0

Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

28 307 0
  • Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2017, 10:55

BÀI 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 9 KIỂM TRA BÀI CŨ Nét đặc trưng của quá đổi mới nền kinh tế Nước ta thể hiện như thế nào? Nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta. +Tốc độ tăng trưởng KTế nhanh. + Cơ cấu KTế có sự chuyển dịch tích cực + Có sự hội nhập vào nền KTế khu vực và toàn cầu . • Thách thức: • Thành tựu: + Vấn đề giải quyết việc làm . + Yêu cầu xóa đói giảm nghèo . + Tránh nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và ô nhiểm môi trường . + Những bất cập trong phát triển giáo dục, văn hóa , y tế và những khó khan trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP 1. Các nhân tố tự nhiên: Nhân tố tự nhiên Nhân tố tự nhiên ĐẤT ĐẤT KHÍ HẬU KHÍ HẬU NƯỚC NƯỚC SINH VẬT SINH VẬT BÀI 7 Nhóm 1: Tài nguyên đất. Nhóm 2: Tài nguyên khí hậu. Nhóm 3: Tài nguyên nước. Nhóm 4: Tài nguyên sinh vật. THẢO LUẬN NHÓM THẢO LUẬN NHÓM Các tài nguyên có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển nông nghiệp? Biện pháp. Các tài nguyên có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển nông nghiệp? Biện pháp. Nghiên cứu SGK QS bản đồ đất Việt Nam hoàn thành sơ đồ? Nghiên cứu SGK QS bản đồ đất Việt Nam hoàn thành sơ đồ? Tài Nguyên đất Tài Nguyên đất Feralit 16 triệu ha Feralit 16 triệu ha Phù sa 3 triệu ha Phù sa 3 triệu ha Phân bố Phân bố Cây trồng Cây trồng Phân bố Phân bố Cây trồng Cây trồng Đất phù sa thích hợp trồng các loại cây Đất feralit thích hợp trồng các loại cây I. Các nhân tố tự nhiên: 1/ Tài nguyên đất + Đất Feralit: 16 triệu ha. Phân bố ở miền núi và cao nguyên. + Đất Phù sa: 3 triệu ha. Phân bố ở đồng bằng. Tài nguyên đất ở nước ta khá đa dạng. Có hai nhóm đất chiếm diện tích lớn: 2/ Tài nguyên khí hậu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP BÀI 7 Khí hậu Việt Nam Khí hậu Việt Nam Nhiệt đới gió mùa ẩm Nhiệt đới gió mùa ẩm Phân hóa: B - N, Đ - T Thấp lên cao Phân hóa: B - N, Đ - T Thấp lên cao Tai biến Tai biến Thuận lợi Thuận lợi Khó khăn Khó khăn Khó khăn Khó khăn Khó khăn Khó khăn Thuận lợi Thuận lợi HOÀN THIỆN SƠ ĐỒ SAU: HOÀN THIỆN SƠ ĐỒ SAU: Nắng nóng, ẩm, mưa nhiều Cây trồng [...]... Thường có lũ vào mùa mưa, khô cạn vào mùa khô, nên cần có hệ thống thuỷ lợi 4/ Tài nguyên sinh vật - Sinh vật phong phú, đa dạng là cơ sở để thuần dưỡng cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt II Nhân tố kinh tế-xã hội: Gồm những nhân tố nào? Sinh vật Việt Nam phong phú đa dạng có thuận lợi gì cho sản xuất nông nghiệp? BÀI 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên:... nhanh, trồng được nhều loại cây từ nhiệt đới đến cận nhiệt đới và ôn đới + Khó khăn: sâu bệnh phát triển mạnh, Tai biến thiên nhiên gây cho mùa màng thất thu 3/ Tài nguyên nước Nguồn nước ở Việt Nam Tại sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta? BÀI 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên: 1/ Tài nguyên đất 2/ Tài nguyên... biến thiên nhiên ở Việt Nam BÀI 7 Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự tiết dạy tốt chào mừng Giáo viên dạy: Nguyễn Thế Quyên Trờng THCS cao nhân Cú bao nhiờu vựng chuyờn canh cõy nụng nghip? Trung du , nỳi Bc B ng bng sụng Hng Bc Trung B Duyờn hi Nam Trung B Tõy Nguyờn ụng Nam B ng bng sụng Cu Long Thứ ngày 13 tháng 09 năm Môn: địa lí 2017 tiết - 1, CC NHN T T NHIấN Ti nguyờn t Ti nguyờn khớ hu Ti nguyờn nc Ti nguyờn sinh vt Tho lun nhúm: + 1: Din tớch, c im ca cỏc nhúm t? + 2: Ni phõn b ch yu ca cỏc nhúm t? + 3: Mi nhúm t trờn phự hp vi cõy trng gỡ? Cỏc yu t Ti nguyờn t Tờn t Feralit c im Phõn b chớnh Cõy trng thớch hp Phự sa Cỏc yu t Ti nguyờn t Tờn t c im Feralit Phự sa - Chua, nghốo cht dinh dng, nhiu - Ti xp, phỡ nhiờu, ớt sột chua, giu mựn - t cú mu vng cha nhiu hp cht st, nhụm,thng tớch t kt vụn thnh ỏ ong - t hỡnh thnh trờn ỏ Badan, ỏ vụi cú mu sm hoc vng, cú phỡ cao Phõn b chớnh - Min nỳi v trung du - Tp trung ch yu Tõy Nguyờn v ụng Nam B, nỳi phớa Bc Cõy trng thớch hp - Cõy cụng nghip nhit i, c bit l - Cõy lỳa nc c phờ, cao su - Cỏc loi hoa mu - Hai ng bng: BSH, BSCL CAO SU H TIấU - t feralớt trờn 16 triu ha, phõn b ch yu trung du v nỳi TRNG RNG CHẩ LA GO NGễ - t phự sa triu phõn b ng bng, ch yu ng bng sụng Cu long, ng bng sụng Hng RAU KHOAI DIN TCH T XU TNG Nhng tai bin thiờn nhiờn Vit Nam Ti nguyờn nc THO LUN NHểM THEO BN Ti nguyờn nc cú nh hng nh th no n s phỏt trin v phõn b nụng nghip? Ti thu li l bin phỏp hng u thõm canh nụng nghip? 34 58 12 32 29 35 25 33 23 30 51 40 20 54 14 44 24 38 59 49 39 16 56 46 57 47 37 18 48 41 42 22 19 36 17 27 28 21 11 55 45 15 53 43 13 60 50 10 30 31 52 26 Hết MNG LI SễNG NGềI DY C MA MA - Phong phỳ, phõn b khụng u nm (mựa ma v khụ) MA KHễ Thu li l bin phỏp hng u thõm canh nụng nghip nc ta vỡ: -Khớ hu cú s phõn hoỏ rừ rt theo nm - Gúp phn ci to t chua, t phốn, t mn, m din tớch canh tỏc - Phc v cho vic tng v, thay i c cu v v c cu cõy trng - Gúp phn tng nng sut, tng sn lng cõy trng Sinh vt - Phong phỳ, l c s thun dng, to nờn cỏc ging cõy trng v vt nuụi => L cỏc nhõnNG-THC t tin c bn NHIU VT QUí HIM II Cỏc nhõn t kinh t - xó hi Hot ng nhúm in vo s Dõn c v lao ng n C s vt cht - k thut Lao ng Ngy cng cn cự, hon thin chu khú,cú kinh H H nghim thng thng C s sn Thy dch dch vt xut li v v cht nụng trng Chn khỏc nghip trt nuụi Chớnh sỏch phỏt trin nụng nghip Ngy cng quan tõm (mang t/c quyt nh) Kinh t h gia ỡnh Th trng t Trong v ngoi nc ngy Nụng cng Kinh nghip m t hng rng trang tri xut khu S cnh tranh gõy sc ộp ln II Cỏc nhõn t kinh t - xó hi Hot ng nhúm Dõn c v lao ng n Ngun lao ng di C s vt cht - k thut Lao ng Ngy cng cn cự, hon thin chu khú,cú kinh H H nghim thng thng C s sn Thy dch dch vt xut li v v cht nụng trng Chn khỏc nghip trt nuụi Chớnh sỏch phỏt trin nụng nghip Ngy cng quan tõm (mang t/c quyt nh) Kinh t h gia ỡnh Th trng t Trong v ngoi nc ngy Nụng cng Kinh nghip m t hng rng trang tri xut khu S cnh tranh gõy sc ộp ln II Nhõn t kinh t-xó hi: Dõn c v lao ng + Ngun lao ng di do, cn cự sỏng to + Cú nhiu kinh nghim sn xut nụng nghip + 60% lao ng ngnh nụng nghip C s vt cht k thut + Cú cụng nghip ch bin nụng sn phỏt trin + C s vt cht k thut ó c hon thin Chớnh sỏch phỏt trin nụng nghip - Chớnh sỏch phỏt trin nụng nghip to mụ hỡnh phỏt trin nụng nghip thớch hp Th trng v ngoi nc - Th trng c m rng thỳc y SX phỏt trin - Th trng bin ng nh hng xu n mt s cõy trng quan trng Da Davo voSGK SGKk k mt mtsschớnh chớnhsỏch sỏch phỏt phỏttrin trinnụng nụng nghip nghipnc ncta? ta? Cõu 1: Hóy k tờn s ngnh cụng nghip ch bin nụng sn ca nc ta? Cõu 2: Em hóy chn phng ỏn ỳng cỏc phng ỏn sau: Nn nụng nghip nc ta ang phỏt trin theo hng sn xut hng húa, th hin : A Din tớch t canh tỏc khụng ngng m rng B Nng sut, sn lng cõy trng vt nuụi tng nhanh C C Hỡnh thnh cỏc vựng chuyờn canh gn vi cụng nghip ch bin D Vic xut khu nụng sn c y mnh Nhõn t no l ch yu gõy nờn tớnh bp bờnh sn xut nụng nghip nc ta? A Th trng xut khu BB iu kin thi tit C Ging cõy trng, vt nuụi D Trỡnh sn xut CAO SU TRỒNG RỪNG HỒ TIÊU CHÈ LÚA GẠO RAU NGÔ KHOAI DIỆN TÍCH ĐẤT XẤU TĂNG Thảo luận nhóm: Thuận lợi khí hậu nước ta nông nghiệp Khó khăn khí hậu gây nông nghiệp Tên rau theo mùa địa phương Giải pháp để bảo vệ mùa màng trước biến đổi khí hậu - Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa đa dạng, thuận lợi đa dạng hóa trồng, vật nuôi Những tai biến thiên nhiên Việt Nam MÙA MƯA MÙA KHÔ MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI DÀY ĐẶC NHIỀU ĐỘNG-THỰC VẬT QUÝ HIẾM HỒ ĐẬP HỆ THỐNG THỦY LỢI MƯƠNG KÊNH HỆ THỐNG DỊCH VỤ TRỒNG TRỌT PHÂN BÓN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MÁY MÓC GIỐNG CÂY HỆ THỐNG DỊCH VỤ CHĂN NUÔI - Có nhiều sách nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển [...]... MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI DÀY ĐẶC NHIỀU ĐỘNG-THỰC VẬT QUÝ HIẾM HỒ ĐẬP HỆ THỐNG THỦY LỢI MƯƠNG KÊNH HỆ THỐNG DỊCH VỤ TRỒNG TRỌT PHÂN BÓN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MÁY MÓC GIỐNG CÂY HỆ THỐNG DỊCH VỤ CHĂN NUÔI - Có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển Địa Lí 9 Bài 7 – Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp1. các nhân tố tự nhiên Nhân tố tự nhiên Đất khí hậu nước sinh vật1. TN Đất : là tài nguyên vô cùng quí giá, là tư liệu không thể thay thế được của ngành nông nghiệp. - Tài nguyên đất Nước ta khá đa dạng với 14 nhóm đất khác nhau, trong đó có hai nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất là đất feralit và đất phù sa.- Đất phù sa: khoảng 3 tr ha tập trung tại các đồng bằng thích hợp nhất với cây lúa nước và các cây ngắn ngày khác.- Đất feralit: chiếm diện tích trên 16 tr ha chủ yếu ở trung du, miền núi thích hợp cho việc trồng cây CN lâu năm như chè, cà phê, cao su… cây ăn quả và một số cây ngắn ngày như sắn , ngô, khoai, đậu.- Diện tích đất nông nghiệp hiện nay là hơn 9 tr ha do đó viêc sử dụng hợp lí các tài nguyên đất là rất quan trọng đối với phát triển nông nghiệp của nước ta.- Khó khăn : còn nhiều diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, xói mòn, bạc màu, cần phải cải tạo.b. TN Khí hậu:- Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, do đo cây cối xanh tươi quanh năm sinh trưởng nhanh,sản xuất nhiều vụ trong năm. Khí hậu thích hợp cho nhiều loại cây CN, cây ăn quả.- Sự phân hoá đa dạng của khí hậu nước ta theo mùa và theo không gian lãnh thổ tạo cho cơ cấu cây trồng đa dạng có thể trồng được các loại cây nhiệt đới, ôn đới, cận nhiệt đới. Ví dụ: miền Bắc có mùa đông lạnh, miền núi và cao nguyên có khí hậu mát mẻ nên trồng được rất nhiều loại cây ôn đới, cận nhiệt đới : khoai tây, cải bắp, su hào, táo, lê, mận, chè…- Ngoài ra cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng còn có sự khác nhau giữa các vùng.- Những tai biến thiên nhiên thường gây khó khăn lớn cho sản xuất nông nghiệp như bão, gió tây khô nóng, sương muối, rét hại…. Khí hậu nóng ẩm còn là môi trường thuận lợi cho các loại nấm mốc, sâu bệnh có hại phát triển….Tất cả các khó khăn đó làm ảnh hưởng lớn đến năng xuất và sản lượng cây trồng vật nuôi.c. TN Nước:- Nước ta có hệ thống sông ngòi ,hồ ao dày dặc với lượng nước dồi dào, phong phú có giá trị lớn cho sản xuất nông nghiệp.- Nguồn nước ngầm cũng rất dồi dào để giải quyết nước tưới nhất là mùa khô- Khó khăn: lũ lụt vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khô do đó thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp nước ta, vì:+Chống lũ lụt vào mùa mưa.+Cung cấp nước tưới vào mùa khô+Cải tạo đất mởi rộng diện tích đất canh tác+Tăng vụ,thay đổi cơ cấu mùa vụ và cây trồng tạo ra năng xuất và sản lượng cây trồng caod. TN Sinh vật:-Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng và hê sinh thái, giàu có về thành phần loài, đó là cơ sở để thuần dưỡng lai tạo nên các giống cây trồng vật nuôi có chất lượng tốt thích nghi cao với điều kiện sinh thái nước ta-Khó khăn+ Tài nguyên sinh vật đang dần cạn kiệt+ Ô nhiễm môi trường2. Các nhân tố kinh tế – xã hội: a. Dân cư lao động:-Đến năm 2003nước ta có khoảng 60% lao đông làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp-Nông dân VN cần cù , sáng tạo, nhiều kinh nghiệm sản xuất*Khó khăn: Thiếu việc làm trong điều kiện sản xuất nông nghiệp ngày càng được cơ giới hoá.b. Cơ sở vật chất- kĩ thuật: như hệ LOGO Kiểm tra cũ Sự chuyển dịch cấu kinh tế thể mặt nào? Hãy phân tích chuyển dịch đó? LOGO Gv: Nguyễn Thị Hằng Tổ: Khoa Học Xã Hội www.themegallery.com Nhóm1: Tìm hiểu tài nguyên đất Vai trò tài nguyên đất? Nhóm 2: Tài nguyên khí hậu có ảnh hưởng đến phát triển phân bố nông nghiệp Nhóm 3: Tìm hiểu tài nguyên nước? Tại thuỷ lợi biện pháp hàng đầu thâm canh nông Địa Lí 9 Bài 7 – Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp1. các nhân tố tự nhiên Nhân tố tự nhiên Đất khí hậu nước sinh vật1. TN Đất : là tài nguyên vô cùng quí giá, là tư liệu không thể thay thế được của ngành nông nghiệp. - Tài nguyên đất Nước ta khá đa dạng với 14 nhóm đất khác nhau, trong đó có hai nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất là đất feralit và đất phù sa.- Đất phù sa: khoảng 3 tr ha tập trung tại các đồng bằng thích hợp nhất với cây lúa nước và các cây ngắn ngày khác.- Đất feralit: chiếm diện tích trên 16 tr ha chủ yếu ở trung du, miền núi thích hợp cho việc trồng cây CN lâu năm như chè, cà phê, cao su… cây ăn quả và một số cây ngắn ngày như sắn , ngô, khoai, đậu.- Diện tích đất nông nghiệp hiện nay là hơn 9 tr ha do đó viêc sử dụng hợp lí các tài nguyên đất là rất quan trọng đối với phát triển nông nghiệp của nước ta.- Khó khăn : còn nhiều diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, xói mòn, bạc màu, cần phải cải tạo.b. TN Khí hậu:- Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, do đo cây cối xanh tươi quanh năm sinh trưởng nhanh,sản xuất nhiều vụ trong năm. Khí hậu thích hợp cho nhiều loại cây CN, cây ăn quả.- Sự phân hoá đa dạng của khí hậu nước ta theo mùa và theo không gian lãnh thổ tạo cho cơ cấu cây trồng đa dạng có thể trồng được các loại cây nhiệt đới, ôn đới, cận nhiệt đới. Ví dụ: miền Bắc có mùa đông lạnh, miền núi và cao nguyên có khí hậu mát mẻ nên trồng được rất nhiều loại cây ôn đới, cận nhiệt đới : khoai tây, cải bắp, su hào, táo, lê, mận, chè…- Ngoài ra cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng còn có sự khác nhau giữa các vùng.- Những tai biến thiên nhiên thường gây khó khăn lớn cho sản xuất nông nghiệp như bão, gió tây khô nóng, sương muối, rét hại…. Khí hậu nóng ẩm còn là môi trường thuận lợi cho các loại nấm mốc, sâu bệnh có hại phát triển….Tất cả các khó khăn đó làm ảnh hưởng lớn đến năng xuất và sản lượng cây trồng vật nuôi.c. TN Nước:- Nước ta có hệ thống sông ngòi ,hồ ao dày dặc với lượng nước dồi dào, phong phú có giá trị lớn cho sản xuất nông nghiệp.- Nguồn nước ngầm cũng rất dồi dào để giải quyết nước tưới nhất là mùa khô- Khó khăn: lũ lụt vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khô do đó thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp nước ta, vì:+Chống lũ lụt vào mùa mưa.+Cung cấp nước tưới vào mùa khô+Cải tạo đất mởi rộng diện tích đất canh tác+Tăng vụ,thay đổi cơ cấu mùa vụ và cây trồng tạo ra năng xuất và sản lượng cây trồng caod. TN Sinh vật:-Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng và hê sinh thái, giàu có về thành phần loài, đó là cơ sở để thuần dưỡng lai tạo nên các giống cây trồng vật nuôi có chất lượng tốt thích nghi cao với điều kiện sinh thái nước ta-Khó khăn+ Tài nguyên sinh vật đang dần cạn kiệt+ Ô nhiễm môi trường2. Các nhân tố kinh tế – xã hội: a. Dân cư lao động:-Đến năm 2003nước ta có khoảng 60% lao đông làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp-Nông dân VN cần cù , sáng tạo, nhiều kinh nghiệm sản xuất*Khó khăn: Thiếu việc làm trong điều kiện sản xuất nông nghiệp ngày càng được cơ giới hoá.b. Cơ sở vật chất- kĩ thuật: như hệ CAO SU TRỒNG RỪNG HỒ TIÊU CHÈ LÚA GẠO RAU NGÔ KHOAI DIỆN TÍCH ĐẤT XẤU TĂNG Thảo luận nhóm: Thuận lợi khí hậu nước ta nông nghiệp Khó khăn khí hậu gây nông nghiệp Tên rau theo mùa địa phương Giải pháp để bảo vệ mùa màng trước biến đổi khí hậu - Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa đa dạng, thuận lợi đa dạng hóa trồng, vật nuôi Những tai biến thiên nhiên Việt Nam MÙA MƯA MÙA KHÔ HỒ ĐẬP HỆ THỐNG THỦY LỢI BÀI 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 9 KIỂM TRA BÀI CŨ Nét đặc trưng của quá đổi mới nền kinh tế Nước ta thể hiện như thế nào? Nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta. +Tốc độ tăng trưởng KTế nhanh. + Cơ cấu KTế có sự chuyển dịch tích cực + Có sự hội nhập vào nền KTế khu vực và toàn cầu . • Thách thức: • Thành tựu: + Vấn đề giải quyết việc làm . + Yêu cầu xóa đói giảm nghèo . + Tránh nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và ô nhiểm môi trường . + Những bất cập trong phát triển giáo dục, văn hóa , y tế và những khó khan trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP 1. Các nhân tố tự nhiên: Nhân tố tự nhiên Nhân tố tự nhiên ĐẤT ĐẤT KHÍ HẬU KHÍ HẬU NƯỚC NƯỚC SINH VẬT SINH VẬT BÀI 7 Nhóm 1: Tài nguyên đất. Nhóm 2: Tài nguyên khí hậu. Nhóm 3: Tài nguyên nước. Nhóm 4: Tài nguyên sinh vật. THẢO LUẬN NHÓM THẢO LUẬN NHÓM Các tài nguyên có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển nông nghiệp? Biện pháp. Các tài nguyên có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển nông nghiệp? Biện pháp. Nghiên cứu SGK QS bản đồ đất Việt Nam hoàn thành sơ đồ? Nghiên cứu SGK QS bản đồ đất Việt Nam hoàn thành sơ đồ? Tài Nguyên đất Tài Nguyên đất Feralit 16 triệu ha Feralit 16 triệu ha Phù sa 3 triệu ha Phù sa 3 triệu ha Phân bố Phân bố Cây trồng Cây trồng Phân bố Phân bố Cây trồng Cây trồng Đất phù sa thích hợp trồng các loại cây Đất feralit thích hợp trồng các loại cây I. Các nhân tố tự nhiên: 1/ Tài nguyên đất + Đất Feralit: 16 triệu ha. Phân bố ở miền núi và cao nguyên. + Đất Phù sa: 3 triệu ha. Phân bố ở đồng bằng. Tài nguyên đất ở nước ta khá đa dạng. Có hai nhóm đất chiếm diện tích lớn: 2/ Tài nguyên khí hậu CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP BÀI 7 Khí hậu Việt Nam Khí hậu Việt Nam Nhiệt đới gió mùa ẩm Nhiệt đới gió mùa ẩm Phân hóa: B - N, Đ - T Thấp lên cao Phân hóa: B - N, Đ - T Thấp lên cao Tai biến Tai biến Thuận lợi Thuận lợi Khó khăn Khó khăn Khó khăn Khó khăn Khó khăn Khó khăn Thuận lợi Thuận lợi HOÀN THIỆN SƠ ĐỒ SAU: HOÀN THIỆN SƠ ĐỒ SAU: Nắng nóng, ẩm, mưa nhiều Cây trồng [...]... Thường có lũ vào mùa mưa, khô cạn vào mùa khô, nên cần có hệ thống thuỷ lợi 4/ Tài nguyên sinh vật - Sinh vật phong phú, đa dạng là cơ sở để thuần dưỡng cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt II Nhân tố kinh tế-xã hội: Gồm những nhân tố nào? Sinh vật Việt Nam phong phú đa dạng có thuận lợi gì cho sản xuất nông nghiệp? BÀI 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên:... nhanh, trồng được nhều loại cây từ nhiệt đới đến cận nhiệt đới và ôn đới + Khó khăn: sâu bệnh phát triển mạnh, Tai biến thiên nhiên gây cho mùa màng thất thu 3/ Tài nguyên nước Nguồn nước ở Việt Nam Tại sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta? BÀI 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên: 1/ Tài nguyên đất 2/ Tài nguyên... biến thiên nhiên ở Việt Nam BÀI 7 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP Ảnh hưởng nhân tố nước lên phát triển phân bố nông nghiệp Hiện Việt Nam gồm lĩnh vực kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, Nềnthương nông nghiệp nước nềnnhững nôngnhững nghiệp nhiệt nguyên nhiên mại, dịch vụ, ta Trong lĩnh vực đới ấy,ắtẩm.Tài hẳn nông nghiệpthiên ngành phátnước triển ta thuận đểthiếu phátlương triểnthực nềntrầm nôngtrọng nghiệp đới đachiến dạngtranh nước ta chịunay, ảnhnền hưởng nhất.làTừ lợi nước trongnhiệt năm nông củađiều nướckiện ta không sản xuấtlàrađất,khí đủ mộthậu,… lượng lớn thựcnước đáp ứng nhulàcầu mạnh mẽnghiệp tự nhiên, Tàilương nguyên trong nước mà xuất sang nhiều thị trường lớn giới yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến nông nghiệp nước ta Ảnh hưởng nhân tố nước lên phát triển phân bố nông nghiệp Nước ta có mạng lưới sông ngòi,ao hồ dày đặc, nhân tố để tạo nên nguồn thủy lợi có giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Từ khóa liên quan