0

de kiem tra hoc ki 1 mon lich su lop 9 nam 2015 206 truong thcs hoa lu

4 165 0
  • de kiem tra hoc ki 1 mon lich su lop 9 nam 2015 206 truong thcs hoa lu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:24

PHềNG GD & T VN NINH KIM TRA HC Kè I-NM HC 2015-2016 TRNG THCS HOA L MễN: NG VN LP Thi gian:90 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) kim tra ngh Cõu Th no l danh t ? Cu to y ca cm danh t? (2 im) Cõu t cõu cú danh t hoc cm danh t lm ch ng? (Gch chõn danh t hoc cm danh t lm ch ng) (1 im) Cõu Em hóy k túm tt truyn ch ngi ỏy ging? (1 im) Cõu 4.Truyn ch ngi ỏy ging ng ý phờ phỏn, khuyờn rn iu gỡ? (1 im) Cõu Tp lm vn: Hãy đóng vai Mã Lơng truyện Cây bút thần để kể lại câu chuyện ấy? (5 im) HNG DN CHM VA BIU IM Cõu im Danh t l nhng t ch ngi,vt,hin tng,khỏi nim (1 ) Cu to y ca cm danh t gm phn: phn TT, phn trc, phn sau (1 ) Cõu (1 im) Hc sinh t cõu t - Cõu ỳng v cu trỳc ng phỏp v v ngha (0.5 ) - Xỏc nh ỳng danh t lm v ng (0,5) Vớ d: Cỏi bn ny cũn mi C V Cõu 3: im ỏp ỏn v biu im Túm tt trun ch ngi ỏy ging (1)m bo cỏc ý sau: - Cú ch sng ỏy ging ting kờu ca nú lm cỏc vt khỏc s - Nc trn lờn b nú ngoi nhõng nhỏo b trõu dm bp Cõu 4: Nờu ỳng ý: (1 im) - Phờ phỏn nhng k hiu bit cn hp nhng huyờnh hoang (0,5 ) - Khuyờn nh ngi ta phi bit m rng tm hiu bit, khụng c ch quan, kiờu ngo (0,5 ) Cõu 5: im A Yờu cu: a V hỡnh thc: - K chớnh xỏc ni dung, s vic - B cc rừ rng - Vn dng tt k nng lm t s - S dng ngụi k phự hp - K bng li ca mỡnh, khụng chộp ging sỏch - Ch vit sch p, khụng sai li chớnh t b V ni dung: m bo nhng ý chớnh sau: - Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh nhân vật Mã Lơng (1đ ) - Thân bài: (3 đ) + Mã lơng dốc lòng học vẽ, đợc thần thởng bút thần (1 ) + Mã Lơng đem tài phục vụ nhân dân (1 ) + Mã Lơng dùng bút thần trừng trị địa chủ tờn vua gian ác (1 ) - Kết bài: Mã Lơng lại sống,vẽ lòng dân (1đ ) B Biu im - im 5: m bo tt cỏc yờu cu trờn; bit k mt cỏch sỏng to, bit lng cm xỳc ca mỡnh vo hon cnh cõu chuyn, din t trụi chy mch lc - im 4: m bo tt cỏc yờu cu trờn Cú sỏng to cỏch k, vit trụi chy, cú th mc vi li nh v din t v chớnh t - im 3: Bi vit c bn ỏp ng yờu cu trờn, mc khụng quỏ li din t - im 2: Cú k c cõu chuyn nhng cũn s si, mc nhiu li chớnh t v din t - im 1: Bi vit quỏ s si, khụng m bo ni dung, mc nhiu li chớnh t v din t - im 0: Lc hoc b giy trng MA TRN KIM TRA Cp Tờn ch Ting Vit Nhn bit (TL) Thụng hiu (TL) Nhn bit c khỏi nim ca Danh t Cu to y ca cm danh t (C1) 1 20% t cõu cú cm danh t hoc danh t lm CN ( C2) Vn bn ch ngi ỏy ging HS túm tt c truyn (C3) Hiu c ý ngha ca truyn (C4) S cõu: S im : T l % : Lm úng vai nhõn vt Mó Lng k cõu chuyn c tớch Cõy bỳt thn 01 01 10% 01 10% - Danh t - Cm danh t S cõu : S im : T l % : Cp thp (TL) Cng Cp cao (TL) 01 01 10% S cõu:02 S im:3 T l30% S cõu:02 S im:02 T l 20% Suy ngh, cm nhn c hỡnh nh v ngi m ( C4) S cõu: S im : T l: Tng s cõu Tng s im T l % Vn dng 02 30% 02 20% 01 05 50% 01 50% S cõu:01 S im:03 T l:30% 05 10 100% Sách Giải – Người Thầy bạn PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015- 2016 TRƯỜNG THCS HOA LƯ MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Đề kiểm tra đề nghị Câu (2 điểm): Sự hợp tác Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa thể tổ chức nào? Nêu thành lập mục tiêu tổ chức ? Câu (3 điểm): a Em trình bày hoàn cảnh đời, mục tiêu hoạt động tổ chức ASEAN? b Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN? Câu (3 điểm): Bằng kiện lịch sử chứng minh phát triển “ thần kỳ” kinh tế Nhật Bản từ năm 60 kỷ XX? Nguyên nhân phát triển “thần kì” ? Câu (2 điểm): Vì hai nguyên thủ quốc gia Liên Xô Mĩ lại tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh? - Hết Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Lịch sử Câu Đáp án Điểm Câu * Hoàn cảnh: Các nước Đông Âu xây dựng chủ nghĩa xã 0,5đ (2đ) hội đòi hỏi phải có hợp tác cao đa dạng với Liên Xô phân công chuyên môn hóa sản xuất * Cơ sở hình thành: + Đều Đảng cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin 0,25đ làm tảng tư tưởng + Đều có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ 0,25đ quốc Xã hội chủ nghĩa * Sự hợp tác Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa thể hai tổ chức: Câu (3đ) - Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 0,5đ - Tổ chức hiệp ước Vác- sa-va 0,5đ a Hoàn cảnh mục tiêu, nguyên tắc hoạt động (2đ): * Hoàn cảnh: - Sau giành độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển kinh 0,5đ tế - xã hội đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập tổ chức liên minh khu vực nhằm hợp tác phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực Ngày 8-8-1967, Hiệp hội nước Đông Nam Á 0,5đ (ASEAN) thành lập thủ đô Băng Cốc-Thái Lan với tham gia sáng lập năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai2 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po Thái Lan * Mục tiêu: Phát triển kinh tế-văn hoá thông qua nỗ lực hợp tác chung nước thành viên, tinh thần 0,5đ trì hoà bình ổn định khu vực b Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN 1,5đ (1đ) - Thời cơ: + Nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào kinh tế khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách với nước khu vực + Tiếp thu thành tựu KH- KT tiên tiến giới, kinh nghiệm quản lí tiên tiến nước khu vực; tạo điều kiện giao lưu, hợp tác văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật - Thách thức: + Việt Nam gặp cạnh tranh liệt với nước khu vực Nếu không tận dụng hội để phát triển kinh tế bị tụt hậu + Trong trình hội nhập văn hoá, chọn lọc đánh sắc văn hoá dân tộc Vì phải đảm bảo nguyên tắc “hòa nhập” không “hòa tan”, làm đánh sắc văn hoá dân tộc Câu (3đ) * Thuận lợi + Chính phủ Nhật Bản tiến hành loạt cải cách 0,25 đ dân chủ + Nhờ đơn đặt hàng "béo bở" Mĩ hai chiến tranh Triều Tiên Việt Nam Đay coi 0,5 đ "ngọn gió thần" kinh tế Nhật Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ * Nguyên nhân phát triển đó( 1,5đ): + Vai trò điều tiết nhà nước: đề chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô, biết sử dụng, tận dung hợp lý 0,5đ nguồn vay, vốn đầu tư nước + Bản tính người Nhật: cần cù, chịu khó, ham học 0,5 hỏi, có trách nhiệm, biết tiết kiệm, lo xa + Các công ty Nhật động, có tầm nhìn xa, quẩn 0,5đ lý tốt, tập trung sản xuất cao + Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sản 0,25 xuất + Ngoài nhiều nguyên nhân khác: truyền thống văn hoá - giáo dục lâu đời, nhờ chiến tranh Triều Tiên, Việt 0,5đ Nam; chi phí cho quân sự, đầu tư nước ngoài… Câu (2đ) Vì hai nguyên thủ quốc gia Liên Xô Mĩ định chấm dứt “chiến tranh lạnh” - Do thời gian dài chạy đua vũ trang tốn ,tình hình 0,75đ giới dẫn tơi căng thẳng ,nguy bùng nổ chiến tranh giới - Phải chi phí khối lượng khổng lồ tiền để sản 0,75đ xuất vũ khí huỷ diệt ,xây dựng quân loài người khó khăn,đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai - Do xu thế giới thời kì có nhiều biến chuyển 0,5 đ theo đường lối đối thoại, hợp tác có lợi TRƯỜNG THCS PHAN CHÂU TRINH GV RA ĐỀ: TRẦN THỊ TÂM ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN LỚP HỌC KÌ I I MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ chương trình học kì 1, môn Ngữ văn lớp theo nội dung Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá lực đọc – hiểu tạo lập văn học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận trắc nghiệm II HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA - Hình thức đề kiểm tra: kết hợp tự luận trắc nghiệm khách quan - Cách tổ chức kỉểm tra: cho học sinh làm kiểm tra kết hợp tự luận trắc nghiệm khách quan 90 phút III THIẾT LẬP MA TRẬN - Liệt kê tất chuẩn kiến thức kĩ chương trình môn Ngữ văn lớp 6, học kì - Chọn nội dung cần đánh giá thực bước thiết lập ma trận đề kiểm tra - Xác định khung ma trận Vận dụng Cấp độ Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Chủ đề Văn học Truyện dân gian Số câu 2,0điểm= 20% Chủ đề Tiếng việt Từ,cụm từ Số câu 2,5điểm= 25% Chủ đề Tập làm văn Viết tập làm văn tự Số câu3 5,5điểm=.55% Tổng số câu 15 Tổng số điểm 10 Tỉ lệ 100% Nhận biết TNKQ Thánh Gióng Truyện cười Số câu Số điểm 0,5 Từ mượn Cụm động từ Cụm tính từ Cụm danh từ Số câu Số điểm 1,0 Sự việc nhân vật Số câu Số điểm 0,25 Số câu Số điểm 1,5 15% Thông hiểu T L TNKQ Cấp độ thấp T L Thể loại Truyện ngụ ngôn Số câu Số điểm 0,5 Nghĩa từ lỗi lặp từ T N K Q TL Cộng Cấp độ cao T N K Q TL Khái niệm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu 2,0điểm = 20% Số câu Số điểm Số câu 2,5điểm = 25% Cụm danh từ Số câu Số điểm 0,5 Giao tiếp VB Số câu Số điểm Số câu Số điểm 0,25 Số câu Số điểm 1,5 15% Số câu Số điểm Viết tập làm văn tự Số câu Số điểm 70% Số câu Số điểm Số câu3 5,5điểm =.55% Số câu 15 Số điểm 10,0 Trường THCS ………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Họ tên: ……………………………… Môn: Ngữ văn (Thời gian 90 phút ) Lớp 6/ NĂM HỌC: 2015 - 2016 Đề A I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Đọc kỹ trả lời câu hỏi cách khoanh tròn chữ đầu câu Câu 1: Nhận định nêu chức văn bản? A Trò chuyện B Ra lệnh C Dạy học D Giao tiếp Câu 2: Truyền thuyết “Thánh Gióng”phản ánh rõ quan niệm ước mơ nhân dân ta? A Lòng tôn kính trời đất tổ tiên B Người anh hùng đánh giặc cứu nước C Khát vọng chế ngự tự nhiên D Niềm tin, niềm tự hào dân tộc Câu 3: Bộ phận từ mượn nhiều Tiếng Việt ? A Tiếng Hán B Tiếng Pháp C Tiếng Anh D Tiếng Nga Câu 4: Nhóm truyện nhóm sau loại? A Bánh chưng, bánh giầy; Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thuỷ Tinh B Thầy bói xem voi; Ếch ngồi đáy giếng; Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng C Sự tích Hồ Gươm; Đeo nhạc cho Mèo; Em bé thông minh D Cây bút thần; Thạch Sanh; Ông lão đánh cá cá vàng Câu 5: Cách giải thích không nghĩa từ? A Đọc nhiều lần từ cần giải thích B Dùng từ đồng nghĩa vời từ cần giải thích C Trình bày khái niệm mà từ biểu thị D Dùng từ trái nghĩa với từ cần giải thích Câu 6: Hai yếu tố quan trọng văn tự gì? A Tình cảm, cảm xúc B.Sự việc nhân vật C Nhân vật cảm xúc D Cảm xúc việc Câu 7: Vị ngữ câu sau cụm động từ ? A Viên quan nhiều nơi B Thằng bé đùa nghịch sau nhà C Ngày hôm ấy, buồn D Người cha chưa biết trả lời Câu 8: Truyện ngụ ngôn thiên chức nào? A Phản ánh sống B Giáo dục người C Tố cáo xã hội D Cải tạo người xã hội Câu 9: Cụm từ sau cụm tính từ? A Đang học B Nhỏ kiến C Rất sợ D Đỏ son Câu 10: Dòng cụm danh từ? A Đang sóng mù mịt B Không muốn làm nữ hoàng C Một lâu đài lớn D Lại thịnh nộ Câu 11: Mục đích truyện cười gì? A Phản ánh thực sống C Đả kích vài thói xấu B Nêu học giáo dục người D Tạo tiếng cười mua vui phê phán Câu 12: Trong câu sau, câu mắc lỗi lặp từ ? A Cây tre Việt Nam, tre xanh nhũn nhặn, thẳng, thủy chung, can đảm B Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi phải luôn tự bình đẳng quyền lợi C Quá trình vượt núi cao trình người lớn lên D Truyện Thạch Sanh truyện hay nên em thích truyện Thạch Sanh II TỰ LUẬN ( Điểm ) Câu 1: Cụm danh từ gì? Cho ví dụ minh họa (1 điểm) Câu 2: Điền vào chỗ trống khái niệm : (1 điểm) ……………………………là loại truyện dân gian kể nhân vật kiện liên quan đến lịch sử thời khứ, thường có yếu tố ………………………………………… Mục đích: thể thái độ cách đánh giá nhân dân nhân vật kiện lịch sử kể Câu 3: Đề tập làm văn (5 điểm) Hãy kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy PHÒNG GD & ĐT MỎ CÀY BẮC TRƯỜNG THCS PHƯỚC MỸ TRUNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 90 phút (không kể phát đề) -000 - Câu 1: (2 điểm) Theo em, truyền thuyết Thánh Gióng phản ánh thật lịch sử khứ dân tộc? Câu 2: (1 điểm) Trong từ đây, từ từ ghép, từ từ láy? “Bao bọc, lăn tăn, hỏi han, sắm sửa, loảng xoảng, mai môt, tính tình, cầu cạnh” Câu 3: (7 điểm) Hãy kể lại chuyến quê ĐÁP ÁN Câu 1: (2 điểm) Truyền thuyết Thánh Gióng phản ánh thật lịch sử chống giặc ngoại xâm thời xa xưa, cụ thể thời đại Hùng Vương, đấu tranh giữ nước huy động sức mạnh cộng đồng cư dân Việt cổ Tuy tương quan lực lượng không cân người Việt cổ có tinh thần đoàn kết tâm cao đánh tan giặc để bảo vệ đất nước Điều trở thành truyền thống suốt 4000 năm dựng nước giữ nước Câu 2: (1 điểm) Từ láy: lăn tăn, loảng xoảng Từ ghép: bao bọc, sắm sửa, mai một, cầu cạnh, hỏi han, tính tình Câu 3: Mở bài: (1 điểm) Lí thăm quê, quê với ai? Thân bài: (5 điểm) - Tâm trạng thăm quê nào? - Quang cảnh chung quê hương sao? - Khi gặp bà họ hàng tâm trạng em nào? - Có gặp bạn bè trang lứa có cảm xúc nào? - Thăm mộ phần tổ tiên, em có suy nghĩ gì? - Dưới mái nhà người thân, em mong muốn gì? Kết bài: (1 điểm) - Cảm xúc phải chia tay? - Cảm xúc quê hương, hứa hẹn cho tương lai… *Lưu ý: - Sai lỗi tả trừ 0.25 điểm - Ưu tiên đẹp UBND HUYỆN VĨNH BẢO TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG Mức độ Chủ đề KHUNG MA TRẬN ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ I – NGỮ VĂN Nhận biết (nêu, ra, gọi tên, nhận biết…) Thông hiểu (hiểu, phân tích, cắt nghĩa, lí giải) Vận dụng (Thấp, cao) Các kiến thức về: - Tác giả, tác phẩm, thể loại, bố cục, nhân vật, - Tiếng Việt trọng tâm HK I có ngữ liệu Các kiến thức về: - Nội dung, ý nghĩa văn bản, … - Phân tích đơn vị kiến thức Tiếng Việt có ngữ liệu câu điểm 10% - Vận dụng điều học văn để giải vấn đề VH, tình thực tiễn sống Tổng I/Phần đọc- hiểu - Phần Văn -Tiếng Việt Số câu Số điểm Tỉ lệ % II/ Phần tự luận 1/ VĂN TỰ SỰ Số câu Số điểm Tỉ lệ % (4 câu TN) 1.5 điểm 10% câu 1.5 điểm 10% câu điểm 40% - Viết văn tự có yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận câu câu điểm điểm 30% 60% UBND HUYỆN VĨNH BẢO ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN NGỮ VĂN Thời gian làm 90 phút (Đề có 02 trang) I Phần đọc hiểu (4 điểm) Đọc văn sau trả lời câu hỏi từ đến Có ếch sống lâu ngày giếng Xung quanh có vài nhái, cua, ốc bé nhỏ Hằng ngày cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động giếng, khiến vật hoảng sợ Ếch tưởng bầu trời đầu bé vung oai vị chúa tể Một năm nọ, trời mưa to làm nước giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta Quen thói cũ, ếch nghênh ngang lại khắp nơi cất tiếng kêu ồm ộp Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên bị trâu qua giẫm bẹp Câu 1: Văn thuộc thể loại truyện dân gian nào? A Truyền thuyết C Truyện cười B Cổ tích D Truyện ngụ ngôn Câu 2: Truyện ngụ ngôn thiên chức nào? A Mua vui phê phán thói C Khuyên nhủ, răn dạy người hư tật xấu học sống B Thể ước mơ, niềm tin nhân D Thể thái độ, cách đánh giá dân xã hội có công lí nhân dân kiện nhân vật lịch sử kể Câu 3: Trong văn ếch lại tưởng bầu trời vung? A Vì sống lâu ngày đáy giếng C Vì trời cao B Vì chưa nhìn thấy bầu trời D Vì nhỏ bé Câu 4: Câu văn: “Có ếch sống lâu ngày giếng nọ.” có cụm danh từ? A Một cụm danh từ C Ba cụm danh từ B Hai cụm danh từ D Bốn cụm danh từ Câu 5: Xác định từ ghép Hán Việt câu văn sau: “Ếch tưởng bầu trời đầu bé vung oai vị chúa tể.” Câu 6: Tìm gạch chân hai câu văn văn thể rõ nội dung, ý nghĩa truyện Câu 7: Nêu tượng sống ứng với nội dung câu thành ngữ : “ Ếch ngồi đáy giếng” II Tự luận: Câu 8: Hình tượng người anh hùng Thánh Gióng trở thành biểu tượng sáng ngời cho tinh thần chống giặc ngoại xâm, niềm tự hào dân tộc Việt Nam Hãy kể lại truyền thuyết Thánh Gióng lời văn em Hết _ UBND HUYỆN VĨNH BẢO TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HK I MÔN NGỮ VĂN I Đọc hiểu (4 điểm) Trắc nghiệm: câu x 0,25 = 1đ Câu 1: D Câu 3: A Câu :C Câu 4: B Câu 5: (0,5 điểm) Từ ghép Hán Việt: chúa tể Câu 6: (1 điểm) Ếch tưởng bầu trời đầu bé vung oai vị chúa tể Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên bị trâu qua giẫm bẹp Câu 7: (1,5 điểm) HS nêu tượng lĩnh vực chấp nhận, phải với nội dung câu thành ngữ: “Ếch ngồi đáy giếng.” II Tự luận: * Các tiêu chí nội dung viết (6 điểm) Mở (0,5 điểm) - Mức tối đa: HS giới thiệu nhân vật việc truyện Thánh Gióng - Mức chưa tối đa: HS biết cách giới thiệu nhân vật việc mắc lỗi diễn đạt, dùng từ - Không đạt: Lạc đề/ mở không đạt yêu cầu, sai kiến thức đưa mở Thân bài: (3 điểm) Kể đầy đủ chi tiết diễn diễn việc truyện - Mức tối đa (3,0 đ) HS kể đầy đủ chi tiết việc truyên Thánh Gióng, có sáng tạo hợp lí - Sự đời tuổi thơ kì diệu Gióng - Gióng gặp sứ giả lớn nhanh thổi - Gióng trận chiến thắng giặc Ân - Gióng bay trời - Mức chưa tối đa (1,5 điểm) HS kể đầy đủ, chi tiết việc truyện lời văn chưa có chi tiết sáng tạo, mắc lỗi diễn đạt, dùng từ - Không đạt: Lạc đề/ sai kiến thức đưa không đề cập đến việc truyện Kết (0,5 điểm) Đảm bảo yêu cầu - Mức tối đa (0,5đ) Nêu ấn tượng truyện kể, có đan xen ý nghĩa truyện - Mức chưa tối đa (0,25đ) KB đạt yêu cầu/ mắc vài lỗi diễn đạt, dùng từ - Không đạt: Lạc đề/ kết không đạt yêu cầu, sai kiến thức đưa kết * Các tiêu chí khác (2 điểm) Hình thức (1 điểm) - Mức tối đa: HS viết văn với đủ ba phần MB, TB, KL, ý thân xếp hợp lí, chữ PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015- 2016 TRƯỜNG THCS HOA LƯ MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Đề kiểm tra đề nghị Câu (2 điểm): Sự hợp tác Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa thể tổ chức nào? Nêu thành lập mục tiêu tổ chức ? Câu (3 điểm): a Em trình bày hoàn cảnh đời, mục tiêu hoạt động tổ chức ASEAN? b Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN? Câu (3 điểm): Bằng kiện lịch sử chứng minh phát triển “thần kỳ” kinh tế Nhật Bản từ năm 60 kỷ XX? Nguyên nhân phát triển “thần kì” ? Câu (2 điểm): Vì hai nguyên thủ quốc gia Liên Xô Mĩ lại tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh? - Hết HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Lịch sử Câu Đáp án Câu * Hoàn cảnh: Các nước Đông Âu xây dựng chủ nghĩa xã hội (2đ) Điểm 0,5đ đòi hỏi phải có hợp tác cao đa dạng với Liên Xô phân công chuyên môn hóa sản xuất * Cơ sở hình thành: + Đều Đảng cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin 0,25đ làm tảng tư tưởng + Đều có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc 0,25đ Xã hội chủ nghĩa * Sự hợp tác Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa thể hai tổ chức: - Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 0,5đ - Tổ chức hiệp ước Vác- sa-va 0,5đ Câu a Hoàn cảnh mục tiêu, nguyên tắc hoạt động (2đ): (3đ) * Hoàn cảnh: - Sau giành độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành 0,5đ lập tổ chức liên minh khu vực nhằm hợp tác phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực Ngày 8-8-1967, Hiệp hội nước Đông Nam Á 0,5đ (ASEAN) thành lập thủ đô Băng Cốc-Thái Lan với tham gia sáng lập năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po Thái Lan * Mục tiêu: Phát triển kinh tế-văn hoá thông qua nỗ lực hợp tác chung nước thành viên, tinh thần trì 0,5đ hoà bình ổn định khu vực b Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN (1đ) - Thời cơ: 1,5đ + Nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào kinh tế khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách với nước khu vực + Tiếp thu thành tựu KH- KT tiên tiến giới, kinh nghiệm quản lí tiên tiến nước khu vực; tạo điều kiện giao lưu, hợp tác văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật - Thách thức: + Việt Nam gặp cạnh tranh liệt với nước khu vực Nếu không tận dụng hội để phát triển kinh tế bị tụt hậu + Trong trình hội nhập văn hoá, chọn lọc đánh sắc văn hoá dân tộc Vì phải đảm bảo nguyên tắc “hòa nhập” không “hòa tan”, làm đánh sắc văn hoá dân tộc Câu * Thuận lợi (3đ) + Chính phủ Nhật Bản tiến hành loạt cải cách dân 0,25 đ chủ + Nhờ đơn đặt hàng "béo bở" Mĩ hai chiến tranh Triều Tiên Việt Nam Đay coi "ngọn gió thần" kinh tế Nhật 0,5 đ * Nguyên nhân phát triển đó( 1,5đ): + Vai trò điều tiết nhà nước: đề chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô, biết sử dụng, tận dung hợp lý nguồn vay, vốn đầu tư nước 0,5đ + Bản tính người Nhật: cần cù, chịu khó, ham học 0,5 hỏi, có trách nhiệm, biết tiết kiệm, lo xa + Các công ty Nhật động, có tầm nhìn xa, quẩn lý 0,5đ tốt, tập trung sản xuất cao + Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sản 0,25 xuất + Ngoài nhiều nguyên nhân khác: truyền thống văn hoá - giáo dục lâu đời, nhờ chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam; 0,5đ chi phí cho quân sự, đầu tư nước ngoài… Câu Vì hai nguyên thủ quốc gia Liên Xô Mĩ định (2đ) chấm dứt “chiến tranh lạnh” - Do thời gian dài chạy đua vũ trang tốn ... kinh tế-văn hoá thông qua nỗ lực hợp tác chung nước thành viên, tinh thần 0,5đ trì hoà bình ổn định khu vực b Thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN 1, 5đ (1 ) - Thời cơ: + Nền kinh tế Việt Nam. ..Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 015 - 2 016 Môn: Lịch sử Câu Đáp án Điểm Câu * Hoàn cảnh: Các nước Đông Âu xây dựng chủ... nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập tổ chức liên minh khu vực nhằm hợp tác phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực Ngày 8-8 - 19 67, Hiệp hội nước Đông Nam Á 0,5đ (ASEAN)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoc ki 1 mon lich su lop 9 nam 2015 206 truong thcs hoa lu,

Hình ảnh liên quan

* Cơ sở hình thành: - de kiem tra hoc ki 1 mon lich su lop 9 nam 2015 206 truong thcs hoa lu

s.

ở hình thành: Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Do một thời gian dài chạy đua vũ trang tốn kém ,tình hình thế giới dẫn tơi sự căng thẳng ,nguy cơ bùng nổ chiến tranh  thế giới - de kiem tra hoc ki 1 mon lich su lop 9 nam 2015 206 truong thcs hoa lu

o.

một thời gian dài chạy đua vũ trang tốn kém ,tình hình thế giới dẫn tơi sự căng thẳng ,nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan