0

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Hòa Hiệp, Trà Vinh năm học 2016 - 2017

2 157 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:51

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SÔNG THAO TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ 6 Thời gian: 45 phút ( không tính thời gian giao đề) (Đề gồm 02 trang) Phần I. Trắc nghiệm(4 điểm). Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1. Sự nóng chảy là sự chuyển từ: A. Thể lỏng sang thể hơi B. Thể rắn sang thể hơi C. Thể rắn sang thể lỏng D. Thể lỏng sang thể rắn Câu 2. Băng phiến nóng chảy ở: A. 60 0 C B. 80 0 C C. 100 0 C D. 120 0 C Câu 3. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là: A. Sự đông đặc B. Sự sôi C. Sự bay hơi D. Sự ngưng tụ Câu 4. Nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi trong nhiệt giai Xenxiut là: A. 0 0 C và 100 0 C B. 37 0 C và 100 0 C C. -100 0 C và 100 0 C D. 32 0 C và 212 0 C Câu 5. Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là: A. 20 0 C B. 35 0 C C. 42 0 C D. 100 0 C Câu 6. Cho bảng số liệu độ tăng thể tích của 1000cm 3 một số chất lỏng khi nhiệt độ tăng lên 50 o C. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít dưới đây, cách sắp xếp đúng là: A. Thủy ngân, dầu hỏa, rượu B. Rượu, dầu hỏa, thủy ngân C. Dầu hỏa, rượu, thủy ngân D. Thủy ngân, rượu, dầu hỏa Câu 7. Trong các kết luận sau về sự sôi, kết luận không đúng là: A. Chất lỏng sôi ở nhiệt độ bất kì. B. Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi. C. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. D. Các chất lỏng khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau. Câu 8. Các bình ở hình vẽ bên đều chứa cùng một lượng nước như nhau và được đặt trong cùng một phòng. Câu kết luận nào dưới đây là đúng? A. Tốc độ bay hơi của nước trong bình A nhanh nhất. B. Tốc độ bay hơi của nước trong bình B nhanh nhất. C. Tốc độ bay hơi của nước trong bình C nhanh nhất. D. Tốc độ bay hơi của nước trong 3 bình như nhau. Câu 9. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng? A. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng. C. Khí, lỏng, rắn. D. Khí, rắn, lỏng. Câu 10. Tác dụng chính của máy cơ đơn giản ( ròng rọc; đòn bẩy; mặt phẳng nghiêng) là: A. Làm việc nhanh hơn B. Đỡ tốn công hơn C. Làm việc dễ dàng hơn D. Làm việc an toàn hơn Phần II. Tự luận (6 điểm) Câu 11. a. Nêu điểm giống nhau và khác nhau của sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí. b. Nêu cách đổi nhiệt độ: b 1 ) 25 0 C=…… 0 F b 2 ) 59 0 F= .… 0 C Câu 12. Hãy điền vào cột B quá trình vật lí xảy ra tương ứng với hiện tượng ở cột A dưới đây: Rượu 58 cm 3 Thuỷ ngân 9 cm 3 Dầu hoả 55 cm 3 0 C A B C D E 100 50 0 -50 . . . Thời gian Cột A Cột B a. Sương đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm b. Phơi khăn ướt, sau một thời gian khăn khô c. Cục nước đá trong cốc sau một thời gian tan thành nước d. Cho khay nước vào ngăn đá của tủ lạnh, sau một thời gian nước trong khay chuyển thành nước đá Câu 13. Dựa vào các kiến thức vật lý 6 phần nhiệt học đã học hãy giải thích: a) Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại có dạng hình lượn sóng mà không làm tôn phẳng? b) Tại sao khi trồng chuối, mía người ta thường phát bớt lá già đi? Câu 14. Hình bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước. Hỏi: Hết a. Các đoạn AB; BC; CD; DE ứng với quá trình vật lí nào? b. Trong các đoạn BC; DE nước tồn tại ở những thể nào; nhiệt độ là bao nhiêu? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ 6 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C B D A C B A B C C PHẦN II: TỰ LUẬN( 6 điểm) Câu Ý Đáp án Điểm Câu 11 ( 2đ) a) Giống nhau: Các chất rắn; lỏng; khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi 0,5 Khác nhau: - Các chất rắn; lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau - Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau 0,5 b) b1) 25 0 C = 0 0 C + 25 0 C = 32 0 F + ( 25. 1,8) 0 F = 77 0 F. Vậy 25 0 C = 77 0 F 0,5 b2) 59 0 F = 32 0 F + (59 0 F - 32 0 F) = 0 0 C + 8,1 27 . 0 C = 0 0 C + 15 0 C Vậy 59 0 F = 15 0 C 0,5 Câu 12 (1đ) a) Sự ngưng tụ 0,25 b) Sự bay hơi 0,25 c) Sự nóng chảy 0,25 d) Sự đông đặc 0,25 Câu Sách Giải – Người Thầy bạn TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA https://sachgiai.com/ ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: ĐỊA LÝ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút A Trắc nghiệm (2.0 điểm) Câu 1: (0.5 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời Hệ thống sông bao gồm: a Các phụ lưu chi lưu b Dòng sông chi lưu c Dòng sông chính, phụ lưu chi lưu Câu 2: (0.5 điểm) Nguyên nhân sinh sóng biển là: a Gió b Sức hút Trái Đất c Sức hút mặt trăng Câu 3: (1.0 điểm) Dựa vào kiến thức học, hoàn thành sơ đồ sau đây: B Tự luận (8.0 điểm) Câu 1: (4.0 điểm) Trình bày nơi hình thành đặc điểm khối khí nóng, khối khí lạnh, khối khí lục địa, khối khí đại dương Câu 2: (3.0 điểm) Vì không khí có độ ẩm? Khi không khí bão hòa nước? Câu 3: (1.0 điểm) Nêu câu tục ngữ, ca dao nói thời tiết, khí hậu mà em biết Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Đáp án đề thi học kì môn Địa lý lớp A Trắc nghiệm (2.0 điểm): Câu Đáp án c a 0.5đ 0.5 đ Câu 3: (1.0 điểm) B Tự luận (3.0 điểm) Câu 1: (4.0 điểm) Khối khí nóng: hình thành vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao (1.0đ) Khối khí lạnh: hình thành vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp (1.0đ) Khối khí lục địa: hình thành vùng đất liền, có tính chất tương đối khô (1.0đ) Khối khí đại dương: hình thành biển đại dương, có độ ẩm lớn (1.0đ) Câu 2: (3.0 điểm) Do không khí có chứa lượng nước định nên không khí có độ ẩm (1.5đ) Khi không khí chứa lượng nước tối đa, ta nói không khí bão hòa nước (1.5đ) Câu 3: (1.0 điểm) Nêu câu tục ngữ, ca dao nói thời tiết, khí hậu mà em biết (mỗi câu tục ngữ, ca dao đạt 0.5 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: ĐỊA LÝ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Ma trận đề thi Chủ đề (nội dung, Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp Vận dụng thấp cấp cao chương) Mức độ TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Vị trí hình - Nêu - xác - So nhận thức Khoáng sản Nắm Nhận biết có thay đổi loại nhiệt độ khoáng không khí sản phụ thuộc vào yếu tố nào? 5%TSĐ 5%TSĐ 10%TSĐ =0,5Đ =0,5đ =1,0đ Lớp vỏ khí.- Các tầng Thời tiết,khí khí định ví thành đặc định vị sánh hậu,nhiệt độ trí tính chất điểm trí hoạt thời không khí - Các đai vành khối động tiết Gió khí áp đai khí khí vành khí đai khí loại hậu hậu gió nhiệt đới Trái đới khí hậu Xác - hậu Đất TNKQ TL VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Số câu 10%TSĐ 10%T 20%TSĐ 20%TS 5%TS 20%T 80% TSĐ =1,0đ SĐ =2,0đ Đ Đ SĐ =2,0đ =0,5đ =2,0đ =8,0điểm =1,0đ 100% 15%TSĐ 10%T 30%TSĐ 20%TS 5%TS 20%T TSĐ: =1,5đ SĐ =3,0đ Đ Đ SĐ =2,0đ =0,5đ =2,0đ 10điểm =1,0đ Nội dung đề thi I Trắc nghiệm khách quan: (5,0 điểm) Câu (2,0 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời em cho đúng: Khoáng sản phân làm loại: A B C D 90% không khí Trái Đất tập trung tầng nào? A.Tầng đối lưu B Tầng bình lưu C Tầng trung lưu D.Tầng cao Trên Trái Đất, đai khí áp thấp nằm vĩ độ? A 00 300 B 00 600 C 300 600 D 600 900 Loại gió thổi quanh năm theo chiều, từ khoảng 300Bắc Nam xích đạo: A Gió Tây ôn đới B Gió Đông cực C Gió Tín phong D Gió đất Câu 2: (1,0 điểm) Điền từ thiếu vào chỗ trống (……) Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo: vị trí gần hay xa biển, …(A)……, …(B)…… Câu 3: (2,0 điểm) Nối ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để nêu vị trí hình thành tính chất khối khí Khối khí nóng a Hình thành biển đại dương có độ ẩm lớn Khối khí lạnh b Hình thành vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao Khối khí đại dương c Hình thành vùng đất liền, có tính chất tương đối khô Khối khí lục địa d Hình thành vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ thấp I Tự luận: (5,0 điểm) Câu (2,0 điểm): So sánh điểm giống khác thời tiết khí hậu? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu (3,0 điểm): Điền vị trí vành đai khí hậu trái đất vào hình vẽ sau cho biết đặc điểm vành đai khí hậu nhiệt đới? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học kì môn Địa lý lớp I Trắc nghiệm khách quan: 5,0 điểm Mỗi ý 0,5 điểm Câu 1: – C; –A; – B; 4–C Câu 2: A độ cao B vĩ độ Câu 3: – b; – d; – a; 4-c II Tự luận: 5,0 điểm Câu 1: (2,0 điểm) - Giống: biểu hiện tượng khí tượng địa phương (0,5 điểm) - Khác: + Thời tiết thay đổi diễn thời gian ngắn (0,5 điểm) + Khí hậu lặp lại thời tiết thời gian dài thành quyluật (1,0 điểm) Câu 2: (3,0 điểm) a 1,0 điểm - Đới khí hậu nhiệt đới vị trí từ CTB đến CTN - Đới khí hậu ôn đới vị trí từ CTB – VCB; CTN - VCN - Đới khí hậu hàn đới vị trí từ VCB – CB; VCN – CN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b Đặc điểm đới khí hậu nhiệt đới: - Có góc chiếu ánh sáng lớn, thời gian chiếu sáng năm chênh lệch ít, nhận lượng nhiệt nhiều quanh năm nóng (1,0 điểm) - Gió thổi thường xuyên gió tín phong (0,5 điểm) - Lượng mưa từ 1000 – 2000 mm/năm (0,5 điểm) PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐỨC CƠ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: ĐỊA LÍ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Chủ đề (nội dung, chương) / Mức độ nhận thức LỚP VỎ KHÍ S˨ câu S˨ đi˔m Tˠ l˞ Nhận biết - Nêu khái niệm khí áp trình bày phân bố đai khí áp cao thấp Trái Đất 4,0 40% LỚP NƯỚC S˨ câu S˨ đi˔m Tˠ l˞ Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ Thông hiểu 4,0 40% Vận dụng Tổng - Dựa vào bảng số liệu, tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm địa phương 3,0 30% 7,0 70% 3,0 30% 3,0 30% 10 100% - Trình bày khái niệm hồ, phân loại hồ vào nguồn gốc, tính chất nước 3,0 30% 3,0 30% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐỨC CƠ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐỀ THI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: ĐỊA LÍ LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút (Gồm: 01 trang) Họ tên: Lớp: Điểm Nhận xét thầy cô Câu 1: (4,0 điểm) Thế khí áp trình bày phân bố đai khí áp cao thấp Trái Đất Câu 2: (3,0 điểm) Trình bày khái niệm hồ, vào nguồn gốc, tính chất nước hồ phân thành loại? Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Tháng 10 11 12 Lượng mưa 18 14 16 35 110 160 150 145 158 140 55 25 (mm) - Hãy tính lượng mưa tháng mùa mưa ( tháng 5,6,7,8,9,10) Thành phố Hồ Chí Minh - Hãy tính lượng mưa tháng mùa khô ( tháng 11,12,1,2,3,4) Thành phố Hồ Chí Minh BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… …………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí …………………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……… PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐỨC CƠ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: ĐỊA LÍ LỚP ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC ( Gồm: 01 trang) Câu Đáp án, hướng dẫn chấm - Là sức nén không khí lên bề mặt Trái Đất Điểm 1,0 đ - Khí áp phân bố Trái Đất thành đai khí áp thấp khí áp cao từ 1,0 đ Xích đạo cực + Các đai khí áp thấp nằm khoảng vĩ độ 00 khoảng vĩ độ 600 Bắc 1,0 đ Nam + Các đai khí áp cao nằm khoảng vĩ độ 300 Bắc Nam khoảng vĩ độ 1,0 đ 900 Bắc Nam (cực Bắc Nam) - Hồ khoảng nước đọng tương đối rộng sâu đất liền 1,0đ - Phân loại hồ: + Căn vào tính chất nước, hồ phân thành hai loại: hồ nước mặn 1,0đ hồ nước + Căn vào nguồn gốc hình thành có: hồ vết tích khúc sông; hồ băng 1,0đ hà; hồ miệng núi lửa; hồ nhân tạo - Lượng mưa tháng mùa mưa ( tháng 5,6,7,8,9,10) Thành phố Hồ 1,5 đ Chí Minh là: 863mm - Lượng mưa tháng mùa khô ( tháng 11,12,1,2,3,4) Thành phố Hồ 1,5 đ Chí Minh là: 163mm Lưu ý: Đề thi theo thang điểm 10 điểm, điểm thành phần nhỏ dáp án: 1,0 điểm BGH Duyệt IaDơk, ngày 10 tháng năm 2015 GV đề VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nguy˖n Tiːn Vinh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sở GD&ĐT Ninh Thuận KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Trường PTDTNT THCS Ninh Phước NĂM HỌC: 2015 – 2016 Môn: ĐỊA LÝ Thời gian: 45 phút I/ Trắc Nghiệm: (4,0 điểm) Câu 1: Địa hình Bắc Mĩ gồm: A Phía Tây hệ thống Cooc-đi-e B Miền đồng C Miền núi già sơn nguyên phía đông D Cả A, B, C Câu 2: Hệ thống Coo-đi-e kéo dài theo hướng A Bắc - Nam B Đông - Tây C Đông Bắc - Tây Nam D Đông Nam - Tây Bắc Câu 3: Đồng lớn Bắc Mĩ A Đồng A-ma-dôn B Đồng Pam-a C Đồng trung tâm (Mi-xi-xi-pi) D Đồng La-pla-ta Câu 4: Các đô thi 10 triệu dân Bắc Mĩ thường tập trung: A Ven biển Đại Tây Dương, Thái Bình Dương B Phía Bắc Ca-na-da C Hệ thống Coo-đi-e D Bán đảo A-la-xca Câu 5: Khu vực Trung nam Mĩ bao gồm: A Các đảo biển Ca-ri-be B Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng-ti, Nam Mĩ C Lục Địa Nam Mĩ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D Tận hệ thống Coo-đi-e Câu 6: Đồng rộng lớn, thấp phẳng Nam Mĩ A Đồng Pam-pa B Đồng A-ma-don C Đồng Ô-ri-nô-cô D Đồng La-plata Câu 7: Ven biển phía Tây miền Trung An-Đet xuất dải hoang mạng, chủ yếu ảnh hưởng A Dòng biển nóng Bra-xin B Dòng biển lạnh Pê-ru chảy sát bờ C Dòng biển nóng Guy-a-na D Địa vùng địa hình khuất gió Câu 8: Dân cư Trung Nam Mĩ tập trung đông A Vùng búi An-Đét B Biển cao nguyên Pa-ta-gô-ni C Đồng A-ma-don D Ven biển, cửa sông nơi có khí hậu mát mẻ II Tự luận (6,0 điểm) Câu 1: (3,0 điểm) Hãy so sánh giống khác địa hình Bắc Mĩ Nam Mĩ? Câu 2: (3,0 điểm) Nêu đặc điểm đô thị hóa khu vực Bắc Mĩ? Quá trình đô thị hóa khu vực Bắc Mĩ có khác so với trình đô thị hóa Trung Nam Mĩ? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học kì môn Địa lý lớp I Trắc nghiệm: 4,0 điểm Mỗi câu điểm Câu Đáp án D A C A B C B D II Tự luận (6,0 điểm) Câu 1: (3,0 điểm) * Giống: Cấu trúc địa hình phân bố * Khác nhau: - Bắc Mĩ: Cóoc-đi-e – sơn nguyên chiếm ½ lục địa - Nam Mĩ: Hệ thống Anđét cao đồ sộ hơn, chiếm tỉ lệ nhỏ Câu (3,0 điểm) * Quá trình đô thị hóa Bắc Mĩ: - Trong trình đô thị hoá Bắc Mĩ, đặc biệt Hoa Kì phát triển nhanh, dân cư thành thị tăng theo: Chiếm >76% dân số (1,0 điểm) - Các thành phố tập trung quanh vùng Hồ lớn, ven bờ Đại Tây Dương nối tiếp thành hệ thống siêu đô thị, vào sâu nội địa, mạng lưới thành phố thưa (1,0 điểm) * Khác biệt: - Bắc Mĩ: Phát triển đô thị hoá gắn liền với việc phát triển kinh tế, công nghiệp hoá (0,5 điểm) - Nam Mĩ: Đô thị hoá phát triển nhanh kinh tế chậm phát triển gây nên hậu nghiêm trọng đời sống môi trường (0,5 điểm) Tuần: 36 – Tiết PPCT: 54 KIỂM TRA: HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Mục tiêu kiểm tra: a Về kiến thức: - Đánh giá kiến thức, kĩ mức độ nhận thức: Nhận biết, Thông hiểu vận dụng học sinh học kỳ II sau học hai vùng Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long, vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển - đảo, địa lí tỉnh Kiên Giang - Đánh giá kết học tập học sinh năm học nhằm điều chỉnh nội dung dạy học năm học tới b Về kỹ - Kiểm tra đánh giá kĩ đọc phân tích biểu đồ, lược đồ, phân tích mối quan hệ điều kiện tự nhiên phát triển sản xuất hai vùng kinh tế c Về thái độ - Tôn trọng việc học, thêm yêu môn học Chuẩn bị a Chuẩn bị học sinh: - Ôn tập theo hướng dẫn giáo viên - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập (viết, thước kẻ, compa ) b Chuẩn bị giáo viên: - Ma trận đề: (Hình thức kiểm tra: Tự luận) Chủ đề Nhận biết Chủ đề: Đông Nam Bộ Số câu Số điểm Tỷ lệ Chủ đề: Đồng Bằng Sông Cửu Long - Biết khó khăn mặt tự nhiên Đồng Bằng Sông Cửu Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Vận dụng thấp cao - Vận dụng - Vận dụng kiến kiến học dựa học dựa vào bảng số vào bảng số liệu vẽ liệu biểu biểu đồ nhận xét đồ cấu cấu kinh tế kinh tế vùng vùng Đông Đông Nam Nam Bộ Bộ Số câu: 2/3 Số câu: 1/3 (C4a) (C4b) Số điểm: Số điểm: điểm điểm Tỷ lệ: 20% Tỷ lệ: 10% Tổng Số câu: (C4) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 30% Số câu Số điểm Tỷ lệ Chủ đề: Phát triển tổng hợp kinh tế biển Long nêu giải pháp khắc phục khó khăn Số câu: 1(C1) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 20% ‎ - Giải thích phải phát triển tổng hợp kinh tế biển Số câu: 1(C2) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 20% Số câu Số điểm Tỷ lệ Chủ đề: Địa lí tỉnh Kiên Giang Số câu Số điểm Tỷ lệ Tổng số câu Tổng số điểm Tỷ lệ Số câu: (C1) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 20% - Biết điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế Kiên Giang Số câu: 1(C3) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 30% Số câu: (C1+C3) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 50% Số câu: (C2) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 20% Số câu: (C2) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 20% Số câu: 2/3 (C4a) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 20% Số câu: 1/3 (C4b) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 10% Số câu: (C3) Số điểm: điểm Tỷ lệ: 30% Số câu: Số điểm: 10điểm Tỷ lệ: 100% Phòng GD&ĐT Hòn Đất Trường THCS Bình Giang KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2015 – 2016 Môn: Địa lí -Lớp: Thời gian 45 phút (không kể giao đề) Đề Câu 1: (2 điểm) Trình bày khó khăn mặt tự nhiên Đồng sông Cửu Long Nêu biện pháp khắc phục khó khăn Câu 2: (2 điểm) Tại phải phát triển tổng hợp kinh tế biển? Câu 3: (3 điểm) Hãy nêu điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế Kiên Giang Câu 4: (3 điểm) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế Đông Nam Bộ, năm 2002 Tổng số Nông, lâm, ngư Công nghiệp – xây Dịch vụ nghiệp dựng 100 % 6,2 % 59,3 % 34,5 % Dựa vào bảng số liệu em hãy: a Vẽ biểu đồ tròn thể cấu kinh tế Đông Nam Bộ b Qua biểu đồ vẽ, nhận xét cấu kinh tế Đông Nam Bộ Câu Đáp án Biểu điểm * Những khó khăn mặt tự nhiên Đồng sông Cửu Long: 1,0 đ Diện tích đất phèn, mặn lớn; Lũ lụt vào mùa mưa hạn hán, xâm nhập mặn vào mùa khô… * Biện pháp khắc phục: Đầu tư dự án thoát lũ, cải tạo đất phèn, đất 1,0 đ mặn, cấp nước cho sản xuất sinh hoạt vào mùa khô; chủ động sống chung với lũ khai thác nguồn lợi lũ mang lại Phải phát triển tổng hợp kinh tế biển vì: Kinh tế biển có vai trò quan trọng kinh tế an ninh quốc phòng - Đối với kinh tế: Phát triển tổng hợp kinh tế biển góp phần khai 1,0 đ thác hiệu tiềm to lớn vùng biển nước ta - Đối với an ninh quốc phòng: Phát triển kinh tế biển khẳng định 1,0 đ chủ quyền biển đảo đất nước, với lực lượng quốc phòng kịp thời phát hiện, đấu tranh chống lại âm mưu xâm lược nước bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Những điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế Kiên Giang: - Địa hình: Kiên Giang tỉnh có đồng bằng, đồi núi, biển hải đảo - Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa cận xích đạo thiên tai, nên thuận lợi cho nhiều loại trồng vật nuôi sinh trưởng - Sông ngòi dày đặc để tiêu nước mùa lũ giao thông lại, đồng thời có tác dụng tưới nước vào mùa khô - Đất đai có nhóm đất chính: trồng trọt nhiều loại trồng vật nuôi - Tài nguyên khoáng sản dồi bậc vùng đồng sông Cửu Long 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ ...Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Đáp án đề thi học kì môn Địa lý lớp A Trắc nghiệm (2. 0 điểm): Câu Đáp án c a 0.5đ 0.5 đ Câu 3: (1.0 điểm) B Tự luận (3.0 điểm)... đối thấp (1.0đ) Khối khí lục địa: hình thành vùng đất liền, có tính chất tương đối khô (1.0đ) Khối khí đại dương: hình thành biển đại dương, có độ ẩm lớn (1.0đ) Câu 2: (3.0 điểm) Do không khí có... nước định nên không khí có độ ẩm (1.5đ) Khi không khí chứa lượng nước tối đa, ta nói không khí bão hòa nước (1.5đ) Câu 3: (1.0 điểm) Nêu câu tục ngữ, ca dao nói thời tiết, khí hậu mà em biết (mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Hòa Hiệp, Trà Vinh năm học 2016 - 2017, Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Hòa Hiệp, Trà Vinh năm học 2016 - 2017,

Hình ảnh liên quan

Câu 1: (4.0 điểm). Trình bày nơi hình thành và đặc điểm của khối khí nóng, khối khí lạnh, khối khí lục địa, và khối khí đại dương - Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Hòa Hiệp, Trà Vinh năm học 2016 - 2017

u.

1: (4.0 điểm). Trình bày nơi hình thành và đặc điểm của khối khí nóng, khối khí lạnh, khối khí lục địa, và khối khí đại dương Xem tại trang 1 của tài liệu.
Khối khí nóng: hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao (1.0đ) Khối khí lạnh: hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp (1.0đ)  Khối khí lục địa: hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô (1.0 - Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Hòa Hiệp, Trà Vinh năm học 2016 - 2017

h.

ối khí nóng: hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao (1.0đ) Khối khí lạnh: hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp (1.0đ) Khối khí lục địa: hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô (1.0 Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan