0

Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3

19 324 0
  • Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 08:18

Thứ 2 ngày 13 tháng 12 năm 2010 BÀI 1 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 5. 1. Khởi động phần mềm: - Khởi động phần mềm bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình. Hoặc: Start → Programs → School@net → Leaning math 5 → Leaning math 5 Sau đó nháy chuột tại vị trí có dòng chữ bắt đầu trên cánh cổng để vào màn hình màn chính của phần mềm Nháy đúp chuột vào biểu tượng So sánh số thập phân Cộng, trừ 2 số thập phân Nhân số thập phân với 10,100,… Nhân 2 số thập phân Nhân số thập phân với 10,100,… Chia số thập phân với số tự nhiên Chia số tự nhiên cho số thập phân Chia 2 số thập phân Ôn tập Chia số tự nhiên cho số tự nhiên kết quả số thập phân Nhân số thập phân với số tự nhiên BÀI 1 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 5. 1. Khởi động phần mềm: 2. Cách luyện tập Để luyện tập ta nháy chuột lên một biểu tượng hình e- lip có phép toán cần luyện tập thì một màn hình luyện tập hiện ra. So sánh số thập phân Cộng, trừ 2 số thập phân Nhân số thập phân với 10,100,… Nhân số thập phân với số tự nhiên Nhân 2 số thập phân Nhân số thập phân với 10,100,… Chia số thập phân với số tự nhiên Chia số tự nhiên cho số thập phân Chia 2 số thập phân Ôn tập Chia số tự nhiên cho số tự nhiên kết quả số thập phân Thoát khỏi chương trình Màn hình luyện tập Phép tính luyện tập Khu vực số Các nút lệnh Đóng cửa sổ Làm lại Kiểm tra kết quả Trợ giúp Làm bài khác Nơi cho điểm BÀI 1 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 5. 1. Khởi động phần mềm: 2. Cách luyện tập 3. Thoát khỏi phần mềm - Nháy chuột lên nút trên góc màn hình của phần mềm Thoát khỏi chương trình Thứ ngày tháng Tin học năm 2010 Thứ ngày tháng Tin học năm 2010 Học toán với phần mềm học toán Phần mềm học toán giúp em: Đ Học luyện tập môn toán với phép cộng, trừ, nhận, chia dành cho lớp Đ Sử dụng phần mềm để kiểm tra cũ Đ Sử dụng phần mềm để học lớp s Để giải trí Đ Luyện tập thao tác với chuột bàn phím Thứ tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán ngày Khởi động phần mềm Biểu tượng phần mềm học toán Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán Nháy chuột lên chữ bắt đầu để luyện tập toán với hình cầu vồng Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán 88biểu biểutượng tượngphía phíadưới ứng với nội dung dunghọc họckỳ kỳ III Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán Cách luyện tập - Nháy chuột lên biểu tượng hình cầu vồng để luyện tập - Khi làm toán em điền số, dấu chữ vào Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán Cách luyện tập a) Điền số - Nháy chuột vào nút số góc bên phải hình Thứ ngày tháng năm 2009 Tin học Học toán với phần mềm học toán b) Điền dấu phép toán - Cách 1: Nháy chuột lên dấu tương ứng hình - Cách 2: Gõ phím dấu bàn phím Thứ ngày tháng năm 2009 Tin học Học toán với phần mềm học toán c) Điền chữ vào ô Em gõ chữ tiếng Việt theo kiêu Telex Vni vào ô Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán - Các nút lệnh hình luyện tập Thoát Dừng làm quay hình cầu vồng Làm lại Làm lại phép tính từ đầu Kiểm tra Trợ giúp Tiếp tục Thoát Làm lại Kiểm tra Trợ giúp Tiếp tục Kiểm tra kết hay sai Giúp em điền số dấu, chữ em gặp phép toán khó Để chuyển sang Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán -Sau Nếukhi làm sai, máy1 tính làm xong phép cho tính, embiết hãycách nháylàm chuột vàKiểm có thức lên nút tra hình để nhắc nhởquả xem kết Điểm làm Cách làm - Nếu làm em cộng điểm vào điểm làm khen Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán Đọc số Để nghe cách đọc Viết số Để hiển thị cách đọc số Để tiếp tục Chuyển sang dạng toán khác Thứ tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán 3 ngày Thoát khỏi phần mềm Thoát khỏi phần mềm Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán Thực hành Học sinh khởi động phần mềm bắt đầu luyện tập tập Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán A ố c g n Củ Hãy biểu tượng phần mềm “cùng học toán 3” B C Thứ tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán ngày Trong phần mềm “Cùng học toán 3” học kì có biểu tượng toán nằm cầu vồng luyện tập? A biểu tượng B biểu tượng C biểu tượng Thứ tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán 3 ngày Em ghép nút lệnh cột bên trái với tác dụng cột bên phải? Làm lại Kiểm tra Tiếp tục Thoát Trợ giúp Chúc bạn học giỏi, chăm ngoan ! Thứ ngày tháng năm2009 Tuần 10: CHƯƠNG BỐN : CHƠI VÀ HỌC CÙNG MÁY TÍNH. BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 5 (tt) I. Mục tiêu bài học:  Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm và có thể tự khởi động, tự mở các bài và chơi, ôn luyện gõ bàn phím.  Thông qua các phần mềm học sinh hiểu được ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vự khác nhau của cuộc sống( ví dụ học toán, rèn luyện tư duy sáng tạo khả năng quan sát).  Thông qua phần mềm học sinh biết thêm và có ý thức trong việc sử dụng máy tính đúng mục đích . II. Phương pháp dạy học: GV phải đưa ra các phần mềm đến các tiết thực hành. GV phải rèn luyện HS có kĩ năng sử dụng và khai thác thành thạo các phần mềm học tập được giới thiệu. Thông qua hoạt động học và chơi bằng phần mềm HS được rèn luyện khả năng thao tác nhanh với bàn phím và chuột máy tính. III. Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy của GV Hoạt động học của HS Kiểm tra bài cũ: Các em hãy nêu đặc điểm về phần mềm cùng học toán 5? Trả lời: Cùng học toán 5 là phần mềm giúp em học, ôn luyên và làm bài tập môn toán theo chương trình SGK. Em hãy được học ôn luyện các phép tính lien quan đến số thập phân, các phép tính cộng, trừ, nhân , chia số thập phân. * Phần mềm cũng giúp em luyện tập Giới thiệu bài mới: Học toán với phần mềm cùng học toán 5(tt). HĐ1: Thực hiện một bài toán. Khi nháy chuột lên một biểu tượng kiến thức hình e-lip, phần mềm sẽ đưa em vào màn hình ôn luyện và học tập toán. Với các dạng toán khác nhau thì cách thể hiện các phép toán có thẻ khác nhau. Tuy nhiên, các màn hình ôn luyện toán đều có các chức năng, nút lệnh tương tự như nhau. Dưới đây là một màn hình điển hình của phần mềm dùng để thực hiện phếp nhân hai số thập phân. Điểm số của chuột và các thao tác giao tiếp, hội thaọi với máy tính. Khu vực hiện để bài cần làm em Khu vực thực hiện quá trình tính toán cụ thể Khu vực hiển thị đáp số cuối cùng của bài toán Các nút số và kí hiệu cần nhập để tính toán Em sẽ nhìn thấy một con trỏ nhấp nháy tại một vị trí của bài ôn luyện, đó chính là vị trí cần Các nút lệnh điều khiển dùng trong quá trình làm bài Trợ giúp Làm bài khác Kiểm tra Đóng cửa sổ nhập dữ liệu (số, dấu, hoặc chữ). Có thể dùng bàn phím hoặc các nút dữ liệu số ngay trên màn hình để nhập dữ liệu. - Con trỏ này sẽ tự động chuyển sang vị trí tiếp theo khi học sinh hập xong dữ liệu. - Học sinh có thể dùng chuột hoặc các phím điều khiển để dịc chuyển con trỏ này đến vị trí bất kì trong khung làm bài để thay đổi dữ liệu hoặc xoá số đã nhập. Nếu làm đúng em sẽ được cộng 5 điểm thưởng cho mỗi phép toán. Sau khi làm xong năm phép tính cùng một dạng toán, phần mềm Làm lại từ đầu sẽ hiện hộp thoại: Nháy nút có để tiếp tục bài khác, nháy nút không để chuyển sang các dạng toán khác hay hoặc quay về cửa sổ ôn luyện chính của phần mềm, HĐ2: Kết thúc ôn luyện: Muốn dừng chương trình hãy nháy chuột vào nút ở phía trên bên phải màn hình. IV. Củng cố và dặn dò - Mời vài em hs nhắc lại nội dung bài học. - Về nhà học bài và chuẩn bị bài để thực hành tiết sau. V. Thực hành Luyện học toán 5 bằng phần mềm cùng học toán 5. VI. Yêu cầu trong phòng thực hành: - Hs phải chú ý khi GV hướng dẫn. - Thực hành phải nghiêm túc: không được chạy trong phòng, không nói chuyện riêng. - Không được tắt máy nóng mà phải theo sự hướng dẫn của giáo viên. Thứ ngày tháng năm 2009 Tuần 10: Cách ngôn: Kính trên nhường dưới CHƯƠNG 4: CHƠI VÀ HỌC CÙNG MÁY TÍNH BÀI 2: HỌC XÂY LÂU ĐÀI TRÊN CÁT VỚI PHẦN MỀM SAND CASTLE BUILDER I. Mục tiêu dạy học:  Học sinh hiểu được ý nghĩa và chức năng chính của phần mềm Sand Castle Builder( Xây lâu đài trên cát) là xây dựng các công trình kiến trúc, các tòa lâu đài dựa trên công cụ và nguyên liệu sẵn có.  Học sinh hiểu và có khả năng quan sát, phát Lôùp 3 GV:Nguyễn Thị Phước Trường Tiểu học Ngô Quyền ? 1. Em hãy nêu quy tắc gõ từ có dấu.  Gõ hết các chữ của từ  Gõ dấu.  2. - Để gõ chữ hoa, em có thể sử dụng phím nào? - Khi soạn thảo văn bản phím Shift có tác dụng gì? - Để gõ chữ hoa, em sử dụng phím Shift hoặc phím Caps Lock. - Phím Shift dùng để gõ chữ hoa và gõ ký hiệu trên của phím có hai ký hiệu.  3. Gõ theo mẫu: Cô giáo Việt Nam Trường tiểu học Nguyễn Du Gii thiu 1. Khi ng phn mm 2. Cỏch luyn tp 3. Thoỏt khi phn mm Thửự hai ngaứy 21 thaựng 03 naờm 2011 - Phần mềm giúp em học và làm các bài tập theo chương trình sách giáo khoa Toán 3. - Phần mềm còn giúp em rèn luyện thao tác sử dụng chuột và bàn phím.  Giới thiệu:  Nháy đúp vào biểu tượng để khởi động phần mềm. 1. Khởi động phần mềm Biểu tượng phần mềm  Để bắt đầu luyện tập, em nháy vào chữ trên cánh cổng.  Nháy vào biểu khu vực số 3 để Nháy vào biểu khu vực số 3 để vào học Toán lớp 3. vào học Toán lớp 3.  Để luyện tập với dạng Toán nào, Để luyện tập với dạng Toán nào, em nháy vào biểu tượng tương ứng em nháy vào biểu tượng tương ứng của nó trên màn hình. của nó trên màn hình. Các dạng Toán [...]... hình sau khi nháy vào một dạng Toán  2 Cách luyện tập  Màn hình luyện tập Thoát phần mềm Điểm làm bài Màn hình làm việc Các nút lệnh chính Các nút lệnh chính: ? Cho biết tác dụng của các nút lệnh sau: 2 Thoát khỏi dạng Toán Làm phép Toán lại từ đầu 3 Kiểm tra kết quả 4 Xem trợ giúp của phần mềm 5 Làm bài tập tiếp theo 1 Chú ý: Khi thực hiện xong 5 phép Toán của một dạng Toán sẽ xuất hiện thông báo:... Khi thực hiện xong 5 phép Toán của một dạng Toán sẽ xuất hiện thông báo: Tiếp tục Sang dạng khác Khi giải đúng liên tiếp 6 bài, em sẽ được máy tính chúc mừng Khi giải sai bài toán, máy tính sẽ thông báo 3 Thoát khỏi phần mềm  Nháy chuột vào nút khỏi phần mềm để thoát Thoát phần mềm Chương II. SỐ NGUYÊN Nội dung bài học 1. Các ví dụ 2. Trục số 3. Luyện tập o C 1.Các ví dụ :  Ví dụ 1 : Nhiệt kế  Dọc theo thân nhiệt kế gồm các vạch chia độ, ứng với mỗi vạch là số chỉ nhiệt độ tương ứng.  Các số chỉ nhiệt độ ghi trên nhiệt kế gồm : trên và dưới + Trên : ; ; ; … + Dưới : ; ; ; … Nhiệt độ dưới , viết dấu “ – ” đằng trước Các số chỉ nhiệt độ dưới như trên gọi là các số nguyên âm Số nguyên âm : -1; -2; -3; … Cách đọc : -1 : âm 1 ( hoặc trừ 1) -2 : âm 2 ( hoặc trừ 2) … 0 0 C 0 5 C 0 10 C− 0 40 C 0 20 C− 0 5 C− 0 10 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 20 40 -40 50 30 10 -30 -10 -20 0 C 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 –10 -15 –20 1.Các ví dụ : Đọc nhiệt độ ở các thành phố theo nhiệt kế Hà Nội Thành phố Nhiệt độ 0 20 C TP HỒ CHÍ MINH 0 35 C Bắc Kinh 0 0 C Paris 0 5 C− Luân Đôn 0 10 C− 1.Các ví dụ :  Ví dụ 2 : Với quy ước độ cao mực nước biển là 0(m) 0 m Vịnh Mariana cao – 11524 m Núi Phú Sĩ cao 3776 m Núi Phú Sĩ cao hơn 3776 m so với mực nước biển Vịnh Mariana thấp hơn 11524 m So với mực nước biển Mực nước biển 3776 m11524 m 1.Các ví dụ : Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng ? Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh ? ?2 Đỉnh Phan-xi-păng 3143 (m) Đáy vịnh Cam Ranh - 30 (m) 1.Các ví dụ :  Ví dụ 3 : Tình hình tài chính của một công ty trong quý I năm 2007 như sau : Tháng 1 2 3 Số tiền thu được +27 triệu -16 triệu +18 triệu Lãi Lỗ Lãi Trôc sè 0 1 2 3 4 5 6 7-1-2-3-4-5 Tia sè Chiều dương: Chiều âm: Điểm gốc Từ trái sang phải Từ phải sang trái 2.Trục Số 2.Trục Số Ta có thể vẽ trục số theo chiều dọc Chú ý: 3 2 1 0 – 1 –2 –3 2. Trục số : C¸c ®iÓm A,B,C,D ë trôc sè biÓu diÔn nh÷ng sè nµo? 0 BA C D -1 0 1 2 3 4 5 6-2-3-4-5-6 ?4 -6 -2 1 5 [...]...3 Luyện tập : Bài 1 ( trang 68-SGK ) Đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế sau  -3 0C -1 0C a 00C 20C c b 30C e d 3 0 -2 `-1 0 2 0 0 `-1 -2 -4 -3 -3 -4 -5 -6 0 Hướng dẫn về nhà Đọc lại SGK để hiểu rõ các ví dụ về số nguyên âm  Tập vẽ thành thạo trục số  Bài tập : 2, 3, 4, 5 (trang 68 – SGK)  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ DỰ GIỜ, THĂM LỚP MÔN: TIN HỌC LỚP: 5A1 Câu 1: Em cho biết câu lệnh sau đúng? a bk100 b RT90 c FD 10 d RT, 90 Câu 2: Em chỉnh sửa lại dòng lệnh cho đúng? a PU, 100 PU 100 b F D, 100 FD 100 LỆNH FD 100 BK 50 RT 90 LT 90 PU PD CS HÀNH ĐỘNG CỦA RÙA Rùa tiến lên 100 bước Rùa lùi lại 50 bước Rùa quay phải 90 độ Rùa quay trái 90 độ Rùa nhấc bút Rùa hạ bút Xóa vị trí xuất phát Ôn lại câu lệnh lặp: Câu lệnh lặp có dạng: Repeat n [ ] - n câu lệnh số lần lặp - Phần ngoặc nơi ghi lệnh lặp lại - Giữa Repeat n phải có dấu cách - Cặp ngoặc phải ngoặc vuông [ ] Vẽ hình vuông FD 100 RT 90 Repeat n4 [ FD 100 RT 90 ] FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 Repeat n4 [ FD 100 RT 360/4 ] Hãy sử dụng câu lệnh lặp để vẽ đa giác cạnh (lục giác): FD 100 RT 60 FD 100 RT 60 FD 100 RT 60 FD 100 RT 60 FD 100 RT 60 FD 100 RT 60 60 100 Repeat 6n [ FD 100 RT 60 ] REPEAT [ FD 100 RT 360/6 ] Sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau: Quan sát hình vẽ Repeat [FD 100 RT 60] RT 72 Repeat [FD 100 RT 60] RT 72 Repeat [FD 100 RT 60] RT 72 Repeat [FD 100 RT 60] RT 72 Repeat [FD 100 RT 60] RT 72 Repeat n5 [ Repeat [FD 100 RT 60] RT 72 ] Sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau: Repeat [ Repeat [FD 80 RT 60] RT 72 ] x 360 360 Sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau: Sử dụng câu lệnh lặp lồng để Rùa vẽ hình sau: 100 REPEAT [ REPEAT [ FD 100 RT 90] RT 90 ] TRÒ CHƠI AI NHANH AI ĐÚNG Câu 1:Dòng lệnh viết đúng? a) Repeat [FD 100 RT 90] b) REPEAT [FD 100, RT 90] c) REPEAT4 [FD 100 RT 90] d) Cả câu Câu 2: Câu lệnh lặp có dạng: a REPEAT n ( ) c REPEET n [ ] b REPEATn [ ] d REPEAT n [ ] Lệnh lặp sau để Rùa vẽ hình tam giác? Thứ 2 ngày 13 tháng 12 năm 2010 BÀI 1 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 5. 1. Khởi động phần mềm: - Khởi động phần mềm bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình. Hoặc: Start → Programs → School@net → Leaning math 5 → Leaning math 5 Sau đó nháy chuột tại vị trí có dòng chữ bắt đầu trên cánh cổng để vào màn hình màn chính của phần mềm Nháy đúp chuột vào biểu tượng So sánh số thập phân Cộng, trừ 2 số thập phân Nhân số thập phân với 10,100,… Nhân 2 số thập phân Nhân số thập phân với 10,100,… Chia số thập phân với số tự nhiên Chia số tự nhiên cho số thập phân Chia 2 số thập phân Ôn tập Chia số tự nhiên cho số tự nhiên kết quả số thập phân Nhân số thập phân với số tự nhiên BÀI 1 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 5. 1. Khởi động phần mềm: 2. Cách luyện tập Để luyện tập ta nháy chuột lên một biểu tượng hình e- lip có phép toán cần luyện tập thì một màn hình luyện tập hiện ra. So sánh số thập phân Cộng, trừ 2 số thập phân Nhân số thập phân với 10,100,… Nhân số thập phân với số tự nhiên Nhân 2 số thập phân Nhân số thập phân với 10,100,… Chia số thập phân với số tự nhiên Chia số tự nhiên cho số thập phân Chia 2 số thập phân Ôn tập Chia số tự nhiên cho số tự nhiên kết quả số thập phân Thoát khỏi chương trình Màn hình luyện tập Phép tính luyện tập Khu vực số Các nút lệnh Đóng cửa sổ Làm lại Kiểm tra kết quả Trợ giúp Làm bài khác Nơi cho điểm BÀI 1 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 5. 1. Khởi động phần mềm: 2. Cách luyện tập 3. Thoát khỏi phần mềm - Nháy chuột lên nút trên góc màn hình của phần mềm Thoát khỏi chương trình Thứ ngày tháng Tin học năm 2010 Thứ ngày tháng Tin học năm 2010 Học toán với phần mềm học toán Phần mềm học toán giúp em: Đ Học luyện tập môn toán với phép cộng, trừ, nhận, chia dành cho lớp Đ Sử dụng phần mềm để kiểm tra cũ Đ Sử dụng phần mềm để học lớp s Để giải trí Đ Luyện tập thao tác với chuột bàn phím Thứ tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán ngày Khởi động phần mềm Biểu tượng phần mềm học toán Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán Nháy chuột lên chữ bắt đầu để luyện tập toán với hình cầu vồng Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán 88biểu biểutượng tượngphía phíadưới ứng với nội dung dunghọc họckỳ kỳ III Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán Cách luyện tập - Nháy chuột lên biểu tượng hình cầu vồng để luyện tập - Khi làm toán em điền số, dấu chữ vào Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán Cách luyện tập a) Điền số - Nháy chuột vào nút số góc bên phải hình Thứ ngày tháng năm 2009 Tin học Học toán với phần mềm học toán b) Điền dấu phép toán - Cách 1: Nháy chuột lên dấu tương ứng hình - Cách 2: Gõ phím dấu bàn phím Thứ ngày tháng năm 2009 Tin học Học toán với phần mềm học toán c) Điền chữ vào ô Em gõ chữ tiếng Việt theo kiêu Telex Vni vào ô ... Học toán với phần mềm học toán A ố c g n Củ Hãy biểu tượng phần mềm cùng học toán 3 B C Thứ tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán ngày Trong phần mềm Cùng học toán 3 học kì... dụng phần mềm để học lớp s Để giải trí Đ Luyện tập thao tác với chuột bàn phím Thứ tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán ngày Khởi động phần mềm Biểu tượng phần mềm học toán Thứ... tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán Nháy chuột lên chữ bắt đầu để luyện tập toán với hình cầu vồng Thứ ngày tháng năm 2010 Tin học Học toán với phần mềm học toán 88biểu biểutượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3, Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3,

Hình ảnh liên quan

Nháy chuột lên chữ bắt đầu để luyện tập toán với màn hình cầu vồng - Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3

h.

áy chuột lên chữ bắt đầu để luyện tập toán với màn hình cầu vồng Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Các nút lệnh trên màn hình luyện tập - Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3

c.

nút lệnh trên màn hình luyện tập Xem tại trang 11 của tài liệu.
đúng và có một hình thức nhắc nhở - Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3

ng.

và có một hình thức nhắc nhở Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan