0

Công văn chỉ đạo khám chữa bệnh và báo cáo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

6 135 0
  • Công văn chỉ đạo khám chữa bệnh và báo cáo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 13:32

UBND HUYỆN SỐP CỘP PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Số: 321/GD&ĐT V/v: Chỉ đạo, thực hiện việc mặc đồng phục của học sinh năm học 2013- 2014, các năm học tiếp theo cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sốp Cộp, ngày 19 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Các đơn vị trường trực thuộc trong toàn huyện. Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc mặc đồng phục lễ phục của học sinh, sinh viên Công văn số 6100/BGDĐT- CTHSSV ngày 6 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc chỉ đạo triển khai mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013- 2014. Đa số các đơn vị trường đã chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị trường, việc tổ chức mặc đồng phục cho học sinh chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư 26, gây tốn kém cho gia đình ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh khi thời tiết khắc nghiệt. Để việc mặc đồng phục của học sinh ở các đơn vị trường trong toàn huyện được thực hiện đúng mục đích, giảm bớt khó khăn cho gia đình, đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, yêu cầu các trường tiểu học, THCS triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây: 1. Các đơn vị trường thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc mặc đồng phục lễ phục của học sinh, sinh viên Công văn số 6100/BGDĐT- CTHSSV ngày 6 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc chỉ đạo triển khai mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013- 2014. 2. Trong điều kiện cụ thể căn cứ số bộ đồng phục của học sinh hiện có các trường quy định các ngày mặc đồng phục trong tuần các ngày Lễ … Việc mặc đồng phục phải đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng. Trong những ngày điều kiện thời tiết khắc nghiệt (mưa lạnh, gió, rét) không yêu cầu học sinh mặc đồng phục để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. 3. Ngoài những ngày quy định mặc đồng phục, các ngày còn lại các trường tuyên truyền đến đến học sinh khi đến trường phải mặc gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo tính nghiêm túc. 4. Thời gian mùa đông các đơn vị trường mầm non, tiểu học, THCS cho học sinh nghỉ học trong trường hợp sau: - Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ khi thời tiết lạnh dưới 10 độ C; - Học sinh trung học cơ sở nghỉ khi thời tiết lạnh dưới 7 độ C; *Hiệu trưởng các trường thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động trong việc cho học sinh nghỉ học bố trí dạy bù một cách hợp lí để đảm bảo thời gian, chương trình năm học. Tuỳ từng địa bàn điều kiện cụ thể, hiệu trưởng có thể bố trí cho học sinh vào học chậm hơn vào buổi sáng, hoặc chuyển sang học buổi chiều (nếu đủ phòng học) khi thời tiết đã đảm bảo. Trường hợp do thời tiết khắc nghiệt kéo dài phải nghỉ học dài ngày, hiệu trưởng các trường trực tiếp báo cáo về bộ phận chuyên môn các bậc học của Phòng Giáo dục&Đào tạo để có hướng chỉ đạo. Nhận được Công văn này Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện, yêu cầu các đơn vị trường triển khai, thực hiện nghiêm túc báo cáo đúng thời gian quy định. Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo ngành, CĐ ngành; - Lưu: VT, Lam CM (36 bản). TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Nguyễn Quốc Tuấn PHỤ LỤC 1: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH, CẤP CỨU, TAI NẠN, NGỘ ĐỘC TẾT ĐINH DẬU 2017 (Mẫu thiết kế để báo cáo trực tiếp hàng ngày phần mềm trực tuyến*, không sử dụng báo cáo giấy) Số liệu khám, chữa bệnh 29 Tết** 30 Tết 2016 2017 2016 1.Tổng số bệnh nhân lại đến trước ngày BC (đầu ca trực) Tổng số khám cấp cứu, tai nạn (2 = 2.1+ 2.2+ 2.3+ 2.4+ 2.5+2.6 +2.7) 2.1 - TS Tai nạn Giao thông: 2.1.1 + Mức độ nhẹ xử trí cho ngày 2.1.2 + Phải nhập viện điều trị 2.1.3 + Chuyển viện 2.2 - TS Tai nạn sinh hoạt 2.3 - TS Tai nạn pháo nổ (gửi kèm danh sách NB) 2.4 - TS Tai nạn chất nổ khác (gửi kèm danh sách NB) 2.5 - TS khám Ngộ độc thức ăn: 2.5.1 + Do rượu, bia 2.5.2 + Ngộ độc thực phẩm (kèm theo danh sách NB) 2.5.3 + Nguyên nhân khác (Rối loạn tiêu hoá, tự tử ) 2.6 - TS khám Tai nạn đánh nhau: Mức độ: 2.6.1 + Mức độ nhẹ xử trí cho ngày, 2.6.2 + Phải nhập viện điều trị 2.6.3 + Chuyển viện Nguyên nhân (1 NB có đồng thời nhiều nguyên nhân) 2.6.3 + Do rượu, bia 2.6.4 + Nguyên nhân khác 2.7 - TS khám Cấp cứu, tai nạn nguyên nhân khác Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú Tổng số bệnh nhân phẫu thuật 4.1 - Phẫu thuật Chấn thương sọ não Tổng số ca đẻ (bao gồm mổ đẻ) 2017 Mùng 2016 2017 Mùng Mùng 2016 2017 2016 2017 Mùng 2016 Mùng 5*** Tổng cộng 2017 2016 2017 2016 2017 TS tử vong BV (gồm TV trước viện = 6.2+ 6.3+ 6.4+ 6.5+ 6.6 + 6.7) 6.1 - TV tai nạn giao thông (gửi kèm danh sách NB) 6.2 - TV tai nạn sinh hoạt 6.3 - TV pháo nổ (gửi kèm danh sách NB) 6.4 - TV chất nổ khác (gửi kèm danh sách NB) 6.5 - TV Ngộ độc thức ăn (gửi kèm danh sách NB) 6.6 - TV Tai nạn đánh (gửi kèm danh sách NB) 6.7 - TV nguyên nhân khác Tổng số NB viện Tổng số NB chuyển viện Tổng số NB lại (tính đến thời điểm BC = 1+ 3- 6- 7- 8Tử vong trước viện có) 10 Tổng số lượng máu dự trữ BV thời điểm báo cáo (đơn vị tính = ml, không sử dụng dấu thập phân/ngăn cách) 11 Số lượt vận chuyển cấp cứu xe cứu thương BV 12 Họ Tên nhân viên trực báo cáo theo ngày - Số điện thoại di động - Địa email 13 Họ Tên Lãnh đạo trực bệnh viện theo ngày - Số điện thoại di động - Địa email 14 Diễn biến khác (mô tả, báo cáo riêng có): Tình hình vụ dịch, tai nạn, ngộ độc hàng loạt ; Số người mắc; Số người chết; Số người bệnh nhập viện; Số người bệnh diễn biến nặng; Nguyên nhân sơ bộ; Các biện pháp xử lý; Kết xử lý; Đề xuất , * Phần mềm Báo cáo trực tuyến sử dụng tài khoản Kiểm tra bệnh viện, liên hệ Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Quản lý chất lượng (Bệnh viện) Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) Địa truy cập qlbv.vn/baocaotet , qlbv.vn/ktbv Email hỗ trợ: qlbv.vn@gmail.com ** Báo cáo vào sáng ngày 30 Tết *** Báo cáo vào sáng ngày Tết PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH* KHÁM CHỮA BỆNH, CẤP CỨU, TAI NẠN, NGỘ ĐỘC TẾT ĐINH DẬU 2017 (Mẫu thiết kế để báo cáo trực tiếp hàng ngày phần mềm trực tuyến*, không sử dụng báo cáo giấy) 1) Áp dụng với đối tượng: - Khám/nhập viện cấp cứu tai nạn Pháo nổ, Thuốc nổ, Ngộ độc thực phẩm; - Nhập viện điều trị nội trú Tai nạn giao thông; Đánh - Tử vong tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đánh nhau, pháo nổ, thuốc nổ 2) Thông tin cần thu thập Sở Y tế Tên Bệnh viện 3a Mã số BN 3b Họ tên Ngày sinh 5a Thôn xóm, đường phố 5b Xã/Phường 5c Huyện/Quận 5d Tỉnh/TP Ngày vào viện Loại vào viện: Nội trú hay ngoại trú Lý vào viện Ngày xảy tai nạn 10 Nơi xảy tai nạn 11 Chẩn đoán viện 12 Ngày viện 13 Kết điều trị 14 Tình trạng viện 15 Ghi (nếu có) Tin học quản lý SPSSGVHD: Th.s Hà Trọng QuangMÔNTIN HỌC QUẢN LÝ SPSSĐỀ TÀI:ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNHKINH TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNGNGHIỆP TPHCMGVHD: Th.s HàTrọng QuangTP Hồ Chí Minh, Ngày 6 Tháng 11 Năm 20132 Tin học quản lý SPSSGVHD: Th.s Hà Trọng QuangLỜI CẢM ƠNĐể hoàn tất được bài tiểu luận chúng em xin chân thành cảm ơn: Cảm ơn trường Đại học công nghiệp TP hồ Chí Minh đã tạo môitrường tốt cho chúng em nghiên cứu học tập. Cảm ơn Bộ phận thư viện đã tạo điều kiện cho chúng em mượn sách các tàiliệu để chúng em có thể học tập làm việc một cách có hiệu quả. Chân thành cảm ơn Th.s Hà Trọng Quang đã tận tình hướng dẫn chúng emtrong quá trình thực hiện đề tài tiểu luận này.Với những giới hạn về kiến thức thời gian, trong quá trình tìm hiểu tuy đã cónhiều cố gắng, nhưng chắc chắn tiểu luận của em còn có rất nhiều thiếu sót. Rất mongnhận được sự góp ý của thầy.Xin chân thành cảm ơn!3 Tin học quản lý SPSSGVHD: Th.s Hà Trọng QuangLỜI CAM ĐOANChúng em xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của nhóm, có sự hỗ trợtừ Th.s Hà Trọng Quang. Các nội dung nghiên cứu kết quả trong đề tài này là trungthực.Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giáđược chính các thành viên trong nhóm thu thập từ các nguồn khác nhau.Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tácgiả, cơ quan tổ chức khác, được thể hiện trong phần tài liệu tham khảo.Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước Hội đồng, cũng như kết quả luận văn của mình.4 Tin học quản lý SPSSGVHD: Th.s Hà Trọng QuangMỤC LỤC5 Tin học quản lý SPSSGVHD: Th.s Hà Trọng Quang6 Tin học quản lý SPSSGVHD: Th.s Hà Trọng QuangDANH MỤC CÁC BẢNG7 Tin học quản lý SPSSGVHD: Th.s Hà Trọng Quang8 Tin học quản lý SPSSGVHD: Th.s Hà Trọng QuangCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU1.1. Tổng quan về ngành dịch vụ đào tạo hiện nayTrong những năm gần đây, chất lượng dịch vụ ngành đào tạo đang được nâng caonhằm đưa ra giải pháp tạo ra môi trường học tập nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên. Dịch vụđào tạo rất quan trọng vì đây là nơi tạo ra lực lượng lao động có chất lượng tay nghề caocho xã hội.Trong đó, trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng là một bộ phận củangành giáo dục cần chú trọng đến chất lượng đào tạo có số lượng sinh viên với quy môlớn nhất nên cần quan tâm nhiều hơn cho vấn đề này.1.2. Lý do hình thành đề tàiVấn đề chất lượng đạo tạo được nhiều người quan tâm cũng có nhiều nghiên cứuvề chất lượng đào tạo với quy mô lớn tổng quát chung nên nhóm chúng em muốn nghiêncứu về “sự hài lòng của sinh viên đại học khối ngành kinh tế về chất lượng đào tạo tạitrường đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh” để làm rõ những mặt tích cực mà trường đãxây dựng được, bên cạnh đó đưa ra những giải pháp cho hạn chế còn tồn tại trong khốingành kinh tế tại trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh.1.3. Mục tiêu nghiên cứu-Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng đào tạo tại trường đại họcCông nghiệp TP HCMĐánh giá sự hài lòng của sinh viên khối ngành kinh tế về chất lượng đào tạo tại trường đạihọc Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh.Đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với sinh viên khối ngành kinhtế tại trường.1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứuKhảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng đào tạo của trường để tìm ra những mặt tốtcần phát huy những biện pháp cho hạn chế của trường,1.5. Đối tượng phạm vi nghiên cứu1.5.1. Đối tượng:Mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của trường.Mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng giảng viên của trường.Mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng cơ sở vật chất của trường.1.5.2. Phạm vi:Nghiên cứu được thực hiện đối với sinh viên thuộc khối ngành kinh tế tại trường Đại học9 Tin học quản lý ... MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH, CẤP CỨU, TAI NẠN, NGỘ ĐỘC TẾT ĐINH DẬU 2017 (Mẫu thiết kế để báo cáo trực tiếp hàng ngày phần mềm trực tuyến*, không sử dụng báo cáo giấy) Số liệu khám, chữa. .. LỤC 2: MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH* KHÁM CHỮA BỆNH, CẤP CỨU, TAI NẠN, NGỘ ĐỘC TẾT ĐINH DẬU 2017 (Mẫu thiết kế để báo cáo trực tiếp hàng ngày phần mềm trực tuyến*, không sử dụng báo cáo giấy)... chất lượng (Bệnh viện) Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) Địa truy cập qlbv.vn/baocaotet , qlbv.vn/ktbv Email hỗ trợ: qlbv.vn@gmail.com ** Báo cáo vào sáng ngày 30 Tết *** Báo cáo vào sáng ngày Tết PHỤ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn chỉ đạo khám chữa bệnh và báo cáo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công văn chỉ đạo khám chữa bệnh và báo cáo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017,

Hình ảnh liên quan

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH, CẤP CỨU, TAI NẠN, NGỘ ĐỘC TẾT ĐINH DẬU 2017 - Công văn chỉ đạo khám chữa bệnh và báo cáo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

2017.

Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tình hình vụ dịch, tai nạn, ngộ độc hàng loạt ..; Số người mắc; Số người chết; Số người bệnh nhập viện; Số người bệnh diễn biến nặng; Nguyên nhân sơ bộ; Các biện pháp đã xử lý; Kết quả xử lý; Đề xuất .., - Công văn chỉ đạo khám chữa bệnh và báo cáo Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

nh.

hình vụ dịch, tai nạn, ngộ độc hàng loạt ..; Số người mắc; Số người chết; Số người bệnh nhập viện; Số người bệnh diễn biến nặng; Nguyên nhân sơ bộ; Các biện pháp đã xử lý; Kết quả xử lý; Đề xuất .., Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan