0

Bài 10. Đồng chí

35 425 0
  • Bài 10. Đồng chí

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 17:01

Ng÷ V¨n 9 Kiểm tra bài cũ Đáp án : A. Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ B. Truyện Kiều - Nguyễn Du C. Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ D. Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu. Hãy viết tên tác giả vào sau mỗi tác phẩm dưới đây: A. Chuyện người con gái Nam Xương - B. Truyện Kiều - . C. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh- D. Truyện Lục Vân Tiên - ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ 7/5/1954 Bµi 10 TiÕt : 46 V¨n b¶n: §ång chÝ - ChÝnh H÷u- I §äc - T×m hiÓu chung:– 1. T¸c gi¶(1926-2007) 2.T¸c phÈm - N¨m 1948 sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến dịch Việt Bắc ( thu đông 1947 ) - In trong tập thơ “Đầu súng trăng treo” 1966. 2. §äc T×m hiÓu thÓ th¬:– a/ §äc bµi th¬: Đồng chí Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Súng bên súng , đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. Đồng chí! Ruộng nương anh gửi bạn thân cày Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. áo anh rách vai Quần tôi có vài mảnh vá Miệng cười buốt giá Chân không giày Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo. c/ Bè côc: b/ ThÓ th¬: Tù do. 3 phÇn * 7 c©u th¬ ®Çu * 10 c©u th¬ tiÕp theo. * 3 c©u th¬ cuèi II. Đọc - Tìm hiểu chi tiết Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Súng bên súng , đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. Đồng chí! [...]...1 Cơ sở của tình đồng chí Quê hương anh nước mặn đồng chua Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá Làng- tôi nghèo đất cày lên sỏi đá Xuất thân: Nông dân - Hoàn cảnh: Nghèo khó Súng bên súng , đầu sát bên đầu - Hoán dụ Chung nhiệm vụ, chung chí hướng Đồng chí ! * Tình đồng chí là tình cảm lớn lao được kết tinh tù sự đồng cảnh, đồng giai... mạnh của tình đồng chí Ruộng nương anh gửi bạn thân cày Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính - Để lại nơi hậu phương công việc, nhà cửa và người thân - Thấu hiểu nỗi niềm của nhau - Cùng nhau chia sẻ gian khổ Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi áo anh rách vai Quần tôi có vài mảnh vá Miệng cười buốt giá Chân không giày - Các câu thơ đối... nhau , trao nhau nụ cười để xua tan giá buốt - Tình đồng chí gắn bó sâu nặng Tạo nên sức mạnh vư Thương nhau tay lạc quan bàn đấu ợt qua mọi gian khó, nắm lấy chiến tay 3 Biểu tượng về người lính Đêm nay rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo - Kết hợp giữa hiện thực và lãng mạng tranh đẹp về người lính, về tình đồng chí Bức * Ghi nhớ : ( SGK trang 131) IV Luyện... người lính, về tình đồng chí Bức * Ghi nhớ : ( SGK trang 131) IV Luyện tập * Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về ba câu thơ cuối của bài thơ Đồng chí 6.11 11 Kính chào và kính chúc sức khỏe quí đại biểu ,thầy cô giáo! Hẹn gặp lại ! Nm hc: 2 010 - 2011 KIM TRA BI C Trong s cỏc tỏc phm hc trung i ó hc em thớch nht tỏc phm( nhõn vt) no? Vỡ ? Nờu c sc v ngh thut, ni dung ca tỏc phm ú? -Tờn tht l Trn ỡnh c(1926- 2007) quờ huyn Can Lc, tnh H Tnh - Nm 1946, ụng gia nhp Trung on Th ụ v hot ng quõn i sut hai cuc khỏng chin chng Phỏp v chng M - ễng bt u lm th nm 1947, th ụng hu nh ch vit v ngi lớnh v chin tranh - ễng c nh nc trao tng gii thng H Chớ Minh v hc ngh thut nm 2000 TC PHM CA CHNH HU - Sỏng tỏc vo u nm 1948, in "u sỳng trng treo - Th th: T - Phng thc biu t: T s, miờu t, biu cm Vn dng kin thc mụn Lch s lm rừ thi im v hon cnh i ca bi th Lc chin dch Vit Bc Thu ụng 1947 * Chớnh Hu núi v s i ca bi th ng Cui nm 1947, tụi tham gia chin dch chin dch Vit Bc -Thu ụng (1947) Chỳng tụi phc kớch tng chng ỏnh, phi núi l gian kh.Bn thõn tụi phong phanh trờn ngi mt b ỏo cỏnh, u khụng m, chõn khụng giy ờm ng phi ri lỏ khụ nm, khụng chn, mn.Sau ú tụi m, phi nm li iu tr; n v c mt ng li sn súc tụi Trong m, nm ti nh sn heo hỳt, tụi lm bi th ng Trong bi th, cú nhng chi tit khụng phi l ca tụi, m l ca bn, nhng c bn thỡ l ca tụi Tt c nhng hỡnh nh gian kh ca i lớnh thiu n, thiu mc, st rột, bnh tt bn v tụi u cựng tri qua Trong nhng hon cnh ú,chỳng tụi l mt, gn bú tỡnh ng i. B cc ca bi th - 7cõu u: c s ca tỡnh ng - 10 cõu tip: biu hin ca tỡnh ng - cõu cũn li: biu tng p v ngi lớnh hớng dẫn nhà Học thuộc lòng thơ Viết đoạn văn 10 đến 15 dòng cảm nhận sở hình thành tình đồng chí qua bảy câu đầu Tìm hiểu tiếp nội dung : - Biểu sức mạnh tình đồng chí (10 câu tiếp) - Bức tranh tình đồng chí (3 câu cuối) Su tầm thơ viết ngời lính kháng chiến chống Pháp Tit 46: Vn bn ng ( Chớnh Hu) I: c hiu bn 1: Tỏc gi 2: Vn bn II: Phõn tớch bn 1:C s hỡnh thnh tỡnh ng 2: Biu hin ca tỡnh ng Rung nng anh gi bn thõn cy Gian nh khụng mc k giú lung lay Ging nc gc a nh ngi lớnh => Quyt tõm hi sinh quyn li ca bn thõn vỡ li ớch ca th Nhõn húa , hoỏn d Cm thụng sõu xa tõm t hon cnh ca Chia s ni nh quờ hng Tit 46: Vn bn Xa l Tri k ng ( Chớnh Hu) Cựng chung mc ớch ng Tit 46: Vn bn ng I: c hiu bn 1: Tỏc gi 2: Vn bn II: Phõn tớch bn 1:C s hỡnh thnh tỡnh ng 2: Biu hin ca tỡnh ng Anh vi tụi bit tng cn n lnh St run ngi vng trỏn t m hụi o anh rỏch vai Qun tụi cú vi mnh vỏ Ming ci but giỏ Chõn khụng giy Thng tay nm ly bn tay ( Chớnh Hu) Nhng cõu th súng ụi i xng, hỡnh nh th chõn thc gi cm -Cựng phi chu ng bnh tt Cựng phi tri qua khú khn thiu thn - Xem thng gian kh, thiu thn.=> Lc quan Truyn hi m cho ng viờn nhau=> Th hin tinh thn on kt Tit 46: Vn bn ng I: c hiu bn 1: Tỏc gi 2: Vn bn II: Phõn tớch bn 1:C s hỡnh thnh tỡnh ng 2: Biu hin ca tỡnh ng 3: Sc mnh ca tỡnh ng ờm rng hoang sng mui ng cnh bờn ch gic ti u sỳng trng treo ( Chớnh Hu) Khớ hu: Tuy nm vựng khớ hu cn nhit i m nhng vỡ a hỡnh cao, li cú nhiu dóy nỳi hỡnh cỏnh cung m phớa bc, chm u v Tam o, vo ụng cú giú Bc thi mnh, rt lnh, cũn hố mỏt m, ú vựng ny cú c khớ hu ụn i Vựng nỳi Lo Cai, H Giang, Cao Bng, Lng Sn cú th cú lỳc nhit xung di 0C v cú bng giỏ, ụi cú tuyt ri Cỏc vựng uụi cỏc dóy nỳi cỏnh cung cng rt lnh giú Nh th T Hu bi "Phỏ ng" tng nhc n cỏi rột õy: "Rột Thỏi Nguyờn rột v Yờn Th" Tit 46: Vn bn ng ( Chớnh Hu) I: c hiu bn 1: Tỏc gi 2: Vn bn II: Phõn tớch bn 1:C s hỡnh thnh tỡnh ng 2: Biu hin ca tỡnh ng 3: Sc mnh ca tỡnh ng ờm rng hoang sng mui ng cnh bờn ch gic ti -Thi tit khc nghit -T th sn sng chin u -Sỏt cỏnh bờn nhau, vt qua khú khn hon thnh nhim v Đầu súng trăng treo Súng chiến tranh (thực tại, mang tính chất chiến đấu ) Trăng >< hòa bình (mơ mộng, man tính chất trữ tì Hình ảnh đẹp thể tâm hồn thi sĩ ngời chiến sĩ (tâm hồn lãng mạn ngời lính) Tit 46: Vn bn ng ( Chớnh Hu) III/ Tổng kết - Nghệ thuật: Thể thơ tự do, lời thơ giản dị, mộc mạc Chi tiết hình ảnh chân thực , cô đọng , - gợi Nộitả , gợi cảm dung: Vẻ đẹp chân thực tình đồng chí, đồng đội hình ảnh anh đội Cụ Hồ với phẩm chất tốt đẹp ngời chiến sĩ cách mạng thời kì đầu kháng chiến chống Pháp * Ghi nhớ ( sgk/ tr 131 ) Cõu hi tho lun: - Nhúm 1: Bi th thnh cụng bi nhng bin phỏp ngh thut no? - Nhúm 2, 3: Khỏi quỏt ni dung bi hc bng s t duy? - Nhúm 4: Qua bi th ng em cú cm nhn gỡ v hỡnh nh anh b i c H thi khỏng chin chng Phỏp Ca ngi v p ca ngi lớnh c H thi chng Phỏp mn HNG DN V NH: - Hc thuc lũng bi th - Vit mt on tng phõn hp t n 10 cõu trỡnh by cm nhn ca em v on cui bi th - Su tm nhng bi th vit v ngi lớnh khỏng chin chng Phỏp, M - ễn hc trung i, tit sau kim tra mt tit VÒ dù tiÕt ng÷ v¨n líp 9 KiÓm tra bµi cò Đọc thuộc lòng và diễn cảm một đoạn thơ trong VB “Lục Vân Tiên gặp nạn”. Nêu nội dung của VB này. ChÌn Bài 10 - TIẾT 46: VĂN BẢN: Chính Hữu ChÌn TI T 46: V N B N:§ång chÝẾ Ă ẢTIÕT 46: V n b¶n: §ång chÝĂ I. §äc- T×m hiÓu chung 1. §äc- Gi¶i nghÜa tõ Chèn Quê hương anh nước mặn, đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Súng bên súng, đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. Đồng chí ! Ruộng nương anh gửi bạn thân cày Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. áo anh rách vai Quần tôi có vài mảnh vá Miệng cười buốt giá Chân không giày Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo. (Chính Hữu) ChÌn TI T 46: V N B N:§ång chÝẾ Ă ẢTIÕT 46: V n b¶n: §ång chÝĂ I. §äc- T×m hiÓu chung 1. §äc- Gi¶i nghÜa tõ 2. Tác giả, tác phẩm a.Tác giả: Chính Hữu (Trần Đình Đắc) là nhà thơ quân đội. - Ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT b.Tác phẩm: - Viết năm 1948, in trong tập “Đầu súng trăng treo” 3. Thể loại: thơ tự do 4. Bố cục: 3 phần ChÌn TI T 46: V N B N:§ång chÝẾ Ă ẢTIÕT 46: V n b¶n: §ång chÝĂ I. §äc- T×m hiÓu chung II.Đọc –Hiểu văn bản: 1 Cơ sở hình thành tình đồng chí: -NT: đối, thành ngữ -> Hoàn cảnh xuất thân : người nông dân lao động nghèo khổ. - hình ảnh sóng đôi xa lạ -> đồng chí : cùng chung mục đích, lí tưởng. - Chia sẻ thiếu thốn gian khổ-> tri kỉ "Đồng chí!" -> Như một phát hiện, như một cái bản lề => Lời khẳng định sự kết tinh tình cảm giữa những người lính Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá Anh với tôi đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Súng bên súng, đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. Đồng chí! CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ®Õn tham dù ®Õn tham dù cña cña LỚP 9A LỚP 9A 3 3 TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THCS TT. NĂM CĂN TT. NĂM CĂN Kiểm tra bài cũ Tính cách của nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn được xây dựng qua nghệ thuật nào? A. Miêu tả chân dung nhân vật B. Miêu tả tâm lý, hành động nhân vật. C. Miêu tả hình dáng, tâm lý nhân vật. D. Miêu tả hành động, lời nói của nhân vật. Quê hương anh nước mặn, đồng chua Quê hương anh nước mặn, đồng chua (2) (2) Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ Anh với tôi đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Súng bên súng, đầu sát bên đầu, Súng bên súng, đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ (3) (3) Đồng chí! Đồng chí! Ruộng nương anh gửi bạn thân cày Ruộng nương anh gửi bạn thân cày Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. Áo anh rách vai Áo anh rách vai Quần tôi có vài mảnh và Quần tôi có vài mảnh và Miệng cười buốt giá Miệng cười buốt giá Chân không giày Chân không giày Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối Đêm nay rừng hoang sương muối (4) (4) Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo. Đầu súng trăng treo. 1948 1948 ĐỒNG CHÍ ĐỒNG CHÍ (1) (1) (Chính H uữ (Chính H uữ ) ) Chính Hữu sinh năm 1926 -Tên khai sinh : Trần Đình Đắc . Là nhà thơ quân đội, hầu như chỉ viết về người lính trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Năm 2000: Chính Hữu được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật - Viết đầu năm 1948. Trích trong tập Đầu súng trăng treo. - Là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất về ngư ời lính cách mạng của văn học thời kỳ 1946 1954. Quờ hng anh nc mn, ng chua Quờ hng anh nc mn, ng chua (2) (2) Lng tụi nghốo t cy lờn si ỏ. Lng tụi nghốo t cy lờn si ỏ. Anh vi tụi ụi ngi xa l Anh vi tụi ụi ngi xa l T phng tri chng hn quen nhau, T phng tri chng hn quen nhau, Sỳng bờn sỳng, u sỏt bờn u, Sỳng bờn sỳng, u sỏt bờn u, ờm rột chung chn thnh ụi tri k ờm rột chung chn thnh ụi tri k (3) (3) Anh vi tụi bit tng cn n lnh Anh vi tụi bit tng cn n lnh St run ngi vng trỏn t m hụi. St run ngi vng trỏn t m hụi. o anh rỏch vai o anh rỏch vai Qun tụi cú vi mnh v Qun tụi cú vi mnh v Ming ci but giỏ Ming ci but giỏ Chõn khụng giy Chõn khụng giy Thng nhau tay nm ly bn tay. Thng nhau tay nm ly bn tay. ờm nay rng hoang sng mui ờm nay rng hoang sng mui (4) (4) ng cnh bờn nhau ch gic ti ng cnh bờn nhau ch gic ti u sỳng trng treo. u sỳng trng treo. ng chớ! ng chớ! Rung nng anh gi bn thõn cy Rung nng anh gi bn thõn cy Gian nh khụng, mc k giú lung lay Gian nh khụng, mc k giú lung lay Ging nc gc a nh ngi ra lớnh Ging nc gc a nh ngi ra lớnh NG CH NG CH (1) (1) Quờ hng anh nc mn, ng chua Quờ hng anh nc mn, ng chua (2) (2) Lng tụi nghốo t cy lờn si ỏ. Lng tụi nghốo t cy lờn si ỏ. Anh vi tụi ụi ngi xa l Anh vi tụi ụi ngi xa l T phng tri chng hn quen nhau, T phng tri chng hn quen nhau, Sỳng bờn sỳng, u sỏt bờn u, Sỳng bờn sỳng, u sỏt bờn u, ờm rột chung chn thnh ụi tri k ờm rột chung chn thnh ụi tri k (3) (3) Anh vi tụi bit tng cn n lnh Anh vi tụi bit tng cn n lnh St run ngi vng trỏn t m hụi. St run ngi vng trỏn t m hụi. o anh rỏch vai o anh rỏch vai Qun tụi cú vi mnh v Qun tụi cú vi mnh v Ming ci but giỏ Ming ci but giỏ Chõn khụng giy Chõn khụng giy Thng nhau tay nm ly bn tay. Thng nhau tay nm ly bn tay. ờm nay rng hoang sng mui ờm nay rng hoang sng mui (4) TiÕt 47: (Chính Hữu) Tiết 47: Đồng chí (Chính Hữu) −Τên khai sinh Trần Đình Đắc(19262007) Q Can Lộc, Hà Tĩnh -1946 ơng nhập trung đồn thủ -Làm thơ 1947 chủ đề người lính cách mạng -Đợc nhµ nớc tặng gi¶i th ởngHồ ChÝ Minh Ng÷ V¨n 9 Kiểm tra bài cũ Đáp án : A. Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ B. Truyện Kiều - Nguyễn Du C. Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ D. Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu. Hãy viết tên tác giả vào sau mỗi tác phẩm dưới đây: A. Chuyện người con gái Nam Xương - B. Truyện Kiều - . C. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh- D. Truyện Lục Vân Tiên - ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ 7/5/1954 Bµi 10 TiÕt : 46 V¨n b¶n: §ång chÝ - ChÝnh H÷u- I §äc - T×m hiÓu chung:– 1. T¸c gi¶(1926-2007) 2.T¸c phÈm - N¨m 1948 sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến dịch Việt Bắc ( thu đông 1947 ) - In trong tập thơ “Đầu súng trăng treo” 1966. 2. §äc T×m hiÓu thÓ th¬:– a/ §äc bµi th¬: Đồng chí Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Súng bên súng , đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. Đồng chí! Ruộng nương anh gửi bạn thân cày Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. áo anh rách vai Quần tôi có vài mảnh vá Miệng cười buốt giá Chân không giày Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo. c/ Bè côc: b/ ThÓ th¬: Tù do. 3 phÇn * 7 c©u th¬ ®Çu * 10 c©u th¬ tiÕp theo. * 3 c©u th¬ cuèi II. Đọc - Tìm hiểu chi tiết Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Súng bên súng , đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. Đồng chí! [...]...1 Cơ sở của tình đồng chí Quê hương anh nước mặn đồng chua Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá Làng- tôi nghèo đất cày lên sỏi đá Xuất thân: Nông dân - Hoàn cảnh: Nghèo khó Súng bên súng , đầu sát bên đầu - Hoán dụ Chung nhiệm vụ, chung chí hướng Đồng chí ! * Tình đồng chí là tình cảm lớn lao được kết tinh tù sự đồng cảnh, đồng giai... mạnh của tình đồng chí Ruộng nương anh gửi bạn thân cày Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính - Để lại nơi hậu phương công việc, nhà cửa và người thân - Thấu hiểu nỗi niềm của nhau - Cùng nhau chia sẻ gian khổ Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi áo anh rách vai Quần tôi có vài mảnh vá Miệng cười buốt giá Chân không giày - Các câu thơ đối... nhau , trao nhau nụ cười để xua tan giá buốt - Tình đồng chí gắn bó sâu nặng Tạo nên sức mạnh vư Thương nhau tay lạc quan bàn đấu ợt qua mọi gian khó, nắm lấy chiến tay 3 Biểu tượng về người lính Đêm nay rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo - Kết hợp giữa hiện thực và lãng mạng tranh đẹp về người lính, về tình đồng chí Bức * Ghi nhớ : ( SGK trang 131) IV Luyện... người lính, về tình đồng chí Bức * Ghi nhớ : ( SGK trang 131) IV Luyện tập * Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về ba câu thơ cuối của bài thơ Đồng chí 6.11 11 Kính chào và kính chúc sức khỏe quí đại biểu ,thầy cô giáo! Hẹn gặp lại ! Nm hc: 2 010 - 2011 T ụi ngi xa l -> ụi bn chin u -> ụi tri k -> ng Tiết : 48 Rung nng anh gi bnthõn cy Gian nh khụng mc k giú lung lay Ging nc gc a nh ngi lớnh Tụi vi anh bit tng cn n lnh St run ngi vng trỏn t m hụi o anh rỏch vai Qun tụi cú vi mnh vỏ Ming ci but giỏ Chõn khụng giy St rột ỏc tớnh l mt th st rột nguy kch, P falciparum gõy s tc nghn cỏc maomch nh ca cỏc ph tng, c bit l nóo, dn ti ri lon vi tun hon, mt khỏc nhng ri lon v ỏp ng dch v vai trũ ca cỏc cytokin cng nh hng ti vic phỏt trin ca st rột ỏc tớnh st rột ỏc tớnh nu khụng c cp cu sm thỡ t l t vong rt cao Câu 1: Cho biết nghệ thuật đặc sắc, nội dung thơ ? Câu 2: Cảm nhận nh hình ảnh anh đội thời chống Pháp qua thơ 11 12 10 - Ngh thut : Bi th s dng ngụn ng hỡnh nh gin d, chõn thc cụ ng, hm sỳc, hỡnh nh n d, i - Ni dung: Ca ngợi sức mạnh vẻ đẹp tình đồng chí, đồng đội: dựa sở giai cấp, lý tởng chiến ... đến 15 dòng cảm nhận sở hình thành tình đồng chí qua bảy câu đầu Tìm hiểu tiếp nội dung : - Biểu sức mạnh tình đồng chí (10 câu tiếp) - Bức tranh tình đồng chí (3 câu cuối) Su tầm thơ viết ngời... Chi tiết hình ảnh chân thực , cô đọng , - gợi Nộitả , gợi cảm dung: Vẻ đẹp chân thực tình đồng chí, đồng đội hình ảnh anh đội Cụ Hồ với phẩm chất tốt đẹp ngời chiến sĩ cách mạng thời kì đầu kháng... T phng tri chng hn quen HC bỏo cỏo, chia s da vo bn cõu th u tr li cõu hi H1 Hình ảnh nớc mặn đồng chua, đất cày lên sỏi đá gợi em liên tởng đến vựng ca nc ta ? im chung ca nhng quờ ú? H2 Em
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Đồng chí, Bài 10. Đồng chí,

Hình ảnh liên quan

H1. Hình ảnh nớc mặn đồng chua, đất cày lên sỏi đá gợi em liên t ởng  đến những vựng miền nào của nước ta - Bài 10. Đồng chí

1..

Hình ảnh nớc mặn đồng chua, đất cày lên sỏi đá gợi em liên t ởng đến những vựng miền nào của nước ta Xem tại trang 12 của tài liệu.
 Hình ảnh đẹp thể hiện tâm hồn thi sĩ trong con - Bài 10. Đồng chí

nh.

ảnh đẹp thể hiện tâm hồn thi sĩ trong con Xem tại trang 30 của tài liệu.
Chi tiết hình ảnh chân thự c, cô đọn g, gợi tả  , gợi cảm .    - Bài 10. Đồng chí

hi.

tiết hình ảnh chân thự c, cô đọn g, gợi tả , gợi cảm . Xem tại trang 31 của tài liệu.