số m để hàm số y   x  mx  mx  nghịch biến   m  1  m  1 A  B 1  m  C 1  m  D  m  m  Câu 12 Cho số phức z thỏa mãn : z 1  3i   z   i    4i Khi tính A z  Câu 13 Tính 14  i 5  x cos xdx B z  14  i 5 13  i 5 C z  D z  13  i 5 phương pháp nguyên hàm phần đặt u  cos x A  dv  xdx u  x B  dv  cos xdx u  xdx C  dv  cos x u  cos xdx D   dv  x Câu 14 Thể tích khối tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn đường y  x  x , y  quay xung quanh Ox 4 16 16 A B C D 3 15 15 Câu 15 Cho z   2i    z   i   i phương trình với ẩn z Nghiệm phương trình A z   i 2 B z   i 2 C z    i 2 D z    i 2 Câu 16 Gọi x1 , x2 nghiệm phức phương trình x  x  13  Giá trị biểu thức x13  x23 A 92 B 100 C 36 D 18 Câu 17 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x3 , y  trục tung A x  1 dx Câu 18 Hàm số y  A m  B  1 x dx C x dx D  1 x dx x  2mx   m  3 x có hai điểm cực trị dấu 3 m   3  m     B C D m  3 m     m   Câu 19 Tính   x  1 sin xdx kết  A B Câu 20 Tính  e cos x sin xdx kết A esin x  C B ecos x  C C   C esin x  C D   D ecos x  C Câu 21 Cho x, y số thực hai số phức z1  2  5i , z2  3x    y   i thì:  x  1 A  y   x  B   y  3 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập  x  1 C   y  3  x  D   y  Trang 2/21 Mã đề 254 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 22 Hàm số sau có giá trị lớn  ? A y  x 1 x2 B y   x  x  C y  x  x  ... X = 20 05 b X x = 124 85 X = 20 05 - 1999 X=6 Câu Đặt tính tính: (1 đ) a 107 12 : X = 124 86 : X = 41 62 b 1 427 3 x 1 427 3 x 107 12 27 26 78 31 428 19 32 - Tính phép tính 0.5đ - Kết sai đặt tính 0 .25 đ Câu... Thầy bạn https://sachgiai.com/ Môn: Toán - Lớp Năm học 20 16 - 20 17 Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh: Lớp: 3E Trường Tiểu học Hưng Thủy Điểm Lời nhận xét cô... trị biểu thức 1 32 0 + 21 12 : là: (1 đ) A 20 24 B 20 42 C 22 04 Câu (1 đ) Chu vi hình chữ nhật ABCD là: A B C D 48 cm 28 cm 64 cm 14 cm A cm D 21 24 B cm C D Câu Kết phép tính 45 621 + 30 789 là: (1 đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Hưng Thủy, Quảng Bình năm 2016 - 2017, Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Hưng Thủy, Quảng Bình năm 2016 - 2017,

Hình ảnh liên quan

3 Yếu tố hình học Số câu 01 01 02 - Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Hưng Thủy, Quảng Bình năm 2016 - 2017

3.

Yếu tố hình học Số câu 01 01 02 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Yếu tố hình học: tính được chu vi hình chữ nhật, diện tích của hình vuông. - Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Hưng Thủy, Quảng Bình năm 2016 - 2017

u.

tố hình học: tính được chu vi hình chữ nhật, diện tích của hình vuông. Xem tại trang 1 của tài liệu.
Cạnh của hình vuông có độ dài là: (0,25đ)     24 : 4 = 6 (cm) (0,5 đ) - Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Hưng Thủy, Quảng Bình năm 2016 - 2017

nh.

của hình vuông có độ dài là: (0,25đ) 24 : 4 = 6 (cm) (0,5 đ) Xem tại trang 4 của tài liệu.