0

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

4 603 2
  • Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 07:40

Phòng GD - ĐT Bắc Trà My KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2012-2013 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi MÔN: VẬT LÝ 6 Thời gian: 45 phút (kktgpđ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL 1. Ròng rọc 1.nhận biết được tác dụng của ròng rọc cố định 2.Vận dụng được tác dụng của ròng rọc cố định để giải thích các hiện tượng thực tế Số câu hỏi 1(2’) C1 1(2’) C2 2.0(4’) Số điểm 0.5 0.5 1.0 2. Nhiệt học 6. Nhận biết được sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. 7. Nhận biết được sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. 8. Nhận biết được tốc độ bay hơi phụ thuộc các yếu tố: Gió, nhiệt độ và diện tích mặt thoáng của chất lỏng. 9. Nhận biết được các loại nhiệt kế và công dụng của từng 3. Hiểu được chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. 4. Vận dụng sự nở vì nhiệt của chất rắn để giải thích hiện tượng thực tế. 5. Vận dụng sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau để giải thích hiện tượng của băng kép. 10.Vận dụng sự nở vì nhiệt của chất lỏng để giải thích hiện tượng thực tế thường gặp. 11.Vận dụng sự nở vì nhiệt của chất khí để giải thích hiện tượng thực tế thường gặp. 12. Vận dụng sự ngưng tụ để giải thích các hiện tượng thường gặp loại nhiệt kế. 10. Biết được sự nở vì nhiêt của chất lỏng. Số câu hỏi 3(6’) C6,7,8 3/2(10’) C9,10 1(2’) C3 2(4’) C4,5 2.5(19’) C10,11,12 10.0(41’) Số điểm 1.5 2.5 0.5 1.0 3.5 9.0 TS câu hỏi 4(8’) 1.5(10’) 1(2’) 3(6’) 2.5(19’) 10(45’) TS điểm 2.0 (20%) 2.5 (25%) 0.5 (5%) 1.5 (15%) 3.5 (35%) 10 (100%) Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Họ và tên:……………………… Lớp: KIỂM TRA HỌC KÌ II . Năm học : 2012- 2013 Môn: Vật lí 6 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Lời phê: A/ TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) * Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất: 1/ Ròng rọc cố định có tác dụng : A. Làm thay đổi hướng của lực. B. Làm thay đổi độ lớn của lực. C. Làm thay đổi hướng và độ lớn của lực. D. Không làm thay đổi hướng của lực. 2/ Sử dụng ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể: A. Tăng cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao. B. Giảm cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao. C. Giữ nguyên hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao. D. Thay đổi hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao. 3/ Các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít là : A. R ắn, lỏng, khí. B.Rắn, khí, lỏng. C.Khí, lỏng, rắn D.Khí, rắn, lỏng. 4/ Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh, nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây? A. Hơ nóng nút. B. Hơ nóng cổ lọ C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ D. Hơ nóng đáy lọ * Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 5/Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt ………………………. 6/ Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang ………………… 7/ Sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang ………… 8/ Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc các yếu tố : Gió, nhiệt độ và ………………………………………………………… B/ TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Câu 1: (1,5đ) Nêu tên các loại nhiệt kế và công dụng của từng loại nhiệt kế Câu 2: (1,5đ) Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất lỏng? Tại sao khi đun nóng nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Câu 3: (1,5đ) Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng nó lại phồng lên như cũ? Câu 4: (1,5đ) Sự ngưng tụ là gì? G iải thích sự tạo thành mưa trong tự nhiên? Hết Phòng GD - ĐT Bắc Trà My ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHẤM Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi MÔN: VẬT LÝ 6 HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2012-2013 A/ TRẮC NGHIỆM: (4,0đ) * Đúng mỗi câu 0,5 điểm: 1.A 2.D 3.C 4.B 5. Khác nhau 6. Thể Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ PHÒNG GD & ĐT DUY XUYÊN ĐỀ THI HỌC KÌ TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN NĂM HỌC 2016 - 2017 TRỖI MÔN: VẬT LÝ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút A PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) I Chọn phương án trả lời câu sau ghi giấy thi (2,0 điểm) Câu 1: Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu hỗn hợp rượu nước tích: A Bằng 100cm3 B Nhỏ 100cm3 C Lớn 100cm3 D Có thể nhỏ 100cm3 Câu 2: Thế hấp dẫn vật phụ thuộc vào yếu tố nào? A Khối lượng B Khối lượng vị trí vật so với mặt đất C Trọng lượng riêng D Khối lượng vận tốc vật Câu 3: Đơn vị công học là: A Jun (J) B Niu tơn (N) C Oat (W) D Paxcan (Pa) Câu 4: Khi chuyển động nhiệt phân tử cấu tạo nên vật nhanh đại lượng sau vật không tăng? A Nhiệt độ B Thể tích C Nhiệt D Khối lượng Câu 5: Đối lưu truyền nhiệt xảy ra: A Chỉ chất lỏng B Chỉ chất khí C Chỉ chất khí chất lỏng D Ở chất rắn, chất lỏng chất khí Câu 6: Trong cách sếp vật liệu dẫn nhiệt từ đến tốt sau đây, cách đúng? A Không khí, thủy tinh, nước, đồng B Đồng, thủy tinh, nước, không khí C Không khí, nước, thủy tinh, đồng Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ D Thủy tinh, không khí, nước, đồng Câu 7: Cánh máy bay thường quyét ánh bạc để: A Giảm ma sát với không khí B Giảm dẫn nhiệt C Liên lạc thuận lợi với đài đa D Ít hấp thụ xạ nhiệt mặt trời Câu 8: Một cần trục thực công 3000J để nâng vật nặng lên cao thời gian 5giây Công suất cần trục sản là: A 0,6KW B 750W C 1500W D 0,3KW II Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1,0 điểm) a) Phương trình cân nhiệt viết dạng ……… b) Nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.k có nghĩa ……… B PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu (1,5 điểm) Công suất xác định nào? Viết biểu thức tính công suất Chú thích đại lượng, đơn vị đo có công thức Câu (1,5 điểm) Đối lưu gì? Bức xạ nhiệt gì? Nhiệt từ Mặt trời truyền xuống Trái đất hình thức nào? Đối với chất rắn nhiệt truyền hình thức nào? Câu 3: (2,0 điểm) Một dừa có khối lượng 2kg rơi thẳng đứng từ độ cao 4m xuống đất a/ Lực thực công học? Tính công lực này? b/ Một gió thổi theo phương song song với mặt đất có cường độ 130N tác dụng vào dừa rơi Tính công gió tác dụng vào mít? Câu 4: (2,0 điểm) Một ấm nhôm có khối lượng 0,3kg chứa 2lít nước 200C Muốn đun sôi ấm nước cần nhiệt lượng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng nhôm nước là: 880J/kg.k 4200J/kg.k Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Đáp án đề thi học kì môn Vật lý lớp A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) I Chọn đáp án (2,0 điểm) Mỗi đáp án 0,25 điểm CÂU ĐÁP ÁN B B A D C C D A II Điền từ: (1,0 điểm) Mỗi đáp án 0,5 điểm a) Qtỏa = Qthu b) Nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.k có nghĩa muốn 1kg nước nóng lên thêm 10C cần truyền cho nước nhiệt lượng 4200 J B PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu Đáp án Điểm - Công suất xác định công thực đơn vị 0,5 thời gian 0,5 - Viết biểu thức: P = A t - Chú thích: A: Công thực (J) 0,5 t: Thời gian thực công (S) P: Công suất (W) - Đối lưu truyền nhiệt dòng chất lỏng chất 0,5 khí 0,5 - Bức xạ nhiệt hình thức truyền nhiệt tia nhiệt 0,25 thẳng 0,25 - Nhiệt từ Mặt trời truyền xuống Trái đất hình thức xạ nhiệt - Đối với chất rắn nhiệt truyền hình thức dẫn nhiệt a.- Trọng lực (lực hút Trái Đất) sinh công 0,5 - Công trọng lực tác dụng vào dừa: A = F.s = P.h = 20 = 80 (J) 0,5 b Công gió tác dụng lực vào mít Vì lực 0,5 Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ gió tác dụng vào mít theo phương vuông góc với phương di 0,5 chuyển dừa - V = 2l => m2 = 2kg Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào tăng nhiệt độ từ 20 0C đến 0,75 100 0C: Q1= m1 c1 (t2 - t1) = 0,3.880 (100 – 20) = 21120 (J) 0,75 - Nhiệt lượng lít nước thu vào tăng nhiệt độ từ 20 0C đến 100 0C: 0,5 Q1 = m2 c2 (t2 - t1) = 2.4200 (100 – 20) = 672000 (J) - Nhiệt lượng ấm nước thu vào tăng nhiệt độ từ 20 0C đến 100 0C: Q = Q1 + Q2 = 21120 + 672000 = 693120 (J) Chú ý: Sai đơn vị -0,25 điểm cho câu ; không ghi công thức, lời giải -0,25 điểm cho cách tính PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SÔNG THAO TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ 6 Thời gian: 45 phút ( không tính thời gian giao đề) (Đề gồm 02 trang) Phần I. Trắc nghiệm(4 điểm). Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1. Sự nóng chảy là sự chuyển từ: A. Thể lỏng sang thể hơi B. Thể rắn sang thể hơi C. Thể rắn sang thể lỏng D. Thể lỏng sang thể rắn Câu 2. Băng phiến nóng chảy ở: A. 60 0 C B. 80 0 C C. 100 0 C D. 120 0 C Câu 3. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là: A. Sự đông đặc B. Sự sôi C. Sự bay hơi D. Sự ngưng tụ Câu 4. Nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi trong nhiệt giai Xenxiut là: A. 0 0 C và 100 0 C B. 37 0 C và 100 0 C C. -100 0 C và 100 0 C D. 32 0 C và 212 0 C Câu 5. Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là: A. 20 0 C B. 35 0 C C. 42 0 C D. 100 0 C Câu 6. Cho bảng số liệu độ tăng thể tích của 1000cm 3 một số chất lỏng khi nhiệt độ tăng lên 50 o C. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít dưới đây, cách sắp xếp đúng là: A. Thủy ngân, dầu hỏa, rượu B. Rượu, dầu hỏa, thủy ngân C. Dầu hỏa, rượu, thủy ngân D. Thủy ngân, rượu, dầu hỏa Câu 7. Trong các kết luận sau về sự sôi, kết luận không đúng là: A. Chất lỏng sôi ở nhiệt độ bất kì. B. Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi. C. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. D. Các chất lỏng khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau. Câu 8. Các bình ở hình vẽ bên đều chứa cùng một lượng nước như nhau và được đặt trong cùng một phòng. Câu kết luận nào dưới đây là đúng? A. Tốc độ bay hơi của nước trong bình A nhanh nhất. B. Tốc độ bay hơi của nước trong bình B nhanh nhất. C. Tốc độ bay hơi của nước trong bình C nhanh nhất. D. Tốc độ bay hơi của nước trong 3 bình như nhau. Câu 9. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng? A. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng. C. Khí, lỏng, rắn. D. Khí, rắn, lỏng. Câu 10. Tác dụng chính của máy cơ đơn giản ( ròng rọc; đòn bẩy; mặt phẳng nghiêng) là: A. Làm việc nhanh hơn B. Đỡ tốn công hơn C. Làm việc dễ dàng hơn D. Làm việc an toàn hơn Phần II. Tự luận (6 điểm) Câu 11. a. Nêu điểm giống nhau và khác nhau của sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí. b. Nêu cách đổi nhiệt độ: b 1 ) 25 0 C=…… 0 F b 2 ) 59 0 F= .… 0 C Câu 12. Hãy điền vào cột B quá trình vật lí xảy ra tương ứng với hiện tượng ở cột A dưới đây: Rượu 58 cm 3 Thuỷ ngân 9 cm 3 Dầu hoả 55 cm 3 0 C A B C D E 100 50 0 -50 . . . Thời gian Cột A Cột B a. Sương đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm b. Phơi khăn ướt, sau một thời gian khăn khô c. Cục nước đá trong cốc sau một thời gian tan thành nước d. Cho khay nước vào ngăn đá của tủ lạnh, sau một thời gian nước trong khay chuyển thành nước đá Câu 13. Dựa vào các kiến thức vật lý 6 phần nhiệt học đã học hãy giải thích: a) Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại có dạng hình lượn sóng mà không làm tôn phẳng? b) Tại sao khi trồng chuối, mía người ta thường phát bớt lá già đi? Câu 14. Hình bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước. Hỏi: Hết a. Các đoạn AB; BC; CD; DE ứng với quá trình vật lí nào? b. Trong các đoạn BC; DE nước tồn tại ở những thể nào; nhiệt độ là bao nhiêu? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ 6 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C B D A C B A B C C PHẦN II: TỰ LUẬN( 6 điểm) Câu Ý Đáp án Điểm Câu 11 ( 2đ) a) Giống nhau: Các chất rắn; lỏng; khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi 0,5 Khác nhau: - Các chất rắn; lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau - Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau 0,5 b) b1) 25 0 C = 0 0 C + 25 0 C = 32 0 F + ( 25. 1,8) 0 F = 77 0 F. Vậy 25 0 C = 77 0 F 0,5 b2) 59 0 F = 32 0 F + (59 0 F - 32 0 F) = 0 0 C + 8,1 27 . 0 C = 0 0 C + 15 0 C Vậy 59 0 F = 15 0 C 0,5 Câu 12 (1đ) a) Sự ngưng tụ 0,25 b) Sự bay hơi 0,25 c) Sự nóng chảy 0,25 d) Sự đông đặc 0,25 Câu PHÒNG GD&ĐT BA TƠ TRƯỜNG TH& THCS BA CHÙA KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: Vật lý Thời gian: 45 Phút I/ MỤC TIÊU * Nhằm giúp học sinh tự đánh trình học tập thân thông qua giúp giáo viên đánh giá, phân loại xác thực đối tượng học sinh * Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức cách vững II/ CHUẨN BỊ 1/ Giáo viên * Ra đề thi xác phù hợp với đối tượng học sinh, biết phân loại dối tượng học sinh 2/ Học sinh * Học làm lại tập sách tập giải học III/ Ma trận MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2014-2015 Mức độ nhận thức Chủ đề Cơ học (13 tiết) Chuẩn - câu 7câu = 10đ=100% Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác dụng lực lên vật Khái niệm trọng lực Đơn vị đo cuả trọng lực Viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng thể tích Đơn vị 1–1 2–2 3-4 câu=2.5đ=25% Lực đàn hồi: Xác định độ biến dạng lò xo Cách làm giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng Xác định khốí lượng riêng vật rắn không thấm nước Tính khối lượng, trọng lượng, trọng lượng riêng cầu nhôm 4–3 5-6 6–5 7–7 câu=2đ=20% Ở mức độ thấp Ở mức độ cao 2câu=4,5đ=45% \ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Vật lý- Khối Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Trường: TH&THCS Ba Chùa Ngày kiểm tra:……………… SBD:………… Họ tên:…………………… Lớp:……… Buổi………… Điểm Lời phê giáo viên Người chấm Người coi KT ( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (1 điểm) Nêu Khái niệm lực Câu (1 điểm) Trọng lực gi? Đơn vị trọng lực? Câu (1điểm) Lần lượt treo vào lò xo vật có khối lượng sau: m1 = kg; m2 = 1,8 kg, m3 = 0,2 kg; m4 = 1,5kg Hãy cho biết trường hợp độ biến dạng lò xo lớn nhất, nhỏ nhất? Câu (1.5điểm) Viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng thể tích, cho biết đại lượng đơn vị đo công thức? Câu (1.5 điểm) Người ta dùng bình chia độ có độ chia nhỏ cm3 chứa 50cm3 nước để đo thể tích vật ( vật rắn không thấm nước) Khi thả vật ngập vào nước bình mực nước dâng lên đến vạch 84 cm3 Vậy thể tích vật bao nhiêu? Câu ( điểm) Để làm giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng, ta phải làm cách nào? Câu (3 điểm): Một cầu nhôm tích 4dm3 Biết khối lượng riêng nhôm 2700kg/m3 a Tính khối lượng cầu nhôm b Tính trọng lượng cầu nhôm c Tính trọng lượng riêng nhôm BÀI LÀM: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÝ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 Câu (1 điểm) Nêu Khái niệm lực Đáp án: Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác gọi lực Câu (1 điểm) Trọng lực gi? Đơn vị trọng lực? Đáp án: - Trọng lực lực hút Trái Đất (0.5 điểm) - Đơn vị trọng lực: Niutơn (N) (0.5 điểm) Câu (1điểm) Lần lượt treo vào lò xo vật có khối lượng sau: m1 = kg; m2 = 1,8 kg, m3 = 0,2 kg; m4 = 1,5kg Hãy cho biết trường hợp độ biến dạng lò xo lớn nhất, nhỏ nhất? Đáp án: - Lò xo biến dạng xo treo vật có khối lượng 0,2kg (0.5 điểm) - Lò xo biến dạng lớn lò xo treo vật có khối lượng 1,8kg Câu (1.5điểm) Viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng thể tích, cho biết đại lượng đơn vị đo công thức? Đáp án: - Công thức tính khối lượng riêng theo trọng lượng thể tích: d  P V (0,75 điểm) Trong đó: d: Trọng lượng riêng(N/m3) (0,25 điểm) P: Trọng lượng (N) (0,25 điểm) V: Thể tích (m ) (0,25 điểm) Câu (1,5 điểm) Người ta dùng bình chia độ có độ chia nhỏ cm3 chứa 50cm3 nước để đo thể tích vật ( vật rắn không thấm nước) Khi thả vật ngập vào nước bình mực nước dâng lên đến vạch 84 cm3 Vậy thể tích vật bao nhiêu? Đáp án: - Theo đề để đo thể tích vật rắn không thấm nước: Thả chìm vật vào lòng chất lỏng đựng bình chia độ Thể tích phần chất lỏng dâng lên thể tích vật (0,5 điểm) Như thể tích phần chất lỏng dâng lên là: 84 – 50 = 34 VnDoc - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS NGUYỄN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 THÀNH HÃN MÔN: VẬT LÝ LỚP Tổ: Toán - Lí - Tin Thời gian làm bài: 45 phút A TRẮC NGHIỆM (3,0 đ iểm) Ghi vào giấy làm thi chữ đứng trước phương án trả lời đúng: Câu Mắt ta nhận biết ánh sánh A Xung quanh ta có ánh sáng B Ta mở mắt C Có ánh sánh truyền vào mắt ta D Không có vật chắn sáng Câu Vật nguồn sáng: A Mặt Trăng B Ngọn nến cháy C Quyển D Bóng đèn điện Câu Khi có nguyệt thực thì? A Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất B Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất C Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng D Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng Câu Nếu điểm S cách gương phẳng 70cm ảnh S’ điểm S qua gương cách điểm S khoảng: A 140 cm B 150 cm C 160 cm D 70 cm Câu Hiện tượng tượng phản xạ ánh sáng: A Nhìn thấy bóng sân trường B Nhìn thấy bàn C Nhìn thấy cá bể nước to so với quan sát không khí D Nhìn xuống mặt nước thấy cối bờ ao bị mọc ngược so với cối bờ Câu Ảnh tạo gương cầu lồi có tính chất là: A Nhỏ vật B Lớn vật C Lớn vật D Ảnh thật E Ảnh ảo Câu Gương cầu lồi sử dụng làm gương chiếu hậu xe ô tô Vì: A Ảnh nhìn thấy gương rõ B Ảnh nhìn thấy gương lớn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Vùng nhìn thấy gương rộng D Vùng nhìn thấy sáng rõ Câu Vì nhờ có gương phản xạ đèn pin chiếu xa? A Vì nhờ có gương ta nhìn thấy vật xa B Vì gương cho ảnh ảo nhỏ vật C Vì gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song D Vì gương hắt ánh sáng trở lại Câu Một vật phát âm có đặc điểm: A Đứng yên B Dao động C Phát âm D Im lặng Câu 10 Đơn vị đo tần số âm là: A Hz B N C dB D kg Câu 11 Vật phát âm to nào: A Khi vật dao động nhanh B Khi vật dao động chậm C Khi vật dao động mạnh D Khi vật dao động yếu Câu 12 Để tránh tiếng vang phòng, phòng phải có kích thước sau đây: A Nhỏ 11,5m B Lớn 11,5m C Lớn D Nhỏ 11,35m 11,35m B TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Câu Vì đặt bàn tay đèn điện dây tóc thấy bóng bàn tay mặt bàn rõ nét? Câu Âm phản xạ gì? Khi tai ta nghe thấy tiếng vang? Những vật phản xạ âm tốt vật nào? Cho ví dụ? Câu Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng (hình vẽ) a) Hãy vẽ ảnh vật AB tạo gương phẳng .M B b) Đặt mắt điểm M nhìn vào gương, vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương cho tia phản xạ lọt vào mắt A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP A TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời ghi 0,25 đ 10 11 12 C B B A D A C C B A C D B TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu Đáp án Điểm Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng 1,5 - Đèn dây tóc nguồn sáng hẹp, ánh sáng từ đèn phát bị 0,5 bàn tay ngăn cản không chiếu đến bàn nên tạo nên bóng bàn tay - Đèn dây tóc nguồn sáng hẹp, vùng bóng nửa tối sau bàn tay 0,5 không đáng kể, phần lớn vùng bóng tối, nên bóng bàn tay rõ nét - Âm dội lại gặp mặt chắn âm phản xạ 0,5 - Tiếng vang âm phản xạ dội đến tai ta cách âm trực tiếp 1/15 0,5 giây - Những vật cứng có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém) 0,5 - Ví dụ: Mặt gương, đá hoa cương, kim loại, tường gạch 0,5 a) - Vẽ ảnh A’B’ AB: + Vẽ ảnh A’ A 0,5 + Vẽ ảnh B’ B 0,5 + Nối A’ với B’ 0,5 b) Vẽ tia phản xạ dường xuất phát từ A’ đến mắt cắt gương 0,5 phẳng điểm I Vẽ tia tới AI 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: VẬT LÝ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (2,0 điểm) a/ Dòng điện gì? b/ Nêu hai thiết bị điện hoạt động dựa tác dụng nhiệt dòng điện Câu 2: (1,5 điểm) Giải thích quạt điện quay, gió thổi mạnh, sau thời gian lại có hạt bụi bám vào cánh quạt, mép cánh? Câu 3: (1,0 điểm) Em nêu vài biện pháp an toàn điện mà em học? Câu 4: (2,0 điểm) Thế chất dẫn điện, chất cách điện? Lấy ví dụ minh họa Câu (1,5 điểm) Cho mạch điện gồm hai pin mắc nối tiếp với bóng đèn, công tắc đóng dây dẫn điện a/ Vẽ sơ đồ cho mạch điện b/ Dùng mũi tên xác định chiều dòng điện sơ đồ mạch điện Câu (2,0 điểm) Nguồn điện đóng vai trò mạch điện? Có loại nguồn điện ta thường gặp thực tế? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học kì môn Vật lý lớp Câu Nội dung a/ Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng Thang điểm 1,0 b/ Hai thiết bị điện hoạt động dựa tác dụng nhiệt dòng 1,0 điện: Bàn ủi điện, nồi cơm điện Cánh quạt quay cọ xát với không khí nên cánh quạt bị nhiễm điện, ,0 cánh quạt hút hạt bụi gần Mép quạt cọ xát nhiều nên nhiễm 0,5 điện nhiều nhất, bám bụi nhiều Khi có người bị điện giật không chạm vào người mà 1,0 cần phải tìm cách ngắt công tắc điện gọi người cấp cứu - Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua, chất cách điện chất 1,0 không cho dòng điện qua - Chất dẫn điẹn là: Đồng, nhôm 0,5 - Chất cách điện là: Nhựa, cao su a/ Vẽ sơ đồ 0,5 1,0 b/ Xác định chiều dòng điện sơ đồ - Ngồn điện có khả cung cấp dòng điện cho dụng cụ điện 0,5 1,0 hoạt động - Có hai loại ngồn điện, là: Nguồn điện chiều ngồn điện xoay chiền 1,0 ... 0,5 Q1 = m2 c2 (t2 - t1) = 2. 420 0 (100 – 20 ) = 6 720 00 (J) - Nhiệt lượng ấm nước thu vào tăng nhiệt độ từ 20 0C đến 100 0C: Q = Q1 + Q2 = 21 120 + 6 720 00 = 693 120 (J) Chú ý: Sai đơn vị -0 ,25 điểm... => m2 = 2kg Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào tăng nhiệt độ từ 20 0C đến 0,75 100 0C: Q1= m1 c1 (t2 - t1) = 0,3 .88 0 (100 – 20 ) = 21 120 (J) 0,75 - Nhiệt lượng lít nước thu vào tăng nhiệt độ từ 20 0C... – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Đáp án đề thi học kì môn Vật lý lớp A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) I Chọn đáp án (2, 0 điểm) Mỗi đáp án 0 ,25 điểm CÂU ĐÁP ÁN B B A D C C D A II Điền từ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quảng Nam năm học 2016 - 2017,

Hình ảnh liên quan

- Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.  - Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

c.

xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan