BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 1 CẢ NĂM

5 904 14
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 1 CẢ NĂM

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 1 CẢ NĂM tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về... Môn: Tiếng Việt Thời gian: 60 phút Phần 1: Đọc hiểu Cô bé làng Chăm Như nhiều cô gái làng Chăm khác, từ nhỏ Đông Chiêu đã được mẹ dạy hai nghề truyền thống: dệt thổ cẩm và làm đồ gốm dùng trong sinh hoạt gia đình. Những món đồ bằng đất nung như cái cà ràng, cái nồi, cái pụ … dân dã và rẻ tiền, thích hợp với đời sống nông thôn. Đêm nay, Đông Chiêu mượn ánh sáng của đèn trời để làm việc. Em tưới nước lên mớ đất sét bên gốc cau và bắt đầu nhồi đất bằng đôi chân dẻo dai của mình. Hai bàn chân nhỏ bé của em kiên nhẫn dẫm đạp, nhào qua trộn lại cho đến khi mớ đất nhão nhoẹt trở thành mịn màng. Em lấy một cục đất sét nhào nặn trên tay, rồi ngắt từng miếng nhỏ. Những miếng đất dẻo quánh và vàng thắm như ngấm cả ánh trăng vào trong. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 1. Hai nghề truyền thống của làng Chăm được tác giả nói đến trong bài là dệt thổ cẩm và: đơn cấu trúc a. Làm đồ gốm b. Nhồi đất sét c. Nung đất d. Nhồi đất 2. Cụm từ “ánh sáng của đèn trời” để chỉ ánh sáng của:đa cấu trúc a. Trăng sao ( không phải từ ghép, lỗi người soạn đề) b. Mặt trăng c. Mặt trời d. Ánh đèn 3. Ngoài việc tưới nước, nhồi đất, dẫm đạp, nhào nặn…Đông Chiêu còn: đơn cấu trúc a. Ép đất b. Moi đất c. Vo tròn d. Ngắt đất 4. Qua những việc làm của Đông Chiêu, em thấy cô bé là người: liên hệ a. Chăm chỉ học nghề b. Vừa làm vừa chơi c. Siêng năng lao động d. Nhanh nhẹn, tháo vát 5. Đoạn văn trên miêu tả: liên hệ a. Cô bé Đông Chiêu đang vui đùa cùng bạn bè b. Cô bé làng Chăm đang nhào đất sét bên gốc cau c. Dân làng Chăm bàn việc phát triển nghề truyền thống d. Làng Chăm đang hoạt động tưng bừng và vui vẻ. câu trả lời không tương đương về ngữ nghĩa - ngữ pháp 1/6 ĐỨA TRẺ MỒ CÔI 1. Chiều mưa ngoài song cửa Gió lạnh thổi lá rơi Có người em bé nhỏ Đứng dưới hiên nhìn trời 3. Em đưa tay gạt lệ Bước đi duới trời mưa Mặc gió lùa tê tái Trên tấm thân bơ phờ 2. Gió lạnh thổi tê môi Mái tóc xanh rã rời Hai hàm răng lập cập Run run lên từng hồi 4. Em đi trong gió sương Về xó chợ đầu đường? Xót thân em bé bỏng Sớm chịu đời tang thương Hoài Điệp Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 1. Em bé đứng dưới mái hiên để làm gì? đơn cấu trúc a. Trú mưa b. Đứng khóc c. Ngắm cảnh mưa d. Cho đỡ lạnh 2. Những dòng thơ nào cho biết em bé trong bài không có nhà? đa cấu trúc a. Có người em bé nhỏ Đứng dưới hiên nhìn trời b. Em đưa tay gạt lệ Bước đi dưới trời mưa c. Em đi trong gió sương Về xó chợ đầu đường d. Xót thân em bé bỏng Sớm chịu đời tang thương 3. Khổ thơ nào nói lên lòng thương cảm của tác giả đối với em bé? liên hệ a. Khổ thơ 1 b. Khổ thơ 2 c. Khổ thơ 3 d. Khổ thơ 4 4. Ngoài “Đứa trẻ mồ côi”, em có thể chọn tựa đề nào đặt tên cho bài thơ? trừu tượng MR, nên chuyển sang dạng điền (bán khách quan) a. Đứa trẻ đi hoang b. Phận trẻ bơ vơ c. Cuộc đời không nhà d. Cuộc đời nghèo khổ Làm việc cho cả ba thời Có một con ve thấy bác nông dân nọ làm việc miệt mài, từ sáng đến tối chẳng lúc nào ngơi, liền tò mò hỏi: − Bác làm việc quần quật như thế để làm gì? Bác nông dân đáp: − Tôi làm cho cả ba thời nên không thể ngừng tay. Ve nghĩ mãi không ra, lại hỏi: − Thế nào là làm việc cho cả ba thời? 2/6 Bác nông dân ôn tồn giảng giải: − Trước hết, tôi phải làm việc để nuôi bản thân. Đó là làm việc cho hiện tại. Nhà tôi còn bố mẹ già. Làm việc để phụng dưỡng bố mẹ là làm vì quá khứ. Còn làm để nuôi con là dành dụm cho tương lai. Sau này tôi già, các con tôi lại nuôi tôi như bây giờ tôi đang phụng dưỡng cha mẹ. Truyện vui dân gian thế giới Dựa vào nội dung bài đọc trên, em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Câu chuyện trên có: đơn cấu trúc a. 1 nhân vật b. 2 nhân vật c. 3 nhân vật d. 4 nhân vật 2. Nhân vật chính trong câu chuyện là: đơn cấu trúc a. Bác nông dân b. Ve c. Bố mẹ bác nông dân d. Con bác nông dân 3. Cụm từ “ba thời” trong bài học có nghĩa là: liên hệ v trừu BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP CẢ NĂM (CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO) GỒM 76 TRANG (FILE PDF) Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp có đáp án Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp năm tài liệu BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP CẢ NĂM (KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN) GỒM 72 TRANG (FILE PDF) Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp có đáp án Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp năm tài liệu tổng hợp kiểm tra tiết học kì tiếng Anh lớp có đáp án, xin gửi đến bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị ôn tập tốt chương trình tiếng Anh lớp Mời tham khảo ………… Secondary School ONE PERIOD TEST(Unit1-3) Class: Subject : ENGLISH (Time allowed:45’) Full name : Mark Teacher’s comment I Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3 marks) Her parents still live there her grandparents A for B at C with D on B tall C taller D more tall B What C Which D Where C Which D Where C does D Lan is than Hoa A tallest you live? A Who are you talking to? A Who B What What your telephone number? A is THƯ VIỆN SEN VÀNG B are Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp có đáp án Nga lives 52 Nguyen Hue Street A on B in C at D under C What D Which does your father do? A When B Where Tomorrow my family to Ho Chi Minh City A is B is going to go C.is going D goes C at D of C about D.at My mother takes care sick children A about B in 10 He works the farm A on B in 11 Are there pens on the table? Yes, there are A any B some C much D a 12 a beautiful day! A It B Which C Where D What II Complete the sentences with 0n , in, at, in front of (2 marks) My birthday is June eighth I live Gio Quang I get up o’clock every day My house is a lake II Supply the correct form of the verbs in brackets (2,5 mark ) My aunt Thuy (live) (1) in Ha Dong She (work) .(2) in a hospital in the centre of Ha Noi Every morning, she (catch) (3) a bus to her hospital Her work is (take) (4) care of sick children She (love) (5) the children She always (say) (6) that children (be) (7) very lovely Now she (do) (8) her job with great pleasure But next year she (go) (9) THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp có đáp án to Ho Chi Minh City with her husband She (be) (10)very unhappy III Answer the questions (2,5 marks) What 's your family name? How you get to school? How far is it from your house to school? What will you be on your next birthday? Where are you going to go next Sunday? THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp có đáp án CORRECT THE TEST (ANSWER KEYS) (Unit 1- Unit 3) I/ marks: each sentence is 0,25 m 1/ C THƯ VIỆN SEN VÀNG 7/ C Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp có đáp án 2/ C 8/ B 3/ D 9/ D 4/ A 10/ A 5/ A 11/ A 6/ C 12/ D II/ marks: each sentence is 0,5 m 1/ On 2/ In 3/ At 4/ In front of III/ 2,5 marks: each sentence is 0,25 m 1/ Lives 2/ Works 3/ Catches 4/ Taking 5/ Loves 6/ Says 7/ Is 8/ Is doing 9/ Will go 10/ Is IV/ 2,5 marks: each sentence is 0,5 m 1/ My family name is 2/ I go to school by bike 3/ It is about kilometers 4/ I will be 14 on my next birthday 5/ I am going to to go to the zoo next Sunday THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp có đáp án Name: Class: Mark: ONE PERIOD TEST Subject: English (Unit4-Unit6) Time allowed: 45' Teacher's remark: I Choose the word which is pronounced differently from the others: (1mark): a took b school c food d choose a please b pleasure c easy d teacher a what b who c where d when a hat b house c hour d hang II Choose the best answer : ( 3marks) does Lan have science class? a When b What time c How long History is interesting and important subject a a b an c the Children should to bed early a to go b go c going Lan Môn: Tiếng Việt Thời gian: 60 phút Phần 1: Đọc hiểu Cô bé làng Chăm Như nhiều cô gái làng Chăm khác, từ nhỏ Đông Chiêu đã được mẹ dạy hai nghề truyền thống: dệt thổ cẩm và làm đồ gốm dùng trong sinh hoạt gia đình. Những món đồ bằng đất nung như cái cà ràng, cái nồi, cái pụ … dân dã và rẻ tiền, thích hợp với đời sống nông thôn. Đêm nay, Đông Chiêu mượn ánh sáng của đèn trời để làm việc. Em tưới nước lên mớ đất sét bên gốc cau và bắt đầu nhồi đất bằng đôi chân dẻo dai của mình. Hai bàn chân nhỏ bé của em kiên nhẫn dẫm đạp, nhào qua trộn lại cho đến khi mớ đất nhão nhoẹt trở thành mịn màng. Em lấy một cục đất sét nhào nặn trên tay, rồi ngắt từng miếng nhỏ. Những miếng đất dẻo quánh và vàng thắm như ngấm cả ánh trăng vào trong. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 1. Hai nghề truyền thống của làng Chăm được tác giả nói đến trong bài là dệt thổ cẩm và: đơn cấu trúc a. Làm đồ gốm b. Nhồi đất sét c. Nung đất d. Nhồi đất 2. Cụm từ “ánh sáng của đèn trời” để chỉ ánh sáng của:đa cấu trúc a. Trăng sao ( không phải từ ghép, lỗi người soạn đề) b. Mặt trăng c. Mặt trời d. Ánh đèn 3. Ngoài việc tưới nước, nhồi đất, dẫm đạp, nhào nặn…Đông Chiêu còn: đơn cấu trúc a. Ép đất b. Moi đất c. Vo tròn d. Ngắt đất 4. Qua những việc làm của Đông Chiêu, em thấy cô bé là người: liên hệ a. Chăm chỉ học nghề b. Vừa làm vừa chơi c. Siêng năng lao động d. Nhanh nhẹn, tháo vát 5. Đoạn văn trên miêu tả: liên hệ a. Cô bé Đông Chiêu đang vui đùa cùng bạn bè b. Cô bé làng Chăm đang nhào đất sét bên gốc cau c. Dân làng Chăm bàn việc phát triển nghề truyền thống d. Làng Chăm đang hoạt động tưng bừng và vui vẻ. câu trả lời không tương đương về ngữ nghĩa - ngữ pháp 1/6 ĐỨA TRẺ MỒ CÔI 1. Chiều mưa ngoài song cửa Gió lạnh thổi lá rơi Có người em bé nhỏ Đứng dưới hiên nhìn trời 3. Em đưa tay gạt lệ Bước đi duới trời mưa Mặc gió lùa tê tái Trên tấm thân bơ phờ 2. Gió lạnh thổi tê môi Mái tóc xanh rã rời Hai hàm răng lập cập Run run lên từng hồi 4. Em đi trong gió sương Về xó chợ đầu đường? Xót thân em bé bỏng Sớm chịu đời tang thương Hoài Điệp Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 1. Em bé đứng dưới mái hiên để làm gì? đơn cấu trúc a. Trú mưa b. Đứng khóc c. Ngắm cảnh mưa d. Cho đỡ lạnh 2. Những dòng thơ nào cho biết em bé trong bài không có nhà? đa cấu trúc a. Có người em bé nhỏ Đứng dưới hiên nhìn trời b. Em đưa tay gạt lệ Bước đi dưới trời mưa c. Em đi trong gió sương Về xó chợ đầu đường d. Xót thân em bé bỏng Sớm chịu đời tang thương 3. Khổ thơ nào nói lên lòng thương cảm của tác giả đối với em bé? liên hệ a. Khổ thơ 1 b. Khổ thơ 2 c. Khổ thơ 3 d. Khổ thơ 4 4. Ngoài “Đứa trẻ mồ côi”, em có thể chọn tựa đề nào đặt tên cho bài thơ? trừu tượng MR, nên chuyển sang dạng điền (bán khách quan) a. Đứa trẻ đi hoang b. Phận trẻ bơ vơ c. Cuộc đời không nhà d. Cuộc đời nghèo khổ Làm việc cho cả ba thời Có một con ve thấy bác nông dân nọ làm việc miệt mài, từ sáng đến tối chẳng lúc nào ngơi, liền tò mò hỏi: − Bác làm việc quần quật như thế để làm gì? Bác nông dân đáp: − Tôi làm cho cả ba thời nên không thể ngừng tay. Ve nghĩ mãi không ra, lại hỏi: − Thế nào là làm việc cho cả ba thời? 2/6 Bác nông dân ôn tồn giảng giải: − Trước hết, tôi phải làm việc để nuôi bản thân. Đó là làm việc cho hiện tại. Nhà tôi còn bố mẹ già. Làm việc để phụng dưỡng bố mẹ là làm vì quá khứ. Còn làm để nuôi con là dành dụm cho tương lai. Sau này tôi già, các con tôi lại nuôi tôi như bây giờ tôi đang phụng dưỡng cha mẹ. Truyện vui dân gian thế giới Dựa vào nội dung bài đọc trên, em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Câu chuyện trên có: đơn cấu trúc a. 1 nhân vật b. 2 nhân vật c. 3 nhân vật d. 4 nhân vật 2. Nhân vật chính trong câu chuyện là: đơn cấu trúc a. Bác nông dân b. Ve c. Bố mẹ bác nông dân d. Con bác nông dân 3. Cụm từ “ba thời” trong bài học có nghĩa là: liên hệ v trừu BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP CẢ NĂM (CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO) GỒM 76 TRANG (FILE PDF) Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp có đáp án Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp năm tài liệu BỘ Môn: Tiếng Việt Thời gian: 60 phút Phần 1: Đọc hiểu Cô bé làng Chăm Như nhiều cô gái làng Chăm khác, từ nhỏ Đông Chiêu đã được mẹ dạy hai nghề truyền thống: dệt thổ cẩm và làm đồ gốm dùng trong sinh hoạt gia đình. Những món đồ bằng đất nung như cái cà ràng, cái nồi, cái pụ … dân dã và rẻ tiền, thích hợp với đời sống nông thôn. Đêm nay, Đông Chiêu mượn ánh sáng của đèn trời để làm việc. Em tưới nước lên mớ đất sét bên gốc cau và bắt đầu nhồi đất bằng đôi chân dẻo dai của mình. Hai bàn chân nhỏ bé của em kiên nhẫn dẫm đạp, nhào qua trộn lại cho đến khi mớ đất nhão nhoẹt trở thành mịn màng. Em lấy một cục đất sét nhào nặn trên tay, rồi ngắt từng miếng nhỏ. Những miếng đất dẻo quánh và vàng thắm như ngấm cả ánh trăng vào trong. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 1. Hai nghề truyền thống của làng Chăm được tác giả nói đến trong bài là dệt thổ cẩm và: đơn cấu trúc a. Làm đồ gốm b. Nhồi đất sét c. Nung đất d. Nhồi đất 2. Cụm từ “ánh sáng của đèn trời” để chỉ ánh sáng của:đa cấu trúc a. Trăng sao ( không phải từ ghép, lỗi người soạn đề) b. Mặt trăng c. Mặt trời d. Ánh đèn 3. Ngoài việc tưới nước, nhồi đất, dẫm đạp, nhào nặn…Đông Chiêu còn: đơn cấu trúc a. Ép đất b. Moi đất c. Vo tròn d. Ngắt đất 4. Qua những việc làm của Đông Chiêu, em thấy cô bé là người: liên hệ a. Chăm chỉ học nghề b. Vừa làm vừa chơi c. Siêng năng lao động d. Nhanh nhẹn, tháo vát 5. Đoạn văn trên miêu tả: liên hệ a. Cô bé Đông Chiêu đang vui đùa cùng bạn bè b. Cô bé làng Chăm đang nhào đất sét bên gốc cau c. Dân làng Chăm bàn việc phát triển nghề truyền thống d. Làng Chăm đang hoạt động tưng bừng và vui vẻ. câu trả lời không tương đương về ngữ nghĩa - ngữ pháp 1/6 ĐỨA TRẺ MỒ CÔI 1. Chiều mưa ngoài song cửa Gió lạnh thổi lá rơi Có người em bé nhỏ Đứng dưới hiên nhìn trời 3. Em đưa tay gạt lệ Bước đi duới trời mưa Mặc gió lùa tê tái Trên tấm thân bơ phờ 2. Gió lạnh thổi tê môi Mái tóc xanh rã rời Hai hàm răng lập cập Run run lên từng hồi 4. Em đi trong gió sương Về xó chợ đầu đường? Xót thân em bé bỏng Sớm chịu đời tang thương Hoài Điệp Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 1. Em bé đứng dưới mái hiên để làm gì? đơn cấu trúc a. Trú mưa b. Đứng khóc c. Ngắm cảnh mưa d. Cho đỡ lạnh 2. Những dòng thơ nào cho biết em bé trong bài không có nhà? đa cấu trúc a. Có người em bé nhỏ Đứng dưới hiên nhìn trời b. Em đưa tay gạt lệ Bước đi dưới trời mưa c. Em đi trong gió sương Về xó chợ đầu đường d. Xót thân em bé bỏng Sớm chịu đời tang thương 3. Khổ thơ nào nói lên lòng thương cảm của tác giả đối với em bé? liên hệ a. Khổ thơ 1 b. Khổ thơ 2 c. Khổ thơ 3 d. Khổ thơ 4 4. Ngoài “Đứa trẻ mồ côi”, em có thể chọn tựa đề nào đặt tên cho bài thơ? trừu tượng MR, nên chuyển sang dạng điền (bán khách quan) a. Đứa trẻ đi hoang b. Phận trẻ bơ vơ c. Cuộc đời không nhà d. Cuộc đời nghèo khổ Làm việc cho cả ba thời Có một con ve thấy bác nông dân nọ làm việc miệt mài, từ sáng đến tối chẳng lúc nào ngơi, liền tò mò hỏi: − Bác làm việc quần quật như thế để làm gì? Bác nông dân đáp: − Tôi làm cho cả ba thời nên không thể ngừng tay. Ve nghĩ mãi không ra, lại hỏi: − Thế nào là làm việc cho cả ba thời? 2/6 Bác nông dân ôn tồn giảng giải: − Trước hết, tôi phải làm việc để nuôi bản thân. Đó là làm việc cho hiện tại. Nhà tôi còn bố mẹ già. Làm việc để phụng dưỡng bố mẹ là làm vì quá khứ. Còn làm để nuôi con là dành dụm cho tương lai. Sau này tôi già, các con tôi lại nuôi tôi như bây giờ tôi đang phụng dưỡng cha mẹ. Truyện vui dân gian thế giới Dựa vào nội dung bài đọc trên, em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Câu chuyện trên có: đơn cấu trúc a. 1 nhân vật b. 2 nhân vật c. 3 nhân vật d. 4 nhân vật 2. Nhân vật chính trong câu chuyện là: đơn cấu trúc a. Bác nông dân b. Ve c. Bố mẹ bác nông dân d. Con bác nông dân 3. Cụm từ “ba thời” trong bài học có nghĩa là: liên hệ v trừu BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP CẢ NĂM (CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO) GỒM 76 TRANG (FILE PDF) Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp có đáp án Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp năm tài liệu BỘ Môn: Tiếng Việt Thời gian: 60 phút Phần 1: Đọc hiểu Cô bé làng Chăm Như nhiều cô gái làng Chăm khác, từ nhỏ Đông Chiêu đã được mẹ dạy hai nghề truyền thống: dệt thổ cẩm và làm đồ gốm dùng trong sinh hoạt gia đình. Những món đồ bằng đất nung như cái cà ràng, cái nồi, cái pụ … dân dã và rẻ tiền, thích hợp với đời sống nông thôn. Đêm nay, Đông Chiêu mượn ánh sáng của đèn trời để làm việc. Em tưới nước lên mớ đất sét bên gốc cau và bắt đầu nhồi đất bằng đôi chân dẻo dai của mình. Hai bàn chân nhỏ bé của em kiên nhẫn dẫm đạp, nhào qua trộn lại cho đến khi mớ đất nhão nhoẹt trở thành mịn màng. Em lấy một cục đất sét nhào nặn trên tay, rồi ngắt từng miếng nhỏ. Những miếng đất dẻo quánh và vàng thắm như ngấm cả ánh trăng vào trong. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 1. Hai nghề truyền thống của làng Chăm được tác giả nói đến trong bài là dệt thổ cẩm và: đơn cấu trúc a. Làm đồ gốm b. Nhồi đất sét c. Nung đất d. Nhồi đất 2. Cụm từ “ánh sáng của đèn trời” để chỉ ánh sáng của:đa cấu trúc a. Trăng sao ( không phải từ ghép, lỗi người soạn đề) b. Mặt trăng c. Mặt trời d. Ánh đèn 3. Ngoài việc tưới nước, nhồi đất, dẫm đạp, nhào nặn…Đông Chiêu còn: đơn cấu trúc a. Ép đất b. Moi đất c. Vo tròn d. Ngắt đất 4. Qua những việc làm của Đông Chiêu, em thấy cô bé là người: liên hệ a. Chăm chỉ học nghề b. Vừa làm vừa chơi c. Siêng năng lao động d. Nhanh nhẹn, tháo vát 5. Đoạn văn trên miêu tả: liên hệ a. Cô bé Đông Chiêu đang vui đùa cùng bạn bè b. Cô bé làng Chăm đang nhào đất sét bên gốc cau c. Dân làng Chăm bàn việc phát triển nghề truyền thống d. Làng Chăm đang hoạt động tưng bừng và vui vẻ. câu trả lời không tương đương về ngữ nghĩa - ngữ pháp 1/6 ĐỨA TRẺ MỒ CÔI 1. Chiều mưa ngoài song cửa Gió lạnh thổi lá rơi Có người em bé nhỏ Đứng dưới hiên nhìn trời 3. Em đưa tay gạt lệ Bước đi duới trời mưa Mặc gió lùa tê tái Trên tấm thân bơ phờ 2. Gió lạnh thổi tê môi Mái tóc xanh rã rời Hai hàm răng lập cập Run run lên từng hồi 4. Em đi trong gió sương Về xó chợ đầu đường? Xót thân em bé bỏng Sớm chịu đời tang thương Hoài Điệp Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 1. Em bé đứng dưới mái hiên để làm gì? đơn cấu trúc a. Trú mưa b. Đứng khóc c. Ngắm cảnh mưa d. Cho đỡ lạnh 2. Những dòng thơ nào cho biết em bé trong bài không có nhà? đa cấu trúc a. Có người em bé nhỏ Đứng dưới hiên nhìn trời b. Em đưa tay gạt lệ Bước đi dưới trời mưa c. Em đi trong gió sương Về xó chợ đầu đường d. Xót thân em bé bỏng Sớm chịu đời tang thương 3. Khổ thơ nào nói lên lòng thương cảm của tác giả đối với em bé? liên hệ a. Khổ thơ 1 b. Khổ thơ 2 c. Khổ thơ 3 d. Khổ thơ 4 4. Ngoài “Đứa trẻ mồ côi”, em có thể chọn tựa đề nào đặt tên cho bài thơ? trừu tượng MR, nên chuyển sang dạng điền (bán khách quan) a. Đứa trẻ đi hoang b. Phận trẻ bơ vơ c. Cuộc đời không nhà d. Cuộc đời nghèo khổ Làm việc cho cả ba thời Có một con ve thấy bác nông dân nọ làm việc miệt mài, từ sáng đến tối chẳng lúc nào ngơi, liền tò mò hỏi: − Bác làm việc quần quật như thế để làm gì? Bác nông dân đáp: − Tôi làm cho cả ba thời nên không thể ngừng tay. Ve nghĩ mãi không ra, lại hỏi: − Thế nào là làm việc cho cả ba thời? 2/6 Bác nông dân ôn tồn giảng giải: − Trước hết, tôi phải làm việc để nuôi bản thân. Đó là làm việc cho hiện tại. Nhà tôi còn bố mẹ già. Làm việc để phụng dưỡng bố mẹ là làm vì quá khứ. Còn làm để nuôi con là dành dụm cho tương lai. Sau này tôi già, các con tôi lại nuôi tôi như bây giờ tôi đang phụng dưỡng cha mẹ. Truyện vui dân gian thế giới Dựa vào nội dung bài đọc trên, em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Câu chuyện trên có: đơn cấu trúc a. 1 nhân vật b. 2 nhân vật c. 3 nhân vật d. 4 nhân vật 2. Nhân vật chính trong câu chuyện là: đơn cấu trúc a. Bác nông dân b. Ve c. Bố mẹ bác nông dân d. Con bác nông dân 3. Cụm từ “ba thời” trong bài học có nghĩa là: liên hệ v trừu BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP CẢ NĂM (CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO) GỒM 76 TRANG (FILE PDF) Bộ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp có đáp án Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp năm tài liệu BỘ

Ngày đăng: 25/10/2017, 10:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan