0

môi trương 4

34 152 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:22

Lĩnh vực Công nghệ thông tinBài toán nhận dạng vân tay và ứng dụng trên môi trờng Web-Internet KS. Lê Xuân Khoa, KS. Trần Cao TùngTrung tâm Công nghệ thông tin Tóm tắtBài báo giới thiệu công nghệ nhận dạng vân tay và việc áp dụng trong bảo mật các ứng dụng Web yêu cầu mức bảo mật cao nh hệ thống tính cớc, hệ thống giao dịch ngân hàng qua đó chỉ ra yêu cầu cho phần mềm bảo mật đợc xây dựng và các khuyến nghị áp dụng.1. Đặt vấn đềNgày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành thơng mại điện tử, ngân hàng điện tử và các yêu cầu ngày càng tăng của việc bảo mật các thông tin cá nhân, doanh nghiệp thì việc định danh tự động ngời sử dụng (automatic personal identification) trở thành một vấn đề quan trọng. Một hệ thống định danh tự động ngày nay yêu cầu phải có thành phần sinh trắc (biometrics) trong đó, tức là hệ thống phải sử dụng những gì là đặc trng sinh trắc của ngời sử dụng nh vân tay, giọng nói, chữ ký, nét mặt . Hiện nay, công nghệ nhận dạng vân tay thờng đợc sử dụng hơn so với các công nghệ nhận dạng cá nhân khác nh chữ ký hay giọng nói bởi nó có lịch sử nghiên cứu phát triển hơn 100 năm và các hệ thống bảo mật dựa trên vân tay có thể dễ dàng đợc khai triển với chi phí thấp. Trong khi ngày càng nhiều ứng dụng doanh nghiệp đợc triển khai trên môi trờng Web nh hệ thống tính cớc, hệ thống quản lý mạng viễn thông và thiết bị trên mạng viễn thông, hệ thống giao dịch ngân hàng .thì yêu cầu đặt ra là nghiên cứu và xây dựng một phần mềm bảo mật vân tay nhằm nâng cao và đảm bảo tính bảo mật cho các ứng dụng này. Việc sử dụng vân tay trong bảo mật ứng dụng Web vừa đảm bảo tính tin cậy về công nghệ vừa tạo sự thuận tiện cho ngời dùng vì đây là giải pháp thay thế hoàn toàn cho bảo mật bằng password hay token. Các phần tiếp theo sẽ trình bày công nghệ nhận dạng vân tay và mô hình áp dụng cho bảo mật ứng dụng Web. Phần IV sẽ trình bày kết quả xây dựng phần mềm bảo mật các ứng dụng Web của Trung tâm Công nghệ thông tin CDiT. Một số khuyến nghị và hớng phát triển tiếp theo sẽ đợc trình bày trong phần V. 2. Vân tay và công nghệ nhận dạng vân tay tự động2.1.Vân tay và các đặc trng của ảnh vân tayVân tay là những đờng có dạng dòng chảy có trên ngón tay ngời. Nó là một tham số sinh học bất biến theo tuổi tác đặc trng cho mỗi ngời. Ngoài đặc trng về loại của vân tay (vân tay thờng đợc chia thành 5 loại chính: Whorl, Left Loop, Right Loop, Arch, Tented Arch), các vân tay đợc phân biệt chủ yếu nhờ các điểm đặc biệt trên ảnh vân tay. Các điểm này gọi là các chi tiết điểm của ảnh vân tay. Có hai loại chi tiết điểm thờng đợc sử dụng là kết thúc điểm (ending) và điểm rẽ nhánh (bifucation)Học viện Công nghệ BCVTHội nghị Khoa học lần thứ 5Kết thúc điểm và điểm rẽ nhánh2.2. Kiến trúc của hệ nhận dạng vân tay tự động (AFIS)Sơ đồ chức năng WELCOME TO Q4 Môi trường người Chủ đề: Dân Số • Các thành viên nhóm: Vũ Văn Kiên Bùi Văn Lợi Tiến Thị Mai Nguyễn Đình Phi Nguyễn Hữu Phong I SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ Dân số số dân dân tộc, Quốc gia sinh sống địa danh định Dân số lãnh thổ thời gian tăng hay giảm kết mối tương quan số sinh số tử Sự tăng giảm dân số gọi gia tăng dân số Sự gia tăng dân số tiêu tổng hợp tính chênh lệch mức sinh mức tử khoảng thời gian định Sự gia tăng dân số giới Hiện loài người trải qua hai lần bùng nổ dân số Mỗi lần bùng nổ dân số kết số tiến văn hóa cho phép loài người mở rộng “Ổ sinh thái” 1.1 Sự Bùng Nổ Dân Số Lần Một: Sự bùng nổ dân số lần xảy cách 10.000 năm Trước Công Nguyên, dân số trái đất có triệu người Sự bùng nổ kết hai kiện khả giữ lửa khả chế tạo công cụ lao động vũ khí Nhờ kiện mà người biết sưởi nóng, săn bắn loài động vật hoang dại, biết xây dựng nhà cửa may mặc người thực vào khai thác tài nguyên thiên nhiên Thế giai đoạn mức sống thấp y học chưa phát triển, tỷ lệ tử vong lớn, tuổi thọ trung bình thấp Do lúc sức lao động xã hội thiếu Trong xã hội có tập tục lấy vợ sớm lấy nhiều vợ để lấy thêm sức lao động cho gia đình Vì tỷ lệ đẻ cao, giai đoạn từ 10.000 năm đến 8.000 năm Trước Công Nguyên dân số giới tăng lên khoảng từ đến triệu người 1.2 Sự Bùng Nổ Dân Số Lần Hai: Sự bùng nổ dân số lần hai xảy từ khoảng 6.000 năm trước công nguyên kéo dài đến kỷ 17 trước công nguyên Sự bùng nổ dân số lần kết phát triển số nông nghiệp ổn định vùng đất cao dọc theo bờ sông đồng thời việc hóa có kết số loài động vật hoang dại Trong thời kỳ khoa học kỹ thuật, đặc biệt khoa học kỹ thuật nông nghiệp phát triển, thành tựu y học bước đầu đẩy lùi số bệnh tật tỷ lệ tử vong giảm tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ gia tăng cao Sự phát triển dân số giới kỷ 18, 19 nổ ứng với xã hộ tư phát triển xã hội Xã hội chủ nghĩa Đến kỷ 20 dân số giới đạt tỷ trăm triệu người TÌNH HÌNH DÂN SỐ VIỆT NAM Dân số Việt Nam khoảng 80 triệu người (trong thành thị 24,4%, nông thôn 75,6%) Nam chiếm 49% nữ 51% Hiện dân số Việt Nam trạng thái phát triển với đặc trưng lớp tuổi 15 chiếm tỷ lệ cao 30,35%,tuổi trung vị dân số thấp vào tuổi 20,2, tỉ lệ tăng trưởng trung bình khoảng 2,0% Những vùng có tỉ lệ tăng trưởng cao Tây Nguyên miên núi trung du Bắc Bộ,Đông Nam Bộ đồng sông Hồng Mức tăng trưởng thâp thường gặp vùng duyên hải Trung Bộ đồng sông Cửu Long 2005 Tổng số 88.071 Nam 43.934 Nữ 44.128 Thành thị 27.017 Nông thôn 60.134 2010 94.200 47.063 47.137 33.597 59.729 2015 99.824 49.917 49.907 40.590 58.410 2020 104.722 52.387 52.335 47.817 56.133 4.Hậu việc tăng dân số: Cứ phút trái đất chết người đẻ thêm người,như gia tăng phút trái đất sinh thêm 150 trẻ em, năm dân số giới tăng thêm khoảng 80 triệu người Dân số gia tăng nhanh, nước phát triển giới ảnh hưởng toàn diện đến chất lượng sống Sự nghèo khổ lớn lên Dân số với việc cung cấp lương thực – thực phẩm: Lương thực – thực phẩm nhu cầu thiết yếu thiếu người, người cần để tồn phát triển Hiện gia tăng tự nhiên dân số lớn khoảng 2%, sản lượng lương thực có tăng không đáp ứng đủ số người sinh thêm Do vậy, giới tượng đói lương thực nặng nề nước phát triển Dân số với việc bố trí việc làm: Dân số giáo dục: Sự gia tăng dân số nhanh chất lượng sống giảm làm cho đầu tư cho giáo dục bị hậu kinh tế phát triển Đặc biệt, nước phát triển kinh tế thấp nguyên nhân gây cản trở việc đầu tư cho giáo dục làm cho số người mù chữ tăng lên, trình độ học vấn thấp Việt Nam thuộc loại nước nghèo có mức sống thấp Trình đọ học vấn thấp trung bình đạt 4,5 lớp Trong số người thành thị chưa tốt nghiệp tiểu học 11,3% nông thôn 24,9% có khoảng 10% trẻ thất học Dân số việc sử dụng tài nguyên môi trường: Dân số phát triển tài nguyên bị cạn kiệt bị ô nhiễm môi trường làm hiệu sử dụng cho người III SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ Phân bố dân cư xếp số dân cách tự phát tự giác lãnh thổ phù hợp với điều kiện sống họ với yêu cầu định xã hội Trên giới có chỗ đông dân lại có chỗ thưa thớt Các nhân tố ảnh hưởng tới phân bố: - Nhân tố tự nhiên: Con người phận tự nhiên, phân bố dân cư diễn hoàn cảnh tự nhiên chịu ảnh hưởng tự nhiên mức định Những điều kiện tự nhiên tác động đến phân bố dân cư xem xét hai góc độ: Cá Nhân Kinh Tế Tình hình phân bố dân cư giới: Châu Lục Diện tích (triệu Km2) Dân số (triệu người) Mật độ dân số (người/ Km2) Châu Á 44,4 3458 77,9 Châu ÂU 10,5 727 69,2 Châu Phi 30,3 728,1 24 Châu Mỹ 42,1 774,8 18,4 Bắc Trung Mỹ 24,3 445,0 18,7 Nam Mỹ 17,8 319,8 18 8,5 28,5 3,4 Châu Nam Cực 13,2 0 Toàn giới 149 5716,4 38,3 Châu Úc Đại Dương Khi mà nguồn tài nguyên trái đất ngày cạn kiệt, việc sử dụng hợp lý tài nguyên vấn đề tối quan trọng tồn vong cong người Dân số toàn cầu bùng nổ tạo nên yêu cầu phải kìm hãm đà tăng dân số Tuy nhiên, việc lựa chọn giải pháp thích hợp để vừa đạt hiệu mong muốn, đồng thòi giảm thiếu tối đa tác dụng phụ cân xã hội, chất lượng dân số câu chuyện dài kỳ Giải pháp tối ưu cần có góp sức tích cực nhà chuyên môn để áp dụng phạm vi toàn cầu 1© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDĐốitáctrungtâmdữ liệusẵn sàng kinhdoanh củaCisco –tối ưu hóa vớiMôitrường vậnhànhtheoyêucầucủaIBM Dan HeQuảnlýgiải pháp kinh doanh của Trung tâm Dữ liệuKinhdoanh, khu vựcChâuÁ–TháiBìnhDươngNhóm giải pháp kinh doanh của Cisco Châu Á – Thái BìnhDương2© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDChương trình• Các thách thức đốivới trung tâm dữ liệu & sángkiếnIT• Đối tác trung tâm dữ liệu Cisco• Cisco BRDC tối ưu hóa vớiMôitrường vậnhànhtheo yêu cầucủaIBM• Lợi ích khách hàng3© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDNhững thách thức đốivới trungtâm dữ liệu& SángkiếnIT333© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Presentation_ID4© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDNhững thách thức khách hàngCôngnghệJ2EE, .NETTích hợp doanh nghiệpLưutrữ SAN/phân lớpKếthợpmáychủCôngnghệJ2EE, .NETTích hợp doanh nghiệpLưutrữ SAN/phân lớpKếthợpmáychủTrông đợicủangườidùngỨng dụng mớiBăng thông lơnhơnDịch vụ tốthơnCảithiện an ninhĐộ khả dụng caoTrông đợicủangườidùngỨng dụng mớiBăng thông lơnhơnDịch vụ tốthơnCảithiện an ninhĐộ khả dụng caoCFOGiảmrủi ro, ROI nhanh,Cảithiệnnăng suấtChi phí biếnthiênTăng giá trị doanh nghiệpCFOGiảmrủi ro, ROI nhanh,Cảithiệnnăng suấtChi phí biếnthiênTăng giá trị doanh nghiệp• Nhiềuhơn• Ít tiềnhơn• Nhanh• Linh hoạt5© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDNhững ưutiênđầutư hàng đầucủaCIO1. Tích hợp ứng dụng2. Windows 2000/XP cậpnhật–máyđể bàn3. Sáng kiến không dây4. An ninh5. CậpnhậtERP6. Phầncứng lưutrữ7. Sáng kiếnthương mại điệntử8. Các dự án portal Nhân viên/Doanh nghiệp9. Quảnlýtàiliệu10. Các ứng dụng dựatrênXMLNhững ưutiênđầutư hàng đầucủaCIO trongnăm 2003: Cảithiệnhiệunăng kinh doanh và khả năng cạnh tranh7 trên 10 ưutiêncủaCIO ảnh hưởng đếncơ sở hạ tầng trung tâmdữ liệuSource: Morgan Stanley CIO Survey – June 20032003 CIO Insight Research Study2003 CIO Insight Research Study6© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDCác sáng kiếnIT chínhnăm 2004• GiảmTCO - Bằng cách đơngiản hóa nhiềumôitrường riêng rẽ• Đơngiản hóa cậpnhâtứng dụng - ví dụ.: Oracle, SAP, Siebel• Cảithiện an ninh – Được đánh giá là mối quan tâm thứ nhì của CIO • Truy nhậpdựatrênWeb - Hệ thống mở và các ứng dụng Mainframe• Kếthợp máy chủ - Giảm chi phí bảo hành máy chủ• Kếthợptrungtâmdữ liệu- Kếthợpnăng lực tính toán• Tăng độsử dụng lưutrữ - Cảithiện độ sử dụng và giảm chi phí lưutrữbằng lưutrữ nốimạng và ảo hóa• Liên tục trong kinh doanh - Quy tắccủa Chính phủ và nâng cao sự hiểubiếtvề khôi phụcsauthảmhọaNguồn: “Các trung tâm dữ liệulớncủatương lai” 2003GiảmTCO, Cảithiện Độ linh họat và Khả năng đáp ứng của doanhnghiệp7© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDĐối tác trung tâm dữ liệu Cisco777© 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Presentation_ID8© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDTrung tâm dữ liệusẵnsàngkinhdoanhcủaCiscoLinh họat-ToàntrìnhGiảmTCO- Ảo hóaĐốitácĐốitácViễncảnh cấutrúctoàntrìnhViễncảnh cấutrúctoàntrìnhLộ trìnhCông nghệLộ trìnhCông nghệDịch vụ &Hỗ trợDịch vụ &Hỗ trợThông lệthiếtkếtối ưuThông lệthiếtkếtối ưuLiên tục kinh doanh-Mềmdẻo9© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Session NumberPresentation_IDĐốitáckênhTầmvớimở rộng/toàn cầuChuyên môn hóa & năng lựcChào hàng tích hợpĐốitáckênhTầmvớimở rộng/toàn cầuChuyên môn hóa & năng lựcChào hàng tích hợpHệ sinh thái kếtnốimạng trung tâm dữ liệucủa CiscoTối ưuChi phí triểnkhaithấpvà cấutrúcbềnvững,tối ưuhóaTối ưuChi phí triểnkhaithấpvà cấutrúcbềnvững,tối ưuhóaĐối tác công nghệTạo các giải pháp chungViễncảnhHàng đầu trong ngànhĐối tác công nghệTạo các giải pháp chungViễncảnhHàng đầu trong ngànhĐốitáchỗ trợDễ triểnkhaiHỗ trợ tích hợpChia sẻ các thông lệ ... 88.071 Nam 43 .9 34 Nữ 44 .128 Thành thị 27.017 Nông thôn 60.1 34 2010 94. 200 47 .063 47 .137 33.597 59.729 2015 99.8 24 49.917 49 .907 40 .590 58 .41 0 2020 1 04. 722 52.387 52.335 47 .817 56.133 4. Hậu việc... TÌNH HÌNH DÂN SỐ VIỆT NAM Dân số Việt Nam khoảng 80 triệu người (trong thành thị 24, 4%, nông thôn 75,6%) Nam chiếm 49 % nữ 51% Hiện dân số Việt Nam trạng thái phát triển với đặc trưng lớp tuổi 15... học vấn thấp trung bình đạt 4, 5 lớp Trong số người thành thị chưa tốt nghiệp tiểu học 11,3% nông thôn 24, 9% có khoảng 10% trẻ thất học Dân số việc sử dụng tài nguyên môi trường: Dân số phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: môi trương 4, môi trương 4, , Sự gia tăng dân số thế giới, Dự kiến về sự phát triển dân số thế giới:, TÌNH HÌNH DÂN SỐ VIỆT NAM, III. SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Hình ảnh liên quan

3. TÌNH HÌNH DÂN SỐ VIỆT NAM - môi trương 4

3..

TÌNH HÌNH DÂN SỐ VIỆT NAM Xem tại trang 21 của tài liệu.
Tình hình phân bố dân cư trên thế giới: - môi trương 4

nh.

hình phân bố dân cư trên thế giới: Xem tại trang 33 của tài liệu.

Từ khóa liên quan