0

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đông Quan, Hà Nội năm học 2016 - 2017

4 262 0
  • Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đông Quan, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 05:39

TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 7 Thời gian làm bài: 45 phút I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu mà em cho là đúng Câu 1 (1 điểm) Hành vi nào sau đây vi phạm quyền trẻ em? a/ Buộc con phải tiêm phòng dịch c/ Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng b/ Không cho con gái đi học d/ Làm giấy khai sinh cho trẻ khi mới sinh ra Câu 2 (1 điểm) Việc làm nào sau đây gây ô nhiễm, huỷ hoại môi trường? a/ Đổ rác đúng nơi quy định c/ Khai thác gỗ hàng loạt b/ Trồng cây gây rừng d/ Xử lý chất thải công nghiệp Câu 3 (1 điểm) Hành vi nào sau đây không phải là mê tín dị đoan? a/ Xem bói c/ Chữa bệnh bằng bùa phép b/ Xin thẻ d/ Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên Câu 4 (1 điểm) Chính phủ do ai hoặc cơ quan nào bầu ra? a/ Do nhân dân bầu ra c/ Do Uỷ ban nhân dân bầu ra b/ Do Quốc hội bầu ra d/ Do Hội đồng nhân dân bầu ra II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1 (2 điểm) Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Mỗi cấp gồm những cơ quan nào? Câu 2 (2 điểm) Em hãy cho biết thế nào là di sản văn hoá? Nêu tên 4 di sản văn hoá mà em biết. Câu 3 (2 điểm) Có ý kiến cho rằng: Chỉ có thể xây dựng kế hoạch hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng GD - ĐT Thanh Oai ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 Trường THCS Cự Khê Môn: GDCD Lớp Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI: Câu 1: (3 điểm) Thế truyền thống tốt đẹp dân tộc? Kể truyền thống tốt đẹp dân tộc mà em biết? Câu 2: (2 điểm) Theo em người động, sáng tạo? Hãy nêu biểu động, sáng tạo hai biểu không động, sáng tạo học tập học sinh? Câu 3: (3 điểm) Vì cần phải làm việc có suất, chất lượng, hiệu quả? Muốn có suất, chất lượng, hiệu học sinh phải tổ chức học tập nào? Câu : (2 điểm) Vì phải bảo vệ hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ I Năm học: 2015-2016 Môn: GDCD Lớp Câu 1: (3 điểm) Truyền thống tốt đẹp dân tộc giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp ) hình thành trình lịch sử lâu dài dân tộc, truyền từ hệ sang hệ khác (1 đ) Học sinh tìm từ truyền thống trở lên (2 đ) Câu 2: (2 điểm) - Năng động chủ động dám nghĩ dám làm - Sáng tạo người say mê, tìm tòi, phát linh hoạt xử lí tính xảy học tập, lao động, công tác nhằm đạt kết cao (1đ) - Hai biểu không động, sáng tạo: (0,5đ) + Học thuộc lòng mà không hiểu + Không biết liên hệ học vào thực tế sống - Hai biểu động, sáng tạo là: (0.5đ) + Mạnh dạn học hỏi có điều chưa hiểu + Sưu tầm thêm tập sách giáo khoa để mở rộng thêm kiến thức Câu 3: (3 điểm) - Làm việc suất, chất lượng, hiệu yêu cầu người lao động nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa (0,5đ) - Góp phần nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình, XH (0,5đ) - Muốn có suất chất lượng hiệu học tập, học sinh cần phải: (2đ) + Tập trung ý suy nghĩ học làm việc + Làm việc học tập phải có kế hoạch + Tìm hiểu cách học để tiết kiệm thời gian, công sức + Không nản chí gặp khó khăn + Khiêm tốn, học hỏi người, không tự kiêu, không hài lòng với kết đạt Câu 4: (2 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Phải ngăn ngừa chiến tranh bảo vệ hòa bình (2đ) Hòa bình Chiến tranh - Đem lại sồng bình yên, - Gây đau thương, chết chóc, đói nghèo, bệnh tật, thất tự học - Đời sống ấm no, hạnh phúc - Thành phố làng mạc bị tàn phá - Khát vọng nhân loại - Thảm họa loài người => Ngăn ngừa chiến tranh bảo vệ hòa bình nhiệm vụ toàn nhân loại BGH kí duyệt Tổ chuyên môn kí duyệt GV đề, đáp án Vũ Thị Hồng Thắm Dương Thị Tuyết Nhung Nguyễn Thị Mai Phương TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN HUYỆN VĨNH CỬU - TỈNH ĐỒNG NAI Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HÀ NỘI Kiểm tra GDCD 10 - tiết - kì I TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN Năm học 2016-2017 Thời gian làm bài: 45 phút; (24 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 Họ, tên thí sinh: Lớp: 10A (Học sinh không sử dụng tài liệu) Học sinh tô kín ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng: Mã đề thi: 357 11 12 13 14 10 15 16 21 17 22 18 23 19 24 20 PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu 1: “Sự dao động lắc” thuộc hình thức vận động giới vật chất? A VĐ học B VĐ xã hội C VĐ sinh học D VĐ vật lý Câu 2: Độ vật tượng A Sự biểu mối quan hệ qua lại chất lượng B Giới hạn vật, tượng C Sự thống nhất, liên hệ qua lại phụ thuộc lẫn chất lượng D Giới hạn mà biến đổi lượng chưa làm thay đổi chất Câu 3: Kết đấu tranh mặt đối lập là: A Sự vật, tượng bị tiêu vong B Sự vật, tượng giữ nguyên trạng thái cũ C Sự vật, tượng cũ thay vật tượng D Sự vật, tượng không mặt đối lập Câu 4: Trong dạng vận động dạng vận động xem phát triển? Trang 1/4 - Mã đề thi 357 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ A Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thay đổi năm B Chiếc xe ô tô từ điểm A đến điểm B C Tư trình học tập D Các nguyên tử quay quanh hạt nhân Câu5: Trong cặp khái niệm cặp thể mặt đối lập theo nghĩa triết học: A Trắng - đen B Trên - C Tiến - lạc hậu Câu 6: Nội dung vấn đề triết học gồm có A Hai vấn đề B Hai nội dung C Hai mặt D To - nhỏ D Hai câu hỏi Câu 7: Trong hoạt động thực tiễn nhận thức người, triết học có vai trò A Thế giới quan phương pháp luận B Thế giới quan C Khoa học khoa học D Phương pháp luận Câu 8: Hệ thống quan điểm lý luận chung người giới, vị trí vai trò người giới đó, gọi là: A Triết học B Văn học C Sinh học D Sử học Câu 9: Những câu sau yếu tố biện chứng: A Rút dây động rừng B Trời sinh voi trời sinh cỏ C Môi hở lạnh D Có thực vực đạo Câu 10: Theo quan điểm Triết học Mác- Lênin, vận động là: A Mọi thay đổi vật chất vật, tượng B Mọi thay đổi vị trí vật, tượng C Mọi biến đổi nói chung vật, tượng D Mọi di chuyển nói chung vật, tượng Câu 11: Trong triết học vật biện chứng, giới quan vật phương pháp luận biện chứng A Tồn bên cạnh C Bài trừ B Thống hữu với D Tách rời Câu 12: “Vật chất có trước, ý thức có sau…” Đây quan điểm triết học: A siêu hình B tâm C tâm chủ quan D vật biện chứng Câu 13: Vấn đề triết học là: A Quan hệ lý luận thực tiễn B Quan hệ phép biện chứng phép siêu hình C Quan hệ vật chất vận động D Quan hệ vật chất ý thức Trang 2/4 - Mã đề thi 357 Sách Giải – Người Thầy bạn Câu 14: Xác định cặp mâu thuẫn A Giai cấp nông dân công nhân C Giai cấp tư sản với địa chủ, quan lại http://sachgiai.com/ B Giai cấp chủ nô giai cấp vô sản D Giai cấp tư sản giai cấp vô sản Câu 15: Thế giới quan người: A Quan điểm niềm tin định hướng cho hoạt động người sống B Quan điểm cách nhìn giới tự nhiên C Quan điểm cách nhìn vật cụ thể D Quan điểm cách nhìn can giới xung quanh Câu 16: Sự vận động giới vật chất A Quá trình mang tính chủ quan B Quá trình mang tính khách quan C Do thượng đế quy định D Do lực thần bí quy định Câu 17: Có hình thức vận động từ thấp đến cao A B C D Câu 18: Phương thức tồn giới vật chất A Không thể nhận thức B Vận động C Tính quy luật D Tính thực khách quan Câu 19: Mặt đối lập mâu thuẫn khuynh hướng tính chất đặc điểm mà trình vận động, phát triển vật tượng chúng phát triển theo … A chiều hướng tiến lên B chiều hướng chiều C chiều hướng trái ngược D chiều hướng thụt lùi Câu 20: Đối với vật tượng, vận động coi A Thuộc tính vốn có B A B C Cách thức phát triển D Là phương thức tồn Câu 21: Điều kiện để hình thành mâu thuẫn A Hai mặt đối lập phủ định vật tượng B Hai mặt đối lập đấu tranh với vật tượng C Hai mặt đối lập trái ngược vật D Hai mặt đối lập tồn vật ,hiện tượng Câu 22: Trong Triết học, khái niệm chất có nghĩa là: A Độ tốt, xấu vật, tượng B Tính hiệu (có chất lượng) hoạt động C Vật liệu cấu thành vật D Những thuộc tính vốn có vật, tượng, tiêu biểu cho vật tượng phân biệt với vật, tượng khác Câu 23: Theo quan điểm chủ nghĩa Mác, khái niệm mâu thuẫn là: A Những quan điểm tư tưởng, trước sau không quán Trang 3/4 - Mã đề thi 357 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ B Quan hệ đấu tranh lẫn hai mặt đối lập vật tượng C Hai mặt vừa đối lập, vừa thống bên vật, tượng D Một chỉnh thể, hai mặt vừa đối lập vừa thống vừa đấu tranh với Câu 24: Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, tiền đề tồn cho Triết học gọi là………………… A thống mặt đối lập B mặt đối lập mâu thuẫn C mâu thuẫn D không mâu thuẫn PHÀN B: TỰ LUẬN (4 điểm) Câu hỏi: Trình bày quan hệ biến đổi lượng biến đổi chất? Cho ví dụ? Vận dụng quan hệ sống, học sinh cần phải rút học gì? - HẾT -………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ... TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 7 Thời gian làm bài: 45 phút I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu mà em cho là đúng Câu 1 (1 điểm) Hành vi nào sau đây vi phạm quyền trẻ em? a/ Buộc con phải tiêm phòng dịch c/ Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng b/ Không cho con gái đi học d/ Làm giấy khai sinh cho trẻ khi mới sinh ra Câu 2 (1 điểm) Việc làm nào sau đây gây ô nhiễm, huỷ hoại môi trường? a/ Đổ rác đúng nơi quy định c/ Khai thác gỗ hàng loạt b/ Trồng cây gây rừng d/ Xử lý chất thải công nghiệp Câu 3 (1 điểm) Hành vi nào sau đây không phải là mê tín dị đoan? a/ Xem bói c/ Chữa bệnh bằng bùa phép b/ Xin thẻ d/ Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên Câu 4 (1 điểm) Chính phủ do ai hoặc cơ quan nào bầu ra? a/ Do nhân dân bầu ra c/ Do Uỷ ban nhân dân bầu ra b/ Do Quốc hội bầu ra d/ Do Hội đồng nhân dân bầu ra II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1 (2 điểm) Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Mỗi cấp gồm những cơ quan nào? Câu 2 (2 điểm) Em hãy cho biết thế nào là di sản văn hoá? Nêu tên 4 di sản văn hoá mà em biết. Câu 3 (2 điểm) Có ý kiến cho rằng: Chỉ có thể xây dựng kế hoạch hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng GD - ĐT Thanh Oai ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 Trường THCS Cự Khê Môn: GDCD Lớp Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI: Câu 1: (3 điểm) Thế truyền thống tốt đẹp dân tộc? Kể truyền thống tốt đẹp dân tộc mà em biết? Câu 2: (2 điểm) Theo em người động, sáng tạo? Hãy nêu biểu động, sáng tạo hai biểu không động, sáng tạo học tập học sinh? Câu 3: (3 điểm) Vì cần phải làm việc có suất, chất lượng, hiệu quả? Muốn có suất, chất lượng, hiệu học sinh phải tổ chức học tập nào? Câu : (2 điểm) Vì phải bảo vệ hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ I Năm học: 2015-2016 Môn: GDCD Lớp Câu 1: (3 điểm) Truyền thống tốt đẹp dân tộc giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp ) hình thành trình lịch sử lâu dài dân tộc, truyền từ hệ sang hệ khác (1 đ) Học sinh tìm từ truyền thống trở lên (2 đ) Câu 2: (2 điểm) - Năng động chủ động dám nghĩ dám làm - Sáng tạo người say mê, tìm tòi, phát linh hoạt xử lí tính xảy học tập, lao động, công tác nhằm đạt kết cao (1đ) - Hai biểu không động, sáng tạo: (0,5đ) + Học thuộc lòng mà không hiểu + Không biết liên hệ học vào thực tế sống - Hai biểu động, sáng tạo là: (0.5đ) + Mạnh dạn học hỏi có điều chưa hiểu + Sưu tầm thêm tập sách giáo khoa để mở rộng thêm kiến thức Câu 3: (3 điểm) - Làm việc suất, chất lượng, hiệu yêu cầu người lao động nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa (0,5đ) - Góp phần nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình, XH (0,5đ) - Muốn có suất chất lượng hiệu học tập, học sinh cần phải: (2đ) + Tập trung ý suy nghĩ học làm việc + Làm việc học tập phải có kế hoạch + Tìm hiểu cách học để tiết kiệm thời gian, công sức + Không nản chí gặp khó khăn + Khiêm tốn, học hỏi người, không tự kiêu, không hài lòng với kết đạt Câu 4: (2 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Phải ngăn ngừa chiến tranh bảo vệ hòa bình (2đ) Hòa bình Chiến tranh - Đem lại sồng bình yên, - Gây đau thương, chết chóc, đói nghèo, bệnh tật, thất tự học - Đời sống ấm no, hạnh phúc - Thành phố làng mạc bị tàn phá - Khát vọng nhân loại - Thảm họa loài người => Ngăn ngừa chiến tranh bảo vệ hòa bình nhiệm vụ toàn nhân loại BGH kí duyệt Tổ chuyên môn kí duyệt GV đề, đáp án Vũ Thị Hồng Thắm Dương Thị Tuyết Nhung Nguyễn Thị Mai Phương TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN HUYỆN VĨNH CỬU - TỈNH ĐỒNG NAI VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HÀ NỘI Kiểm tra VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Đề thi gồm trang, 40 câu trắc nghiệm) Môn: GDCD - Lớp: 12 NĂM HỌC 2016-2017 Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 134 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Phòng:… Câu Khi yêu cầu vợ phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A vi phạm quyền bình đẳng vợ chồng quan hệ A nhân thân B tài sản C gia đình D tình cảm Câu Nhận định không nội dung bình đẳng kinh doanh? A Mọi công dân có quyền tự kinh doanh theo ý muốn B Mọi doanh nghiệp có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm C Mọi loại hình doanh nghiệp bình đẳng việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh D Mọi doanh nghiệp bình đẳng nghĩa vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Câu Biểu thể bình đẳng hôn nhân gia đình? A Vợ chồng bình đẳng, có quyền nghĩa vụ ngang mặt gia đình B Chỉ có người vợ phải thực kế hoạch hóa gia đình C Chỉ có người chồng có quyền chọn nơi cư trú thời gian sinh D Người vợ phải làm theo định chồng Câu Chủ thể hợp đồng lao động A người sử dụng lao động đại diện người lao động B người lao động người sử dụng lao động C đại diện người lao động người sử dụng lao động D người lao động đại diện người lao động Câu Luật giao thông đường quy định: Chấp hành hiệu lệnh người điều khiển giao thông dẫn đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường… Ai không tuân thủ quy tắc A vi phạm kỷ luật B vi phạm nội quy C vi phạm pháp luật D vi phạm trật tự Câu 6.Ý kiến không quyền bình đẳng tôn giáo? A Các tổ chức tôn giáo hợp pháp pháp luật bảo hộ B Các tôn giáo hợp pháp có quyền hoạt động theo quy định pháp luật C Các tôn giáo có quyền hoạt động theo ý muốn D Các tổ chức tôn giáo hợp pháp nhà nước tôn trọng bảo hộ Câu Một nội dung bình đẳng thực quyền lao động người có quyền lựa chọn A làm việc theo sở thích B việc làm phù hợp với khả mà không bị phân biệt đối xử C điều kiện làm việc theo nhu cầu D thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan Câu Hình thức xử phạt người vi phạm hành A tước quyền sử dụng giấy phép, chứng B phạt tiền, cảnh cáo C tịch thu tang vật, phương tiện D buộc khắc phục hậu gây Câu Khẳng định thể quyền bình đẳng kinh doanh? A Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh quyền vay vốn Nhà nước Trang 1/4 - Mã đề thi 134 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh C Mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ kinh tế bình đẳng theo quy định PL D Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh ưu tiên miễn giảm thuế Câu 10 Vi phạm hình mức độ tội phạm nghiêm trọng người chưa thành niên, khung hình cao A năm B năm C năm D năm Câu 11 Anh T yêu chị H Hai người định kết hôn bố chị H không đồng ý anh T chị H không đạo Nếu H chị em, em lựa chọn cách cho phù hợp quy định PL? A Khuyên anh chị kết hôn, kệ bố B Đồng ý với bố C Khuyên bố cho anh chị kết hôn D Phân tích cho bố hiểu ngăn cản chị kết hôn trái pháp luật Câu 12: Anh A công an, tham gia giao thông xe máy anh quên không đội mũ bảo hiểm Chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ yêu cầu anh A đừng xe xử lý Theo em anh A bị xử lý quy định PL? A Bị phạt 150.000 đồng B Bị phạt 100.000 đồng C Nhắc nhở công an D Giữ thẻ công an Câu 13 Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành bị xử phạt nào? A Xử phạt hành vi B Xử phạt hành vi nguy hiểm C Xử phạt hành vi gần D Xử phạt tất hành vi Câu 14 Trong điều kiện nhau, công dân hưởng quyền có nghĩa vụ nhau, mức độ sử dụng quyền nghĩa vụ đến đâu phụ thuộc nhiều vào A khả năng, nhu cầu, lợi ích người B tâm lý, kinh nghiệm, lực người C khả năng, điều kiện hoàn cảnh người D trách nhiệm, sở trường, lực người Câu 15 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định việc luân chuyển số cán từ sở tăng cường cho Ủy ban nhân dân huyện miền núi Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh A sử dụng PL B tuân thủ PL C thi hành PL D áp dụng PL Câu 16 Đảng Nhà nước ban hành chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi nhằm A rút ngắn khoảng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Đề thi gồm trang, 40 câu trắc nghiệm) Môn: GDCD - Lớp: 12 NĂM HỌC 2016-2017 Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 134 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Phòng:… Câu Khi yêu cầu vợ phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A vi phạm quyền bình đẳng vợ chồng quan hệ A nhân thân B tài sản C gia đình D tình cảm Câu Nhận định không nội dung bình đẳng kinh doanh? A Mọi công dân có quyền tự kinh doanh theo ý muốn B Mọi doanh nghiệp có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm C Mọi loại hình doanh nghiệp bình đẳng việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh D Mọi doanh nghiệp bình đẳng nghĩa vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Câu Biểu thể bình đẳng hôn nhân gia đình? A Vợ chồng bình đẳng, có quyền nghĩa vụ ngang mặt gia đình B Chỉ có người vợ phải thực kế hoạch hóa gia đình C Chỉ có người chồng có quyền chọn nơi cư trú thời gian sinh D Người vợ phải làm theo định chồng Câu Chủ thể hợp đồng lao động A người sử dụng lao động đại diện người lao động B người lao động người sử dụng lao động C đại diện người lao động người sử dụng lao động D người lao động đại diện người lao động Câu Luật giao thông đường quy định: Chấp hành hiệu lệnh người điều khiển giao thông dẫn đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường… Ai không tuân thủ quy tắc A vi phạm kỷ luật B vi phạm nội quy C vi phạm pháp luật D vi phạm trật tự Câu 6.Ý kiến không quyền bình đẳng tôn giáo? A Các tổ chức tôn giáo hợp pháp pháp luật bảo hộ B Các tôn giáo hợp pháp có quyền hoạt động theo quy định pháp luật C Các tôn giáo có quyền hoạt động theo ý muốn D Các tổ chức tôn giáo hợp pháp nhà nước tôn trọng bảo hộ Câu Một nội dung bình đẳng thực quyền lao động người có quyền lựa chọn A làm việc theo sở thích B việc làm phù hợp với khả mà không bị phân biệt đối xử C điều kiện làm việc theo nhu cầu D thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan Câu Hình thức xử phạt người vi phạm hành A tước quyền sử dụng giấy phép, chứng B phạt tiền, cảnh cáo C tịch thu tang vật, phương tiện D buộc khắc phục hậu gây Câu Khẳng định thể quyền bình đẳng kinh doanh? A Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh quyền vay vốn Nhà nước Trang 1/4 - Mã đề thi 134 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh C Mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ kinh tế bình đẳng theo quy định PL D Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh ưu tiên miễn giảm thuế Câu 10 Vi phạm hình mức độ tội phạm nghiêm trọng người chưa thành niên, khung hình cao A năm B năm C năm D năm Câu 11 Anh T yêu chị H Hai người định kết hôn bố chị H không đồng ý anh T chị H không đạo Nếu H chị em, em lựa chọn cách cho phù hợp quy định PL? A Khuyên anh chị kết hôn, kệ bố B Đồng ý với bố C Khuyên bố cho anh chị kết hôn D Phân tích cho bố hiểu ngăn cản chị kết hôn trái pháp luật Câu 12: Anh A công an, tham gia giao thông xe máy anh quên không đội mũ bảo hiểm Chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ yêu cầu anh A đừng xe xử lý Theo em anh A bị xử lý quy định PL? A Bị phạt 150.000 đồng B Bị phạt 100.000 đồng C Nhắc nhở công an D Giữ thẻ công an Câu 13 Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành bị xử phạt nào? A Xử phạt hành vi B Xử phạt hành vi nguy hiểm C Xử phạt hành vi gần D Xử phạt tất hành vi Câu 14 Trong điều kiện nhau, công dân hưởng quyền có nghĩa vụ nhau, mức độ sử dụng quyền nghĩa vụ đến đâu phụ thuộc nhiều vào A khả năng, nhu cầu, lợi ích người B tâm lý, kinh nghiệm, lực người C khả năng, điều kiện hoàn cảnh người D trách nhiệm, sở trường, lực người Câu 15 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định việc luân chuyển số cán từ sở tăng cường cho Ủy ban nhân dân huyện miền núi Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh A sử dụng PL B tuân thủ PL C thi hành PL D áp dụng PL Câu 16 Đảng Nhà nước ban hành chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi nhằm A rút ngắn khoảng ... B Trên - C Tiến - lạc hậu Câu 6: Nội dung vấn đề triết học gồm có A Hai vấn đề B Hai nội dung C Hai mặt D To - nhỏ D Hai câu hỏi Câu 7: Trong hoạt động thực tiễn nhận thức người, triết học có... giới quan C Khoa học khoa học D Phương pháp luận Câu 8: Hệ thống quan điểm lý luận chung người giới, vị trí vai trò người giới đó, gọi là: A Triết học B Văn học C Sinh học D Sử học Câu 9: Những... vật chất vận động D Quan hệ vật chất ý thức Trang 2/4 - Mã đề thi 357 Sách Giải – Người Thầy bạn Câu 14 : Xác định cặp mâu thuẫn A Giai cấp nông dân công nhân C Giai cấp tư sản với địa chủ, quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đông Quan, Hà Nội năm học 2016 - 2017,

Hình ảnh liên quan

Câu 1: “Sự dao động của con lắc” thuộc hình thức vận động cơ bản nào của thế giới vật chất?  - Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Đông Quan, Hà Nội năm học 2016 - 2017

u.

1: “Sự dao động của con lắc” thuộc hình thức vận động cơ bản nào của thế giới vật chất? Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan