0

BAO CAO HDQT NHIEM KY 2010-2014

6 199 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:32

ĐẢNG BỘ XÃ NẬM CẦN Chi bộ 7 trường học Số 01/ CB ĐẢNG CỘNH SẢN VIỆT NAM Nậm Cần, ngày 28 tháng 3 năm 2010 BÁO CÁO Tổng kết Nhiệm kỳ Năm 2008 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010 - 2012 Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2008 - 2010 về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nghị quyết của các cấp uỷ đảng, chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các năm năm 2008 - 2010. Chi bộ 7 trường học xin báo cáo tổng kết 02 năm thực hiện nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của chi bộ trong các năm tiếp theo như sau: -Tổng số đảng viên trong chi bộ: 11 đồng chí Trong đó - Đảng viên chính thức: 10 đồng chí - Đảng viên dự bị : 01 đồng chí Chia ra - Đại học : 06 đồng chí - Cao đẳng : 00 đồng chí - Trung học: 05 đồng chí I/ Đánh giá chung về tình hình thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, CHÍNH SÁCH, pháp luật của nhà nước. 1. Về tư tưởng chính trị: - Toàn thể cán bộ đảng viên, và cấp uỷ chi bộ chấp hành tốt quy định viết, nói và làm đúng quan điểm đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. - Tổ chức cho toàn thể cán bộ Đảng viên, giáo viên, được học tập nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có ý thức tự giác, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường, cha mẹ học sinh và nhân dân thực hiện, hiểu và làm theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chủ trương lớn của ngành , Cuộc vận động hai không với 4 nội dung. - Tích cực, kiên quyết đấu tranh chống lại các hành vị làm trái và tác hại đến quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. - Chấp hành nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị theo quy định của Bộ chính trị, cấp uỷ Đảng các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đảng viên được tham gia học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng, toàn thể đảng viên trong chi bộ tự giác tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 2. Về phẩm chất đạo đức: - Toàn thể đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng ở đơn vị và địa phương. Không có đồng chi nào vi phạm những điều đảng viên không được làm. - Tập thể đảng viên trong chi bộ có ý thức tốt trong việc giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đoàn kết nội bộ, thường xuyên tự phê bình, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng. - Tổ chức thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, công khai trước toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh các khoản thu rõ ràng minh bạch, bình xét đánh giá công khai công bằng. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, cán bộ giáo viên ở cơ sở, cán bộ và nhân dân trên địa bàn công tác, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, cũng như cấp uỷ chính quyền ở địa phương trong quá trình công tác. - Tích cực chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, học sinh cũng như nhân dân. như tổ chức giao lưu bóng chuyền, văn nghệ cho cán bộ, giáo viên nhà trường với các trường bạn và các chi đoàn thanh niên trong các thôn bản. Từ đó vận động các đoàn thể, nhân dân tạo điều kiện để các em và học sinh có cơ sở vật chất tốt nhất để học tập. - Toàn thể đảng viên trong chi bộ có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, gần gũi với quần chúng, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí cũng như các biểu hiện tiêu cực khác trong Đảng, trong cơ quan và nơi cư trú. Không ngừng trau dồi rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, đạo đức 228KHẢO SÁT KỸ THUẬT ƯƠNG NUÔI VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM ẤU TRÙNG SÁN LÁ SONG CHỦ GIAI ĐOẠN Metacercaria TRÊN CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus) TẠI CÁC TỈNH TIỀN GIANG, ĐỒNG THÁP VÀ CẦN THƠ (A SURVEY OF NURSING PROCEDURES AND THE PREVALENCE OF METACERCARIAL INFECTION OF DIGENEAN ZOONOTIC TREMATODES ON PAGASIUS CATFISH FINGERLINGS (Pangasianodon hypophthalmus) IN TIEN GIANG, DONG THAP AND CAN THO PROVINCES) Lê Thị Kim Gương, Phạm Cử Thiện và Phạm Duy Tân* *Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam E-mail: mof25b@yahoo.com ABSTRACT Almost all investigated nursing ponds of Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) had the area of more than 1000 m2 with the average depth of 1.55 m and the nursing density varying from 500 to 1000 individuals.m-2. The water used for these ponds was taken from nearby canals. In this survey, up to 90% of fish-farming households used lime for pond preparation with the average amount of 4.67 ± 4.77 kg.100 m-2. Ponds were dried out about 5 days before stocking the fries. Around 80% of these juveniles were purchased from Dong Thap province. Most fingerlings nursed in these households were infected by metacercaria and 100% fish-farming household in Can Tho had metacercarial infection. The most prevalent species infected on Tra catfish fingerlings was Haplorchis pumilio. Among 900 collected samples there were 8.33% samples infected by Metacercaria and the general severity rate was 0.39 metacercaria per individual fish. TÓM TẮT Ao ương cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) thường có diện tích trên 1000 m2 với độ sâu trung bình là 1,55 m và mật độ ương nuôi từ 500 - 1000 con.m2. Nguồn nước chủ yếu dùng cho ao ương được lấy từ kênh rạch. Theo khảo sát, 90% hộ nuôi thường sử dụng vôi để cải tạo ao và diệt tạp và lượng vôi bón trung bình là 4,67 ± 4,77 kg.100 m2 đáy ao. Ao được phơi đáy khoảng 5 ngày trước khi thả cá bột. Khoảng 80% cá bột thả ương có nguồn gốc từ tỉnh Đồng Tháp. Phần lớn cá được nuôi ở các nông hộ đều nhiễm ấu trùng Metacercaria, trong đó 100% hộ nuôi ở Cần Thơ bị nhiễm. Loài Metacercaria gây nhiễm nhiều nhất là sán lá ruột Haplorchis pumilio. Trong tổng số 900 mẫu cá nghiên cứu có 8,33% cá bị nhiễm ấu trùng Metacercaria với cường độ cảm nhiễm chung là 0,39 Metacercaria/cá. GIỚI THIỆU Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là loài cá có giá trị kinh tế cao và là một trong những đối tượng nuôi truyền thống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài việc tạo thêm thu nhập, nghề nuôi cá tra còn cung cấp một nguồn thực phẩm dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước. Do việc sử dụng các thực phẩm có nguồn gốc từ cá ngày càng trở nên phổ biến, việc ăn cá chưa được nấu chín có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm các bệnh ký sinh trùng trên người, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Đây cũng là vấn đề mà các tổ 229chức y tế và những nước nhập khẩu hàng thủy sản ngày càng quan tâm. Theo Eckert (1996), hiện nay đảng bộ phờng tân hoà chi bộ nguyễn bá ngọc đảng cộng sản việt nam báo cáo thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ Nhiệm kỳ VI Năm 2008 - 2010 - Căn cứ vào những quan điểm cơ bản của Đảng về GD&ĐT của nghị quyết đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX. - Căn cứ vào chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học. - Căn cứ vào 4 nhiệm vụ của Đảng viên - Căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc. Chi bộ trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc báo cáo thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ V cụ thể nh sau: I. Công tác xây dựng Đảng: 1. Công tác tổ chức chi bộ: - Chi bộ có: 12 Đảng viên + 11 Đảng viên chính thức. + 01 Đảng viên dự bị. 2. T tởng chính trị: - Chi bộ có 12 đảng viên có t tởng lập trờng vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, có nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ của ngời Đảng Viên trong nhà trờng. - Đảng viên giáo viên tham gia đầy đủ, học tập nghiêm túc các đợt học chính trị. - Có ý thức xây dựng khối đoàn kết trong Đảng, có tinh thần phê và tự phê tốt. 3. Xây dựng đảng: * Xây dựng chi bộ: - Chi bộ xác định nhiệm vụ chính trị cơ bản là giữ vững: Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ, của mỗi Đảng viên. - Kết hợp chặt chẽ với Đảng, chính quyền địa phơng và tổ chức dân phố nơi trờng đóng để phối hợp chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh. - Công tác phát triển Đảng: +Tăng cờng tuyên truyền và giác ngộ cho quần chúng xung quang Đảng. +Giới tiệu đợc 01 quần chúng tích cực đi học lớp cảm tình Đảng. - Công tác Đảng phí sinh hoạt: Sinh hoạt Đảng theo đùng quy định, đóng Đảng phí đầy đủ. * Kết quả - Chi bộ đợc công nhận : Chi bộ Đảng vững mạnh - Đảng bộ phờng tặng khen chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. - Đảng viên: + 02 Đ/C: Đủ t cách Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. + 09 Đ/C: Đủ t cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ. II. Thực hiện nhiệm vụ chính trị: 1. Công tác dạy học. * Biện pháp: - Chi bộ luôn coi trọng công tác chỉ đạo chuyên môn, coi đây là nhiệm vụ trung tâm của nhà trờng. - Chỉ đạo nhà trờng triển khai thực hiện có hiệu quả các hội giảng, các chuyên đề, có xếp loại thi đua khen thởng. - Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động: "hai không"; cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh". - Nâng cao chất lợng dạy và học bằng các biện pháp cụ thể: Thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra, ra đề chẵn lẻ thờng xuyên củng cố rèn luyện nề nếp Báo cáo thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chi bộ Nguyễn Bá Ngọc nhiệm kỳ VI 1 học tập của học sinh, đảm bảo chất lợng thực. Tăng cờng bồi dỡng học sinh yếu nhằm khắc phục tình trạng học sinh nghồi nhầm lớp. - Hàng tháng chi bộ đều có nghị quyết cụ thể, kịp thời cho công tác chuyên môn, nhiệp vụ, triển khai với tổ chuyên môn và từng các bộ giáo viên. * Kết quả: a) Về học sinh: - Học sinh giỏi toàn diện : % - Học sinh tiên tiến : % - Học sinh giỏi cấp tỉnh : 04 em - Học sinh giỏi cấp thành phố : 10 em - Chất lợng hai mặt giáo dục: Tổng số Hạnh kiểm Học lực Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém Không có học sinh xếp loại Kém về học lực. + Tỷ lệ chuyển lớp thẳng 90% rèn trong hè 10%; Phấn đấu tỷ lệ chuyển lớp sau khi rèn trong hè chiếm 90% trở lên. + Tỷ lệ học sinh khối 9 hoàn thành chơng trình THCS 95% trở lên. b) Về đội ngũ giáo viên: - Chiến sỹ thi thu cấp cơ sở: 04 Đ/c - Giáo viên giỏi cấp cơ sở : 10 Đ/c - Giáo viên giỏi cấp trờng: 20 đ/c Trong đó 100% Đảng viên đạt danh hiệu từ giáo viên giỏi cấp trờng trở lên. 2. Công tác an ninh: - Chi bộ chỉ đạo nhà trờng cùng các đoàn thể thực hiện tốt công tác an ninh, phòng chống các tai tệ nạn xã hội; thi tìm hiểu và phòng chống ma tuý đạt kết quả cao. - Kết hợp cùng với công an phờng Tân Hoà làm tốt công tác an ninh trờng học, không vi phạm và xảy ra các tai đảng bộ phờng tâNhoà đảng cộng sản việt nam Chi bộ trờng THCS Nguyễn bá ngọc Tân Hoà, ngày 15 tháng 4 năm 2010 Dự thảo: Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ VI ( 2008 2010 ) Phơng hớng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII ( 2010 2012 ) - Căn cứ Điều 24 chơng V Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam ban hành ngày 25/4/2006 về tổ chức cơ sở Đảng và nhịệm kỳ đại hội . - Căn cứ thực tế thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ VI. Chi bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ và phơng hớng nhiệm kỳ VII nh sau Phần thứ nhất: Kiểm điểmtình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ vi ( 2008 2010 ) I./ Đặc đIểm tình hìNh của chi Bộ (từ tháng 6- 2008 đến tháng 4-2010) Tháng 6 năm 2008 chi bộ trờngTHCS Nguyễn Bá Ngọc đợc tổ chức đại hội nhiệm kì VI (2008-2010) với thời gian một nhiệm kì đại hội là 2 năm rỡi .Trong nhiệm kì này chi bộ đã lãnh đạo nhà trờng thực hiện nhiệm vụ trọn vẹn 2 năm học, năm học 2008-2009; 2009-2010 .Tổng số đảng viên của chi bộ là:12 đ/c trong đó 11 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Nhiệm vụ chính trị của chi bộ rất tập trung, hầu hết các đảng viên đều có năng lực chuyên môn giữ các vị trí chủ chốt trong tổ chức của nhà trờng nh : Ban Giám hiệu 2 đ/c ; Tổ trởng chuyên môn : 02 đ/c ; còn lại phụ trách các đoàn thể, và hầu hết là giáo viên giỏi và chiến sĩ thi đua với tuổi đời cao nhất là 57 thấp nhất là 35 tuổi, Tuổi Đảng cao nhất là 19 năm ,thấp nhất là 1 năm , đây là tuổi vững vàng trong t duy, có nhiều kinh nghiệm trong công tác và trong cuộc sống, mạnh mẽ tính chiến đấu của Đảng. Mặt khác, về học vấn 100% có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, 70% Đảng viên có trình độ đại học, nên có nhiều thuận lợi cho việc tạo mũi nhọn, nâng cao chất lợng lãnh đạo, và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng trong nhà trờng ; 100% các đảng viên đều đã đợc hoc tập các lớp bồi duỡng lí luận chinh tri ; 01 đ/c đạt trình độ trung cấp chính trị, đội ngũ đảng viên đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục theo tinh thần chỉ thị 40 của Ban Bí th trung ơng Đảng, về việc nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí ngành giáo dục. Song song với đó, chi bộ luôn đợc sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ Phờng Tân Hoà. Một Đảng bộ trong sạch vững mạnh liên tục nhiều năm liền. Đó là những thuận lợi cơ bản giúp cho chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kì (2008-2010). Hàng năm chi bộ đều đợc Đảng uỷ phờng công nhận đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Hôm nay 12 đ/c Đảng viên về dự đại hội , với niềm vui phấn khởi, tự hào mang đầy đủ t cách của một ngời đảng 1 viên Đảng cộng sản Việt Nam, kiểm điểm lại sau một nhiệm kì thực hiện nhiệm vụ, chi bộ đã đạt kết quả qua các mặt hoạt động cụ thể nh sau: II/ Những hoạt động thực hiện nhiệm vụ của chi bộ : 1/ Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nớc Nhiệm kì (2008-2010) tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X tiêp tục thực hiện nghị quyết Đảng bộ thành phố Hoà bình và Đại hội Đảng bộ ph- ờng Tân Hoà lần thứ VIII . Vì vậy cứ vào tháng 9 chi bộ đã tổ chức học tập, nghiên cứu các chỉ thị nghị quyết cho toàn thể Đảng viên trong nhà trờng, thông qua việc sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị đầu năm học vv Từ đó thống nhất xây dựng, ch- ơng trình hành động về công tác giáo dục, công tác chuyên môn nhà trờng. Cụ thể: Bằng các thông tin trong sinh hoạt chi bộ, bằng các buổi học tập do Đảng uỷ phờng Tân Hoà tổ chức, chi bộ đã đợc học tập, quán triệt t tởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực, xây dựng đất nớc, xây dựng con ngời mới, xã hội mới. Các chủ trơng mới, thông qua các nghị quyết của các kỳ họp Ban chấp hành Trung ơng Đảng Một số chỉ thị của ban Bí th TW Đảng, nh chỉ thị 40 về nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên, và cán bộ quản lý giáo dục, chỉ thị số 49 của Ban Bí th, về gia đình văn hoá, trong thời đại Công nghiệp hoá - hiện đại hoá, và các chỉ thị của tỉnh uỷ, thành uỷ về tăng cờng sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng về công tác cán bộ, công tác an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông,chuyên đề Học tập HỘI LHTN VIỆT NAM UB HUYỆN LÂM THAO * Lâm Thao, ngày tháng năm 2012 BÁO CÁO CỦA UB HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN LÂM THAO TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU GIỮA NHIỆM KỲ 2006 - 2011 Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý Thưa: Toàn thể hội nghị Cùng với phát triển đất nước thập kỷ qua, tổ chức Hội LHTN Việt Nam thể rõ vai trò tổ chức xã hội rộng rãi, thu hút, tập hợp đông đảo tầng lớp TN tổ chức TN Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh “ Phấn đấu độc lập tự dân tộc, phồn vinh đất nước ” Trong 52 năm xây dựng trưởng thành, ngày đầu thành lập, hoạt động tổ chức hội LHTN gắn liền với nghiệp cách mạng dân tộc, góp phần quan trọng việc tập hợp, đoàn kết tầng lớp TN Việt Nam lãnh đạo Đảng CSVN vai trò nòng cốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hội nghị đại biểu nhiệm kỳ Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Thao diễn thời điểm Đảng nhân dân huyên Lâm Thao sức thi đua thực nghị Đại hội tỉnh Đảng lần thứ XVI, nghị Đại hội Đảng huyên Lâm Thao lần thứ XXVII Cùng thành tựu sau 10 năm tái lập huyện Lâm Thao, tình hình trị ổn định, kinh tế tiếp tục có tăng trưởng, ANQP giữ vững, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt Đây yếu tố quan trọng điều kiện thuận lợi để đoàn kết tập hợp tầng lớp TN Góp phần phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hạnh phúc phát triển hệ TN Hội nghị lần có nhiệm vụ đánh giá kết công tác Hội phong trào TN gữa nhiệm kỳ, bổ xung phương hướng nhiệm vụ cho công tác Hội phong trào TN thời gian tới Đồng thời hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN tỉnh Phú Thọ lần thứ III PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CÔNG TÁC HỘI LHTN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HUYỆN LÂM THAO GIỮA NHIỆM KỲ 2006 - 2011 I.TÌNH HÌNH THANH NIÊN: Lâm Thao huyện đồng xen đồi núi thấp, có tổng diện tích đất tự nhiên 9754,59 ha, dân số 101.442 người Toàn huyện có 14 sở Hội trực thuộc, 215 chi hội Số Thanh niên độ tuổi từ 16 đến 35 chiếm khoảng 27% dân số toàn huyện Thanh niên Lâm Thao có trình độ học vấn nhận thức xã hội tương đối đồng Trong điều kiện hội nhập kinh tế giới, tuổi trẻ Lâm Thao thể động, nhạy bén chế mới, phát huy tinh thần tự lực, tự c ường, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, chủ động trang bị hành trang cho vào đời lập thân, lập nghiệp, đóng góp tích cực việc thực thắng lợi mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội huyện Bên cạnh đó, công tác Hội phong trào TN huyện cấp ủy Đảng, quyền quan tâm, tạo điều kiện, đội ngũ cán Hội từ huyện tới sở hầu hết trẻ, có trình độ, có lực công tác, say mê, nhiệt tình với công tác Đoàn, Hội Bên cạnh công tác phối hợp cấp, ngành với Đoàn niên, Hội LHTN trọng, qua chất lượng phong trào TN, chất lượng tổ chức sở Hội ngày đảm bảo; tỉ lệ tập hợp đoàn kết niên vào tổ chức ngày tăng, qua góp phần tích cực việc tuyên truyền giáo dục ĐVTN tin tưởng vào đường lối lãnh đạo Đảng CSVN, định hướng cho ĐVTN theo đường CNXH mà Đảng Bác Hồ lựa chọn Tình hình niên nay: Thanh niên Lâm Thao lực lượng lớn xã hội, toàn huyện có 28.705 người, chiếm tỷ lệ 27% dân số toàn huyện lực lượng chủ yếu độ tuổi người lao động, giữ gìn an ninh trị trật tự an toàn xã hội Thanh niên tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, tích cực hưởng ứng tham gia vào công đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo Thanh niên Lâm Thao có trình độ nhận thức xã hội tương đối đồng đều, thời kỳ hội nhập tuổi trẻ Lâm Thao tin tưởng thực chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, tình hình niên đánh giá cụ thể sau: * Thanh niên nông thôn: Thanh niên nông thôn có 17.248 người, chiếm 60,1% tổng số niên độ tuổi Đây lực lượng lao động chính, có vai trò quan trọng lĩnh vực KTVH- XH- ANQP huyện Điểm bật niên nông thôn có sức khoẻ, tích cực đầu việc chuyển giao áp dụng tiến KHKT vào sản xuất nông nghiệp, thực có hiệu chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Nhìn chung niên nông thôn yên tâm với việc sản xuất phát triển kinh tế quê hương, tham gia tích cực vào phong trào VHVN- TDTT, xây dựng nếp sống văn hoá khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự địa phương Tuy nhiên, khó khăn lớn niên nông thôn thiếu vốn thiếu việc làm, dó số niên phải làm ăn xa lâu ngày chiếm tỷ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

A. ĐẶC ĐIÊM TÌNH HÌNH: - BAO CAO HDQT NHIEM KY 2010-2014
A. ĐẶC ĐIÊM TÌNH HÌNH: Xem tại trang 1 của tài liệu.
2. Một số đánh giá về tình hình hoạt động SXKD và công tác khác: - BAO CAO HDQT NHIEM KY 2010-2014

2..

Một số đánh giá về tình hình hoạt động SXKD và công tác khác: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Xuất phát từ tình hình lao động biến động, việc tuyển lao động gặp nhiều khó - BAO CAO HDQT NHIEM KY 2010-2014

u.

ất phát từ tình hình lao động biến động, việc tuyển lao động gặp nhiều khó Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan