0

BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN HỮU CƠ VÀ PHÂN VI SINH VẬT ĐẦY ĐỦ NHẤT

18 3,395 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:34

Phân hữu cơ, Phân vi sinhVAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP1. Khái niệm và vai trò của chất hữu cơ trong sản xuất nông nghiệpKhái niệm về chất hữu cơ: Dấu hiệu cơ bản làm đất khác đá mẹ là đất có chất hữu cơ. Số lượng và tính chất của chúng tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành đất, quyết định nhiều tính chất: lý, hoá, sinh và độ phì nhiêu của đất.Khái niệm về phân bón hữu cơ: Là loại phân bón được sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu cơ, có các chỉ tiêu chất lượng đạt quy định Quốc Gia.Phân bón hữu cơ chia thành 4 loại: Phân hữu cơ truyền thống: Được tạo ra từ nguồn nguyên liệu và cách xử lý truyền thống. Nguyên liệu là chất thải của vật nuôi, phế phẩm trong nông nghiệp, phân xanh (bèo hoa dâu, thân cây họ đậu...) được ủ hoai mục. Phân hữu cơ sinh học: Có nguồn nguyên liệu hữu cơ được xử lý và lên men theo một quy trình công nghiệp với sự tham gia của một hay nhiều chủng vi sinh vật. Phân hữu cơ vi sinh: Có nguồn nguyên liệu và quy trình công nghiệp như phân hữu cơ sinh học nhưng có một hoặc nhiều chủng vi sinh vật vẫn còn sống và sẽ hoạt động khi được bón vào đất. Phân hữu cơ khoáng: Là phân hữu cơ sinh học được trộn thêm phân vô cơ. Thành phần chất hữu cơ trong phân hữu cơ phải đạt 22% trở lên, trong phân hữu cơ khoáng phải đạt 15% trở lên. Vai trò của chất hữu cơ trong đất:Có thể nói chất hữu cơ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tất cả quá trình xảy ra trong đất và liên quan chặt chẽ tới tính chất lý, hoá và sinh học của đất, thể hiện ở những điểm sau: Ðối với quá trình hình thành và tính chất đất.+ Với lý tính đất: Chất hữu cơ có tác dụng cải thiện trạng thái kết cấu đất, các keo mùn gắn các hạt đất với nhau tạo thành những hạt kết tốt, bền vững. Phân hữu cơ có tác dụng làm đất thông thoáng tránh sự tạo váng, tránh sự xói mòn. Cải thiện lý, hóa và sinh học đất, làm đất tơi xốp, thoáng khí, ổn định pH, giữ ẩm cho đất, tăng khả năng chống hạn cho cây trồng…. Tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật hoạt động trong đất, giúp bộ rễ và cây trồng phát triển tốt. Góp phần đẩy mạnh quá trình phân giải các hợp chất vô cơ, hữu cơ thành nguồn dinh dưỡng dễ tiêu N, P, K, trung, vi lượng … để cây trồng hấp thụ qua đó giảm thiểu các tổn thất do bay hơi, rửa trôi gây ra.+ Với hoá tính đất: Chất hữu cơ xúc tiến các phản ứng hoá học, cải thiện điều kiện oxy hoá, gắn liền với sự di động và kết tủa của các nguyên tố vô cơ trong đất. Chất hữu cơ làm tăng khả năng hấp phụ của đất, giữ được các chất dinh dưỡng, đồng thời làm tăng tính đệm của đất.+ Với đặc tính sinh học đất: Trong quá trình phân giải, phân hữu cơ cung cấp thêm thức ăn cho vi sinh vật, khoáng và hữu cơ nên khi vùi phân hữu cơ vào đất tập đoàn vi sinh vật trong đất phát triển nhanh, giun đất cũng phát triển mạnh. Chất hữu cơ và mùn là kho thức ăn cho cây trồng và vi sinh vật.+ Chất hữu cơ đất (kể cả các chất mùn và ngoài mùn) đều chứa một lượng khá lớn các nguyên tố dinh dưỡng: N, P, K, S, Ca, Mg và các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là N. Những nguyên tố này được giữ một thời gian dài trong các hợp chất hữu cơ, vì vậy chất hữu cơ đất vừa cung cấp thức ăn thường xuyên vừa là kho dự trữ dinh dưỡng lâu dài của cây trồng cũng như vi sinh vật đất. BÀI THUYẾT TRÌNH Click icon to add pi cture Chủ đề: Phân hữu phân vi sinh SV trình bày: Đoàn Ngọc Ấn Võ Tấn Phát GVHD: Trương Bùi Nguyệt Hảo I/ PHÂN HỮU Khái niệm: Khái niệm chất hữu cơ: Dấu hiệu làm đất khác đá mẹ đất chất hữu Số lượng tính chất chúng tác động mạnh mẽ đến trình hình thành đất, định nhiều tính chất: lý, hoá, sinh độ phì nhiêu đất Khái niệm phân bón hữu cơ: Là loại phân bón được sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu cơ, tiêu chất lượng đạt quy định Quốc Gia Phân Phân bón bón hữu hữu chia chia thành thành 44 loại: loại: Phân hữu sinh học: nguồn nguyên liệu hữu xử lý lên men theo quy trình công nghiệp với tham gia hay nhiều chủng vi sinh vật Phân hữu truyền thống: Được tạo từ nguồn nguyên liệu cách xử lý truyền thống Nguyên liệu chất thải vật nuôi, phế phẩm nông nghiệp, phân xanh (bèo hoa dâu, thân họ đậu ) ủ hoai mục Phân hữu vi sinh: nguồn nguyên liệu quy trình công nghiệp phân hữu sinh học nhiều chủng vi sinh vật sống hoạt động bón vào đất Phân hữu khoáng: Là phân hữu sinh học trộn thêm phân vô Thành phần chất hữu phân hữu phải đạt 22% trở lên, phân hữu khoáng phải đạt 15% trở lên 2 Vai Vai trò trò của chất chất hữu hữu trong đất đất thể nói chất hữu đóng vai trò vô quan trọng tất trình xảy đất liên quan chặt chẽ tới tính chất lý, hoá sinh học đất, thể điểm sau: - Ðối với trình hình thành tính chất đất Chất hữu mùn kho thức ăn cho trồng vi sinh vật Chất hữu đất tác dụng trì bảo vệ đất 3 Lợi Lợi ích ích của việc việc bón bón phân phân hữu hữu cách cách làm làm phân phân hữu hữu tại nhà nhà Thứ • Cải thiện ổn định kết cấu đất, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí Thứ hai • Cung cấp nguồn dinh dưỡng tổng hợp cho đất, làm dinh dưỡng trở thành dạng dễ hấp thu, tăng cường giữ phân cho đất Thứ ba • Tăng cường hoạt động vi sinh vật đất, tăng cường “Sức khỏe’ đất Đất gần trở thành “đất chết” hệ vi sinh vật đất không hoạt động Ưu nhược điểm bón phân hữu Ưu điểm: Phân hữu chứa đầy đủ nguyên tố vi lượng như: đạm, lân, kali, canxi, magiê, natri, silic, nguyên tố vi lượng (đồng, kẽm, mangan, coban, ho, molipden ,) hàm lượng không cao Đó điều không loại phân hóa học  được Ngoài cung cấp chất mùn làm kết cấu đất tốt lên, tơi xốp hơn, rể phát triển mạnh, hạn chế nước bốc hơi, chống hạn, chống xói mòn… Nhược điểm: Hàm lượng chất dinh dưỡng thấp, phải bón lượng lớn, khó vận chuyển xa, không chế biến kỹ mang đến số nầm bệnh cho trồng Ngoài lên men, phân hữu chứa axít hữu cơ, không kết hợp với bón vôi làm chua đất Cây lúa bị ngộ độc hữu 5 Các Các loại loại phân phân bón bón hữu hữu trên thị thị trường trường Hiện số loại phân bón hữu chế biến truyền thống phân chuồng, phân gia cầm, phân bò … loại phân bón hữu chế biến phân hữu sinh học, phân hữu khoáng, phân hữu vi sinh (phân bón cao cấp) Phân hữu sinh học dành cho hoa, cảnh Phân bón hữu vi sinh Phân chuồng Phân hữu khoáng Biện pháp pháp canh canh tác: tác: Biện • Thực hiện các biện biện pháp pháp như Thực tác tác dụng dụng điều điều hòa hòa phản phản ứng ứng độ độ ẩm ẩm thích thích hợp hợp đất kết kết hợp hợp với với bón bón phân phân hữu hữu đất hợp lý lý kịp kịp thời thời để để đất đất luôn hợp Bón vôi vôi hoặc chất chất điều điều hòa hòa pH pH Bón cày bừa, bừa, xới xới xáo, xáo, tưới tưới tiêu tiêu … … cày đất tạo tạo điều điều kiện kiện cho cho vi vi sinh sinh vật vật đất Biện pháp pháp sinh sinh học học Biện • Biện pháp pháp thường thường xuyên xuyên Biện hiệu hiệu lực lực nhất tăng cường cường sử sử dụng dụng các loại loại tăng phân bón bón chứa chứa hữu hữu phân • đất hoạt hoạt động động mạnh mạnh đất Trồng cây phân phân xanh xanh như bèo bèo Trồng dâu, điền điền thanh, thanh, các loại loại dâu, muồng … … muồng thiết điều kiện nước ta chất hữu mùn dễ bị khoáng hóa rửa trôi khỏi đất Trước tình hình thoái hóa đất trên, vấn đề đặt phải sử dụng đất hợp lý, trì, bảo vệ cải thiện hàm lượng hữu đất cần Biện pháp hạn chế thoái hóa đất II/ PHÂN VI SINH 1 PHÂN PHÂN VI VI SINH SINH LÀ LÀ GÌ? GÌ? Phân vi sinh hay phân bón vi sinh loại phân dùng công nghiệp trồng rau sạch, của nhiều nước phát triển giới Bản chất phân vi sinh là tập đoàn vi sinh vật bên ,  đây chủng vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân phân giải mùn , chất hữu cơ, chất thải đất Phân bón vi sinh vật chứa hay nhiều chủng vi sinh vật sống, tuyển chọn mật độ đạt theo tiêu chuẩn hành Thông qua hoạt động chúng sau trình bón vào đất tạo nên chất dinh dưỡng mà trồng sử dụng ( N, P ,K, ) hay hoạt chất sinh độc, góp phần nâng cao xuất ( hoặc) chất lượng nông sản Phân vi sinh bảo đảm không gấy ảnh hưởng xấu đến người, động thực vật, môi trường sinh thái chất lượng nông sản Tùy vào mục đích sử dụng mà phân vi sinh chủng loại vi sinh sau : chủng loại Vi sinh vật cố định nitơ Vi sinh vật chuyển hóa Vi sinh vật phân giải chất phân giải hợp chất phốt mùn khó tan Phân loại Phân vi sinh cố định đạm Phân vi sinh phân giải lân  Phân vi sinh phân giải chất xơ Phân Phân VSV VSV cố cố định định đạm đạm Là sản phẩm chứa hỗn hợp loại vi sinh cố định nitơ,  những vi sinh vật cố định nitơ từ không khí chuyển hóa thành  các hợp chất chứa nitơ cho đất trồng VSV cố định nitơ sống hội sinh rễ họ đậu Phân Phân vi vi sinh sinh phân phân giải giải lân lân  chứa một hỗn hộm bao gồm  nhiều chủng vi sinh vật sống nuôi cấy phòng thí nghiệm,  những vi sinh vật sẽ  phân giải hợp chất phốt khó tan chuyển hóa  thành dạng dễ tiêu cung cấp cho đất trồng Bón VSV phân giải photpho cung cấp photpho dễ tan cho trồng, không làm chua đất giúp hấp thụ chất dinh dưỡng đất tốt Phân Phân bón bón VSV VSV phân phân giải giải chất chất mùn mùn  Là phân bón chứa hay hỗn hợp  chủng vi sinh vật phân giải xenlulozo, nuôi cấy phòng thí nghiệm để đạt được  với mật độ tế bào đạt tiêu chuẩn, để cung cấp chất dinh dưỡng cho đất trồng Chuyển than bùn thành phân vi sinh 2 Lợi Lợi ích ích khi sử sử dụng dụng phân phân bón bón hữu hữu vi vi sinh sinh Nhiều lựa chọn Trồng trọt An toàn sinh thái Tăng tính khả thi phân phối, sử đất dụng lúc Xây dựng sức đề phát triển kháng nhanh 3 Một Một số số điểm điểm cần cần chú ý ý khi sử sử dụng dụng phân phân vi vi sinh sinh vật : vật : - dạng bột màu nâu, đen Phần lớn dùng than bùn làm chất độn, chất mang vi khuẩn - Thường sau từ đến tháng hoạt tính vi sinh vật chế phẩm giảm mạnh vậy, sử dụng cần xem kỹ ngày sản xuất thời gian sử dụng ghi bao bì - Phân vi sinh vật thường phát huy tác dụng điều kiện đất đai khí hậu thích hợp Thường chúng phát huy tốt chân đất cao, loại trồng cạn MỘT SỐ PHÂN BÓN TRÊN THỊ TRƯỜNG Click icon to add pi cture Thank for listening ... loại phân bón hữu chế biến truyền thống phân chuồng, phân gia cầm, phân bò … loại phân bón hữu chế biến phân hữu sinh học, phân hữu khoáng, phân hữu vi sinh (phân bón cao cấp) Phân hữu sinh học dành... đất II/ PHÂN VI SINH 1 PHÂN PHÂN VI VI SINH SINH LÀ LÀ GÌ? GÌ? Phân vi sinh hay phân bón vi sinh loại phân dùng công nghiệp trồng rau sạch, của nhiều nước phát triển giới Bản chất phân vi sinh là... Chất hữu mùn kho thức ăn cho trồng vi sinh vật Chất hữu đất có tác dụng trì bảo vệ đất 3 Lợi Lợi ích ích của vi c vi c bón bón phân phân hữu hữu cơ và cách cách làm làm phân phân hữu hữu cơ tại
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN HỮU CƠ VÀ PHÂN VI SINH VẬT ĐẦY ĐỦ NHẤT, BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN HỮU CƠ VÀ PHÂN VI SINH VẬT ĐẦY ĐỦ NHẤT,

Hình ảnh liên quan

mẽ đến quá trình hình thành đất, quyết định nhiều tính chất: lý, hoá, sinh và độ phì nhiêu của đất. - BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN HỮU CƠ VÀ PHÂN VI SINH VẬT ĐẦY ĐỦ NHẤT

m.

ẽ đến quá trình hình thành đất, quyết định nhiều tính chất: lý, hoá, sinh và độ phì nhiêu của đất Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Ðối với quá trình hình thành và tính chất đất. - BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN HỮU CƠ VÀ PHÂN VI SINH VẬT ĐẦY ĐỦ NHẤT

i.

với quá trình hình thành và tính chất đất Xem tại trang 4 của tài liệu.
Trước tình hình thoái hóa đất như trên, vấn đề đặt ra là phải sử dụng đất hợp lý, duy trì, bảo vệ và cải thiện hàm lượng hữu cơ đất là rất cần thiết nhất là trong điều kiện nước ta hiện nay chất hữu cơ và mùn dễ bị khoáng hóa và rửa trôi khỏi đất. - BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN HỮU CƠ VÀ PHÂN VI SINH VẬT ĐẦY ĐỦ NHẤT

r.

ước tình hình thoái hóa đất như trên, vấn đề đặt ra là phải sử dụng đất hợp lý, duy trì, bảo vệ và cải thiện hàm lượng hữu cơ đất là rất cần thiết nhất là trong điều kiện nước ta hiện nay chất hữu cơ và mùn dễ bị khoáng hóa và rửa trôi khỏi đất Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan