0

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Thành Long năm học 2016 - 2017

4 211 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 14:58

SỞ GD ĐT BÌNH THUẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG PTDTNT TỈNH NĂM HỌC: 2011 – 2012 MÔN: Vật Khối: 11 (chương trình cơ bản) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ: Câu 1: (1,5 điểm) Phát biểu nội dung và viết biểu thức của định luật Jun-Lenxơ. Câu 2: (3,0 điểm) Cho hai điện tích q 1 = 8.10 -9 (C), q 2 = -6.10 -9 (C) được đặt tại hai đỉnh A và B của tam giác ABC vuông tại C trong không khí. Biết AC= 8cm, BC= 6cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại C. Câu 3: (1,5 điểm) Nêu kết luận về bản chất của dòng điện trong chất khí. Câu 4: (4,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau ghép nối tiếp với nhau. Mỗi pin có suất điện động e o = 5V, điện trở trong r o = 0,75Ω. Mạch ngoài có R=5Ω, đèn Đ ghi (4V- 4W) Bình điện phân chứa dung dịch AgNO3, anốt làm bằng bạc, có điện trở R b = 6Ω (Cho Ag: A = 108; n = 1); R x là một biến trở. 1.Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn 2. Khi R x = 3,4Ω a.Đèn Đ sáng bình thường không? Tại sao? b. Tính khối lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây. 3 Điều chỉnh biến trở R x để đèn Đ sáng bình thường. Xác định giá trị của R x . HẾT Đ R b R R x Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. SỞ GD ĐT BÌNH THUẬN ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI TRƯỜNG PTDTNT TỈNH NĂM HỌC: 2011 – 2012 MÔN: Vật Khối: 11 (chương trình cơ bản) CÂU Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM 1 -Phát biểu đúng nội dung định luật Jun-Lenxơ. 1,0 điểm 1 2 viết đúng biểu thức định luật Joul – Lenz: Q = RI 2 t 0,5 điểm 1 Xác định được các vector cường độ điện trường thành phần C1 E và C2 E do q 1 và q 2 gây ra tại C: + điểm đặt: tại C; phương chiều (hình vẽ) + Độ lớn: - E 1C = k 2 1 AC q = 1,125.10 4 (V/m) - E 2C = k 2 2 BC q = 1,5.10 4 (V/m) nhận xét được: C1 E  C2 E và E 2C > E 1C 2,0điểm 2 2 Xác định vector cường độ điện trường tổng hợp do q 1 và q 2 gây ra tại C: Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường: C E = C1 E + C2 E C E : - Có điểm đặt tại C; Phương, chiều như hình vẽ - Độ lớn: E C = 2 C2 2 C1 EE  = 1,875.10 4 (V/m) 1,0 điểm 3 -Nêu đúng kết luận về bản chất của dòng điện trong chất khí. 1,5 điểm 1 * Tìm bộ nguồn tương đương: - E b = 4e o = 20V - r b = 4r o = 3 * Lập được sơ đồ mạch điện: [R ntRđ)//R b ]ntR x ; R đ = dm 2 dm P U = 4 0,5 điểm 0,5 điểm a.Xác định độ sáng của đèn: 2.1.Xác định điện tương đương mạch ngoài: R N = db db RRR )RR.(R   + R x = 3,6 + 3,4 = 7 2.2. Cường độ dòng điện trong mạch chính tuân theo định luật Ohm cho toàn mạch: I = bN b rR  E = 2A 3.3. Tìm ra I đ và I b : Ta có:          3 2 RR R I I A2III d b b d bd , giải ra ta được: I đ = 0,8A và I b =1,2A => hiệu điện thế hai đầu bóng đèn: U đ = I đ .R đ = 3,2V: đèn sáng yếu hơn bình thường; 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25điểm 0,5 điểm 4 2 b. Tìm khối lượng bạc bám vào âm cực: B A C C1 E C2 E C2 E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo định luật Faraday: m(g) = tI. n A . 100 . 965 1 b Thay các giá trị vào ta tìm được: m = 1,296g 0,5điểm 3 Tìm giá trị R x để đèn Đ sáng bình thương: Để đèn Đ sáng bình thường thì U đ = U đm = 4V => I ' d = 1A Khi đó: 3 2 RR R I I d b ' b ' d    => I ' b = 1,5A Lúc này cường độ dòng điện trong mạch chính: I’ = I ' d + I ' b = TRƯỜNG THCS THÀNH LONG TỔ TỰ NHIÊN KỲ KIỂM TRA HỌCNĂM HỌC 20162017 Môn kiểm tra: VẬT- Lớp: Thời gian: 45 phút (Không nh thời gian giao đề) I Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ TRƯỜNG THCS THÀNH LONG TỔ TỰ NHIÊN KỲ KIỂM TRA HỌCNĂM HỌC 20162017 Ngày kiểm tra: … tháng 12 năm 2016 Môn kiểm tra: VẬT- Lớp: Hệ: THCS Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề) I THIẾT KẾ MA TRẬN: TÊN CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT Quang học (09 tiết) - Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng Số câu: điểm 40% Âm học (07 tiết) Câu Số câu: điểm 20 % - Tàn số Đơn vị tần số Âm truyền qua THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP - Vẽ tia phản xạ biết tia tới chiếu vào gương phẳng ngược lại, theo hai cách vận dụng định luật phản xạ ánh sáng vận dụng tính chất ảnh ảo tạo gương phẳng - Dựng ảnh vật đặt trước gương phẳng Câu 5a Số câu: 0.5 điểm 10% - Giải thích mối quan hệ âm to, nhỏ với VẬN DỤNG CAO - Vẽ hình vẽ tia sáng chiếu đến gương phẳng vẽ tia phản xạ ngược lại vẽ tia tới đến gương phẳng biết trước tia phản xạ gương phẳng Tính góc phản xạ i’ CÁC KN/NL CẦN HƯỚNG TỚI - Năng lực tự học - Năng lực tư - Năng lực nhận biết: Câu - Năng lực vận dụng giải vấn đề, sử dụng công thức toán học: Câu Câu 5b Số câu: 0.5 điểm 10% - Năng lực tự học - Năng lực tư - Kĩ trình bày, nhận biết: Câu Sách Giải – Người Thầy bạn chất rắn, lỏng khí; âm không truyền qua chân không So sánh âm truyền chất rắn, lỏng, khí Câu Số câu: điểm 60% Tổng số câu: 5câu Số điểm:10 điểm 100% Số câu: điểm 30 % 2câu điểm 50% http://sachgiai.com/ biên độ dao động - Phân biệt tượng âm phản xạ tiếng vang Câu Câu Số câu: điểm 30 % 2câu điểm 30% - Kĩ liên hệ thực tế: Câu 3,4 0.5 câu điểm 10% II ĐỀ KIỂM TRA: 0.5 câu điểm 10% Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ KỲ KIỂM TRA HỌCNĂM HỌC 20162017 Ngày kiểm tra: tháng 12 năm 2016 Môn kiểm tra: VẬT- Lớp: Hệ: THCS Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề) (Học sinh chép đề vào giấy kiểm tra) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (2 điểm) Câu 2: a/ Tần số gì? Đơn vị tần số? (1 điểm) b/ Cho biết âm truyền qua môi trường nào? Và môi trường truyền âm ? So sánh vận tốc truyền âm chất rắn, chất lỏng chất khí (2 điểm) Câu 3: Khi kèn chuối phát tiếng to, em phải thổi mạnh Tại sao? (1,5điểm) Câu 4: Khi nói chuyện với gần mặt ao, hồ (trên bờ ao, hồ), tiếng nói nghe rõ Hãy giải thích (1,5điểm) Câu 5: Trên hình vẽ có tia sáng SI chiếu lên gương phẳng Góc tạo tia SI với mặt gương 450 a/ Vẽ ảnh S’ S dựa theo tính chất ảnh tạo gương phẳng (1điểm) b/ Vẽ tiếp tia phản xạ IR cho có đường kéo dài qua ảnh S’ Tính góc phản xạ i’ (1 điểm) S 450 Gương phẳng …………………………Hết……………………… Họ tên học sinh: Số báo danh: Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ III ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM: Phần (TL) Đáp án Câu 1: (2 điểm) Định luật phản xạ ánh sáng + Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới + Góc phản xạ góc tới ( i’ = i) Câu 2: (3 điểm) a/ - Tần số số dao động giây - Đơn vị tần số Héc (Hz) b/ - Chất rắn, lỏng, khí môi trường truyền âm - Chân không truyền âm - Vận tốc truyền âm chất rắn lớn chất lỏng, chất lỏng lớn chất khí Câu 3: (1,5 điểm) Khi thổi mạnh kèn chuối, kèn chuối phát tiếng to đầu bẹp kèn dao động mạnh, biên độ dao động lớn, âm phát to Câu 4: (1,5 điểm) Tiếng nói nghe rõ Vì nói chuyện với gần mặt ao, hồ, Quang học âm nghe trực tiếp, có âm phản xạ từ mặt nước nên ta nghe rõ âm học Câu 5: (2 điểm) Hình vẽ đúng, xác, khoa học N R S 450 A i i’ B Biểu điểm 1,0 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm 1,5 điểm 1,5 điểm 1,0 điểm Gương phẳng I S’ Ta có: AIN = 900 Và: SIA = 450 AIN = SIA + SIN => SIN = 1,0 điểm AIN – SIA = 900 - 450 = 450 => SIN = i = 450 Theo định luật phản xạ ánh sáng: => i’ = i = 450 => i’ = 450 NIR = SIN Vậy góc phản xạ : i’ = 450 …………………………Hết……………………… PHÒNG GD&ĐT BA TƠ TRƯỜNG TH& THCS BA CHÙA KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: Vật Thời gian: 45 Phút I/ MỤC TIÊU * Nhằm giúp học sinh tự đánh trình học tập thân thông qua giúp giáo viên đánh giá, phân loại xác thực đối tượng học sinh * Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cách vững II/ CHUẨN BỊ 1/ Giáo viên * Ra đề thi xác phù hợp với đối tượng học sinh, biết phân loại dối tượng học sinh 2/ Học sinh * Học làm lại tập sách tập giải học III/ Ma trận MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN VẬT NĂM HỌC 2014-2015 Mức độ nhận thức Chủ đềhọc (13 tiết) Chuẩn - câu 7câu = 10đ=100% Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác dụng lực lên vật Khái niệm trọng lực Đơn vị đo cuả trọng lực Viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng thể tích Đơn vị 1–1 2–2 3-4 câu=2.5đ=25% Lực đàn hồi: Xác định độ biến dạng lò xo Cách làm giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng Xác định khốí lượng riêng vật rắn không thấm nước Tính khối lượng, trọng lượng, trọng lượng riêng cầu nhôm 4–3 5-6 6–5 7–7 câu=2đ=20% Ở mức độ thấp Ở mức độ cao 2câu=4,5đ=45% \ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Vật lý- Khối Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Trường: TH&THCS Ba Chùa Ngày kiểm tra:……………… SBD:………… Họ tên:…………………… Lớp:……… Buổi………… Điểm Lời phê giáo viên Người chấm Người coi KT ( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (1 điểm) Nêu Khái niệm lực Câu (1 điểm) Trọng lực gi? Đơn vị trọng lực? Câu (1điểm) Lần lượt treo vào lò xo vật có khối lượng sau: m1 = kg; m2 = 1,8 kg, m3 = 0,2 kg; m4 = 1,5kg Hãy cho biết trường hợp độ biến dạng lò xo lớn nhất, nhỏ nhất? Câu (1.5điểm) Viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng thể tích, cho biết đại lượng đơn vị đo công thức? Câu (1.5 điểm) Người ta dùng bình chia độ có độ chia nhỏ cm3 chứa 50cm3 nước để đo thể tích vật ( vật rắn không thấm nước) Khi thả vật ngập vào nước bình mực nước dâng lên đến vạch 84 cm3 Vậy thể tích vật bao nhiêu? Câu ( điểm) Để làm giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng, ta phải làm cách nào? Câu (3 điểm): Một cầu nhôm tích 4dm3 Biết khối lượng riêng nhôm 2700kg/m3 a Tính khối lượng cầu nhôm b Tính trọng lượng cầu nhôm c Tính trọng lượng riêng nhôm BÀI LÀM: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 Câu (1 điểm) Nêu Khái niệm lực Đáp án: Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác gọi lực Câu (1 điểm) Trọng lực gi? Đơn vị trọng lực? Đáp án: - Trọng lực lực hút Trái Đất (0.5 điểm) - Đơn vị trọng lực: Niutơn (N) (0.5 điểm) Câu (1điểm) Lần lượt treo vào lò xo vật có khối lượng sau: m1 = kg; m2 = 1,8 kg, m3 = 0,2 kg; m4 = 1,5kg Hãy cho biết trường hợp độ biến dạng lò xo lớn nhất, nhỏ nhất? Đáp án: - Lò xo biến dạng xo treo vật có khối lượng 0,2kg (0.5 điểm) - Lò xo biến dạng lớn lò xo treo vật có khối lượng 1,8kg Câu (1.5điểm) Viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng thể tích, cho biết đại lượng đơn vị đo công thức? Đáp án: - Công thức tính khối lượng riêng theo trọng lượng thể tích: d  P V (0,75 điểm) Trong đó: d: Trọng lượng riêng(N/m3) (0,25 điểm) P: Trọng lượng (N) (0,25 điểm) V: Thể tích (m ) (0,25 điểm) Câu (1,5 điểm) Người ta dùng bình chia độ có độ chia nhỏ cm3 chứa 50cm3 nước để đo thể tích vật ( vật rắn không thấm nước) Khi thả vật ngập vào nước bình mực nước dâng lên đến vạch 84 cm3 Vậy thể tích vật bao nhiêu? Đáp án: - Theo đề để đo thể tích vật rắn không thấm nước: Thả chìm vật vào lòng chất lỏng đựng bình chia độ Thể tích phần chất lỏng dâng lên thể tích vật (0,5 điểm) Như thể tích phần chất lỏng dâng lên là: 84 – 50 = 34 VnDoc - TRƯỜNG THCS THÀNH LONG TỔ TỰ NHIÊN KỲ KIỂM TRA HỌCNĂM HỌC 20162017 Môn kiểm tra: VẬT- Lớp: Thời gian: 45 phút (Không nh thời gian giao đề) I THIẾT KẾ MA TRẬN: TÊN CHỦ ĐỀhọc - Chuyển động học - Tốc độ - Biểu diễn lực; Sự cân lực - Quán tính; - Lực ma sát; Ôn tập - Áp suất - Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau; Máy nén thuỷ lực - Áp suất khí - Lực đẩy Acsimet - Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Acsimet - Sự - Công học - Định luật công - Ôn tập NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU - Viết công thức tính tốc độ nêu rõ đại lượng, đơn vị công thức Nêu ý nghĩa tốc độ vật chuyển động - Biết cấu tạo nguyên tắc hoạt động máy thủy lực - Hiểu xuất loại lực ma sát Ma sát có lơi có hại - Giải thích số tượng thực tế thường gặp liên quan đến quán tính Câu Câu Số câu: Số câu: 10 điểm điểm 100% 50 % Tổng số câu: 5câu câu Số điểm:10 điểm điểm 100% 50% II ĐỀ KIỂM TRA: VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO CÁC KN/NL CẦN HƯỚNG TỚI Vận dụng công thức tính lực đẩy Ácsimét Vận dụng công thức tính áp suất để giải toán áp suất Và tính áp lực theo công thức tính áp suất - Năng lực tự học - Năng lực tư - Kĩ trình bày, nhận biết: Câu 1,2 - Kĩ liên hệ thực tế: Câu - Kĩ sử dụng công thức tính toán: Câu 4,5 Câu Câu Câu Số câu: điểm 30 % câu điểm 30% Số câu: 1 điểm 10 % câu điểm 10 % Số câu: 1 điểm 10 % câu điểm 10% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KỲ KIỂM TRA HỌCNĂM HỌC 20162017 Môn kiểm tra: VẬT- Lớp: Thời gian: 45 phút (Không nh thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: a/ Viết công thức tính tốc độ, nêu rõ đại lượng đơn vị công thức? (1,5 điểm) b/ Tốc độ người xe mô tô 36km/h có ý nghĩa gì? (0,5 điểm) Câu 2: Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động máy thủy lực? (3 điểm) Câu 3: a/ Cho biết biết tên loại lực ma sát xuất hiện; ma sát có lợi hay có hại trường hợp sau: (2 điểm) - Ma sát lốp xe với mặt đường - Ma sát chi tiết máy trượt - Ma sát đế giày với mặt đường - Ma sát bàn tay với vật giữ tay b/ Khi ô tô đột ngột rẽ phải, hành khách ngồi xe bị nghiêng bên trái Hãy giải thích (1 điểm) Câu 4: Một người tác dụng lên mặt sàn áp suất 1,7.104N/m2 Diện tích bàn chân tiếp xúc với mặt sàn 0,03m2 Tính trọng lượng người đó.(1 điểm) Câu 5: Một vật tích 50dm3 nhúng hoàn toàn nước Tính lực đẩy Ácsimet tác dụng lên vật Cho biết trọng lượng riêng nước d = 10000N/m3 (1 điểm) III ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM: Phần(TL) Đáp án Biểu điểm Câu 1: (2 điểm) - Công thức: v = s (m/s) (km/h) t v: tốc độ (m/s) (km/h) Với: s: quãng đường (m) (km) t: thời gian hết quãng đường (s) (h) - Ý nghĩa: Trong xe mô tô 36km Câu 2: (3 điểm) - Cấu tạo: Bộ phận máy thủy lực gồm ống hình trụ, tiết diện s S khác nhau, thông với nhau, có chứa chất lỏng, ống có pittông 0,5 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Nguyên tắc hoạt động: Khi ta tác dụng lực f lên pittông nhỏ, lực gây áp suất p lên Cơ học mặt chất lỏng p= f áp suất chất lỏng truyền nguyên vẹn tới s 2,0 điểm pittông lớn gây lực F nâng pittông lớn lên: F = p.S = f S F S Suy ra:  f s s Câu 3: (3 điểm) a/ - Ma sát lốp xe với mặt đường: Ma sát lăn, có lợi - Ma sát chi tiết máy trượt nhau: Ma sát trượt, có hại - Ma sát đế giày với mặt đường: Ma sát trượt, có hại - Ma sát bàn tay với vật giữ tay: Ma sát nghỉ, có lợi b/ Khi ô tô đột ngột rẽ phải, hành khách ngồi xe bị nghiêng bên trái: quán tính xe chuyển động phía trước nên hành khách không kịp thay đổi trạng thái chuyển động Câu 4: (1 điểm) Tóm tắt: Giải p = 1,7.10 N/m Trọng lượng người tác dụng lên mặt sàn là: S = 0,03m2 F P=?N p = ― => F = p.S = 1,7.104 0,03 = 510 (N) S Vậy: P = F = 510N Đáp số: P = 510 N Câu 5: (1 điểm) Tóm tắt Giải V = 50dm3 = 0,05m3 Lực đẩy Ácsimét tác dụng lên vật là: FA = d.V = 10000 0,05 = 500 (N) d = 10000N/m3 FA = ? N Đáp số: FA = 500N 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm 0,25điểm 0,5điểm 0,25điểm 0,25điểm 0,5điểm 0,25điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (2015 - 2016) Môn: VẬT Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian chép đề) ***** A/ THUYẾT: 1/ Phát biểu định luật Ôm? Viết hệ thức? Nêu đơn vị đại lượng hệ thức? ( 2,5 đ) 2/ Công Suất điện gì? Viết công thức tính công suất điện đoạn mạch? (1,5 đ) 3/ Viết công thức tính điện trở dây dẫn? Giải thích đại lượng nêu đơn vị đại lượng công thức? ( đ) B/ BÀI TẬP: 1/ Một đoạn mạch gồm điện trở R=12  Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U=24V.Tính cường độ dòng điện chạy mạch ( 2đ) 2/ Tính điện trở dây đồng có chiều dài  =1km có tiết diện 34.10 6 m có điện trở 8 suất   1,7.10 .m ( 2đ) Thuận Hưng, ngày tháng 10 năm 2015 GVBM Huỳnh Thị Kim Ngân ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (2015 - 2016) MÔN: VẬT ***** A/ THUYẾT: 1/ Nội dung định luật: Cường độ dòng điên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở dây (1 điểm) Hệ thức định luật: (0,75 điểm) I U R I : đo ( A) ( 0,25 điểm) U: đo (V) ( 0,25 điểm) R : đo (  ) ( 0,25 điểm) 2/ Công suất điện đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện qua ( điểm) Công thức: P =U.I ( 0,5 điểm) 3/ Công thức:( điểm) R  l S - Giải thích hiệu nêu đơn vị -  : điện trở suất đơn vị tính ( m ) ( 0,25 điểm) -  :là chiều dài dây dẫn đơn vị tính (m) ( 0,25 điểm) - S : tiết diện dây dẫn đơn vị tính (m2) ( 0,25 điểm) - R: điện trở dây dẫn (  ) ( 0,25 điểm) B/ BÀI TẬP: 1/ Tóm tắt: ( 0,5 điểm) R=12  U=24V Tìm I =? Áp dụng công thức: I U 24   2( ) R 12 ( 1,5 điểm) 2/ Tóm tắt:( 0,5 điểm) l =1Km =1000m   1,7.10 8 .m 6 S =34 10 m R =? Áp dụng công thức: R  1000  1,7.10 8  0,5() S 34.10 6 ( 1,5 điểm) - Hết Thuận hưng, ngày tháng 10 năm 2015 GVBM Huỳnh Thị Kim Ngân PHÒNG GD&ĐT BA TƠ TRƯỜNG TH& THCS BA CHÙA KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: Vật Thời gian: 45 Phút I/ MỤC TIÊU * Nhằm giúp học sinh tự đánh trình học tập thân thông qua giúp giáo viên đánh giá, phân loại xác thực đối tượng học sinh * Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cách vững II/ CHUẨN BỊ 1/ Giáo viên * Ra đề thi xác phù hợp với đối tượng học sinh, biết phân loại dối tượng học sinh 2/ Học sinh * Học làm lại tập sách tập giải học III/ Ma trận MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN VẬT NĂM HỌC 2014-2015 Mức độ nhận thức Chủ đềhọc (13 tiết) Chuẩn - câu 7câu = 10đ=100% Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác dụng lực lên vật Khái niệm trọng lực Đơn vị đo cuả trọng lực Viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng thể tích Đơn vị 1–1 2–2 3-4 câu=2.5đ=25% Lực đàn hồi: Xác định độ biến dạng lò xo Cách làm giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng Xác định khốí lượng riêng vật rắn không thấm nước Tính khối lượng, trọng lượng, trọng lượng riêng cầu nhôm 4–3 5-6 6–5 7–7 câu=2đ=20% Ở mức độ thấp Ở mức độ cao 2câu=4,5đ=45% \ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Vật lý- Khối Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Trường: TH&THCS Ba Chùa Ngày kiểm tra:……………… SBD:………… Họ tên:…………………… Lớp:……… Buổi………… Điểm Lời phê giáo viên Người chấm Người coi KT ( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (1 điểm) Nêu Khái niệm lực Câu (1 điểm) Trọng lực gi? Đơn vị trọng lực? Câu (1điểm) Lần lượt treo vào lò xo vật có khối lượng sau: m1 = kg; m2 = 1,8 kg, m3 = 0,2 kg; m4 = 1,5kg Hãy cho biết trường hợp độ biến dạng lò xo lớn nhất, nhỏ nhất? Câu (1.5điểm) Viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng thể tích, cho biết đại lượng đơn vị đo công thức? Câu (1.5 điểm) Người ta dùng bình chia độ có độ chia nhỏ cm3 chứa 50cm3 nước để đo thể tích vật ( vật rắn không thấm nước) Khi thả vật ngập vào nước bình mực nước dâng lên đến vạch 84 cm3 Vậy thể tích vật bao nhiêu? Câu ( điểm) Để làm giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng, ta phải làm cách nào? Câu (3 điểm): Một cầu nhôm tích 4dm3 Biết khối lượng riêng nhôm 2700kg/m3 a Tính khối lượng cầu nhôm b Tính trọng lượng cầu nhôm c Tính trọng lượng riêng nhôm BÀI LÀM: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 Câu (1 điểm) Nêu Khái niệm lực Đáp án: Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác gọi lực Câu (1 điểm) Trọng lực gi? Đơn vị trọng lực? Đáp án: - Trọng lực lực hút Trái Đất (0.5 điểm) - Đơn vị trọng lực: Niutơn (N) (0.5 điểm) Câu (1điểm) Lần lượt treo vào lò xo vật có khối lượng sau: m1 = kg; m2 = 1,8 kg, m3 = 0,2 kg; m4 = 1,5kg Hãy cho biết trường hợp độ biến dạng lò xo lớn nhất, nhỏ nhất? Đáp án: - Lò xo biến dạng xo treo vật có khối lượng 0,2kg (0.5 điểm) - Lò xo biến dạng lớn lò xo treo vật có khối lượng 1,8kg Câu (1.5điểm) Viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng thể tích, cho biết đại lượng đơn vị đo công thức? Đáp án: - Công thức tính khối lượng riêng theo trọng lượng thể tích: d  P V (0,75 điểm) Trong đó: d: Trọng lượng riêng(N/m3) (0,25 điểm) P: Trọng lượng (N) (0,25 điểm) V: Thể tích (m ) (0,25 điểm) Câu (1,5 điểm) Người ta dùng bình chia độ có độ chia nhỏ cm3 chứa 50cm3 nước để đo thể tích vật ( vật rắn không ... 10 % II ĐỀ KIỂM TRA: 0.5 câu điểm 10 % Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2 016 – 2 0 17 Ngày kiểm tra: tháng 12 năm 2 016 Môn kiểm tra: VẬT LÍ - Lớp: Hệ: THCS. .. giao đề) (Học sinh chép đề vào giấy kiểm tra) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (2 điểm) Câu 2: a/ Tần số gì? Đơn vị tần số? (1 điểm) b/ Cho biết âm truyền qua môi trường. .. góc tới ( i’ = i) Câu 2: (3 điểm) a/ - Tần số số dao động giây - Đơn vị tần số Héc (Hz) b/ - Chất rắn, lỏng, khí môi trường truyền âm - Chân không truyền âm - Vận tốc truyền âm chất rắn lớn chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Thành Long năm học 2016 - 2017, Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Thành Long năm học 2016 - 2017,

Hình ảnh liên quan

Câu 5: (2 điểm) Hình vẽ đúng, chính xác, khoa học - Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Thành Long năm học 2016 - 2017

u.

5: (2 điểm) Hình vẽ đúng, chính xác, khoa học Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan