0

M 180 00 (2004) dầm bằng thép tấm lượn sóng cho hộ lan đường bộ

13 323 0
  • M 180 00 (2004) dầm bằng thép tấm lượn sóng cho hộ lan đường bộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 22:26

AASHTO M180-00 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Dầm thép lượn sóng cho hộ lan đường AASHTO M 180-00 (2004) LỜI NÓI ĐẦU  Việc dịch ấn phẩm sang tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia đường vận tải Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam Bản dịch chưa AASHTO kiểm tra mức độ xác, phù hợp chấp thuận thông qua Người sử dụng dịch hiểu đồng ý AASHTO không chịu trách nhiệm chuẩn mức thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh pháp lý kèm theo, kể hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, sai sót dân (kể bất cẩn lỗi khác) liên quan tới việc sử dụng dịch theo cách nào, dù khuyến cáo khả phát sinh thiệt hại hay không  Khi sử dụng ấn phẩm dịch có nghi vấn chưa rõ ràng cần đối chiếu kiểm tra lại so với tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng tiếng Anh TCVN xxxx:xx AASHTO M180-00 AASHTO M180-00 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Dầm thép lượn sóng cho hộ lan đường AASHTO M 180-00 (2004) PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Tiêu chuẩn quy định thép lượn sóng sử dụng để làm dầm cho hộ lan đường 1.2 Đơn vị đo sử dụng theo hệ SI quy trình TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.1 Tiêu chuẩn AASHTO:      2.2 M 120, Kẽm M 232M/M 232, Lớp mạ kẽm (mạ nóng) cho phụ kiện sắt thép M 291M, Đai ốc thép cacbon thép hợp kim [hệ mét] M 298, Lớp mạ kẽm cho phụ kiện sắt thép T 56M/T 65, Khối lượng [Trọng lượng] lớp mạ kẽm kẽm-hợp kim cho phụ kiện sắt thép Tiêu chuẩn ASTM:  A307, Tiêu chuẩn kỹ thuật: Bu lông đinh tán thép các-bon, cường độ chống cắt 60000 psi  A 653/A 653M, Tiêu chuẩn kỹ thuật: thép, mạ kẽm hợp kim kẽm-sắt phương pháp mạ nóng  E 376, Quy trình đo bề dày lớp mạ phương pháp thí nghiệm từ trường Eddy-Current (điện từ trường)  F 568M, Tiêu chuẩn kỹ thuật cho chi tiết có ghép ren thép các-bon hợp kim (hệ mét) 2.3 Tiêu chuẩn ANSI:  B1.13M, Ren đai ốc mẫu D M (hệ mét)  B18.2.4.1M, Dai ốc cạnh, Kiểu I, hệ mét  B18.2.4.6M, Đai ốc cạnh, loại nặng, hệ mét 2.4 Tiêu chuẩn quân sự:  DOP-P-21035, Sửa chữa lớp mạ kẽm, hàm lượng bột kẽm cao, cách sơn (hệ mét) TCVN xxxx:xx AASHTO M180-00 PHÂN LOẠI 3.1 Có kiểu loại hộ lan phân loại sau: 3.1.1 Các kiểu:     3.1.2 Kiểu I-Lớp phủ kẽm, tối thiểu 550 g/m2 (1.80 oz/ft2) điểm Kiểu II-Lớp phủ kẽm, tối thiểu 550 g/m2 (1.80 oz/ft2) điểm Kiểu III-Dầm sơn Kiểu IV-Dầm thép chống rỉ Các loại:  Loại A- Bề dày danh định kim loại gốc-2.67mm (0.105 in)  Loại B- Bề dày danh định kim loại gốc-3.43mm (0.135 in) THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 4.1 Các đơn hàng cho hộ lan theo tiêu chuẩn phải có thông tin sau để mô tả đầy đủ vật liệu cần có: 4.1.1 Số lượng (chiều dài tính mét số cấu kiện) 4.1.2 Loại hộ lan 4.1.3 Kiểu hộ lan 4.1.4 Chiều dài có hiệu dầm 3.8m 7.6m (12.5ft 25.0ft) 4.1.5 Hình dạng dầm (Dầm chữ W Dầm Thrie), 4.1.6 Các ngoại lệ tiêu chuẩn yêu cầu đặc biệt khác, có CƠ SỞ TIẾP NHẬN 5.1 Tất vật liệu cần phải kiểm tra lấy mẫu bãi chế tạo, kho sau vận chuyển đến công trường 5.2 Chấp nhận dựa thí nghiệm mẫu: 5.2.1 Cứ 200 mẫu lô lô (nếu số mẫu lô nhỏ 200), người kỹ sư lấy mẫu hộ lan, đĩa đệm, hai đầu đệm để xác định phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn Nếu có mẫu không thoả mãn, cần phải lấy hai mẫu khác để thí nghiệm Nếu hai mẫu không thoả mãn theo tiêu chuẩn, lô hàng có chứa mẫu không chấp nhận Một lô phải xem xét mặt khối lượng vật liệu cung cấp để kiểm tra phải thời điểm, chịu điều kiện nhiệt độ lớp phủ giống 5.3 Tiếp nhận dựa đăng ký nhãn hiệu bảo lãnh: AASHTO M180-00 TCVN xxxx:xx 5.3.1 Bằng hợp đồng thoả thuận nhà sản xuất người kỹ sư, việc tiếp nhận dựa đăng ký nhãn hiệu bảo lãnh nhà sản xuất đảm bảo với người kỹ sư Đối với việc chấp nhận nhãn hiệu, nhà sản xuất phải giao sản phẩm có đăng ký nhãn hiệu bảo lãnh thoả mãn chấp thuận người kỹ sư phải thể tên nhãn hiệu ký hiệu, cho phải xuất dầm chế tạo sẵn, tính chất học đặc trưng, thành phần hoá học có, loại kiểu hộ lan thuộc tính định khác Nhà sản xuất cần phải bảo đảm vật liệu giao có nhãn hiệu ký hiệu đảm bảo đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn phải thay miễn phí cho người kỹ sư không đảm bảo yêu cầu rõ Đăng ký nhãn hiệu bảo lãnh phải chứng thực cá nhân có đủ them quyền để đại diện cho công ty Dựa chấp thuận đăng ký nhãn hiệu bảo lãnh, nhãn hiệu chấp nhận mà không cần xác nhận khác Nếu trình sử dụng trường sau đó, có chứng không nhãn hiệu xác định trình lấy mẫu kiểm tra phát không phù hợp cường độ chống cắt, giới hạn chảy, độ giãn dài, lớp phủ không xác, thiếu hụt chiều dày chế tạo không xác, vật liệu bị từ chối chấp thuận để sử dụng bị huỷ bỏ có chấp thuận sau Các mẫu thí nghiệm vật liệu đề nghị sử dụng lấy lúc theo ý kiến kỹ sư 5.3.2 Nhà sản xuất cần phải tiến hành thí nghiệm phép đo cần thiết để đảm bảo vật liệu sản xuất phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn Các thí nghiệm phép đo phải xác định ký hiệu nhận dạng mã dầm mà nhà sản xuất sử dụng để tạo báo cáo đặc thù thể kết thí nghiệm Bản báo cáo thí nghiệm phải giữ với tập hồ sơ phải đệ trình cho người kỹ sư cần 5.3.3 Nhãn hiệu phải nhà xản xuất gỡ bỏ xoá tất vật liệu có mẫu thí nghiệm, trình bày, không thoả mãn tiêu chuẩn VẬT LIỆU 6.1 Kim loại – Kết cấu dầm, chuyển tiếp, đầu đệm phải bao gồm thép luyện lò mở, lò điện lò thổi oxy phải thoả mãn tính chất học mục Thành phần hoá học kim loại gốc cho dầm kiểu IV phải chấp thuận kỹ sư 6.2 Kẽm – Kẽm sử dụng làm lớp phủ cho kết cấu kiểu I II phải theo tiêu chuẩn M 120, phải cấp ký hiệu “Prime Western” 6.3 Bu lông đai ốc: 6.3.1 Trừ có dẫn khác, bu lông đai ốc cho dầm kiểu I, II III phải thoả mãn tốt yêu cầu ASTM A 307 phải tạo lớp phủ ứng với mục 9.4 6.3.2 Bu lông đai ốc cho dầm kiểu IV phải xác nhận vật liệu chống ăn mòn phải thoả mãn tốt yêu cầu ASTM A 307 TCVN xxxx:xx 6.3.3 AASHTO M180-00 Các mối nối liên kết phải tạo bu lông đầu tròn có gờ hình ôvan để giảm thiểu phần nhô phía lòng đường hộ lan Bu lông đai ốc cột liên kết phải thoả mãn cấu hình thể hình hình Cả hai phương án cấu hình giao hàng trừ có dẫn khác người kỹ sư Đầu tròn Theo yêu cầu Phương án số Phương án số Đường kính 25.40mm x sâu 1.59mm Khoét rãnh hai bên Chú thích: Phần gờ hình ôvan phải có bán kính lượn tròn phải đảm bảo chiều cao thẳng đứng đỉnh hình ôvan Tất kích thước thể phương án số áp dụng cho phương án số Tất kích thước phải theo dung sai nhà sản xuất trừ có dung sai cho phép rõ Hình –Bu lông đai ốc 15.88-mm (5/8-in) cho cột liên kết AASHTO M180-00 TCVN xxxx:xx Bước ren M16 x Ký hiệu Đường kính 25 x sâu 1.5 Khoét rãnh hai bên Chú thích: Đai ốc cạnh loại nặng M16 x cải tiến Bu lông có bước ren M16x2 định nghĩa ANSI B1.13M với dung sai cấp g Vật liệu làm bu lông phải thoả mãn ASTM F 568M với loại 4.6 Vật liệu bu lông chống ăn mòn phải thoả mãn ASTM F 568M cho bu lông loại 8.8.3 Đai ốc phải có bước ren cấp 6H M16 x theo ANSI B1.13M Hình dạng đai ốc, ngoại trừ phần khoét rãnh vẽ, phải thoả mãn ANSI B 18.2.4.1 M Loại I đai ốc cạnh mạ kẽm đai ốc chống ăn mòn cạnh loại nặng theo ANSI B 18.2.4.6M phải thoả mãn yêu cầu M 291M cho loại 8S3 Đai ốc mạ kẽm phải tạo ren vượt khổ quy định M 291M, ngoại trừ việc phải sử dụng đường kính cho phép 510mm thay cho 420mm Các dung sai kích thước ngầm định để phù hợp với chức thành phần đó, bao gồm quy cách sản phẩm phương pháp sản xuất chấp nhận Hình –Bu lông đai ốc 16-mm cho cột liên kết 6.4 Bản đệm: 6.4.1 Các đệm phải hình chữ nhật hình Các đệm cho dầm Kiểu I, II III phải mạ kẽm mục Các đệm cho dầm kiểu IV phải loại thép chống ăn mòn chấp thuận Back-up plates định sử dụng vị trí không mối nối phải dầm có mặt cắt 305-mm (1-ft) phải loại kiểu với toàn dầm 6.5 Đầu dầm đệm 6.5.1 Đầu dầm đệm phải lớn chiều dày kim loại phải có kiểu với phần dầm có gắn đầu dầm đệm người kỹ sư xác định chiều dày tối thiểu kim loại kiểu TCVN xxxx:xx AASHTO M180-00 SẢN XUẤT 7.1 Phần dầm đầu dầm đệm phải theo định hình dập để thoả mãn yêu cầu thể hình hình Đoạn chuyển tiếp phải sản xuất cho phù hợp với hình phải đạt chuyển đổi êm thuận dầm Chúng phải sẵn sàng cho việc lắp đặt vận chuyển đến Việc khoan cắt cần thiết cho đoạn nối đặc biệt để lấy mẫu phép thực trường Các đoạn dầm bị cong vênh biến dạng bị từ chối Những đoạn dầm lắp đặt vị trí đường cong có bán kính nhỏ 46 m (150 ft) phải uốn cong nhà máy đến độ cong thích hợp cho việc lắp đặt TÍNH CHẤT CƠ HỌC 8.1 Các tính chất học kim loại phải thoả mãn yêu cầu sau: 8.1.1 Dầm đoạn chuyển tiếp:  Điểm chảy dẻo, tối thiếu, 345 Mpa (50000 psi);  Cường độ chống cắt, tối thiểu 483 Mpa (70000 psi);  Độ dãn dài, với 50 mm (2 in.), tối thiểu, 12 phần trăm 8.1.2 Đầu dầm đệm  Điểm chảy dẻo, tối thiếu, 227 Mpa (33000 psi);  Cường độ chống cắt, tối thiểu 310 Mpa (45000 psi) 8.1.3 Các mẫu thí nghiệm tính chất học phải chuẩn bị thí nghiệm theo ASTM A 653, ngoại trừ việc điều chỉnh độ dày lớp mạ phải 0.08 mm (0.003 in.) dầm kiểu I 0.15 mm (0.006 in.) dầm kiểu II CÁC YÊU CẦU VỀ LỚP MẠ 9.1 Dầm kiểu I II: 9.1.1 Dầm mạ kẽm trước sau chế tạo 9.1.2 Khối lượng lớp mạ phải thoả mãn yêu cầu cho bảng kiểu dầm Khối lượng lớp mạ tổng khối lượng mạ kẽm hai mặt dầm, thể dạng gam mét vuông (oz/ft 2) Bảng – Khối lượng lớp mạ Khối lượng lớp mạ Thí nghiệm kiểm tra giới hạn tối thiểu điểm Kiểu I II g/m2 550 1100 oz/ft2 1.80 3.60 Thí nghiệm kiểm tra giới hạn tối thiểu điểm g/m2 610 1220 oz/ft2 2.00 4.00 AASHTO M180-00 TCVN xxxx:xx Lỗ bu lông cột Thể phần cột gỗ – Khi sử dụng cột thép, phải lấy đoạn offset theo yêu cầu Nối chồng theo hướng xe chạy Bản đệm dầm (25’-0” 12’-6”) Bản đệm dầm Lỗ bu lông cột Nối chồng phía xe chạy Bản đệm dầm Sơ đồ Lắp đặt Lỗ bu lông cột chồn g Lỗ bu lông mối nối Mối nối dầm Mặt cắt ngang dầm Đoạn đầu dầm Theo yêu cầu Lỗ 17.5 x 25.4 (11/16 x 1) Theo yêu cầu Bản đệm dầm * Dung sai + 31.8 (11/4) -6.4(1/4) Chú ý: Tất kích thước có dung sai theo nhà sản xuất, trừ có dung sai cho phép Tất kích thước thể mm, trừ có ghi khác (Tất các giá trị ghi ngoặc đơn tính inch, trừ có ghi khác) Bản đệm hình nhật tuỳ chọn đoạn chuyển tiếp Các đệm không sử dụng đoạn hộ lan chính, đoạn có cột chịu lực tốt Hình – Dầm chữ W (25’-0” Lỗ bu lông cột 912’-6”) Lỗ bu lông cột Đầu đệm Thể phần cột gỗ – Khi sử dụng cột thép, phải lấy đoạn cát theo yêu cầu Nối chồng theo hướng xe chạy Bản đệm dầm Bản đệm dầm Nối chồng phía xe chạy Sơ đồ Lắp đặt Bản đệm dầm TCVN xxxx:xx AASHTO M180-00 Dung sai Mặt cắt ngang dầm Lỗ bu lông cột Lỗ bu lông mối nối chồn g Tuỳ chọnTheo yêu cầu tối thiểu tối thiểu Lỗ 17.5 x 25.4 (11/16 x 1) Bản đệm dầm * Dung sai + 31.8 Theo yêu (11/4) cầuđệm Mối nối dầm Đầu -6.4(1/4) Chú ý: Tất kích thước có dung sai theo nhà sản xuất, trừ có dung sai cho phép Tất kích thước thể mm, trừ có ghi khác (Tất các giá trị ghi ngoặc đơn tính inch, trừ có ghi khác) Bản đệm hình chữ nhật tuỳ chọn đoạn chuyển tiếp Các đệm không sử dụng Xemđoạn hình kích đoạn hộ lan chính, cóđể cộtbiết chịu lựcthước tốt Xem hình để biết kích thước dầm chữ W Hình – Dầm Thrie dầm Thrie Đoạn đầu dầm Mặt cắt A-A Mặt cắt B-B Chú ý: Đơn các kích thước mm Hình – Đoạn chuyển tiếp 10 AASHTO M180-00 TCVN xxxx:xx 9.1.3 Các dầm phải hoàn thiện bản, nghĩa không khuyết tật rỗ điểm chưa mạ Phần cạnh chưa mạ bị kéo ngang bị đột lỗ ko bị xem xét thải loại 9.1.4 Lớp mạ phải đều, không bị bọt mấu sắc cạnh dọc theo mép phải dính lên bề mặt kim loại Độ dính bám lớp mạ kẽm với bề mặt kim loại xác định cách cắt bẩy lên cao dao cứng, tác dụng áp lực đáng kể giống muốn lấy phần lớp mạ cách cạo gọt bỏ, điều không làm bong phần lớp phủ đến mức thấy lớp kim loại gốc 9.1.5 Kích cỡ mẫu thí nghiệm phương pháp thí nghiệm phải giống cho T 65 Tuỳ theo người kỹ sư, vật liệu chấp nhận sở xác định độ từ tính thực theo với ASTM E 376 9.2 Dầm kiểu III: 9.2.1 Dầm trước sơn cần phải làm sơn nhà máy có phủ lớp sơn lót chống rỉ Lớp sơn lót phải có bề mặt nhám bền phải để hoàn toàn khô trước xử lý đóng gói vận chuyển 9.3 Dầm kiểu IV: 9.3.1 Dầm thép chống ăn mòn phải sơn mạ kẽm Các dầm phải xử lý lưu trữ cho phần quay phía xe chạy dầm, dùng trường hợp hộ lan liên tục, khác biệt rõ rệt màu sắc 9.4 Bu lông đai ốc: 9.4.1 Bu lông đai ốc phải mạ kẽm nóng theo yêu cầu M 232M/M 232, Loại C phải mạ kẽm máy theo M 298, Loại 50, Kiểu 9.5 Tấm đệm: 9.5.1 Các đệm phải mạ kẽm nóng theo yêu cầu M 232M/M 232 9.6 Sửa chữa lớp mạ: 9.6.1 Khi lớp mạ hộ lan mối nối bị hỏng, lớp mạ cần phải sửa chữa cách mạ kẽm lại sửa chữa lại bề mặt cách sơn hai lớp phủ bột kẽm/ô-xit kẽm, theo tiêu chuẩn TT-P-641 DOD-P-21035 10 KÍCH THƯỚC 10.1 Bề dày dầm: 10.1.1 Bề dày danh định dầm hoàn thiện phải thoả mãn yêu cầu cho bảng 11 TCVN xxxx:xx AASHTO M180-00 Bảng Chiều dày dầm Chiều dày dầm Loại A Kiểu Bề dày Loại B Dung sai thấp bề dày, giới hạn cho dung sai cao Bề dày Dung sai thấp bề dày, giới hạn cho dung sai cao mm in mm in mm in mm in I 2.74 0.108 0.23 0.009 3.51 0.138 0.25 0.010 II 2.82 0.111 0.23 0.009 3.58 0.141 0.25 0.010 III 2.67 0.105 0.23 0.009 3.43 0.135 0.25 0.010 IV 2.67 0.105 0.23 0.009 3.43 0.135 0.25 0.010 10.1.2 Đối với dầm chế tạo sẵn, bề dày đo phải thực đoạn thẳng mặt cắt ngang 10.2 Bề rộng 10.2.1 Các phần tử dầm phải tạo từ có bề rộng danh định 483 mm (19 in.) dầm chữ W 749 mm (291/2 in.) dầm Thrie Dung sai cho phép với bề rộng danh định -3.2 mm (- 1/8 in) Chú thích – Các yêu cầu mục 10.2.1 để xác định bề rộng tối thiểu cho phép Các phép tính sử dụng bề rộng xác hình cho thấy sản phẩm hoàn thiện có bề rộng vượt bề rộng Tuy nhiên, kích thước hình đạt phạm vi dung sai cho phép cách sử dụng bề rộng danh định Việc sử dụng lớn bề rộng danh định chấp nhận đảm bảo dung sai cho hình 11 ĐÁNH DẤU 11.1 Mỗi phần tử dầm phải nhận dạng dựa trên:      11.2 Tên nhãn hiệu nhà sản xuất, Ký hiệu nhận dạng Số lô Số hiệu tiêu chuẩn AASHTO, Loại kiểu Nhãn đánh dấu không đặt nơi bị che khuất sau lắp đặt, theo cách nhãn hiệu làm thu hút người lái xe Nhãn đánh dấu đặt phía xe chạy dầm phải đặt đáy nếp lượn sóng phải dập chìm (die imprinted) với chữ số có chiều cao lớn 32 mm (11/4 in.) chiều cao nhỏ 19 mm (3/4 in.) phải rõ ràng sau mạ kẽm phần tử hộ lan 12 AASHTO M180-00 TCVN xxxx:xx 11.3 Vật liệu nhãn đánh dấu phải loại chống bị xoá trình lưu trữ, vận chuyển lắp đặt 11.4 Nhãn đánh dấu đoạn đầu dầm đặt thẻ bền gắn chặt với phần đầu dầm theo khối hàng trừ trường hợp người kỹ sư định phải gắn nhãn đánh dấu lên mẫu hàng 13 ... AASHTO M1 80-00 AASHTO M1 80-00 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật D m thép lượn sóng cho hộ lan đường AASHTO M 180-00 (2004) PH M VI ÁP DỤNG 1.1 Tiêu chuẩn quy định thép lượn sóng sử dụng để l m d m cho. .. trí không m i nối phải d m có m t cắt 305-mm (1-ft) phải loại kiểu với toàn d m 6.5 Đầu d m đ m 6.5.1 Đầu d m đ m phải lớn chiều dày kim loại phải có kiểu với phần d m có gắn đầu d m đ m người... cho bảng kiểu d m Khối lượng lớp m tổng khối lượng m k m hai m t d m, thể dạng gam m t vuông (oz/ft 2) Bảng – Khối lượng lớp m Khối lượng lớp m Thí nghi m ki m tra giới hạn tối thiểu điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: M 180 00 (2004) dầm bằng thép tấm lượn sóng cho hộ lan đường bộ , M 180 00 (2004) dầm bằng thép tấm lượn sóng cho hộ lan đường bộ , , 1 Dầm kiểu I và II:

Hình ảnh liên quan

6.3.3 Các mối nối và liên kết phải được tạo bằng các bu lông đầu tròn có gờ hình ôvan để giảm thiểu phần nhô ra về phía lòng đường của hộ lan - M 180 00 (2004) dầm bằng thép tấm lượn sóng cho hộ lan đường bộ

6.3.3.

Các mối nối và liên kết phải được tạo bằng các bu lông đầu tròn có gờ hình ôvan để giảm thiểu phần nhô ra về phía lòng đường của hộ lan Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2 –Bu lông và đai ốc 16-mm cho cột và liên kết. - M 180 00 (2004) dầm bằng thép tấm lượn sóng cho hộ lan đường bộ

Hình 2.

–Bu lông và đai ốc 16-mm cho cột và liên kết Xem tại trang 7 của tài liệu.
3. Bản đệm hình chứ nhật là tuỳ chọn chỉ trong đoạn chuyển tiếp. Các bản đệm này không được sử dụng trong đoạn hộ lan chính, đoạn có cột chịu lực tốt - M 180 00 (2004) dầm bằng thép tấm lượn sóng cho hộ lan đường bộ

3..

Bản đệm hình chứ nhật là tuỳ chọn chỉ trong đoạn chuyển tiếp. Các bản đệm này không được sử dụng trong đoạn hộ lan chính, đoạn có cột chịu lực tốt Xem tại trang 9 của tài liệu.
3. Bản đệm hình chữ nhật là tuỳ chọn chỉ trong đoạn chuyển tiếp. Các bản đệm này không được sử dụng trong đoạn hộ lan chính, đoạn có cột chịu lực tốt - M 180 00 (2004) dầm bằng thép tấm lượn sóng cho hộ lan đường bộ

3..

Bản đệm hình chữ nhật là tuỳ chọn chỉ trong đoạn chuyển tiếp. Các bản đệm này không được sử dụng trong đoạn hộ lan chính, đoạn có cột chịu lực tốt Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 2. Chiều dày của dầm hoặc tấm - M 180 00 (2004) dầm bằng thép tấm lượn sóng cho hộ lan đường bộ

Bảng 2..

Chiều dày của dầm hoặc tấm Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm