0

Bao cao tai chinh kiem toan nam 2016 Tya Tong hop

36 176 0
  • Bao cao tai chinh kiem toan nam 2016 Tya Tong hop

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:55

Công tyCổ phần Kinh ĐôCác Báo cáo Tài chínhhợp nhấtđã được kiểm toánngày 31 tháng 12 năm 2007và Báo cáo của Hội đồng Quản tròCông ty Cổ phần Kinh ĐôMỤC LỤCTrangBÁOCÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1-3BÁO CÁO KIỂMTOÁN4-5BÁO CÁO TÀI CHÍNHHP NHẤTĐÃ ĐƯC KIỂM TOÁNBảng Cân đối Kế toánHợp nhất6-9Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanhHợp nhất10Báo caùo Lưu chuyển Tiền tệHợp nhất11-12Thuyết minh Báo cáo Tài chínhHợp nhất13-23Công ty Cổ phầnKinh ĐôBÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1Hội đồng Quản trò Công tyCổ phần Kinh Đô(“KDC”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chínhhợpnhấtcủaKDCvà công ty concho năm kết thúcvàongày 31 tháng 12 năm 2007.CÔNG TYCông ty baogồmKDCâ và các công ty con và công ty liên kết như sau:KDClà mộtcông ty cổ phầnđược thành lập tại Việt Nam theoGiấyChứngnhậnĐăng kýKinh doanh số4103001184doSở Kế hoạch và Đầu tưThành phố Hồ Chí Minhcấp ngày 6 tháng 9 năm 2002và theo cácGiấyChứng nhận Đăng ký Kinh doanh sau đây:GiấyChứng nhận số 126 tháng 11 năm 2002GiấyChứng nhận số 222 tháng 9 năm 2003GiấyChứng nhận số 311 tháng 12 năm 2003GiấyChứng nhận số43 tháng 8 năm 2004GiấyChứng nhận số 57 tháng 10 năm 2004GiấyChứng nhận số 611 tháng 5 năm 2005GiấyChứng nhận số 718 tháng 5 năm 2006GiấyChứng nhận số 86 tháng 7 năm 2006KDCđược niêm yết tại Trung tâm Giao dòch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số39/UBCK-GPNY ngày 18 tháng 11 năm 2005 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.Hoạt động chính củaKDClà chế biếnnông sảnthực phẩm;sản xuất kẹo, nước tinh khiết vaø nước ép tráicây; mua bán nông sảnthực phẩm, công nghệ phẩm vàvải sợi.Trụ sở chínhvà các nhà máy củaKDCtọa lạctại6/134 Quốc lộ 13, Phường HiệpBình Phước, Quận ThủĐức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamKDCcoù một công ty con là công ty Cổ phầnKinh Đô Bình Dương(“KDBD”)trong đó Công ty chiếm80%quyền sở hữu.KDBDcó trụ sở chính tại Khu công nghiệp Việt Nam–Singapore,Huyện Thuận An,TỉnhBình Dương, Việt Namđược thành lậptheoGiấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số4603000129do SởKế hoạch và Đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 13 tháng 10 năm 2004.Hoạt động chính củaKDBDlàchế biến nông sản thực phẩm; sản xuất kẹo, nước tinh khiết và nước ép tráicây; mua bán nông sảnthực phẩm, công nghệ phẩm vàvải sợi.KDCcó một công tyliên kếtlàCông ty Cổ phần Ki Do(“Kido”)trong đóKDCchiếm28.33% quyền sởhữu.Kidocó trụ sở chính tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi,Ấp Cây Sộp,Xã Tân An Hội,HuyệnCủChi,Thànhphố Hồ Chí Minhđược thành lậptheoGiấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số4103001557do Sở Kế hoạch và Đầu tư của Ủy ban Nhân dânthành phố Hồ Chí Minhcấp ngày 14tháng4năm 2003.Hoạt động chính củaKidolàsản xuất và kinh doanhcác loại thực phẩm và đồ uống như kem,sữavà cácloại sản phẩm làm từ sữa.Công ty Cổ phần Kinh ĐôBÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)2KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨCLợi nhuậnthuầnhợp nhấtsau thuế cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007củaCông tylà224.127.403ngànđồng Việt Nam (năm 2006: lợi nhuận thuầnhợp nhấtsau thuế của Công ty là170.666.121ngànđồng Việt Nam).Trong năm 2007,Côngtyđã trả CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang trình bày Báo cáo với Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 bao gồm Báo cáo tài Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang công ty (gọi chung Tập đoàn), lợi ích Tập đoàn công ty liên kết sở kinh doanh đồng kiểm soát kiểm toán Khái quát Công ty Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang Doanh nghiệp cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty bóng đèn Điện Quang theo Quyết định số 127/QĐ-BCN ngày 10 tháng 11 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công thương) Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003095 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày tháng năm 2005 Trong trình hoạt động, Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ ngày 13 tháng năm 2007, lần thứ ngày 13 tháng 11 năm 2007, lần thứ ngày 21 tháng 11 năm 2007 lần thứ ngày 16 tháng 12 năm 2008 việc tăng vốn điều lệ Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Trụ sở hoạt động Địa Điện thoại Fax Mã số thuế : : : : 187.968.000.000 VND 121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh (08) 38290135 (08) 38251518 0300363808 Các đơn vị trực thuộc: Tên đơn vị Xí nghiệp Phả Lại Chi nhánh Đồng An Xí nghiệp đèn ống Xí nghiệp ống thủy tinh Địa Thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương Khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Các công ty Tên công ty Công ty TNHH thương mại dịch vụ Điện Quang Công ty cổ phần phân phối Điện Quang Địa 259 Đường 3/2, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh 121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh Công ty cổ phần đầu tư 48 đường 7A, cư xá Bình Thới, thương mại Điện Quang phường 8, quận 11, TP Hồ Chí Minh Công ty cổ phần đầu tư xây 121 – 123 – 125 Hàm Nghi, phường lắp Điện Quang Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh Công ty cổ phần kỹ nghệ Điện 121 – 123 – 125 Hàm Nghi, phường Quang Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh Lĩnh vực kinh doanh Thương mại Tỷ lệ phần sở hữu 51% Thương mại 51% Sản xuất, thương mại, dịch vụ Xây dựng, dịch vụ 51% Xây dựng, dịch vụ 51% 51% CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Các công ty liên kết Tên công ty Địa Công ty TNHH dây cáp Điện 20 đường số 2, KCN Việt Nam – Quang - Taisin Singapore II Công ty cổ phần Điện Quang Đường số 1, Khu công nghiệp Đồng Scope An, Thuận An, Bình Dương Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất Sản xuất Tỷ lệ phần sở hữu 40% 45% Hoạt động Công ty là: Sản xuất, mua bán loại bóng đèn, ballast, starte, dây điện, trang thiết bị chiếu sáng: ống thủy tinh sản phẩm thủy tinh loại; Mua bán nguyên liệu, vật tư, phụ tùng thiết bị chiếu sáng, thiết bị dân dụng công nghiệp, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); Môi giới thương mại; Kinh doanh lữ hành nội địa quốc tế; Tư vấn, xây lắp, bảo trì hệ thống điện, hệ thống điện chiếu sáng công trình công nghiệp dân dụng; Tư vấn, xây lắp, bảo trì hệ thống điện trung-hạ thế, hệ thống chiếu sáng công cộng, công nghiệp, dân dụng, hệ thống điện lạnh, phòng cháy chữa cháy cấp thoát nước, hệ thống điện tự động hóa, hệ thống điện thông tin; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp sở hạ tầng; Đào tạo nghề Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động Tập đoàn Ngày 14 tháng năm 2008, cổ phiếu Công ty thức niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã chứng khoán DQC theo Quyết định số 25/QĐ-SGDHCM ngày 14 tháng năm 2008 Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Doanh thu lợi nhuận năm 2008 giảm mạnh so với năm trước thị trường xuất bị giảm sút mạnh Việc giảm quy mô sản xuất làm tăng khoản chi phí cố định Công ty, chi phí nguyên liệu năm biến động thất thường yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến hiệu hoạt động năm Mặt khác, khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn năm với số tiền CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2008 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, mua bán loại bóng neon, ballast, starte, dây điện, trang thiết bị chiếu sáng: ống thủy tinh sản phẩm thủy tinh loại; Mua bán nguyên liệu, vật tư, phụ tùng thiết bị chiếu sáng, thiết bị dân dụng công nghiệp, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại nặng); Môi giới thương mại; Tư vấn, xây lắp, bảo trì hệ thống điện trung-hạ thế, hệ thống chiếu sáng công cộng, công nghiệp, dân dụng, hệ thống điện lạnh, phòng cháy chữa cháy cấp thoát nước, hệ thống điện tự động hóa, hệ thống điện thông tin Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm có ảnh hưởng đến Báo cáo tài Ngày 14 tháng năm 2008, cổ phiếu Công ty thức niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã chứng khoán DQC theo Quyết định số 25/QĐSGDHCM ngày 14 tháng năm 2008 Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Doanh thu lợi nhuận năm 2008 giảm mạnh so với năm trước thị trường xuất bị giảm sút mạnh Việc giảm quy mô sản xuất làm tăng khoản chi phí cố định Công ty, chi phí nguyên liệu năm biến động thất thường yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến hiệu hoạt động năm Mặt khác, khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn năm với số tiền 10.430.000.000 VND ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Công ty Trong năm, Công ty điều chỉnh đăng ký lại ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Công văn số 6683/CT-TTHT ngày 16 tháng năm 2008 Cục thuế TP Hồ Chí Minh với số thuế miễn giảm năm 2007 33.469.783.418 VND Ngoài ra, Công ty hạch toán bổ sung điều chỉnh số khoản chi phí liên quan đến năm 2007 như: chi phí lãi vay, giá vốn công trình điện, chí phí hoa hồng môi giới chi phí khác liên quan đến việc xuất hàng cho Cuba với tổng số tiền 25.919.741.755 VND Các điều chỉnh hạch toán hồi tố vào năm có liên quan theo hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam Trong năm, Công ty đầu tư thành lập thêm hai Công ty Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Điện Quang Công ty cổ phần kỹ nghệ Điện Quang Ngoài ra, năm Công ty phát hành thêm 3.079.800 cổ phiếu từ lợi nhuận chia để tăng vốn điều lệ từ 157.170.000.000 VND lên 187.968.000.000 VND II NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN Năm tài Năm tài Công ty ngày tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với báo cáo tài 13 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 năm tài thứ tư Công ty Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đồng Việt Nam (VND) III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hành việc lập Báo cáo tài Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG Cơ sở lập báo cáo tài Báo cáo tài trình bày theo nguyên tắc giá gốc Tiền tương đương tiền Tiền khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn không tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành lượng tiền xác định nhiều rủi ro việc chuyển đổi Hàng tồn kho Hàng tồn kho xác định sở giá gốc Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho địa điểm trạng thái Giá gốc hàng tồn kho tính theo phương pháp bình quân gia quyền hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên Dự phòng giảm giá NGUY N LÊ MINH Digitally signed by NGUYN LÊ MINH Date: 2017.02.21 10:22:30 +07:00 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG – TP. HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2012 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất 15 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2012 Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương – TP. Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2012 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương – TP. Hồ Chí Minh (công ty mẹ) và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn). I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN 1. Hình thức sở hữu vốn của công ty mẹ : Công ty cổ phần. 2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ hàng hải, dịch vụ cho thuê văn phòng. 3. Ngành nghề kinh doanh : Đại lý giao nhận và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và công cộng bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ; Dịch vụ kho ngoại quan, kho CFS, kho ICD; Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển; Dịch vụ giao, nhận hàng hóa, làm thủ t ục hải quan; Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải cho tàu biển trong và ngoài nước; Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa qua Campuchia, Lào, Trung Quốc; Dịch vụ đóng gói và kẻ ký mã hiệu hàng hóa cho nhà sản xuất trong nước và nước ngoài ủy thác; Kinh doanh vận tải đa phương thức; Dịch vụ cho thuê văn phòng; Sửa chữa máy móc thiết bị (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí trụ sở); Chuyển phát; Đạ i lý du lịch. 4. Tổng số các công ty con : 03 Trong đó: Số lượng các công ty con được hợp nhất: 03 Số lượng các công ty con không được hợp nhất: - 5. Danh sách các công ty con quan trọng được hợp nhất Tên công ty Địa chỉ trụ sở chính Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ quyền biểu quyết Công ty TNHH một thành viên vận tải giao nhận ngoại thương 7/1 ấp Bình Thọ, ph ường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 100,00% 100,00% Công ty TNHH một thành viên b ấ t động sản kho vận giao nhận ngoại thương – TP. Hồ Chí Minh 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 100,00% 100,00% Công ty cổ phần Transimex Sài Gòn - Hữu Nghị Lô số D11, khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 70,00% 70,00% CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG – TP. HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2012 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất 16 6. Danh sách các công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu Tên công ty Địa chỉ trụ sở chính Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ quyền biểu quyết Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Nippon Express Việt Nam 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 50,00% 50,00% Công ty TNHH vận tải và xếp dỡ Hải An Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 20,00% 20,00% 7. Danh sách các
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Tăi sản cỗ định hữu hình Nguyín  giâ  - Bao cao tai chinh kiem toan nam 2016 Tya Tong hop

i.

sản cỗ định hữu hình Nguyín giâ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng cđn đối kế toân tại ngăy 31 thâng 12 năm 2016 (tiếp theo) - Bao cao tai chinh kiem toan nam 2016 Tya Tong hop

Bảng c.

đn đối kế toân tại ngăy 31 thâng 12 năm 2016 (tiếp theo) Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan