0

BC QT 6 tháng đầu năm 2015

4 130 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:03

   LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã tạo điều kiện cho em hoàn thành đồ án này. Em xin cảm ơn ThS. Lê Phú Đồng – Cán bộ Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường và ThS. Nguyễn Bích Ngọc – Giảng viên khoa môi trường – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em hoàn thành đồ án này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong Khoa Môi trường – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, các anh chị trong Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường và bạn bè đã giúp đỡ em trong quá trình làm đồ án. Em xin chân thành cảm ơn!    MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC    DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường BVMT : Bảo vệ môi trường CCN : Cụm công nghiệp Kcn : Khu vực lấy mẫu cụm công nghiệp KDC : Khu dân cư Kgt : Khu vực lấy mẫu đường giao thông QCCP : Quy chuẩn cho phép QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân    DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Ký hiệu, tọa độ các vị trí lấy mẫu 15 Bảng 3.1. Kết quả hiện trạng chất lượng môi trường không khí huyện Kinh Môn đợt 1 32 Bảng 3.2. Kết quả hiện trạng chất lượng môi trường không khí huyện Kinh Môn đợt 2 34    DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1. Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương 3 Hình 2.1. Vị trí các điểm lấy mẫu không khí khu vực khu dân cư huyện Kinh Môn Hình 2.2. Vị trí điểm lấy mẫu không khí khu vực đường giao thông huyện Kinh Môn Hình 2.3. Vị trí các điểm lấy mẫu khu vực cụm công nghiệp huyện Kinh Môn Hình 2.4. Ví dụ về các bình hấp thụ phù hợp để lấy mẫu nitơ điôxit Hình 2.5. Thí dụ về các bình hấp thụ thích hợp cho việc lấy mẫu sunfua đioxit trong không khí Hình 3.1. Hàm lượng khí CO tại các điểm quan trắc đợt 1 Hình 3.2. Hàm lượng khí CO tại các điểm quan trắc đợt 2 Hình 3.3. Hàm lượng khí NO 2 tại các điểm quan trắc đợt 1 Hình 3.4. Hàm lượng khí NO 2 tại các điểm quan trắc đợt 2 Hình 3.5. Hàm lượng khí SO 2 tại các điểm quan trắc đợt 1 Hình 3.6. Hàm lượng khí SO 2 tại các điểm quan trắc đợt 2 Hình 3.7. Hàm lượng bụi TSP tại các điểm quan trắc đợt 1 Hình 3.8. Hàm lượng bụi TSP tại các điểm quan trắc đợt 2 Hình 3.9. Hàm lượng bụi PM 10 tại các điểm quan trắc đợt 1 Hình 3.10. Hàm lượng bụi PM 10 tại các điểm quan trắc đợt 2 Hình 3.11. Hàm lượng CO qua các đợt quan trắc Hình 3.12. Hàm lượng NO 2 qua các đợt quan trắc Hình 3.13. Hàm lượng SO 2 qua các đợt quan trắc Hình 3.14. Hàm lượng bụi TSP qua các đợt quan trắc Hình 3.15. Hàm lượng bụi PM 10 qua các đợt quan trắc    MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Kinh Môn là một huyện đồi núi xen kẽ đồng bằng nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Hải Dương. Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương với các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế đã giúp nền kinh tế của huyện có nhiều cải thiện rõ rệt, đời sống người dân được nâng cao. Tuy nhiên, kèm theo sự phát triển nhanh chóng kinh tế - xã hội là sự gia tăng ô nhiễm, suy giảm chất lượng môi trường. Ô nhiễm môi trường không khí đang là một trong những vấn đề bức xúc đối với môi trường đô thị, công nghiệp và các làng nghề hiện nay. Ô nhiễm môi trường không khí có tác động xấu đối với sức khoẻ con người (đặc biệt là gây ra các bệnh đường hô hấp). Ô nhiễm không khí cũng gây nên những thiệt hại về kinh tế, với những khoản chi phí về khám, chữa bệnh do ô nhiễm không khí. Ngoài vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ô nhiễm không khí còn là mối đe dọa nghiêm trọng tới sự đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, tăng những nguy cơ về biến đổi khí hậu BÁO CÁO SƠ KẾT Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 6 tháng đầu năm 2015, Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2015 Năm 2015, năm có vị trí đặc biệt quan trọng, là năm đẩy mạnh hoàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm giai đoạn 2011-2015, sáu tháng đầu năm Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, cơ chế chính sách, tạo môi trường pháp lý thúc đẩy sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình. Thông tin- Truyền thôngphát triển. Được sự quan tâm llãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị các cấp, sự nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, thi đua sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo của các tầng lớp nhân dân, phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được duy trì, phát triển theo hướng xã hội hoá, mang lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng. PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO” TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015. I. kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào. 1. Hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp : Ban Chỉ đạo huyện đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức Hội nghị chuyên đề “Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Hội nghị tổng kết 1 phong trào xây dựng làng văn hoá, đơn vị đạt chuẩn văn hoá và sơ kết 1 năm thực hiện phương án xây dựng làng văn hoá tiêu biểu. Thành viên Ban Chỉ đạo các ngành tiếp tục chỉ đạo các chương trình, đề án trọng điểm.Triển khai chương trình công tác năm 2015, Ban Chỉ đạo cấp huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các văn bản của tỉnh, của Trung ương về xây dựng Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Đơn vị đạt chuẩn văn hoá; Quy chế về công nhận làng văn hoá cấp tỉnh. kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cơ sở tiến tới tổ chức Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ VI năm 2015. Tổ chức các đợt kiểm tra về thực hiện hương ước, quy ước làng văn hoá, đơn vị đạt chuẩn văn hoá. xây dựng quy ước làng văn hoá tiêu biểu 2. Kết quả phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển giao tiến bộ KHKT, đã tổ chức 48 lớp tập huấn cho 3400 lượt người, triển khai xây dựng 8 mô hình khuyến nông với tổng giá trị đầu tư trên 884 triệu đồng , đưa vào trồng 2,5 ha hoa hồng bước đầu thu hoạch đạt kết quả tốt. .Cấp kinh phí hỗ trợ mua giống sản xuất 1.000 ha vùng lúa năng lúa chất lượng cao, hỗ trợ đảo trở 60 ha đất trồng cói và hỗ trợ cho sản xuất nuôi trồng cá lúa kết hợp. Đã đưa vào nuôi mới 213 con lợn nái ngoại, nâng tổng số đàn lợn nái lên 15.973 con, tăng 16% so CK, hoàn thành bước 1 kế hoạch xây dựng trang trại chăn nuôi thứ 2 tại Quảng Phong đạt tiêu chí cấp tỉnh . Ban Chỉ đạo xoá đói giảm nghèo huyện phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh việc đa dạng hoá các nguồn lực Kết hợp chính sách của Nhà nước với sự giúp đỡ trực tiếp và có hiệu quả của toàn xã hội cho người nghèo, hộ nghèo, nhất là đối với những đơn vị cơ sở đặc biệt khó khăn, giúp người nghèo cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo. Tập trung chỉ đạo công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề, đã tổ chức được 13 lớp học nghề chẻ tăm hương cho 450 lao động, đạt 56,2% KH, tăng 66,6% so cùng kỳ, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, song do khó khăn từ thị 2 trường lao động nên 6 tháng đầu năm toàn huyện mới có 100 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ,đạt 10%KH, giảm 4,5 lần so CK Các chính sách ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐINH THỊ PHƢƠNG THÚY PHÓNG SỰ NGẮN PHÁT THANH TRÊN HỆ VOV1 (Khảo sát chương trình Thời 6h, 12h, 18h Hệ Thời Chính trị tổng hợp VOV1 tháng đầu năm 2015) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Báo chí học Hà Nội-2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐINH THỊ PHƢƠNG THÚY PHÓNG SỰ NGẮN PHÁT THANH TRÊN HỆ VOV1 (Khảo sát chương trình Thời 6h, 12h, 18h Hệ Thời Chính trị tổng hợp VOV1 tháng đầu năm 2015) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Mã số: 60.32.01.01 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ THANH TỊNH Hà Nội-2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập Luận văn hoàn thành hướng dẫn TS Phạm Thị Thanh Tịnh Các tài liệu, số liệu trích luận văn hoàn toàn có sở khoa học đáng tin cậy Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đinh Thị Phƣơng Thúy LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn tới Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Tịnh, giảng viên Khoa Phát thanh-Truyền hình, Học viện Báo chí Tuyên truyền tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn Bên cạnh đó, để có kiến thức kinh nghiệm không việc hoàn thiện luận văn mà chuyên môn, kĩ tác nghiệp, em xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn dành nhiều tâm huyết giúp đỡ cho học viên, có em thời gian năm học vừa qua Xin gửi lời cảm ơn tới anh, chị đồng nghiệp Đài Tiếng nói Việt Nam dành thời gian chia sẻ, giúp đỡ em thực đề tài MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÓNG SỰ NGẮN PHÁT THANH 15 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài .15 1.1.1 Báo phát chương trình phát .15 1.1.2 Phóng phát phóng ngắn phát 22 1.2 Đặc điểm kĩ thực phóng ngắn phát .32 1.2.1 Đặc điểm 32 1.2.2 Kĩ thực phóng ngắn phát 34 1.3 Tiêu chí phóng ngắn phát có chất lượng .38 TIểU KếT CHƢƠNG 1: 41 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÓNG SỰ NGẮN 42 TRONG CHƢƠNG TRÌNH THỜI SỰ ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 42 2.1 Giới thiệu Hệ VOV1 chương trình thời 6h,12h,18h Hệ VOV1, Đài TNVN 42 2.1.1 Hệ VOV1-Đài TNVN 42 2.1.2 Chương trình thời 6h,12h,18h 43 2.1.3 Tổ chức sản xuất chương trình thời Hệ VOV1 45 2.2 Khảo sát phóng ngắn chương trình thời 6h,12h 18h Hệ VOV1 .47 2.2.1 Nội dung 47 2.2.2 Hình thức 55 2.3 Đánh giá thành công hạn chế phóng ngắn Hệ VOV1 71 2.3.1 Thành công 71 2.3.2 Hạn chế 77 TIểU KếT CHƢƠNG 84 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 85 CHẤT LƢỢNG PHÓNG SỰ NGẮN TRONG CHƢƠNG TRÌNH 85 THỜI SỰ, ĐÀI TNVN 85 3.1 Những vấn đề đặt 85 3.1.1 Nhận thức chưa vai trò phóng ngắn chương trình thời 85 3.1.2 Tư duy, nghiệp vụ cũ sản xuất phóng .86 3.1.3 Thiếu lớp học đào tạo phóng ngắn 88 3.2 Giải Pháp Chủ Yếu Nâng Cao Chất Lượng Phóng Sự Ngắn Phát Thanh .90 3.2.1 Giải pháp chung 90 3.2.2 Giải pháp cụ thể 98 TIểU KếT CHƢƠNG 107 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC 116 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Đài Tiếng nói Việt Nam VOV Đài Truyền hình Việt Nam VTV Hệ Thời Chính trị tổng hợp VOV1 Hệ Văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Trung tâm Tin TTTin Thành phố Hồ Chí Minh TP HCM Nhà xuất NXB Phóng viên PV Biên tập viên BTV MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Phóng coi lát cắt vấn đề sống phản ánh qua lăng kính nhà báo Dòng tin tức, kiện thiếu tác phẩm phóng khó tạo nên điểm nhấn thông tin, lưu giữ công chúng Hay nói hơn, tiếng nói phản biện xã hội báo chí phần hiệu tác phẩm phóng Và nhà báo, tác phẩm phóng khó thể MỤC LỤC MỞ ĐẦU Có lẽ, cấu trúc hệ thống thuế quốc gia giới, thuế nhập có vai trò ý nghĩa thiết thực có vị trí quan trọng hệ thống pháp luật thuế quốc gia Mặc dù, xuất loại thuế muộn so với loại thuế khác, thuế nhập nhanh chóng khẳng định vai trò, tác dụng to lớn kinh tế quốc gia, đặc biệt vai trò kiểm soát hoạt động nhập hàng hóa với bên Càng ngày xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế bước ảnh hưởng đến tình trạng loại thuế theo hướng hạn chế vai trò quốc gia Ngày nhiều mặt hàng nhập vào Việt Nam, theo đường Tuy nhiên có mặt hàng không “giảm nhiệt” giới nói chung Việt Nam nói riêng – xăng dầu Để tìm hiểm sâu vấn đề nhóm xin chọn đề tài số 9: “Thực tiễn áp dụng pháp luật thuế nhập mặt hàng xăng dầu tháng đầu năm 2015 ý kiến pháp lý nhóm thực nhằm khắc phục hạn chế, bất cập pháp luật thuế nhập vấn đề này” NỘI DUNG I Khái quát pháp luật thuế nhập khẩu: Khái niệm: Theo quan niệm chung, thuế khoản tiền cá nhân, tổ chức nộp cho nhà nước để góp phần chia sẻ gánh nặng chi tiêu với nhà nước trình phát triển kinh tế, xã hội Trong cấu trúc hệ thống thuế quốc gia, thuế nhập loại thuế có vai trò ý nghĩa thiết thực không tạo nguồn thu cho ngân sách mà quan trọng hơn, công cụ hữu hiệu tay nhà nước để kiểm soát hoạt động nhập hàng hóa từ nước ngoài, bảo hộ sản xuất nước thực mục tiêu đối ngoại phủ thời kỳ Có nhiều cách hiểu khác khái niệm thuế xuất khẩu, tùy thuộc vào góc độ tiếp cận Về phương diện kinh tế, thuế nhập quan niệm khoản đóng góp tiền mặt tổ chức, cá nhân vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật, họ có hành vi nhập hàng hóa qua biên giới nước Về phương diện pháp lý, thuế nhập hình dung quan hệ pháp luật phát sinh Nhà nước (người thu thuế) với tổ chức, cá nhân (người nộp thuế), việc tạo lập thực quyền, nghĩa vụ pháp lý cho bên trình hành thu thuế nhập Theo quy định luật thuế xuất khẩu, thuế nhập năm 2005 luật hải quan sửa đổi bổ sung năm 2005 thuế nhập định nghĩa loại thuế đánh vào hàng hóa nhập vào khu vực có lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, nơi hải quan áp dụng 2 Đặc điểm: Từ cách tiếp cận trên, thấy thuế nhập có đặc điểm sau: - Thuế nhập có đối tượng chịu thuế hàng hóa phép vận chuyển qua biên giới Thuế nhập không tác động vào đối tượng - nhập loại hình dịch vụ Thuế nhập không hoàn toàn thuế trực thu gián thu: nhà nhập nộp thuế nhập tự tiêu dùng số hàng hóa nhập khoản thuế nhập nộp có tính chất thuế trực thu; ngược lại nhà nhập nộp xong thuế nhập khâỉ bán số hàng hóa cho người - khác khoản thuế nhập nộp có tính chất gián thu Thuế nhập gắn liền với hoạt động kinh tế đối ngoại quốc gia thời kỳ hoạt động ngoại thương hoạt động kinh tế đối ngoại mà thuế nhập công cụ góp phần thực vai trò quản lý, kiểm soát hoạt động ngoại thương - Nhà nước Thuế nhập quản lý quan chuyên trách quan hải quan Điều Luật Hải Quan quy đinh: Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thực pháp luật thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kiến nghị chủ trương biện pháp quản lý nhà nước hải quan đối - với sách thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập Thuế nhập bị chi phối nhiều yếu tố, đặc biệt yếu tố hội nhập kinh tế quốc qia Các yếu tố chi phối đến sách thuế nhu cầu thu ngân sách nhà nước, yếu tố thực trạng kinh tế xã hội, sách thuế nhập khâỉ phải phù hợp với sách phát triển kinh tế Nhà nước,… Với đặc trưng cho thấy nét khác biệt thuế nhập với loại thuế khác Trên sở hiểu rõ chất vai trò loại thuế Vai trò: Bên cạnh vai trò thuế nói chung là: tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; điều tiết hoạt động kinh tế hướng dẫn tiêu dùng xã hội Thuế nhập có vai trò đặc biệt mình, xuất phát từ đặc điểm thuế nhập đánh vào hàng hóa nhập sau cấu thành giá hàng hóa Đó bảo hộ sản xuất nước chống lại xu hướng cạnh tranh không cân sức hàng hóa nội địa hàng hóa ngoại nhập Thuế nhập làm cho hàng hóa ngoại nhập tăng lên, giúp hàng hóa nước cạnh tranh được, đồng thời hạn chế tác động biện pháp cạnh tranh không lành mạnh thị trường quốc tế Như vậy, chất việc đánh thuế nhập biện pháp bảo hộ sản xuất nước Chính phủ nhận thấy bất lợi đảng uỷ xã văn PHONG uỷ ban kiểm tra * Số 07 - BC/UB KT đảng cộng sản việt nam Văn phong Ngày 10 tháng năm 2015 Báo cáo CễNG TC KIM TRA, GIM ST THNG U NM , NHIM V KIM TRA, GIM ST THNG CUI NM 2015 Sỏu tháng đầu năm 2015 có ý nghĩa quan trọng, l nm tip tc thc hin cỏc tiờu xõy dng nụng thụn mi, v cụng tỏc dn in i tha, từ nội dung nhiệm vụ đặt cho công tác xây dựng ảng nói chung, công tác kiểm tra nói riêng quan trọng, song đợc quan tâm lãnh đạo BCH Đảng bộ, đạo thờng xuyên UBKT Huyện uỷ huyện Nho Quan, nỗ lực phấn đấu đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng toàn Đảng xã t đợc kết tơng đối toàn diện theo quy định điều lệ Đảng đợc thể là: Phần thứ Kết công tác kiểm tra , giám sát tháng đầu năm 2015 I/ Thực nhiệm vụ theo điều lệ đảng quy định: II/ Thực chức tham mu làm nhiệm vụ Đảng uỷ giao: 1-Tham mu giúp cấp uỷ thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30, Điều lệ Đảng Sỏu tháng đầu năm 2015 Đảng uỷ giao cho Uỷ ban kiểm tra, kiểm tra theo điều 30 điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, ó kim tra c 01 t chc ng v 01 ng viờn * Về nội dung kiểm tra: - Kim tra vic lónh o, ch o v t chc thc hin Ngh quyt xõy dng nụng thụn mi v cụng tỏc dn in i tha.Qua kim tra kt lun Ban chi u chi b v ng th chi b ó lónh o, ch o v t chc thc hin tt phong tro xõy dng nụng thụn mi theo ngh quyt ca chi b v cp trờn ó Sỏu tháng đầu năm 2015 qua kiểm tra tổ chức Đảng toàn Đảng chi có chuyển biến rõ nét so với năm trớc Ngay từ đầu năm Uỷ Ban kiểm tra xác định đợc nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, từ chủ động xây dựng chơng trình kế hoạch kiểm tra theo trọng tâm, trọng điểm, tuỳ theo đặc điểm tình hình cụ thể chi bộ, bảo đảm quy trình, phơng pháp tiến hành kiểm tra Qua kiểm tra có tác dụng giáo dục ngăn ngừa khuyết điểm vi phạm Đảng viên tổ chức đảng, hệ thống sổ sách chi đợc đảm bảo quy định, từ tăng cờng vai trò lãnh đạo đoàn kết thống nội Đảng 2- Thực nhiệm vụ cấp uỷ giao: Sỏu tháng đầu năm 2015 Uỷ Ban kiểm tra tham mu với cấp uỷ xây dựng chơng trình công tác kiểm tra năm 2015 UBKT tiến hành kiểm tra đợc 01 chi Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực thị nghị cấp trên, việc thực nghị chi Qua kiểm tra giúp chi uỷ chi nắm bắt tình hình sở chi thực thị, nghị Đảng, sách pháp luật nhà nớc , đồng thời mặt thực cha tốt cần khắc phục, uốn nắn kịp thời lệch lạc khuyết điểm, từ nêu cao vai trò lãnh đạo Đảng việc thực nhiệm vụ trị địa phơng III/ Công tác xây dựng ngành: UBKT Đảng uỷ trì giao ban tháng, đồng chí đúc rút đợc kinh nghiệm thực tiễn, chấp hành tốt chủ trơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nớc quy định địa phơng, đồng thời nêu cao tính tiền phong gơng mẫu, thể rõ trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cơng trớc biểu sai trái, tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt chi đơn vị công tác đánh giá chung 1- Ưu điểm: Sỏu tháng đầu năm 2015 UBKT bám sát nhiệm vụ Đảng uỷ, chủ động xây dựng chơng trình kế hoạch công tác kiểm tra , giám sát năm 2015, tiến hành kiểm tra kết luận cách khách quan, trung thực, xác, kịp thời Hoàn thành toàn diện nm nhiệm vụ công tác kiểm tra theo quy định điều lệ Đảng, hoàn thành nhiệm vụ cấp uỷ giao, chất lợng hiệu quy trình tác nghiệp công tác kiểm tra đợc nâng lên bớc Đội ngũ cán làm công tác kiểm tra có trình độ lực, nghiệp vụ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lĩnh, giám chịu trách nhiệm trớc công việc Đạt đợc kết có lãnh đạo Ban thờng vụ Đảng uỷ, đạo trực tiếp UBKT Huyện uỷ, đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cán làm công tác kiểm tra, kết góp phần vào thắng lợi chung Đảng xã Phần thứ hai Phơng hớng nhiệm vụ công tác kiểm tra- giám sát tháng cuối năm 2015 I- Phơng hớng nhiệm vụ Tiếp tục thực nghiêm túc chơng trình kiểm tra kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015 1- Tập chung thực tốt nhiệm vụ kiểm tra đảng viên chi uỷ, chi có dấu hiệu vi phạm 2- Thực chơng trình công tác kiểm tra theo điều 30 điều 32 sát với tình hình thực tế địa phơng, Thờng xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến t tởng cán Đảng viên, xác định rõ trọng tâm trọng điểm, đối tợng kiểm tra, thời gian tiến hành kiểm tra, lực lợng kiểm tra, nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TỈNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6  tháng  đầu  năm  2015)  - BC QT 6 tháng đầu năm 2015

6.

tháng đầu năm 2015) Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan