0

BÀI THUYẾT TRÌNH NHỊP SINH HỌC

36 489 2
  • BÀI THUYẾT TRÌNH NHỊP SINH HỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 10:47

http://bblink.com/WRFmscO THUYẾT TRÌNH: SINH THÁI HỌC GVHD: Ths Nguyễn Thị Liên Thực hiện: Nhóm Đề tài: Nhịp điệu sinh học Danh sách nhóm PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG HUỲNH THỊ NHƯ NGÂN HÀ TUYẾT LINH NGÔ THỊ HỒNG HÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 1628501010018 1628501010063 1628501010047 1628501010028 1628501010004 MSSV NỘI DUNG Định nghĩa, đặc điểm Nhịp điệu sinh lý thực vật Nhịp điệu ngày, đêm Nhịp điệu thủy triều Nhịp điệu tuần trăng Nhịp điệu mùa năm Nhân tố báo hiệu chủ đạo Ý nghĩa Ứng dụng Định nghĩa, đặc điểm Nhịp điệu sinh học khả phản ứng sinh vật cách nhịp nhàng với thay đổi có tính chu kỳ môi trường Có tính chu kỳ Đặc điểm Được chuẩn bị trước Có tính di truyền Nhịp điệu sinh lý thực vật Qúa trình quang hợp: Nhịp điệu sinh lý thực vật Qúa trình hô hấp: Hô hấp thực vật trình oxi hóa sinh học tế bào sống, phân tử hữu bị oxi hóa đến CO2 H2O, đồng thời giải phóng lượng phần lượng tích luỹ ATP C6H12O6 + 6O2 => 6CO2 + 6H2O + lượng (nhiệt + ATP) Nhịp điệu ngày đêm • Nhịp điệu ngày đêm có nguồn gốc chất thiên văn, điều khiển hoạt động thực vật, động vật người Theo quan điểm sinh thái, nhịp điệu ngày đêm có tất thể sống từ hoạt động tế bào, sinh vật đơn bào đến loài thú người Nhịp điệu ngày đêm • Nhịp điệu ngày đêm thể đơn bào: Thể rõ trùng roi (Euglena), ban ngày chúng bơi lên mặt nước, ban đêm lặn xuống Nhịp điệu ngày đêm • Nhịp  điệu ngày  đêm  ở thực vật  đa bào:  ở số loài thuộc bộ  đậu (Fabales), Mặt Trời lặn, cụp xuống ngủ, ban ngày vươn ánh sáng thực chức quang hợp, ban đêm gập lại che dấu lỗ khí để hạn chế tiêu phí lượng Hiện tượng rụng Ở ĐỘNG VẬT • Hiện tượng ngủ hè: tương ứng với thời kì khô hạn cùa năm có tính chất đặc trưng động vật miền nhiệt đới (loài cá phổi) Hiện tượng di trú chim: biểu đặc sắc kỳ lạ nhịp điệu năm sinh giới (chim én, chim nhạn) MỘT SỐ MỘT SỐ HÌNH HÌNH THỨC DI THỨC DI CƯ KHÁC CƯ KHÁC • Hiện tượng ngủ đông: trạng thái đờ đẫn động vật vào thời kì lạnh lẽo khí hậu mùa đông • Trong ngủ nhiệt độ thân thể chúng hạ xuống, hô hấp chậm lại không điều hòa làm giảm cách đột ngột việc sử dụng ôxy việc tiết CO2, thành phần máu thay đổi HIỆN TƯỢNG NGỦ ĐÔNG Ếch ngủ đông bùn Cá tuyết Nam cực loài cá biết đến chủ động vào giấc ngủ đông, giống nhiều động vật đất liền Gấu ngủ đông • Hoạt động sản xuất người diễn biến theo nhịp điệu mùa thông qua việc bố trí thời vụ gieo cấy, đánh bắt, tính bền vững nhịp điệu năm sinh vật, đặc biệt người, lãnh thổ khác cần phải cân nhắc việc nhập cho thích nghi với môi trường ĐỒNG HỒ SINH HỌC Gà gáy vào sáng sớm buổi trưa NHÂN TỐ BÁO HiỆU CHỦ ĐẠO Sự thay đổi độ dài chiếu sáng ngày nhân tố báo hiệu chủ đạo, dự báo xác thay đổi mùa Ảnh hưởng trực tiếp đến trình sinh trưởng, phát triển động thực vật nghĩa ÝÝnghĩa Giúp sinh vật thích nghi với thay Giúp sinh vật thích nghi với thay Việc nghiên cứu nhịp sinh học tập tính Việc nghiên cứu nhịp sinh học tập tính đổi bất lợi điều kiện môi trường, tạo đổi bất lợi điều kiện môi trường, tạo sinh vật có ý nghĩa định sinh vật có ý nghĩa định nên giới sinh vật với đặc nên giới sinh vật với đặc việc nuôi giữ, bảo tồn số loài việc nuôi giữ, bảo tồn số loài điểm đa dạng phong phú điểm đa dạng phong phú động thực vật quí động thực vật quí Ứng dụng Nuôi gà Nuôi gà công nghiệp công nghiệp Mô hình nuôi gà công nghiệp Giai đoạn 1-2 tuần tuổi gà chiếu sáng 24/24 Ứng dụng Trồng Thanh long trái vụ Để có vụ long trái vụ bội thu, người chuyên canh dùng kỹ thuật “chong đèn” (thắp sáng vào ban đêm) để kích thích hoa Ứng dụng Thu hoạch long trái vụ đem lại suất cao HẾT Cảmơn ơncôcôvàvàcác cácbạn bạnchú chúý ýlắng lắngnghe nghe Cảm ... ứng sinh vật cách nhịp nhàng với thay đổi có tính chu kỳ môi trường Có tính chu kỳ Đặc điểm Được chuẩn bị trước Có tính di truyền Nhịp điệu sinh lý thực vật Qúa trình quang hợp: Nhịp điệu sinh. .. Nhịp điệu sinh lý thực vật Nhịp điệu ngày, đêm Nhịp điệu thủy triều Nhịp điệu tuần trăng Nhịp điệu mùa năm Nhân tố báo hiệu chủ đạo Ý nghĩa Ứng dụng Định nghĩa, đặc điểm Nhịp điệu sinh học khả... văn, điều khiển hoạt động thực vật, động vật người Theo quan điểm sinh thái, nhịp điệu ngày đêm có tất thể sống từ hoạt động tế bào, sinh vật đơn bào đến loài thú người Nhịp điệu ngày đêm • Nhịp
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH NHỊP SINH HỌC, BÀI THUYẾT TRÌNH NHỊP SINH HỌC,

Hình ảnh liên quan

Mô hình nuôi gà công nghiệp Giai đoạn 1-2 tuần tuổi gà được chiếu sáng 24/24 - BÀI THUYẾT TRÌNH NHỊP SINH HỌC

h.

ình nuôi gà công nghiệp Giai đoạn 1-2 tuần tuổi gà được chiếu sáng 24/24 Xem tại trang 33 của tài liệu.