0

Ba i kie m tra 15 phu t chu o ng U ng du ng cu a a o ha m e kha o sa t va ve o thi ha m so e 1

1 187 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 01:01

kiểm tra 15 phút Môn: Ngữ văn 11 Họ và tên: Lớp: . Câu 1: Điểm nào dới đây không phải là đặc điểm cơ bản của VHVN từ đầu thế kỷ XX đến cách mạng tháng 8 năm 1945? A. Văn học đổi mới mạnh mẽ theo hớng hiện đại hoá B. Văn học đổi mới mạnh mẽ theo hớng dân chủ hoá C. Văn học hình thành hai bộ phận, phân hoá thành nhiều xu hớng vừa đấu tranh, vừa bổ sung cho nhau. D. Văn học phát triển với một nhịp độ hết sức nhanh chóng Câu 2: Nhân vật chính trong tập truyện "Vang bóng một thời" là ai? A. Những nho sĩ cuối mùa tài hoa bất đắc chí. B. Những con ngời trẻ tuổi thích du ngoạn. C. Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. D. Những nhà cách mạng lúc bấy giờ. Câu 3: Tác phẩm nào sau đây không phải của Thạch Lam? A. Nắng trong vờn B. Gió đầu mùa C. Hà Nội băm sáu phố phờng D. Chiếc l đồng mắt cua Câu 4: Tác giả nào đợc Hoài Thanh mệnh danh là "ngời của hai thể kỷ"? A. á Nam Trần Tuấn Khải B. Thế Lữ C. Tản Đà D. Nguyễn Bính Câu 5: Vì sao chị em Liên cố thức đợi chuyến tàu đêm? A. Để bán thêm chút hàng cho khách xuống tàu. B. Để nhìn thấy hoạt động cuối cùng của đêm khuya, trong khoảnh khắc thoát khỏi cuộc sống mòn mỏi, bế tắc. C. Để có một giấc ngủ yên tĩnh, không bị xáo trộn bởi sự ồn ào. D. Để nghe những thanh âm quen thuộc nơi phố huyện. Câu 6: Dòng nào sau đây nêu không đúng vẻ đẹp của hình tợng nhân vật Huấn Cao? A. Khí phách hiên ngang, bất khuất B. Nhân cách cao đẹp C. Có tài hoa siêu việt D. Suy nghĩ cẩn trọng Câu 7: Từ "bóng tối" đợc nhắc đến bao nhiêu lần trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" ? A. 7 lần B. 5 lần C. 8 lần D. 6 lần Câu 8: Bài thơ nào đợc coi là sự khởi đầu cho sự hình thành và phát triển của phong trào Thơ mới ? A. Đây mùa thu tới - Xuân Diệu B. Nhớ rừng - Thế Lữ C. Tình già - Phan Khôi D. Ma xuân - Nguyễn Bính Câu 9: Dòng nào sau đây nói đúng nhất tâm trạng của Liên trớc cuộc sống phố huyện ? A. Cảm giác gắn bó với cảnh vật, con ngời. B. Nỗi bùi ngùi, xót thơng cho những kiếp ngời tàn. C. Niềm mong mỏi ánh sáng để thoát khỏi bóng tối đầy ám ảnh. D. Sự chán ngán, muốn thay đổi thoát khỏi cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ, bế tắc. Câu 10: Nhà văn, nhà thơ nào dới đây thuộc bộ phận văn học không công khai? A. Nguyễn Công Hoan B. Thạch Lam C. Tố Hữu D. Huy Cận Câu 11: Dòng nào sau đây không miêu tả cảnh nhà tù khi Huấn Cao viết chữ cho viên quản ngục? A. Buồng tối chật hẹp, ẩm ớt. B. Tờng đầy mạng nhện. C. Đất bừa bãi phân chuột, phân gián. D. Cây đèn nến vơi dần mực dầu Câu 12: Từ nào nói đúng nhất về đặc điểm thời gian, cảnh vật và cuộc sống nơi phố huyện trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ"? A. Buồn B. Tàn C. Chán D. Nghèo Câu 13: Dòng nào sau đây không đúng về đặc sắc nghệ thụât truyện "Chữ ngời tử tù"? A. Chi tiết chọn lọc. B. Nghệ thuật tơng phản. C. Ngôn ngữ tinh tế, gợi cảm. D. Miêu tả ngoại hình nhân vật. Câu 14: Từ "biệt nhỡn" trong truyện "Chữ ngời tử tù" có ý nghĩa gì ? A. Chỉ cái nhìn thể hiện sự kính trọng đặc biệt. B. Chỉ sự đối đãi tận tình. C. Chỉ thái độ buông tuồng, suồng sã. D. Chỉ tình bạn tri âm, tri kỷ. Câu 15: Dấu hiệu nào dới đây thể hiện khuynh hớng hiện đại hoá văn học về mặt hình thức của VHVN đầu thế kỷ XX ? A. Sự thức tỉnh, trỗi dậy mạnh mẽ của cái tôi cá nhân. B. Sự phát triển phong phú và mới mẻ về mặt thể loại và ngôn ngữ văn họ. C. Sự phát triển của tinh thần dân chủ trong chủ nghĩa yêu nớc và chủ nghĩa nhân đạo. D. Sự phát triển lên tầm cao mới của các thể thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, hát nói. Câu 16: ở giai đoạn 2 của quá trình hiện đại hóa văn học (1920-1930), thành tựu nổi bật nhất là ở thể loại nào? A. Tiểu thuyết B. Truyện ngắn C. Thơ D. Kịch nói Câu 17: Đặc điểm nào sau đây gắn liền với quan điểm nghệ thuật của các nhà văn thuộc bộ phận văn học hợp pháp? A. Là sản phẩm của những nhà văn chiến sĩ B. Xem văn chơng là vũ khí đấu tranh, vận động Họ tên: BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT Lớp Câu Câu Giải tích Hàm số y  f ( x) liên tục đúng? Đề Lớp 12 có bảng biến thiên hình bên Mệnh đề sau A Hàm số cho có điểm cực trị B Hàm số cho giá trị cực đại C Hàm số cho có điểm cực trị D Hàm số cho giá trị cực tiểu Cho hàm số y  x3  x  3x Tổng giá trị cực đại cực tiểu hàm số A Câu Câu Câu C 2x  x  là; x2 A x  1 B  1;1 C 3 D  3; 7  21 Hỏi đồ thị hàm số y  x5  x  x3  x  18 x  có tất điểm cực trị? A B.2 C D.3 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x3  mx đồng biến  ;   A m   ;   B m  C m  D m  Tìm khoảng đồng biến hàm số y  x3  x  3x  1;  ;3 A  B  C 1;3   D  ;1  3;  Câu Cho hàm số y  x  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng 1;2 B Hàm số nghịch biến khoảng (0;1) C Hàm số đồng biến khoảng 1;  D Hàm số nghịch biến khoảng  ;0 Đáp án D Điểm cực tiểu hàm số y  ? Câu B 1A 2B 3A 4B 5C 6D 7B The Financial IQ Guide T T h h e e F F i i n n a a n n c c i i a a l l I I Q Q G G u u i i d d e e The Essential Financial IQ Guide for Every Survivor Out There Who Wants to Be in Charge of Their Money Now and Improve Their Financial Lives! – 1 – The Financial IQ Guide – 2 – T T h h e e F F i i n n a a n n c c i i a a l l I I Q Q G G u u i i d d e e LEGAL NOTICE The Publisher has strived to be as accurate and complete as possible in the creation of this report, notwithstanding the fact that he does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. This book is an easy, common sense guide to awakening your Financial IQ and personal finance management. In practical advice books, like anything else in life, there are no guarantees of income made. Readers are cautioned to reply on their own judgment about their individual circumstances to act accordingly. This book is not intended for use as a source of legal, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in legal, business, accounting, and finance field. Any perceived slights of specific people or organizations are unintentional. This book is written in Arial and you are encouraged to print this book for reading convenience. The Financial IQ Guide Table of Contents Introduction 6 Part I : Awareness before Change What is Money? 8 What Are Your Choices? 11 Holistic Development 14 Wealth Defined 17 10 Reasons Why We Meet Financial Disasters 19 Part II : Change The 4 Levels of Competence 22 Change and All ‘C’s Defined 24 Invest in Yourself 28 Part III : Goal Setting and Realization The Importance of Leverage 30 Net Worth 32 Cash Flow 35 Quick Start Action Tips 39 – 3 – The Financial IQ Guide – 4 – T T h h e e F F i i n n a a n n c c i i a a l l I I Q Q G G u u i i d d e e The Essential Financial IQ Guide for Every Survivor Out There Who Wants to Be in Charge of Their Money Now and Improve Their Financial Lives! The Financial IQ Guide Introduction Hi, W elcome and thank you for investing in this common cents guide to tapping into your subconscious financial genius to take immediate control of your finances, have your money working and live a happier life! Whether you want to:  Manage your funds for security reasons,  Make a lot of money,  Live secured and comfortably, or even  Yank yourself free from your financial disasters! Nonetheless, the information in this financial survivor guide is more important than ever. I mean, of course it is! Money is the subject here – so important because we use money everyday. When you go to the nearest grocery, you need money. When you pay your bills, you need money. When you want to invest, you need money. When you earn your next income, there is your money to pay all of the above. We humans are the only one using money in today’s world – nope, not your “Tickle Me Elmo” doll, not your favorite plants, and certainly not your dog! As you can see, money play major roles in our everyday lives so why not study it instead of ignore it? Yes, what I am saying is indeed in its simplest statement, but it is this financial ignorance that is causing financial disasters everywhere, even too eminent to ignore! What is Guide For? Formal studies show that an approximate 95% of a country’s population is not rich and in some poorer countries, even 98 – 99%. – 5 – The Financial IQ Guide No, the objective of this book is not about: : How to make a million dollars. I know this sounds awkward, especially if you desire to pursue millions of dollars. Most books are already doing so well teaching others how to make millions but I am taking care of a HUGE loophole here: you need to build a mental preparation and foundation first-hand before reaching for your first million. Besides, how can you possibly build a skyscraper on a weak foundation? Yet, this is what most BI KIM TRA THANG 9 Mụn : TON ( 75 PHT ) H v tờn:.Lp: 4A Trng: Tiu hc Th trn Cao Thng iờm Li phờ bi: Bài 1: Ghi kết quả đúng vào ô trống: - Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng của ba chữ số là 7 là. - Lan có 64 nhãn vở . Số nhãn vở của Lan bằng 4 1 số nhãn vở của Hà. Hai bạn có tất cả nhãn vở - Hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng thì chu vi gấp.lần chiều rộng. - Giá trị của biểu thức 58+ m : 2 khi m = 42 l: . Bài 2: Khoanh vo kt qu ỳng: a/ Trung bỡnh cng ca cỏc s cú 2 ch s ln hn 88 l: A. 95 B. 90 C. 94 D. 99 b/ Trung bỡnh cng ca cỏc s cú 2 ch s ln hn 14 v nh hn 26 l: A. 21 B. 19 C. 20 D.28 c/ Sau ba bi kim tra toỏn u nm, An tớnh im trung bỡnh ca 3 bi c 6 im. Hi bi kim tra toỏn tip theo An phi c my im trung bỡnh im kim tra c 4 ln l 7 im? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Bài 3: Tìm y: ( 136 - y ) x 2 = 148 754 - y : 3 = 327 Bài 4: Mt quyn sỏch cú 185 trang. Hi phi dựng bao nhiờu lt ch s ỏnh s trang ca quyn sỏch ú? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bµi 5: Trung bình cộng số vở của Lan, Vân, Nam là 34 quyển. Trung bình cộng số vở của Lan và Nam là 37 quyển. Nếu Lan có thêm 5 quyển nữa thì Lan có nhiều hơn Vân 9 quyển. Hãy tính số vở của mỗi bạn? Bài giải ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Bài 6: Tính nhanh: 1 + 4 + 7 + 10 + …… + 46 + 49 + 52 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Họ và tên: Lớp 6 Kiểm tra: 15 phút Môn: Vật lí A. Trắc nghiệm khách quan : I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước các câu mà em cho là đúng(3 điểm) Câu 1 : Trong các chất rắn, lỏng, khí : A Chất khí nở vì nhiệt ít nhất. B Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng D. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều nhất E. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn Câu 2: A. Băng kép khi bị hơ nóng hoặc làm lạnh đều cong về cùng một phía. B. Băng kép gồm hai thanh kim loại có bản chất khác nhau, được tán chặt vào nhau. C. Băng kép khi bị hơ nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. D. Băng kép được cấu tạo dựa vào sự dãn nở vì nhiệt của các chất. E. Băng kép gồm hai thanh kim loại giống nhau, được tán chặt vào nhau. II. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau : (3điểm) - Khi đun nước ta không nên…………………… vì khi đun nóng nước sẽ……………… và tràn ra ngoài. - Trong nhiệt giai Xenxiut nhiệt độ của nước đá đang tan là ., của hơi nước đang sôi là … - Nhiệt kế thường dùng được dựa trên hiện tượng ………………của các………… - Các chất ……….khác nhau, ………………giống nhau. B. Tự luận:( 3 điểm). a) Nhiệt độ của chất lỏng là 23 0 C. Hãy cho biết 23 0 C tương ứng với bao nhiêu 0 F? b) Hãy tính 77 0 F ứng với bao nhiêu 0 C? Họ và tên: Lớp 6 Kiểm tra: 15 phút Môn: Vật lí A. Trắc nghiệm khách quan : I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước các câu mà em cho là đúng(3 điểm) Câu 1: Trong các chất rắn, lỏng, khí : A. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng B. Chất khí nở vì nhiệt ít nhất. C. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. D. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều nhất E. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí Câu 2: A. Băng kép khi bị hơ nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. B. Băng kép khi bị hơ nóng hoặc làm lạnh đều cong về cùng một phía. C. Băng kép gồm hai thanh kim loại giống nhau, được tán chặt vào nhau. D. Băng kép gồm hai thanh kim loại có bản chất khác nhau, được tán chặt vào nhau. E. Băng kép được cấu tạo dựa vào sự dãn nở vì nhiệt của các chất. II. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau : (4điểm) - Khi tra khâu dao người ta phải ………… để khi lạnh đi ……………… sẽ làm cho cán dao chặt hơn. - Trong nhiệt kế y tế, nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế là…………, nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế là……………… - Các chất khí …………khi nóng lên, và ……………. khi lạnh đi. - Sự …………vì nhiệt của chất rắn có nhiều ………………trong kĩ thuật B. Tự luận:( 3 điểm). a) Nhiệt độ của chất lỏng là 25 0 C. Hãy cho biết 25 0 C tương ứng với bao nhiêu 0 F? b) Hãy tính 131 0 F ứng với bao nhiêu 0 C? Full name:………………………………………………………… Class: 8………… TEST 15’ I Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence 1.She told me how………… to the bus station ( get/ getting/ to get/ got) She asked me ………………I had seen her glasses (and/ whether/that/ so) The lava was………………… down the villages nearby.( pour/ to pour/poured/pouring) new bridge will ……………………across The Red River.(is built / be built/ to be built/being built) I morning exercise ………… to keep fit.( because/ so that/ that /so as ) I am looking forward to………………from you.( seeing/ see/ be seen/ have seen) II Rewrite the sentence so that it has the same meaning to the first Nhi said “ Is My Son far from Hanoi, Nga?” -> Nhi asked ……………………………………………………… Nhi said “ Do many people visit My Son every year, Nga?” -> Nhi asked ……………………………………………………… Nhi said “ Is your father a doctor, Nga?” -> Nhi asked ……………………………………………………… People speak English all over the world -> English ……………………………………………………… Do people speak English all over the world? -> Is ……………………………………………………………….? It’s a year since I last met her -> I haven’t ……………………………………………………… I haven’t seen her since last week -> I saw …………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Ba i kie m tra 15 phu t chu o ng U ng du ng cu a a o ha m e kha o sa t va ve o thi ha m so e 1,

Hình ảnh liên quan

Câu 1. Hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?  - Ba i kie m tra 15 phu t chu o ng U ng du ng cu a a o ha m e  kha o sa t va ve  o  thi ha m so  e  1

u.

1. Hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan