0

Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

24 232 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 00:17

Bài 13 NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA I – NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. 1. Ngưng đọng hơi nước Không khí bão hoà mà vẫn được bổ sung hơi nước, hoặc gặp lạnh thì hơi nước thừa sẽ ngưng đọng. Hơi nước ngưng đọng khi có hạt nhân ngưng đọng – là những hạt nhỏ li ti như hạt bụi, khói, muối biển,…. do gió đưa tới. 2. Sương mù Sinh ra trong điều kiện độ ẩm tương đối cao, khí quyển ổn định theo chiều thẳng đứng và có gió nhẹ. 3. Mây và mưa a) Mây: Không khí càng lên cao càng lạnh, hơi nước ngưng đọng thành những hạt nhỏ và nhẹ, tụ lại thành từng đám gọi là mây. b) Mưa: Các hạt nước này rơi xuống rất chậm, chưa đến mặt đất đã bị bốc hơi hoặc bị các luồng không khí đẩy lên cao. Khi các hạt nước kết hợp với các hạt nước khác hoặc ngưng tụ thêm để có kích thước lớn khiến không bị đẩy lên lại hoặc bị bốc hơi hết, các hạt này rơi xuống tạo thành mưa. Mưa rơi ở không độ trong không khí yên tĩnh sẽ tạo thành tuyết. Mưa đá xảy ra trong mùa hạ khi thời tiết nóng: các luồng không khí đối lưu bốc lên mạnh, làm các hạt nước bị đẩy lên xuống nhiều lần, gặp lạnh thành băng. Các hạt băng lớn dần qua mỗi lần bị đẩy lên xuống, cuối cùng rơi xuống thành mưa đá. Bài Bài 13 13 Bài Bài 13 13 III Sự phân bố lượng mưa Trái Đất I Ngưng đọng nước KQ II Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN MƯA I NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC SƯƠNG MÙ Giảm tải MÂY MƯA Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN MƯA II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA THẢO LUẬN NHÓM Khí áp Frông Nhóm Nhóm 1 Khí Khí áp áp và Frông, Frông, dải dải hội hội tụ tụ nhiệt nhiệt đới đới Gió Nhóm Nhóm 2 Gió Gió và Dòng Dòng biển biển Dòng biển Địa hình Nhóm Nhóm 3 Địa Địa hình hình Thời Thời gian gian 55 phút phút ,, theo theo yêu yêu cầu cầu sau: sau: Nhóm Nhóm 2 Nhóm Nhóm 1 Nhân tố Mưa nhiều Mưa không mưa Nguyên nhân Khí áp Frông, dải hội tụ nhiệt đới Gió Dòng biển Nhóm Nhóm 3 Địa hình ấp Th Nơ Mưa nhiều i F, F qua i đ IT Khí áp F VÀ FIT Mùa Tây ôn đ ới Nó ng Gió Ca Nơ o i qu k h ôn a gc óF ,F IT Mậu Dịch, đôg cực, địa phương ờn Sư o, ca ió đh n g Dòng biển Đ Địa hình h h L ạn k n S p ấ th ió g t ấ hu Mưa Các khu áp cao, áp thấp tháng Các khu áp cao, áp thấp tháng II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN MƯA III SỰ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT Lượng mưa Trái Đất phân bố không theo vĩ độ Nhận xét phân bố lượng mưa theo vĩ độ Giải thích nguyên nhân? Ôn đới Chí tuyến Xích đạo Cực Ôn đới Chí tuyến Xích đạo Chí tuyến Ôn đới Cực Chí tuyến Ôn đới Cực Xích đạo Cực Nhận xét phân bố lượng mưa theo vĩ độ Giải thích nguyên nhân? Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN MƯA II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA III SỰ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT Lượng mưa Trái Đất phân bố không theo vĩ độ Lượng mưa phân bố không ảnh hưởng đại dương Dựa vào hình 13.1 kiến thức học, trình bày giải thích tình hình phân bố mưa lục địa theo vĩ tuyến 40 độ Bắc từ Đông sang Tây XÍCH ĐẠO VỊ TRÍ Gần hay xa biển GẦN Lượng mưa Nguyên nhân XA Nhiều Độ ẩm Độ cao thấp Ít Bờ Đông hay bờ Tây BỜ ĐÔNG Nhiều ẩm Dòng biển nóng BỜ TÂY Ít Dòng biển lạnh - Do ảnh hưởng biển giảm  Càng vào sâu nội địa lượng mưa - Do ảnh hưởng dòng biển  Lượng mưa phân bố không bờ Tây so với bờ Đông lục địa II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA Giải thích Việt Nam có lượng mưa lớn vùng khác có vĩ độ Tây Á, Bắc Phi? Trên Trái Đất lượng mưa phân bố nhiều vĩ độ nào?  a Hai vùng Cực  b Vùng Xích đạo  c Hai vùng Chí tuyến  d Hai vùng Ôn đới Việt Nam có lượng mưa lớn hớn vùng khác có vĩ độ, Việt Nam:  a Nằm vùng gió Mậu Dịch  b Chịu ảnh hưởng AC Chí tuyến  c Gần biển, ảnh hưởng bão, dải FIT  d Chịu ảnh hưởng GM Đông Bắc Câu 3: Gió Mậu Dịch mang theo nhiều mưa cho vùng quanh Xích đạo A ĐÚNG B SAI B SAI ??  Câu 4: Trên Trái Đất lượng mưa phân bố nhiều vùng nào? A Vùng Xích đạo B Hai vùng Chí tuyến C Hai vùng Ôn đới D Hai vùng Cực A Vùng Xích đạo ??  Giải Giải thích thích vì sao Huế Huế là 11 trong những điểm điểm có có lượng lượng mưa mưa lớn lớn nhất Việt Việt Nam? Nam? Do hoạt động bão, dải hội tụ nhiệt đới, địa hình chắn gió mùa Đông Bắc… Chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh! Kiểm tra bài cũ Câu 1: Dựa vào sơ đồ, em hãy cho biết các vành đai khí áp phân bố như thế nào trên Trái Đất? Câu 2: Trên Trái Đất có những loại gió chính nào? 1. Ngưng đọng hơi nước Hơi nước trong khí quyển ngưng đọng khi: - Không khí bão hòa được cung cấp thêm hơi nước. - Không khí gặp lạnh. - Có hạt nhân ngưng đọng. I. NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN Hơi nước trong khí quyển ngưng đọng khi nào? Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂNtrong+khí+quyển.htm' target='_blank' alt='ngưng đọng hơi nước trong khí quyển' title='ngưng đọng hơi nước trong khí quyển'>NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂNnước+trong+khí+quyển.htm' target='_blank' alt='bài 13 ngưng đọng hơi nước trong khí quyển' title='bài 13 ngưng đọng hơi nước trong khí quyển'>NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA I. NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN Hơi nước ngưng đọng trong khí quyển sinh ra những hiện tượng gì? Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA 2. Sng mự Sng mự c sinh ra trong iu kin: - m tng i cao. - Khụng khớ n nh theo chiu thng ng. - Giú nh. I. NGNG NG HI NC TRONG KH QUYN 1.Ngng ng hi nc Sng mự c sinh ra trong iu kin no? 2. Sng mự Sửụng muứ ụỷ ẹaứ Laùt. Sng mự Anh Bi 13: NGNG NG HI NC TRONG KH QUYN. MA 3. Mây - Mây: không khí càng lên cao càng lạnh, hơi nước ngưng đọng thành hạt nhỏ li ti tụ thành đám gọi là mây. - Có nhiều loại mây khác nhau. Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA I. NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN 1. Ngưng đọng hơi nước 2. Sương mù Hơi nước bốc lên cao hình thành mây Mây là gì? Có những loại mây nào? 4. Mưa - Là hiện tượng tự nhiên xãy ra khi các hạt nước từ trên mây rơi xuống mặt đất. - Có mưa nước, mưa tuyết, mưa đá. Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA I. NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN 1.Ngưng đọng BÀI 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN - MƯA I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Hiểu rõ sự hình thành sương mù, mây, mưa. - Hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. - Nhận biết sự phân bố lượng mưa theo vĩ độ. - Phân tích mối quan hệ nhân - quả giữa các yếu tố: Nhiệt độ, khí áp, đại dương với lượng mưa. - Phân tích biểu đồ phân bố lượng mưa theo vĩ độ. - Đọc và giải thích sự phân bố lượng mưa trên bản đồ (hình 13.2) do ảnh hưởng của đại dương. II- Thiết bị dạy học : III- Phương pháp : IV- Tiến trình dạy học : 1- Ổn định lớp. 2- Bài cũ. Khái niệm gió mùa, nguyên nhân hình thành gió mùa. Liên hệ Việt Nam. 3- Giới thiệu bài Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính Hoạt động1 (nhóm) - Học sinh nhắc lại. - Độ ẩm không khí ? - Khi nào không khí bão hoà ? - Hơi nước ngưng đọng trong điều kiện nào ? - Giáo viên chuẩn kiến thức - Hoạt động 2 (nhóm) + Nhóm 1: Mô tả quá trình hình thành sương mù + Nhóm 2: Mây + Nhóm 3: Mưa + Nhóm 4: Tuyết - Giáo viên chuẩn kiến thức I- Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển 1- Ngưng đọng hơi nước: Không khí đã bão hoà mà vẫn tiếp thêm hơi nước hoặc gặp lạnh, có hạt nhân ngưng đọng > xẩy ra ngưng đọng hơi nước. 2- Sương mù: Sinh ra trong điều kiện độ ẩm cao, khí quyển ổn định theo chiều thẳng đứng, có gió nhẹ. 3- Mây và mưa: - Mây: Không khí càng lên cao càng lạnh, hơi nước ngưng đọng thành những - Hoạt động 3: Nghiên cứu sách giáo khoa, thảo luận nhóm + Nhóm 1: Dòng biển ảnh hưởng đến lượng mưa như thế nào ? + Nhóm 2: Gió. + Nhóm 3: Frông. + Nhóm 4: Khí áp. + Nhóm 5: Địa hình - Đại diện nhóm lên trình bày. - Giáo viên chuẩn kiến thức - Trả lời câu hỏi (trang 50 sách giáo khoa): Tây bắc châu Mỹ có khí hậu nhiệt đới khô vì nằm ở khu vực cao áp, gió mậu dịch thổi đến, ven bờ có hạt nhỏ, nhẹ, tụ thành đám > mây. - Mưa: Hạt nước có kích thước lớn, nặng, rơi xuống đất. - Tuyết. - Mưa đá. II- Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa: 1- Khí áp: - Khu áp thấp: Mưa. - Khu áp thấp: Mưa ít hoặc không mưa (vì không khí ẩm không bốc lên được, không có gió thổi đến). 2- Frông: Miền có frông, giải hội tụ đi qua, mưa nhiều. 3- Gió: - Gió mậu dịch: Mưa ít. - Gió mùa, gió tây ôn đới mưa nhiều. dòng biển lạnh. - Hoạt động 4 (cá nhân): Nghiên cứu hình 13.1, nêu những vĩ độ (vùng nào) trên trái đất mưa nhiều, mưa ít ? Dựa vào mục II để tìm nguyên nhân. - Giáo viên chuẩn kiến thức. - Xích đạo mưa nhiều (áp thấp, nhiệt - Gió từ đại dương thổi vào hay cho mưa 4- Dòng biển: - Dòng biển nóng đi qua: Mưa nhiều (không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang vào lục địa). - Dòng biển lạnh: Mưa ít. 5- Địa hình: Càng lên cao, nhiệt độ giảm, mưa nhiều và sẽ kết thúc ở một độ cao nào đó. - Sườn đón gió mưa nhiều. III- Sự phân bố lượng mưa trên trái đất 1- Lượng mưa trên trái đất phân bố không đều theo vĩ độ. - Mưa nhiều ở vùng xích đạo. - Mưa tương đối ít ở hai vùng chí tuyến Bắc và Nam. độ cao, diện tích đại dương lớn), chí tuyến (áp cao, diện tích lục địa lớn), ôn đới (áp thấp, gió tây ôn đới). - Hoạt động 5 (cá nhân): Phân tích sự phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 13.2). - Liên quan gì đến vị trí đại dương ? - Mưa nhiều ở hai vùng ôn đới. - BÀI 13 NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 10 L L ư ư ợng ợng m m ư ư a a 2 2 5 5 3 3 4 4 1 1 Khí áp Gió Dòng biển Frông BÀI 13 NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT Địa hình NHÂN TỐ LƯỢNG MƯA NGUYÊN NHÂN 1. Khí áp 2. Frông 3. Gió 4. Dòng biển 5. Địa hình BÀI 13 NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA Khu áp cao Khu áp thấp 1. Khí áp: Gió II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA BÀI 13 NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA ÁP CAO ÁP THẤP 2. Frông 2. Frông BÀI 13 NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA Gió tây ôn đới Gió mùa ẤN ĐỘ DƯƠNG THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẠI TÂY DƯƠNG 3. Gió II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA Gió mậu dịch D Ò N G B I Ể N G H I N Ê D Ò N G B I Ể N Đ Ô N G Â U T R A Y L I A D Ò N G B I Ể N C A L A H A R I 23 0 20 0 0 0 D Ò N G B I Ể N B Ắ C Đ Ạ I T Â Y D Ư Ơ N G D Ò N G B I Ể N C Ư R Ô X I V Ô D Ò N G B I Ể N T H E O G I Ó M Ù A VIỆT NAM DÒNG BIỂN NÓNG DÒNG BIỂN LẠNH L Ụ C Đ Ị A P H I H o a n g m ạ c X a h a r a II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA 4.Dòng biển 4.Dòng biển KHÔ NÓNG II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA 5 Địa hình 5 Địa hình III. SỰ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA I. NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN (Giảm tải) II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA BÀI 1 3 1. Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ Vĩ độ Lượng mưa Giải thích Xích đạo CT. Bắc CT. Nam Ôn đới Cực Bắc Cực Nam 1. Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ [...]... - Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi Hơ nư lư hơ nước nhất định -Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm -Hơ nư không khí - Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nước được hơ nư Không khí bão hoà hơi nước khi nó đã hơ nư nhận được một lượng hơi nước tối đa được lư hơ nư Không khí bão nếu được cung cấp thêm được hơi nước hoặc bị lạnh → ngưng tụ (mây, nư ngư mưa, sương) sương) 2 Mưa. .. lạnh, không khí khô, áp cao III SỰ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT 2 Lượng mưa phân bố không đều do ảnh hưởng của đại dương CHÂU MĨ Xích đạo ÂU ÂU CH CHÂU Á CHÂUPHI CHÂU ĐẠI DƯƠNG III SỰ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT 2 Không đều do ảnh hưởng của đại đương: - Vị trí gần hay xa biển - Ven bờ có dòng biển nóng hay dòng biển lạnh BÀI 13 NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN MƯA III SỰ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN... nước hoặc bị lạnh → ngưng tụ (mây, nư ngư mưa, sương) sương) 2 Mưa và sự phân bố mưa trên trái đất: Mư mư a Mưa: Nước bốc hơi lên cao ngưng tụ Mư Nư hơ ngư thành mây, gặp lạnh rơi xuống thành mưa rơ mư b Cách tính lượng mưa: lư mư Dụng cụ đo mưa: Vũ kế mư - Tính lượng mưa trong ngày, trong tháng, lư mư trong năm nă - Lượng mưa trung bình năm Lư mư nă ... Đ Ớ I C H Í T U Y Ế N B Ắ C Xích đạo 1 Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ C H Í T U Y Ế N N A M Ô N Đ Ớ I C Ự C N A M III SỰ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT 1 Không đều theo vĩ độ: Sự phân bố lượng mưa theo vĩ độ Vĩ độ Lượng mưa Giải thích Xích đạo Nhiều Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, Bài 13- Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển, mưa I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu rõ sự hình thành sương mù, mây và mưa. * Hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng đén lượng mưa. * Nhận biết được sự phân bố mưa theo vĩ độ. 2, Kĩ năng: Phân tích được mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố nhiệt độ, khí áp, đại dương với lượng mưa. * Biết phân tích biểu đồ phân bố lượng mưa theo vĩ độ. * Đọc và giải thích được sự phân bố lượng mưa trên bản đồ do ảnh hưởng của đại dương. II/ Đồ dùng dạy - học: Bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới và bản đồ tự nhiên thế giới. * Vẽ phóng to hình 13.1 trong SGK. III/ Hoạt động dạy - học 1. ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp? 3. Bài mới: Mở bài: Khi nào hơi nước trong khí quyển sẽ bị ngưng đọng, sự ngưng đọng đó tạo nên hiện tượng gì? Mưa được phân bố như thế nào trên Trái Đất đó là những nội dung rất quan trọng mà chúng ta cần tìm hiểu trong bài học hôm nay. Hoạt động 1 tìm hiểu về sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển Hoạt động dạy và học Nội dung GV: Chúng ta đã biết không khí có một độ ẩm nhất định, độ ẩm này do hơi nước tạo ra. Hơi nước được bốc lên từ sông, hồ, ao, biển - Trong điều kiện nào hơi nước sẽ ngưng đọng? HS đọc mục I.1 trong SGK để trả lời. - Thế nào là không khí đã bão hòa? (Không khí bão hòa khi có độ ẩm tương đối là 100%). Hơi nước ngưng đọng sẽ tạo nên các hiện tượng gì? chúng ta sẽ tìm hiểu ở các phần I/ Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển: 1. Ngưng đọng hơi nước: Hơi nước ngưng đọng trong không khí: - Không khí đã bão hòa mà vẫn tiếp tục được bổ sung hơi nước hoặc gặp lạnh. - Có hạt nhân ngưng kết. 2. Sương mù: Điều kiện độ ẩm tương đối cao, khí quyển ổn định theo chiều tiếp theo sau đây. -Sương mù được tạo ra trong những điều kiện nào? HS đọc mục I.2 trong SGK để trả lời. - Mây và mưa được hình thành như thế nào? HS tìm hiểu các thông tin trong mục I.3 để trả lời. - Khi các hạt nước trong mây kết hợp với nhau hoặc được hơi nước ngưng tụ thêm có kích thước lớn thắng được sức đẩy của các “dòng thăng” trong khí quyển, cũng như khả năng bốc hơi nước do nhiệt độ cao của lớp không khí dưới thấp để rơi xuống mặt đất thì tạo nên mưa. “dòng thăng” tạo ra do các luồng không khí nóng, nhẹ, bốc lên cao theo chiều thẳng đứng. - Tuyết rơi xảy ra khi nào? HS tìm hiểu các thông tin về tuyết, mưa đá ở trang 49 SGK. - Khi nào có mưa đá? Mưa đá xảy ra khi có giông lớn về mùa hè, các luồng không khí đối lưu bốc mạnh đưa các hạt nước lên cao ngưng kết thành các hạt băng. Khi hạt băng đủ lớn rơi xuống đất gọi là mưa đá. thẳng đứng và có gió nhẹ. 3. Mây và mưa: a) Mây: Không khí càng lên cao càng lạnh, hơi nước ngưng đọng thành những hạt nước nhỏ và nhẹ tụ lại thành từng đám gọi là mây. b) Mưa: Khi các hạt nước trong mây đủ lớn rơi được xuống mặt đất tạo thành mưa. - Tuyết rơi: Xảy ra khi nước gặp nhiệt độ 0 0 C trong điều kiện không khí yên tĩnh. - Mưa đá: Nước mưa rơi xuống thể rắn (băng) Hoạt động 2 nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa Hoạt động dạy và học Nội dung Bước 1: GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Phiếu học tập số 1. Xem phần phụ lục cuối giáo án GV gợi ý phân tích cho HS. Bước 2: Đại diện các nhóm lên trình bày II/ Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa: kết quả, các nhóm khác góp ý bổ sung. GV hoàn chỉnh kiến thức. - Khu vực khí áp cao và khu vực khí áp thấp nơi nào mưa nhiều, vì .. .Bài Bài 13 13 III Sự phân bố lượng mưa Trái Đất I Ngưng đọng nước KQ II Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN MƯA I NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ... KHÍ QUYỂN NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC SƯƠNG MÙ Giảm tải MÂY MƯA Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN MƯA II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA THẢO LUẬN NHÓM Khí áp Frông Nhóm Nhóm 1 Khí Khí áp... phân bố lượng mưa theo vĩ độ Giải thích nguyên nhân? Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN MƯA II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG MƯA III SỰ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT Lượng mưa Trái Đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa, Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa,

Hình ảnh liên quan

Nhóm 3. Địa hình - Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

h.

óm 3. Địa hình Xem tại trang 4 của tài liệu.
tụ nhiệt đới Gió Dòng biển Địa hình - Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

t.

ụ nhiệt đới Gió Dòng biển Địa hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
Địa hình - Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

a.

hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
Dựa vào hình 13.1 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình  phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ  - Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

a.

vào hình 13.1 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan