0

Quê hương gọi nhớ nhung về TNT mac giangdocx

1 270 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2017, 10:33

Quê hương gọi nhớ nhung Quê hương gọi nhớ nhung Khi lại nhớ lại trông Se se nặng trĩu lòng Lơ thơ giọt đắng dòng chia phôi Bước đá đeo đồi Bước thể bồi hồi đôi chân Phải chi đừng có phong trần Thì đâu "mưa Sở mây Tần" ni Nỗi niềm cố quận mang Phương trời biền biệt thầm thời gian Sợi thương nhện giăng Sợi nhớ hun hút đàn đứt dây Canh khuya gió heo may Từng khơi động niềm tây lan Không hè mà có tiếng ve Ve kêu chi hè biết không Tự dưng buốt mùa đông Ập vào chỗ trống lưng tròng ứa mi Quê hương Gừng cay muối mặn quê hương Đi vào ngõ ngách chữ thương Mênh mang chữ nhớ vương vương chữ tình Đi đâu nhớ quê Quê hương muôn thuở với ta 27-12-2016 TNT Mặc Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Quê hương gọi nhớ nhung về TNT mac giangdocx, Quê hương gọi nhớ nhung về TNT mac giangdocx,

Từ khóa liên quan