0

bc qtct 6 tháng đầu năm 2017

5 155 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:07

đảng uỷ xã văn PHONG uỷ ban kiểm tra * Số - BC/UB KT đảng cộng sản việt nam Văn phong Ngày 10 tháng năm 2014 Báo cáo CễNG TC KIM TRA, GIM ST THNG U NM , NHIM V KIM TRA, GIM ST THNG CUI NM 2014 Sỏu tháng đầu năm 2014 có ý nghĩa quan trọng, l nm tip tc thc hin cỏc tiờu xõy dng nụng thụn mi, v chun b cho cụng tỏc dn in i tha, từ nội dung nhiệm vụ đặt cho công tác xây dựng ảng nói chung, công tác kiểm tra nói riêng quan trọng, song đợc quan tâm lãnh đạo BCH Đảng bộ, đạo thờng xuyên UBKT Huyện uỷ huyện Nho Quan, nỗ lực phấn đấu đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng toàn Đảng xã t đợc kết tơng đối toàn diện theo quy định điều lệ Đảng đợc thể là: Phần thứ Kết công tác kiểm tra , giám sát tháng đầu năm 2014 I/ Thực nhiệm vụ theo điều lệ đảng quy định: 1- Kiểm tra t chc ng cp di thc hin nhim v kim tra Sỏu tháng đầu năm 2014 Uỷ Ban kiểm tra tiến hành kiểm tra 01 t chc ng cp di thc hin nhim v kim tra ni dung kim tra vic lónh o, ch o v t chc thc hin nhim v cụng tỏc kim tra i vi ban chi u chi b thụn Chỏt Qua kim tra kt lun ban chi u chi b thụn Chỏt thc hin tt vic lónh o, ch o v t chc thc hin nhim v cụng tỏc kim tra 3- Kiểm tra thu- chi tài Đảng tháng đầu năm 2014 UBKT Đảng uỷ tiến hành kiểm tra việc thu, chi tài Đảng Ban chi uỷ, chi trng trung hc c s Vn Phong , qua kiểm tra việc thu nộp, sử dụng đảng phí chi từ ngày 01/01/2013 - 31/12/ 2013 hầu hết đồng chí đảng viên chấp hành thực tốt chế độ đóng đảng phí theo quy định, đồng chí đảng viên không nộp Việc sử dụng đảng phí chi sinh hoạt hàng tháng mục đích sử dụng Tuy nhiên Việc thu, đảng phí chi cha thu theo ỳng quy định, Sổ thu, chi đảng phí ghi thu, ghi chi cha theo hệ thống kế toán * Với khuyết điểm đồng chí bí th chi vi phạm khuyết điểm việc quản lý thu, đảng phí nhng cha đến mức phải xem xét chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm II/ Thực chức tham mu làm nhiệm vụ Đảng uỷ giao: 1-Tham mu giúp cấp uỷ thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30, Điều lệ Đảng Sỏu tháng đầu năm 2014 Đảng uỷ giao cho Uỷ ban kiểm tra, kiểm tra theo điều 30 điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, ó kim tra c chi b ú : Kim tra chi b theo chng trỡnh v chi b theo k hoch ca huyn u * Về nội dung kiểm tra: - Kim tra vic lónh o, ch o v t chc thc hin cuc ng, Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh i vi chi u chi b trng Mm Non.Qua kim tra kt lun Ban chi u chi b ó lónh o, ch o v t chc thc hin tt cuc ng - Kiểm tra vic lónh o, ch o v t chc thc hin ngh quyt 10 ca tnh v cụng tỏc gim nghốo i vi ban chi u chi b thụn An Thng Qua kim tra cụng tỏc gim nghốo thụn An Thng cú gim v t theo tiờu xõy dng nụng thụn mi - Kim tra chi b th Chỏt v thụn Trung ụng ni dung kim tra v vic thi hnh iu l ng Qua kim tra cỏc chi b u thc hin tt vic thi hnh iu l ng * Tóm lại: Sỏu tháng đầu năm 2014 qua kiểm tra tổ chức Đảng toàn Đảng chi có chuyển biến rõ nét so với năm trớc Ngay từ đầu năm Uỷ Ban kiểm tra xác định đợc nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, từ chủ động xây dựng chơng trình kế hoạch kiểm tra theo trọng tâm, trọng điểm, tuỳ theo đặc điểm tình hình cụ thể chi bộ, bảo đảm quy trình, phơng pháp tiến hành kiểm tra Qua kiểm tra có tác dụng giáo dục ngăn ngừa khuyết điểm vi phạm Đảng viên tổ chức đảng, hệ thống sổ sách chi đợc đảm bảo quy định, từ tăng cờng vai trò lãnh đạo đoàn kết thống nội Đảng 2- Thực nhiệm vụ cấp uỷ giao: Sỏu tháng đầu năm 2014 Uỷ Ban kiểm tra tham mu với cấp uỷ xây dựng chơng trình công tác kiểm tra năm 2014 UBKT tiến hành kiểm tra đợc 01 chi Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực thị nghị cấp trên, việc thực nghị chi Qua kiểm tra giúp chi uỷ chi nắm bắt tình hình sở chi thực thị, nghị Đảng, sách pháp luật nhà nớc , đồng thời mặt thực cha tốt cần khắc phục, uốn nắn kịp thời lệch lạc khuyết điểm, từ nêu cao vai trò lãnh đạo Đảng việc thực nhiệm vụ trị địa phơng III/ Công tác xây dựng ngành: UBKT Đảng uỷ trì giao ban tháng, đồng chí đúc rút đợc kinh nghiệm thực tiễn, chấp hành tốt chủ trơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nớc quy định địa phơng, đồng thời nêu cao tính tiền phong gơng mẫu, thể rõ trách nhiệm, có ý TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TÙNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU CÔNG NGHIỆP NAM SÁCH, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG, THÁNG ĐẦU NĂM 2017 HÀ NỘI - 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TÙNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU CÔNG NGHIỆP NAM SÁCH, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG, THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Ngành : Quản lý Tài nguyên Môi trường Mã ngành : 52850101 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS LÊ THỊ HẢI LÊ HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Lời với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi lời cảm ơn tới TS Lê Thị Hải Lê - người thầy dìu dắt truyền cho tri thức tâm huyết nghiên cứu khoa học, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để hoàn thành đồ án Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường Đại học Tài nguyên Môi Trường Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập tham gia đồ án Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ tạo điều kiện thuận lợi trợ giúp nhiều thời gian thực nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn anh Lê Cao Thế - Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Hà Nội giúp đỡ nhiều trình thực hoàn thành đồ án tốt nghiệp Cuối xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè tin tưởng động viên, chia sẻ tiếp sức cho có thêm nghị lực để vững bước vượt qua khó khăn sống, hoàn thành luận văn Sinh viên thực Nguyễn Văn Tùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam công trình nghiên cứu thực riêng cá nhân không trùng lặp với công trình khoa học khác Các số liệu kết đồ án thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tế hướng dẫn TS Lê Thị Hải Lê giảng viên Trường Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội Các số liệu kết đo đạc phân tích đồ án cá nhân tiến hành thực nghiệm, chưa công bố tạp chí đến thời điểm công trình tác giả Hà Nội, Ngày… tháng…năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Văn Tùng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AQI BTNMT TCMT CO CO2 NO NO2 NOx O3 VOCS TSP QCVN TCVN ISO TCN TT-BTNMT TP HCM KX WHO KCN CCN TNHH SXKD QT&PTMT ĐTM CKBVMT PTN Giải thích Chỉ số chất lượng không khí Bộ Tài nguyên Môi trường Tổng cục Môi Trường Cacbon monoxit Cacbon dioxit Nito oxit Nito dioxit Cac Nito oxit Ozon Các hợp chất hữu bay Bụi tổng lơ lửng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam Tiêu chuẩn Việt Nam Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hoá Tiêu chuẩn ngành Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Vị trí lấy mẫu Tổ chức Y Tế Thế giới Khu công nghiệp Cụm công nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh Quan trắc phân tích môi trường Đánh giá tác động môi trường Cam kết bảo vệ môi trường Phóng thí nghiệm DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Khu công nghiệp, khu chế xuất hình thành phát triển gắn liền với công đổi mới, mở cửa kinh tế đất nước, xuất phát từ chủ trương đắn Đảng, Chính phủ việc xây dựng mô hình mang tính đột phá thu hút đầu tư, tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Phát triển khu công nghiệp (KCN) với mục tiêu tập trung sở sản xuất công nghệp, sử dụng hiệu tài nguyên lượng, tập trung nguồn phát thải ô nhiễm vào khu vực định, nâng cao hiệu sản xuất, hiệu quản lý nguồn thải bảo vệ môi trường Tuy nhiên, trình phát triển KCN bộc lộ số khiếm khuyết việc xử lý chất thải đảm bảo chất lượng môi trường Trong thời gian tới, việc phát triển KCN cũ làm gia tăng lượng thải chất gây ô nhiễm môi trường [9] Ô nhiễm môi trường KCN nước ta nay, chủ yếu ô nhiễm từ môi trường nước, không khí chất thải rắn Ô nhiễm môi trường, không khí thường chủ yếu tập trung KCN cũ, KCN sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu, xuống cấp chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải trước thải môi trường Ô nhiễm không khí KCN chủ yếu bụi, số KCN có biểu ô nhiễm CO2, SO2 tiếng ồn Ô nhiễm môi trường KCN ngoại ứng tiêu cực phát sinh trình sản xuất Chúng gây tổn hại lâu dài cho sức khỏe, đời sống sinh hoạt hoạt động sản xuất người dân khu vực xung quanh KCN [1] Được thành lập từ 2003, KCN Nam Sách, thành ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH LƯƠNG Số: /BC - UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Minh Lương, ngày tháng năm 2017 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2017 Phần thứ (BẢN CHÍNH THỨC) ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG ĐẦU NĂM Sáu tháng đầu năm 2017 xã Minh Lương thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội điều kiện có nhiều thuận lợi Tình hình kinh tế xã hội nước nói chung giữ ổn định tiếp tục tăng trưởng Thời tiết, khí hậu tương đối thuận lợi thích hợp cho trồng phát triển, tiếp tục đem lại vụ lúa cho xuất cao Trên địa bàn xã Bưởi nhân dân tập trung trọng từ việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thụ phấn bổ xung, năm 2017 đánh giá xuất cao năm 2016 Đội ngũ cán công chức xã ổn định nhiệt tình chủ động công việc, hoàn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên, có số khó khăn là: Cây chè truyền thống giá không ổn định, sâu bệnh phát triển nhiều, nhân dân không ý đầu tư chăm sóc nên diện tích sản lượng chè búp tươi giảm nhiều so với bình quân hàng năm Giá thực phẩm không ổn định, giá thịt lợn giảm mạnh xuống đến mức thấp phạm vi nước, việc đầu tư chăn nuôi người dân bị thua lỗ nặng nề, tiêu thụ thị trường, từ ảnh hưởng lớn đến thu nhập người dân địa bàn toàn xã Môi trường ngày ô nhiễm ý thức người dân nhiều hạn chế Kinh tế thị trường có nhiều biến đổi phức tạp khó lường Song, với tâm cấp lãnh đạo, đạo điều hành cấp ủy, quyền, MTTQ tổ chức đoàn thể với nỗ lực cố gắng toàn thể nhân dân xã Nên tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh xã tiếp tục ổn định giữ vững Những kết thực lĩnh vực chủ yếu sau: I Lĩnh vực kinh tế: Sản xuất nông - Lâm nghiệp, thủy sản xây dựng nông thôn - Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng lương thực đạt 154,01 ha, đạt 50,9% KH năm Trong diện tích lúa 116,3 ha, đạt 50% KH; xuất 56,7 tạ/ha, đạt 113% KH, đạt 100,2% so kỳ; sản lượng thóc 659,4 tấn, đạt 56,7 % KH Cây ngô diện tích là: 1,31 ha, đạt 13,1% KH; sản lượng đạt 5,5 Cây sắn 27,5 ha, rau màu loại 8,9 Triển khai chương trình chăm sóc, thụ phấn bổ xung cho bưởi đặc sản hiệu Diện tích chè không ổn định khó khăn tiêu thụ nên nhân dân không trú trọng chăm sóc, sản lượng chè búp tươi giảm nhiều so bình quân hàng năm - Về chăn nuôi: Tổng đàn trâu 129 con, đạt 99,2% KH, giảm 22 so kỳ Đàn bò 169 con, đạt 98,2 % KH, tăng 7con so kỳ Đàn lợn 6.208 con, đạt 77,6 % KH năm, tăng 2.957 so với kỳ; đàn gia cầm 52.281 con, đạt 87,1% KH, tăng 8.781 so với kỳ Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản 24,1 - Về lâm nghiệp: Tập trung đạo trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác phòng chống cháy rừng Sáu tháng đầu năm trồng rừng tập trung 50 đạt 83,3% KH năm, trồng rừng theo dự án 36,9 ha; nhân dân tự trồng 13,1ha Trồng phân tán 2.000 đạt 133,3% KH - Công tác thú y, bảo vệ thực vật công tác khuyến nông: Được triển khai thực có hiệu quả, tổ chức tiêm phòng vác cho đàn vật nuôi đợt I năm 2017 gồm: Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò 23 con, vác xin dại cho đàn chó, mèo 385con Tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc 147.500m Công tác kiểm tra đồng ruộng, chủ động phát sâu bệnh chuột phá hại lúa loại trồng trì thường xuyên Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh thụ phấn bổ xung cho bưởi lớp chăm sóc phòng trừ bệnh cho lúa với 160 lượt người tham gia - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Công tác đạo, tuyên truyền thực chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn trọng Tiếp tục rà soát tiêu chí để triển khai tổ chức thực phấn đấu hết năm 2017 đạt thêm tiêu chí (tiêu chí số giáo dục, tiêu chí số nhà dân cư) Sản xuất công nghiệp - TTCN - xây dựng - GTTL Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng tháng đầu năm ước đạt 3,1 tỷ đồng, đạt khoảng 64% so kỳ Các sản phẩm chủ yếu xây dựng bản; ngành dịch vụ bán lẻ hàng hóa Tập trung đạo phát triển CN - TTCN địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ doanh nghiệp mở rộng sản xuất Duy trì tốt phiên chợ trung tâm thu hút nhiều hộ tới kinh doanh tạo nhiều mặt hàng phong phú TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HỒNG ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ THÁNG ĐẦU NĂM 2017 HÀ NỘI, 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HỒNG ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Ngành: Quản lý Tài nguyên Môi trường Mã ngành: 52850101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS Lê Thị Hải Lê HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đưa đồ án: “Đánh giá chất lượng nước sông Hồng đoạn chảy qua huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tháng đầu năm 2017” dựa kết thu trình nghiên cứu riêng tôi, không chép kết nghiên cứu tác giả khác Nội dung đồ án tốt nghiệp có sử dụng tham khảo số thông tin, tài liệu từ nguồn sách, báo cáo liệt kê danh mục tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2017 Sinh viên Trần Thị Ngọc Tuyết LỜI CẢM ƠN Đề tài: “Đánh giá chất lượng nước sông Hồng đoạn chảy qua huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tháng đầu năm 2017” thực hoàn thành trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Trong suốt trình thực nghiên cứu, nỗ lực thân, nhận nhiều nguồn động viên từ người thân, giúp đỡ bảo từ thầy cô bạn bè để hoàn thành Đồ án tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô khoa Môi trường – Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội trang bị cho em đầy đủ kiến thức quý giá cần thiết suốt trình học tập trường Suốt trình học tập, vốn kiến thức mà thầy cô Khoa truyền đạt cho em không tảng mà hành trang quý giá để em bước vào sống cách tự tin vững vàng Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Lê Thị Hải Lê - Giảng viên khoa Môi trường, Trường đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tận tình bảo, giúp đỡ hướng dẫn em thực để em hoàn thành Đồ án tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới người thân bạn bè có ý kiến đóng góp để em chỉnh sửa hoàn thiện đồ án Kiến thức vô hạn em phải nỗ lực nhiều đường học vấn, em mong nhận ý kiến đánh giá, nhận xét quý báu thầy, cô để em nâng cao kiến thức, rút kinh nghiệm hoàn thiện tốt đồ án tốt nghiệp Cuối em xin kính chúc thầy, cô dồi sức khỏe, thành công nghiệp trồng người Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2017 Sinh viên Trần Thị Ngọc Tuyết MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT AOAC : Hiệp hội nhà hóa học phân tích thống BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường BVTV : Bảo vệ thực vật CN-TTCN : Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp GTGH : Giá trị giới hạn KTTV : Khí tượng thủy văn KT-XH : Kinh tế - xã hội QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia STNMT : Sở tài nguyên Môi trường UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Giá trị nhóm - ngành kinh tế năm 2016 Bảng 1.2: Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm huyện năm 2016 Bảng 1.3: Tần suất xuất lũ lớn năm sông Hồng Bảng 1.4: Tổng lượng dòng chảy, phân phối dòng chảy mùa cạn sông Hồng Bảng 2.1: Vị trí quan trắc lấy mẫu Bảng 2.2: Phương pháp bảo quản mẫu Bảng 2.3: Phương pháp phân tích Bảng 2.4: Quy trình xây dựng đường chuẩn PO43Bảng 2.5: Quy trình xây dựng đường chuẩn tổng Fe Bảng 2.6: Quy trình xây dựng đường chuẩn NO2Bảng 2.7: Quy trình xây dựng đường chuẩn NO3Bảng 2.8: Quy trình xây dựng đường chuẩn NH4+ Bảng 2.9: QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt Bảng 2.10: Độ lặp lại tối đa chấp nhận nồng độ khác theo AOAC Bảng 2.11: Phân loại nguồn nước mặt theo số WQI Bảng 3.1 Tính toán độ lặp phương pháp phân tích Bảng 3.2: Kết đo nhanh thông số Bảng 3.3: Kết đo pH nước sông Hồng Bảng 3.4: Kết đo DO nước sông Hồng Bảng 3.5: Tổng hợp kết thông số phân tích Bảng 3.6: Giá trị hàm lượng TSS nước sông Hồng Bảng 3.7: Giá trị thông số BOD5 nước sông Hồng Bảng 3.8: Giá trị thông số COD nước sông Hồng Bảng 3.9: Giá trị thông số Cl- nước sông Hồng Bảng 3.10: Thông số NH4+-N nước sông Hồng Bảng 3.11: Giá trị thông số NO2- nước sông Hồng Bảng 3.12: Giá trị NO3- nước sông Hồng Bảng 3.13: Giá trị thông số PO43- nước sông Hồng Bảng 3.14: Giá trị tổng sắt nước sông Hồng Bảng 3.15: Giá trị thông số Coliforms nước sông Hồng Bảng 3.16: Tổng hợp kết TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TÙNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU CÔNG NGHIỆP NAM SÁCH, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG ĐẦU NĂM 2017 HÀ NỘI - 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TÙNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU CÔNG NGHIỆP NAM SÁCH, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Ngành : Quản lý Tài nguyên Môi trường Mã ngành : 52850101 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS LÊ THỊ HẢI LÊ HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Lời với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi lời cảm ơn tới TS Lê Thị Hải Lê - người thầy dìu dắt truyền cho tri thức tâm huyết nghiên cứu khoa học, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để hoàn thành đồ án Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường Đại học Tài nguyên Môi Trường Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập tham gia đồ án Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ tạo điều kiện thuận lợi trợ giúp nhiều thời gian thực nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn anh Lê Cao Thế - Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Hà Nội giúp đỡ nhiều trình thực hoàn thành đồ án tốt nghiệp Cuối xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè tin tưởng động viên, chia sẻ tiếp sức cho có thêm nghị lực để vững bước vượt qua khó khăn sống, hoàn thành luận văn Sinh viên thực Nguyễn Văn Tùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam công trình nghiên cứu thực riêng cá nhân không trùng lặp với công trình khoa học khác Các số liệu kết đồ án thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tế hướng dẫn TS Lê Thị Hải Lê giảng viên Trường Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội Các số liệu kết đo đạc phân tích đồ án cá nhân tiến hành thực nghiệm, chưa công bố tạp chí đến thời điểm công trình tác giả Hà Nội, Ngày… tháng…năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Văn Tùng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AQI BTNMT TCMT CO CO2 NO NO2 NOx O3 VOCS TSP QCVN TCVN ISO TCN TT-BTNMT TP HCM KX WHO KCN CCN TNHH SXKD QT&PTMT ĐTM CKBVMT PTN Giải thích Chỉ số chất lượng không khí Bộ Tài nguyên Môi trường Tổng cục Môi Trường Cacbon monoxit Cacbon dioxit Nito oxit Nito dioxit Cac Nito oxit Ozon Các hợp chất hữu bay Bụi tổng lơ lửng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam Tiêu chuẩn Việt Nam Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hoá Tiêu chuẩn ngành Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Vị trí lấy mẫu Tổ chức Y Tế Thế giới Khu công nghiệp Cụm công nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh Quan trắc phân tích môi trường Đánh giá tác động môi trường Cam kết bảo vệ môi trường Phóng thí nghiệm DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Khu công nghiệp, khu chế xuất hình thành phát triển gắn liền với công đổi mới, mở cửa kinh tế đất nước, xuất phát từ chủ trương đắn Đảng, Chính phủ việc xây dựng mô hình mang tính đột phá thu hút đầu tư, tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6  tháng  đầu  năm  2017)  - bc qtct 6 tháng đầu năm 2017

6.

tháng đầu năm 2017) Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan