0

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY BƠM LỐP XE

64 386 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2017, 10:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY BƠM LỐP XE TSV2016-04 Thuộc nhóm ngành khoa học: Khoa học Kỹ thuật Công nghệ (KT1) Cần Thơ, 12/2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY BƠM LỐP XE TSV2016-04 Thuộc nhóm ngành khoa học: Khoa học Kỹ thuật Công nghệ (KT1) Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Nhật Dân tộc: Kinh Lớp, khoa: Kỹ Thuật Điện – Khoa Công Nghệ Ngành học: Kỹ Thuật Điện Người hướng dẫn: Thạc sĩ Đinh Mạnh Tiến Cần Thơ, 12/2016 Nam, Nữ: Nam Năm thứ: /Số năm đào tạo: 4.5 Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài đơn vị phối hợp Những thành viên tham gia nghiên cứu đề tài TT Họ tên MSSV, Lớp, Khóa Nguyễn Minh Nhật (Chủ nhiệm đề tài) B1305869, Kỹ Thuật Điện 2, Khóa 39 Nguyễn Thái Nguyên (Thành viên chính) B1305866, Kỹ Thuật Điện 2, Khóa 39 Nội dung nghiên cứu Chữ ký cụ thể giao Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống chuyển hóa trữ lượng, chế tạo điều khiển Lắp ráp test thử mô hình Đơn vị phối hợp Tên đơn vị nước Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ tên người đại diện đơn vị Không Không Không MỤC LỤC Danh mục bảng biểu .i Danh mục từ viết tắt ii THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI iii THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI v LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 1.1 Năng lượng Mặt Trời (NLMT) 1.1.1 Tổng quan 1.1.2 Nguồn lượng mặt trời 1.2 Tiềm phát triển NLMT Việt Nam 10 1.3 Ưu – Nhược điểm việc sử dụng NLMT 11 1.3.1 Ưu điểm: 11 1.3.2 Khó khăn lượng mặt trời (nhược điểm) 13 CHƯƠNG 14 TỔNG QUAN VỀ PIN MẶT TRỜI 14 2.1 Cấu tạo 14 2.2 Phân loại 15 2.3 Nguyên lí hoạt động Pin mặt trời 16 2.4 Đặc tính làm việc Pin mặt trời 17 2.5 Tấm lượng mặt trời cách ghép 20 2.5.1 Phương pháp ghép nối tiếp Module mặt trời 20 2.5.2 Ghép song song Module mặt trời 21 CHƯƠNG 23 GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MÁY BƠM LỐP XE 23 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 23 3.1 Tổng quát 23 3.2 Tìm hiểu Bộ điều khiển sạc NLMT 23 3.2.1 Định nghĩa 23 3.2.2 Nhiệm vụ 24 3.3 Tổng quan Acquy 24 3.3.1 Cấu tạo 24 3.3.2 Phân loại 26 3.3.3 Nguyên lí hoạt động Acquy 28 3.3.4 Các thông số quan trọng Acquy 29 3.3.5 Các phương pháp nạp điện Acquy 30 3.4 Tìm hiểu máy bơm lốp xe 12V 32 3.4.1 Cấu tạo máy bơm 33 3.4.2 Thông số kỹ thuật 34 3.4.3 Những tính bơm lốp xe Michelin 12260 34 CHƯƠNG 35 TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÔ HÌNH MÁY BƠM LỐP XE SỬ DỤNG 35 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 35 4.1 Phương pháp tính toán 35 4.1.1 Tính toán Pin mặt trời 35 4.1.2 Tính dung lượng Acquy 36 4.2 Tính toán mô hình máy bơm lốp xe theo số liệu lí thuyết 37 4.3 Tính toán mô hình máy bơm lốp xe theo số liệu thực nghiệm 38 Thống kê số liệu thực nghiệm bơm xe nhà xe khoa Công Nghệ_ĐHCT 39 4.4 Lựa chọn thiết bị cho mô hình 43 4.4.1 Tấm Pin mặt trời 43 4.4.2 Acquy 45 4.4.3 Bộ điều khiển sạc 45 4.4.4 Các phụ kiện kèm theo mô hình 47 4.5 Đấu nối thiết bị mô hình 49 4.6 Nguyên tắc lắp đặt – tháo dỡ thiết bị 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 53 Danh mục bảng biểu Bảng 1.1 Số liệu xạ mặt trời Việt Nam Bảng 1.2 Lượng tổng xạ xạ mặt trời trung bình ngày tháng năm số địa phương nước ta (đơn vị: MJ/m2/ngày) Bảng 4.1 : Số liệu thực nghiệm bơm xe nhà xe khoa Công Nghệ ngày thứ Bảng 4.2 : Số liệu thực nghiệm bơm xe nhà xe khoa Công Nghệ ngày thứ hai Bảng 4.3 : Số liệu thực nghiệm bơm xe nhà xe khoa Công Nghệ ngày thứ ba i Danh mục từ viết tắt NLMT: Năng lượng Mặt Trời BXMT: Bức xạ Mặt Trời MPP: điểm có công suất đạt cực đại (Max Power Point) PV: hiểu theo nhiều nghĩa Một tế bào quang điện (cell), Tấm Pin lượng mặt trời (solar cells panel), Pin mặt trời , hay Pin quang điện hệ thống vật liệu đặc biệt có khả chuyển đổi quang ánh sáng mặt trời thành điện Trong đề tài PV hiểu Pin mặt trời Wp (Watt – peak): công suất đỉnh Pin mặt trời chiếu xạ ánh sáng mặt trời tiêu chuẩn (1000 W/m²) C10, C20…(Ct): Dung lượng Acquy tương ứng với thời gian phóng t ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung: - Tên đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng lượng mặt trời vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe - Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Nhật - Lớp: Kỹ thuật điện Khoa: Công Nghệ Năm thứ: Số năm đào tạo: 4,5 - Người hướng dẫn: Thạc sĩ Đinh Mạnh Tiến Mục tiêu đề tài: Thiết kế chế tạo hoàn chỉnh máy bơm lốp xe sử dụng lượng mặt trời, lắp đặt nhà xe khoa công nghệ, phục vụ thầy cô bạn sinh viên Có thể mở rộng nhà xe công cộng khác tuyến đường ngoại ô Tính sáng tạo: Với trình độ khoa học kỹ thuật tiến với công nghệ tiên tiến quốc gia phát triển, máy móc, thiết bị, công trình sử dụng điện lượng mặt trời họ phát triển mạnh mẽ thực đạt ưu điểm cao Tuy có nghiên cứu tỏ không thích hợp Việt Nam quy mô lớn, chi phí đầu tư cao, đại so với mức độ phát triển nước ta nước phát triển chủ yếu di chuyển oto, có sẵn bơm dự phòng dùng điện Acquy lốp dự phòng nên chưa thấy công trình nghiên cứu máy bơm lốp xe dùng lượng mặt trời tỏ thích hợp nước ta, nơi mà xe môtô xe đạp phương tiện di chuyển chủ yếu Kết nghiên cứu: Hiểu nguyên lí làm việc nạp dự trữ lượng Tính toán xác thông số, thiết kế hoàn chỉnh máy bơm lốp xe sử dụng lượng mặt trời Bộ máy bơm có khả hoạt động, phục vụ nhu cầu bơm lốp xe nhà xe khoa Công Nghệ ngày Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Sản phẩm máy bơm lốp xe công cộng sử dụng nguồn lượng từ mặt trời, giảm chi phí điện năng, tiết kiệm chí phí bơm lốp xe đặc biệt hữu dụng xe hơi, xe máy xe đạp bị xì lốp, bơm tạm thời để đến nơi sửa chữa, tránh hao mòn thêm xăm, lốp, niềng…Do máy bơm công cộng sử dụng lượng thiết thực đặt bãi đỗ xe, nhà xe trường học, iii quan, tuyến đường ngoại ô… vừa kinh tế vừa hữu dụng đặc biệt sử dụng nguồn lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường Công bố khoa học sinh viên từ kết nghiên cứu đề tài (ghi rõ tên tạp chí có) nhận xét, đánh giá sở áp dụng kết nghiên cứu (nếu có): Ngày tháng năm Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài (ký, họ tên) Nguyễn Minh Nhật Nhận xét người hướng dẫn đóng góp khoa học sinh viên thực đề tài : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xác nhận Trường Đại học Cần Thơ (ký tên đóng dấu) Ngày tháng năm Người hướng dẫn (ký, họ tên) Đinh Mạnh Tiến iv BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN: Ảnh 4x6 Họ tên: Nguyễn Minh Nhật Sinh ngày: 25 tháng 08 năm 1995 Nơi sinh: Cần Thơ Lớp: Kỹ Thuật Điện Khóa: 39 Khoa: Công Nghệ Địa liên hệ: 17/9 Trần Ngọc Quế P Xuân Khánh Q Ninh Kiều TP Cần Thơ Điện thoại: 01272.701.70 Email: nhatb1305869@student.ctu.edu.vn II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích sinh viên từ năm thứ đến năm học): * Năm thứ 1: Ngành học: Kỹ Thuật Điện Khoa: Công Nghệ Kết xếp loại học tập: Khá Sơ lược thành tích: * Năm thứ 2: Ngành học: Kỹ Thuật Điện Khoa: Công Nghệ Kết xếp loại học tập: Trung Bình Sơ lược thành tích: * Năm thứ 3: Ngành học: Kỹ Thuật Điện Khoa: Công Nghệ Kết xếp loại học tập: Trung Bình Sơ lược thành tích: Giải Khuyến Khích hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật thành phố Cần Thơ Ngày tháng năm Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài (ký, họ tên) Xác nhận Trường Đại học Cần Thơ (ký tên đóng dấu) Nguyễn Minh Nhật v Đề tài: : Nghiên cứu, ứng dụng NLMT vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe 4.4.2 Acquy Chọn bình Acquy 12V – 30Ah (N30) Nhãn hiệu Đồng Nai loại châm nước Công ty Pin Ắc Quy Miền Nam PINACO sản xuất Hình 4.2 Bình Acquy Đồng Nai Hình 4.3 Thông số kỹ thuật Acquy 12V – 30Ah 4.4.3 Bộ điều khiển sạc Chọn điều khiển sạc 12V – 20A model SLC12-20MN Công ty TNHH SX&TM Cơ Điện Điện Tử Việt Linh sản xuất 45 Đề tài: : Nghiên cứu, ứng dụng NLMT vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe Hình 4.4 Bộ điều khiển sạc SLC12-20MN (Ảnh chụp)  Hướng dẫn sử dụng : - Sử dụng phạm vi thông số kỹ thuật máy - Quan sát kỹ cực vào mặt máy trước đấu nối    Cực (+), cực (-) đầu vào Solar Cực (+), cực (-) ăcquy đến điều khiển sạc Cực (+), cực (-) tải DC - Đảm bảo, nối siết chặt đầu nối trước khởi động công tắc (ON) - Công tăc “MAIN”: công tắc chính, luôn phải mở (ON) - Công tắc “LOAD”: đóng ngắt điện tải sử dụng - Máy họat động sau 3-5 phút từ khởi động công tắc “MAIN”  Thông số kỹ thuật: Model SLC12-20MN Điện áp Pin mặt trời vào 12VDC Điện áp hở mạch tối đa Voc (Max): 23VDC Dòng sạc 20A max Điện áp tải 12V DC (theo điện áp Acquy) Dòng điện tải 20A max Dòng tổn hao 25 mA Ngưỡng ngắt sạc (Acquy đầy) Vbatt ≥14,5V ± 2% 46 Đề tài: : Nghiên cứu, ứng dụng NLMT vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe Sạc lại Bảo vệ Vbatt ≤ 13,6 V ± 2% Quá tải I tải >20A Bảo vệ cầu chì Thấp áp Acquy Vbatt ≤ 10,2V ± 2% Tự động cắt điện áp Báo có Solar vào (xanh) Có điện DC tải (LED vàng sáng) LED hiển thị Quá Tải / Bình thấp (LED vàng tắt) Dung lượng Bình: Đầy(Full) / BìnhThường(Normal) / Cạn(Empty) Kích thước(mm) 170 x 120 x 40 Trọng lượng 0,5 kg Bảo hành 12 tháng 4.4.4 Các phụ kiện kèm theo mô hình Tủ điện Sino kích thước 400 x 570 x 200mm (Dài x Cao x Rộng) Hình 4.5 Tủ điện Sino (Nguồn: sino.com.vn) 47 Đề tài: : Nghiên cứu, ứng dụng NLMT vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe Đồng hồ điện tử hiển thị đo Volt - Ampe Hình 4.6 Đồng hồ hiển thị (Nguồn: phuclanshop.com) Đèn báo tín hiệu DC Hình 4.7 Đèn báo tín hiệu DC (Nguồn: phuclanshop.com) Dây dẫn kết nối thiết bị loại 2,5mm (1 lõi lõi) Hình 4.8 Dây dẫn kết nối thiết bị 48 Đề tài: : Nghiên cứu, ứng dụng NLMT vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe Hình 4.9 Sơ đồ đấu nối mô hình máy bơm lốp xe sử dụng NLMT (Ảnh vẽ) 4.5 Đấu nối thiết bị mô hình 49 Đề tài: : Nghiên cứu, ứng dụng NLMT vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe 4.6 Nguyên tắc lắp đặt – tháo dỡ thiết bị  Lắp đặt : Phải tuân theo trình tự bước sau : Bước : Lắp Acquy vào Bộ điều khiển sạc Dây cáp nối không dài 2m nhằm - tránh gây sụt áp dẫn đến tình trạng Acquy đầy giả - Bước : Lắp tải DC (máy bơm lốp xe) vào Bộ điều khiển sạc cho chạy thử - Bước : Cuối lắp Pin mặt trời vào Bộ điều khiển sạc  Tháo dỡ - di chuyển – sửa chữa : Thực theo trình tự ngược lại với trình lắp ráp, tức tháo rời Pin mặt trời trước, thao tác, cuối tháo Acquy Lưu ý : - Khi đấu dây phải ý nối cực siết chặt điểm tiếp xúc trước - khởi động công tắc (ON) Trong sử dụng tuyệt đối không tháo Acquy khỏi hệ thống Nếu cần bảo dưỡng thay Acquy phải ngắt kết nối Pin mặt trời khỏi máy tháo Acquy 50 Đề tài: : Nghiên cứu, ứng dụng NLMT vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Hoàn thành mô hình máy bơm lốp xe, hoạt động ổn định đạt công suất theo yêu cầu để phục vụ địa điểm lựa chọn ban đầu nhà xe khoa Công Nghệ Mô hình máy bơm lốp sử dụng lượng mặt trời lắp đặt mở rộng nhiều bãi xe công cộng khác tuyến đường ngoại ô Máy bơm sử dụng lượng mặt trời đóng góp mặt kinh tế điều thấy rõ sử dụng nguồn lượng sạch, đóng góp tích cực mặt xã hội công trình công ích, phục vụ đa số người dân sử dụng phương tiện giao thông Về mặt khoa học đề tài chuỗi đề tài lượng sạch, làm phong phú số lượng đề tài cho lĩnh vực lượng mặt trời  Kết Sau năm tháng thực đến nay, đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, ứng dụng lượng mặt trời vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe” hoàn thành - Thống kê, tính toán, xử lí số liệu nên lựa chọn mua Acquy, máy bơm phù hợp với đề tài nghiên cứu Hiểu nắm bắt nguyên lí làm việc điều khiển dự trữ lượng - Gia công hoàn thành tủ chứa thiết bị sử dụng cho mô hình - Vận hành thành công mô hình máy bơm lốp xe sử dụng lượng mặt trời - II KIẾN NGHỊ Qua kết đạt từ việc nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu, ứng dụng lượng mặt trời vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe” Nhóm em nhận thấy mô hình thành phẩm đáp ứng mục đích, yêu cầu mà đề tài đề Bên cạnh đó, để ứng dụng kết nghiên cứu vào thực tiễn đời sống sản xuất, cần quảng bá rộng rãi mô hình ứng dụng kết nghiên cứu Làm để người thấy mô hình làm lợi ích mà đem lại cho sống Tóm lại, để làm thực thứ đề muốn nghiên cứu sâu đề tài, phát triển thêm tầm cao không nhắc đến việc đầu tư ban đầu cho đề tài : đầu tư vốn, sách hỗ trợ nguồn lực bên 51 Đề tài: : Nghiên cứu, ứng dụng NLMT vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) www.ats-vn.com 2) Đặng Đình Thống (2005), “Pin Mặt Trời Ứng dụng”, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 3) Hoàng Dương Hùng, “Năng lượng Mặt Trời – Lý thuyết Ứng dụng” 52 Đề tài: : Nghiên cứu, ứng dụng NLMT vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe PHỤ LỤC Đổi đơn vị 1J = 1W s 106 1MJ = Wh 3600 Một số định nghĩa Bức xạ trực tiếp (trực xạ): tia sáng Mặt Trời thẳng từ Mặt Trời đến mặt đất, không bị thay đổi hướng qua lớp khí Bức xạ nhiễu xạ (tán xạ): xạ Mặt Trời nhận sau hướng thay đổi phát tán bầu khí Tổng xạ: tổng trực xạ tán xạ bề mặt (thường mặt phẳng ngang) Cường độ xạ (W/m2): cường độ lượng xạ Mặt Trời đến bề mặt tương ứng đơn vị diện tích bề mặt Năng lượng xạ (J/m2): lượng xạ Mặt Trời truyền tới đơn vị diện tích bề mặt 53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG MÃ SỐ: TSV2016-04 TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, ứng dụng lượng mặt trời vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Môi trường Tự nhiên Kỹ thuật Kinh tế; XH-NV Nông Lâm ATLĐ Giáo dục Y Dược Sở hữu trí tuệ X LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ Ứng Triển dụng khai X THỜI GIAN THỰC HIỆN tháng Từ tháng năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 ĐƠN VỊ CỦA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Tên đơn vị: Khoa Công Nghệ Điện thoại: 07103.834267 E-mail: kcn@ctu.edu.vn Địa chỉ: Đường 3/2 Khu II, Đại Học Cần Thơ Họ tên thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Chí Ngôn CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ tên: Nguyễn Minh Nhật MSSV: B1305869 Lớp: Kỹ Thuật Điện (TN1361A2) Điện thoại di động: 01272.701.708 Khóa: 39 E-mail: nhatb1305869@student.ctu.edu.vn NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Nội dung nghiên cứu cụ thể TT Họ tên MSSV, Lớp, Khóa Chữ ký giao Nguyễn Minh Nhật B1305869, KTĐ 2, K39 Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ (Chủ nhiệm đề tài) thống chuyển hóa trữ lượng, chế tạo điều khiển Nguyễn Thái Lắp ráp test thử mô hình Nguyên B1305866, KTĐ 2, K39 (Thành viên chính) Cán hướng dẫn sinh viên thực đề tài Họ tên Đơn vị Nhiệm vụ Chữ ký (Khoa/Viện) Hướng dẫn nội dung khoa học Đinh Mạnh Tiến Khoa Công Nghệ , Hướng dẫn viết báo cáo khoa học ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị nước Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ tên người đại diện đơn vị Không Không Không 10 TỔNG Q UAN TÌNH HÌNH NGH IÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 10.1 Ngoài nước: Với trình độ khoa học kỹ thuật tiến với công nghệ tiên tiến quốc gia phát triển, máy móc, thiết bị, công trình sử dụng điện lượng mặt trời họ phát triển mạnh mẽ thực đạt ưu điểm cao Máy móc đại, tính tự động hóa cao, hiệu suất cao thùng rác tự nén dùng lượng mặt trời (công viên Green End Road, Cambridge), máy lạnh ôtô dùng lượng mặt trời (phát minh Công ty Mitsubishi Chemical Corporation, ICL Nippon Fruehauf), khử mặn nước biển lượng mặt trời (Trung Đông), trạm xe bus tự chiếu sáng tự động ( Florence – Italia)… Tuy có nghiên cứu tỏ không thích hợp Việt Nam quy mô lớn, chi phí đầu tư cao, đại so với mức độ phát triển nước ta nước phát triển chủ yếu di chuyển oto, có sẵn bơm dự phòng dùng điện Acquy lốp dự phòng nên chưa thấy công trình nghiên cứu máy bơm lốp xe dùng lượng mặt trời tỏ thích hợp nước ta, nơi mà xe môtô xe đạp phương tiện di chuyển chủ yếu 10.2 Trong nước: Vị trí địa lý ưu cho Việt Nam nguồn lượng tái tạo vô lớn, đặc biệt lượng mặt trời Trải dài từ vĩ độ 23023’ Bắc đến 8027’ Bắc, Việt Nam nằm khu vực có cường độ xạ mặt trời tương đối cao nên việc khai thác lượng mặt trời cho thiết bị, công trình… cần thiết Ở nước ta có công trình, thiết bị sử dụng lượng mặt trời hệ thống tưới phun mưa sử dụng lượng mắt trời (Ninh Thuận), máy rửa bát lượng mặt trời (top 15 thi sang chế 2014), máy sục oxi cho vuông tôm lượng mặt trời (Bạc Liêu, Cà Mau), trụ đèn đường, đèn giao thông dùng lượng mặt trời Mặc dù có nhiều ưu điểm, thời gian qua, sản phẩm sử dụng lượng mặt trời chưa ứng dụng rộng rãi, việc sử dụng nguồn lượng cho công trình, công trình công cộng thiết thực kinh tế 10.3 Danh mục công trình công bố thuộc lĩnh vực đề tài chủ nhiệm thành viên tham gia nghiên cứu: Không 11 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ở Việt Nam người dân sử dụng môtô làm phương tiện di chuyển chủ yếu, chiếm đến 85% phương tiện giao thông đường bộ, xe đạp sử dụng nhiều với đối tượng học sinh, phương tiện phổ thông không trang bị bơm dự phòng hay lốp dự phòng xe ôtô, máy bơm lốp dùng lượng mặt trời thiết thực trường hợp lốp bị xẹp, bị rò hơi, trường hợp cấp bách thủng lốp, bơm lại cho lốp xẹp bơm tạm thời cho lốp bị thủng để tiếp tục đến nơi sửa chữa, không xe moto, xe đạp mà máy bơm bơm cho xe oto không trang bị bơm dự phòng, lốp dự phòng người lái xe cách thay lốp dự phòng, phụ nữ Do máy bơm công cộng sử dụng lượng thiết thực đặt bãi đỗ xe, nhà xe trường học, quan, tuyến đường ngoại ô… vừa kinh tế vừa hữu dụng đặc biệt sử dụng nguồn lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường 12 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: Thiết kế chế tạo hoàn chỉnh máy bơm lốp xe sử dụng lượng mặt trời, lắp đặt nhà xe khoa công nghệ, phục vụ thầy cô bạn sinh viên Có thể mở rộng nhà xe công cộng khác tuyến đường ngoại ô 13 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1 Đối tượng nghiên cứu Máy bơm lốp xe sử dụng lượng mặt trời (180w) 13.2 Phạm vi nghiên cứu: máy bơm lốp xe sử dụng lượng chuyển hóa từ ánh sáng mặt trời, sử dụng trực tiếp thông qua điều khiển nạp vào acquy dự trữ, sử dụng nguồn lượng dự trữ từ acquy 14 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1 Cách tiếp cận: khảo sát thực tế - nghiên cứu lý thuyết – thiết kế, chế tạo mô hình thử nghiệm 14.2 Phương pháp nghiên cứu: khảo sát thực tế, thống kê, phân tính, nghiên cứu lý thuyết, chế tạo máy, vận hành đánh giá 15 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1 Nội dung nghiên - Kháo sát, thống kê thực tế, phân tích số liệu lưu lượng xe - Tính toán, xử lý số liệu, lựa chọn dung lượng acquy công suất bơm phù hợp - Nghiên cứu điều khiển nạp dự trữ lượng - Thiết kế, chế tạo điều khiển nạp dự trữ lượng - Gia công khung máy - Lắp ráp, vận hành đánh giá hoạt động máy 15.2 Tiến độ thực STT Các nội dung, công việc thực Sản phẩm - Kháo sát, thống kê thực tế, phân tích số liệu lưu lượng xe - Tính toán, xử lý số liệu, lựa chọn dung lượng acquy công suất bơm phù hợp - Nghiên cứu điều khiển nạp dự trữ lượng - Thiết kế, chế tạo điều khiển nạp dự trữ lượng - Bảng số liệu lưu lượng xe - Gia công khung máy - Khung máy Thời gian (bắt đầukết thúc) Người thực số ngày thực 1/7/2016– 7/7/2016 Nguyễn Minh Nhật ( ngày ) -Chọn mua acquy 1/7/2016máy bơm phù hợp 15/7/2016 Nguyễn Thái Nguyên ( 15 ngày ) 8/7/20168/9/2016 Nguyễn Minh Nhật (60 ngày ) 9/9/20169/10/2016 Nguyễn Thái Nguyên (30 ngày ) Nguyễn Minh Nhật ( 30 ngày ) 10/10/201610/11/2016 Nguyễn Thái Nguyên (30 ngày ) - Lắp ráp, vận hành đánh giá - Máy bơm lốp xe sử dụng 12/11/2016hoạt động máy lượng mặt trời hoàn 12/12/2016 chỉnh Nguyễn Minh Nhật (30 ngày ) Nguyễn Thái Nguyên (30 ngày ) - Nguyên lý điều khiển nạp dự trữ lượng - Bộ điều khiển nạp dự trữ lượng 16 SẢN PHẨM 16.1 Sản phẩm khoa học Sách chuyên khảo Sách tham khảo Giáo trình Bài báo đăng tạp chí nước Bài báo đăng tạp chí nước Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế 16.2 Sản phẩm ứng dụng Mẫu Giống trồng Tiêu chuẩn Vật liệu Giống vật nuôi Qui phạm Thiết bị máy móc x Qui trình công nghệ Sơ đồ, thiết kế Tài liệu dự báo Phương pháp Dây chuyền công nghệ Đề án Chương trình máy tính Báo cáo phân tích Luận chứng kinh tế Bản kiến nghị Bản quy hoạch 16.3 Các sản phẩm khác: 16.4 Tên sản phẩm, số lượng yêu cầu khoa học sản phẩm Stt Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu khoa học Bộ điều khiển nạp dự trữ lượng ổn định dòng sạc, tự ngưng sạc nạp đầy acquy Máy bơm lốp xe sử dụng lượng mặt trời Công suất 180W bơm có khả bơm 50 xe ngày 17 HIỆU QUẢ sản phẩm máy bơm lốp xe công cộng sử dụng nguồn lượng từ mặt trời, giảm chi phí điện năng, tiết kiệm chí phí bơm lốp xe đặc biệt hữu dụng xe hơi, xe máy xe đạp bị xì lốp, bơm tạm thời để đến nơi sửa chữa, tránh hao mòn thêm xăm, lốp, niềng… 18 PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG Máy bơm lốp xe dùng lượng mặt trời sử dụng máy bơm công cộng, đặt nhà xe khoa công nghệ để phục vụ bạn sinh viên quý thầy cô 19 KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 12.000.000đ Trong đó: Ngân sách Nhà nước: 15.000.000 đồng Nhu cầu kinh phí năm: - Năm 2016: 12.000.000 đồng Dự trù kinh phí theo mục chi Stt I II III Các nguồn kinh phí khác: đồng Khoản chi, nội dung chi Chi công lao động tham gia trực tiếp thực đề tài Chi công lao động cán khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thực đề tài Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài Chi mua nguyên nhiên vật liệu Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí công nghệ, tài liệu chuyên môn, xuất phẩm, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu Chi khác Công tác phí Hội nghị, hội thảo khoa học Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu Quản lý chung quan chủ trì (5%) Hội đồng nghiệm thu Phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ Chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài Tổng cộng ĐƠN VỊ Đơn vị tính: ngàn đồng Tổng kinh phí Nguồn kinh phí Kinh phí từ NSNN 2.000 2.000 385 385 6.200 6.200 90 600 2.725 90 600 2.725 12.000 12.000 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ghi Các nguồn khác Ngày 01 tháng 07 năm 2016 Chủ nhiệm đề tài TL HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC ... Đối tượng nghiên cứu : Nghiên cứu, ứng dụng lượng mặt trời vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe Phạm vi nghiên cứu: Máy bơm lốp xe sử dụng lượng chuyển hóa từ ánh sáng mặt trời, nạp vào acquy... PIN MẶT TRỜI Chương 3: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MÁY BƠM LỐP XE NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Chương 4: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÔ HÌNH MÁY BƠM LỐP XE SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Thiết kế chế tạo. .. thuyết, chế tạo máy, vận hành đánh giá Đề tài: : Nghiên cứu, ứng dụng NLMT vào thiết kế chế tạo máy bơm lốp xe CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 1.1 Năng lượng Mặt Trời (NLMT) 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY BƠM LỐP XE, NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY BƠM LỐP XE,

Từ khóa liên quan