0

BC QTCty 6Thang 2012 KHP

9 82 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:48

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16 /BC-VP Trà Vinh, ngày 20 tháng 3 năm 2012 BÁO CÁO TUẦNTừ ngày 09/3/2012 đến ngày 15/3/2012 Kính gửi:- Văn phòng Chính phủ;- Thường trực Tỉnh ủy;- Thường trực HĐND tỉnh.I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH: - Họp UBND tỉnh thông qua tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, chương trình công tác tháng 3/2012 và các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa VIII: Chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất lúa chất lượng cao; mức thu phí trông giữ xe đạp, mô tô, ô tô; mức thu phí vệ sinh tại các thị trấn, chợ xã; tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; điều chỉnh, bổ sung mức thu phí cung cấp thông tin địa chính và lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.- Tham gia cùng với Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác xóa đói giảm nghèo; kiểm tra công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ tại các cơ sở Đảng và tổ chức đoàn thể.- Kiểm tra tình hình nuôi tôm sú đầu vụ nuôi năm 2012 của các huyện ven biển, tình hình sạt lở đê do triều cường và tình hình sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường của Trung tâm Điện lực Duyên Hải.- Làm việc với nhà tài trợ đầu tư xây dựng cầu Tân Quy, huyện Cầu Kè. Tiếp và giải quyết khiếu nại về sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường trong nhân dân ở huyện Duyên Hải.- Chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trước trong và sau Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 14.- Chỉ đạo các Sở, ngành chuẩn bị các nội dung phục vụ việc kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012; chuẩn bị tốt các mặt công tác phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.- Ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh.II. TÌNH HÌNH KINH TẾ:- Sản xuất nông nghiệp: Lúa Đông xuân đến nay thu hoạch 33.453 ha, đạt 57% diện tích xuống giống. Diện tích lúa nhiễm sâu bệnh 889 ha (giảm 166 ha so tuần trước). Vụ Hè thu xuống giống 13.592 ha, đạt 17% so kế hoạch. Cây màu xuống giống 24.280 ha, đạt 43% kế hoạch, trong đó màu lương thực 3.808 ha, màu thực phẩm 11.341 ha, cây công nghiệp và cây hàng năm khác 9.131 ha. Ngày 12/3/2012, do triều cường dâng cao gây sạt lở khoảng 150m đê biển trên địa bàn các xã Hiệp Thạnh, Trường Long Hòa và Dân Thành (huyện Duyên Hải). Các ngành chức năng và địa phương kịp thời huy động lực lượng, phương tiện kè chắn, gia cố tạm thời. Tình hình chăn nuôi tiếp tục ổn định, các loại dịch bệnh trên gia súc gia cầm được kiểm soát; tiêm vắc xin phòng cúm đến nay được 1,4 triệu con gia cầm, tiêm lở mồm long móng và các loại vắc xin khác 146.225 con gia súc. Tiêu độc, khử trùng cho 121.497 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm với 9,2 triệu m2 chuồng trại.Thủy lợi nội đồng: Đến nay thực hiện 75 công trình, tổng chiều dài 51.346 m, khối lượng đào đắp 173.945 m3, đạt 14% kế hoạch.- Thủy sản: Vùng nước mặn và lợ, đến nay có 11.292 hộ thả nuôi 825,2 triệu con tôm giống trên diện tích 12.217 ha; 3,74 triệu con giống tôm thẻ chân trắng; 29,7 triệu con giống cua biển, 32,5 tấn nghêu giống. Trong đó có 790 hộ nuôi tôm sú bị thiệt hại 39,915 triệu con tôm sú giống (chiếm 4,8% lượng con giống thả UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐCTỈNH QUẢNG NINHSố: 87 /BC-MTTQCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2012BÁO CÁOKết quả cơng tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012(Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khố XII nhiệm kỳ 2011-2016)–––––––––Thực hiện chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012, Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả cơng tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012, những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khố XII như sau:I. TÌNH HÌNH CHUNG. Năm 2012, trong tình hình khó khăn chung của kinh tế cả nước, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dưới sự chỉ đạo, điều hành chủ động, tập trung của tỉnh, tình hình kinh tế- xã hội duy trì được mức tăng trưởng ổn định, phát triển đúng hướng, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cơ bản hồn thành. Sản xuất nơng nghiệp tuy có khó khăn nhưng vẫn phát triển ổn định, thực hiện chương trình ”xây dựng nơng thơn mới” có nhiều kết quả rõ nét. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; nguồn lực đầu tư cho chương trình an sinh xã hội tăng 43% so với chương trình năm 2011, một số cơ chế chính sách của tỉnh đến nay được thực hiện, đời sống nhân dân, đặc biệt người có hồn cảnh khó khăn, người nghèo được quan tâm. Các vấn để bức xúc trong nhân dân như khai thác than trái phép, dự án treo, ảnh hưởng của mơi trường đã được tập trung chỉ đạo giải quyết. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Cơng tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. An ninh, quốc phòng được giữ vững; cơng tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đồn thể nhân dân có nhiều đổi mới, tiến bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhiều ý kiến của cử tri, vấn đề bức xúc của xã hội được quan tâm chỉ đạo giải quyết có hiệu quả; khối đại đồn kết được củng cố tăng cường, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương, cơ sở.Tuy nhiên, cử tri và nhân dân trong tỉnh còn băn khăn, lo lắng ở một số lĩnh vực đó là: Tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn. Cơng tác quản lý đầu tư và kinh doanh dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh, sản phẩm dụ lịch còn nghèo nàn; tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cơng tác quản lý, thực hiện quy hoạch, quản lý tài ngun và mơi trường còn nhiều hạn chế; cơng tác chỉ đạo phát triển sản xuất nơng nghiệp và xây dựng nơng thơn mới ở một số địa phương còn lúng túng; Cải 1cách thủ tục hành chính hiệu quả chưa cao; Tai nạn giao thông, tai nạn lao động tăng; Tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 261 /BC-SVHTTDL Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2012BÁO CÁOHoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012.I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ:1. Công tác quản lý Nhà nước:a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản:- Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 về thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Văn hóa nghệ thuật và bắn pháo hoa đón Giao thừa Xuân Nhâm Thìn 2012.- Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 13/01/2012 về Tổ chức Triển lãm Phố Hoa “Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Thìn – Mừng 20 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận”.- Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Tổ chức và Kế hoạch số 887/KH-BTC ngày 06/3/2012 của Ban Tổ chức về tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2012), gắn với kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2012), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2012) và đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất của Nhà nước trao tặng cho Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận.- Quyết định phân công lại thành viên Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Ninh Thuận (Quyết định số 470 /QĐ-UBND ngày 15/3/2012).- Đang trình: Nghị quyết Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tháp Pô Klong Garai.b) Công tác chỉ đạo và điều hành của Sở:- Tham dự Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện các Nghị định và Chiến lược phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Quảng Ninh.- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- Tập trung triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2012), gắn với kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2012), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2012). 1- Chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành bám sát kế hoạch, xây dựng các văn bản quyết định, chỉ thị của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2012 theo chương trình đã đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh.- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả khảo sát nhân lực, ngành nghề động viên bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm năm 2012).- Xây dựng báo cáo tổng quan 20 năm phát triển sự nghiệp Công trình: XÂY MỚI NHÀ Ở GIA ĐÌNH Địa điểm: Ấp Tân Điền B, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp HCM Phụ trách: ks LƯU VĂN TÚ BÁO CÁO CÔNG VIỆC TRONG NGÀY & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NGÀY TIẾP THEO Ngày 1/3/2012 Buổi S C 23/3/2012 kế hoạc h công việc • • • • • • • • Nội dung công việc Bảo dưỡng bê tông sàn vệ sinh, làm cốt thép đà khóa tường Tô tường trục A Cấp thoát nước cho nhà; đào hố ga 50x50 Tô tường trục A Lắp giáo+ sàn công tác xây tô tường trục C Xây tường 100 khóa đầu mái trục C: 6,7m2 Tô tường trục C: 69m2 Đổ đà bt đỡ tường khóa đầu;0,2m3 Khối lượng thực KL tô tường trục A: 37,2m2 Đánh giá Đề xuất: vật tư : công việc: Gửi Thầy, Cô
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

25. 110/QĐ-ĐLKH-HĐQT 15/06/2012 Phê duyệt bảng lương cán bộ quản lý năm 2012 - BC QTCty 6Thang 2012 KHP

25..

110/QĐ-ĐLKH-HĐQT 15/06/2012 Phê duyệt bảng lương cán bộ quản lý năm 2012 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quán trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012, kính báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được biết, - BC QTCty 6Thang 2012 KHP

r.

ên đây là nội dung báo cáo tình hình quán trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012, kính báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được biết, Xem tại trang 4 của tài liệu.