0

M 220 84 (2003) vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn bằng polychloroprene dùng trong mặt đường bê tông

8 224 0
  • M 220 84 (2003) vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn bằng polychloroprene dùng trong mặt đường bê tông

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 22:24

AASHTO M220M TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn polychloroprene dùng mặt đường bê tông AASHTO M 220-84 (2003) ASTM D 2628-91 (1998) LỜI NÓI ĐẦU  Việc dịch ấn phẩm sang tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia đường vận tải Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam Bản dịch chưa AASHTO kiểm tra mức độ xác, phù hợp chấp thuận thông qua Người sử dụng dịch hiểu đồng ý AASHTO không chịu trách nhiệm chuẩn mức thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh pháp lý kèm theo, kể hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, sai sót dân (kể bất cẩn lỗi khác) liên quan tới việc sử dụng dịch theo cách nào, dù khuyến cáo khả phát sinh thiệt hại hay không  Khi sử dụng ấn phẩm dịch có nghi vấn chưa rõ ràng cần đối chiếu kiểm tra lại so với tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng tiếng Anh TCVN xxxx:xx AASHTO M220M AASHTO M220M TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn polychloroprene dùng mặt đường bê tông AASHTO M 220-84 (2003) ASTM D 2628-91 (1998) Tiêu chuẩn AASHTO M 220-84 (1999) tương tự Tiêu chuẩn ASTM D 2628-91 (1998) TCVN xxxx:xx AASHTO M220M Tiêu chuẩn kỹ thuật Vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn polychloroprene dùng mặt đường bê tông ASTM D 2628-91 (1998) PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật quy định yêu cầu liên quan đến vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn polychloroprene dùng mặt đường bê tông Vật liệu chèn khe có thiết kế đa mạng bị nén mặt khe, vật liệu gập vào giúp thuận lợi cho việc nén Vật liệu chèn khe thi công với dầu bôi chơn dùng để chèn khe loại bỏ không nén 1.2 Các giá trị có đơn vị inch-pound dùng tiêu chuẩn đơn vị tiêu chuẩn 1.3 Tiêu chuẩn bao gồm việc sử dụng vật liệu, thiết bị cách vận hành gây nguy hiểm Tiêu chuẩn không đưa vấn đề đảm bảo an toàn Người sử dụng tiêu chuẩn phải có trách nghiệm đảm bảo sức khoẻ an toàn suốt trình sử dụng Chú thích - Tiêu chuẩn quy định yêu cầu liên quan đến công tác sản xuất mua bán, không bao gồm yêu cầu liên quan đến việc lựa chọn kích cỡ, liên quan đến công tác lắp đặt vật liệu chèn khe Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào việc lựa chọn xác kích cỡ mặt cắt ngang vật liệu chèn khe, kích cỡ khe, bước khe điều kiện làm việc mặt đường, phụ thuộc vào thận trọng thi công vật liệu chèn khe TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.1 Tiêu chuẩn ASTM:  D 395, Phương pháp thí nghiệm tính chất cao su - Tính chất chịu nén  D 412, Phương pháp thí nghiệm cao su lưu hóa, cao su nhiệt dẻo cao su đàn hồi nhiệt dẻo - Cường độ chịu kéo2  D 471, Phương pháp thí nghiệm tính chất cao su - Ảnh hưởng chất lỏng2  D 518, Phương pháp thí nghiệm phá hoại cao su - Rạn nứt bề mặt  D 573, Phương pháp thí nghiệm tính chất cao su - Sự phá hoại lò sấy  D 575, Phương pháp thí nghiệm tính chất cao su khả chịu nén Tiêu chuẩn nằm quyền quản lý Ủy ban ASTM D-4 vật liệu xây dựng đường mặt đường trực tiếp Tiểu ban D04.34 vật liệu chèn khe chế tạo sẵn Tiêu chuẩn phê chuẩn vào 1/1991, ấn hành 3/1991 Phiên D 2628-67 T Phiên trước D 2628-81 Ấn hàng năm tiêu chuẩn ASTM, tập 09.01 AASHTO M220M TCVN xxxx:xx  D 1149, Phương pháp thí nghiệm phá hoại cao su - Xác định rạn nứt bề mặt tác dụng ozon lò sấy (mẫu phẳng)  D 2240, Phương pháp thí nghiệm tính chất cao su - Xác định độ cứng  D 3183, Tiêu chuẩn thực hành cao su - Chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm lấy từ sản phẩm cao su2 VẬT LIỆU VÀ SẢN XUẤT 3.1 Vật liệu chế tạo sẵn, hỗn hợp đàn hồi lưu hóa chất polyme polychloroprene YÊU CẦU VẬT LÝ 4.1 Vật liệu phải phù hợp với tính chất vật lý mô tả Bảng Bảng - Các yêu cầu vật lý vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn Tính chất Yêu cầu Phương pháp thí nghiệm ASTM Cường độ chịu kéo, min, psi (MPa) 2000 (13.8) D 412 Độ giãn dài đứt, min, % 250 D 412 Độ cứng, Shore A 55 ± D 2240 (sửa đổi)A Lưu hóa, 70 212oF (100oC) Độ giảm cường độ chịu kéo, min, % 20 max Độ giảm giãn dài đứt, min, % 20 max Độ cứng, Shore A đến 10 Nở dầu, ASTM Oil 3, 70 212oF (100oC) D 471 Thay đổi khối lượng, max, % 45 max D 1149 (sửa đổi)B Khả chịu tác dụng ozon Biến dạng 20%, 300 pphm không khí, 70 14oF (-10oC) không rạn nứt Độ cứng nhiệt độ thấp, ngày 14oF (-10oC) D 2240 Độ cứng, Shore A đến 15 C o o Độ hồi phục nhiệt độ thấp , 72 14 F (-10 C), độ võng 50%, min, % 88 9.2D Độ hồi phục nhiệt độ thấpC, 72 -20oF (-29oC), độ võng 50%, min, % 83 9.2D Độ hồi phục nhiệt độ caoC, 72 212oF (100oC), độ võng 50%, min, % 85 9.2D Độ nén-võng, 80% chiều rộng danh định, min, lbf/inch (N/m) 3.5 (613) 9.3D A Thuật ngữ "sửa đổi" bảng liên quan đến công tác chuẩn bị mẫu Sử dụng vật liệu chèn khe yêu có nhiều lớp hơn so với quy định phương pháp thí nghiệm sửa đổi sử dụng Sự sửa đổi mẫu lấy theo thống người mua người bán trước thí nghiệm Thí nghiệm độ cứng thực dụng cụ đo độ cứng lấy theo Tiêu chuẩn thí nghiệm D 2240 B Thí nghiệm theo Phương pháp A Tiêu chuẩn thí nghiệm D 518 C Mẫu bị rạn nứt, đứt, dính thí nghiệm hồi phục coi mẫu không đạt thí nghiệm D Các mục tham khảo tiêu chuẩn TCVN xxxx:xx AASHTO M220M 4.2 Trong yêu cầu quy định Bảng phương pháp thí nghiệm, giá trị độ võng phụ thuộc vào chiều rộng danh định vật liệu chèn khe KÍCH THƯỚC VÀ SAI SỐ CHO PHÉP 5.1 Các sai số cho phép kích cỡ, hình dáng kích thước vật liệu lấy theo thống người mua với nhà sản xuất với người cung cấp TAY NGHỀ 6.1 Vật liệu chế tạo phải khuyết tật ảnh hưởng đến khả làm việc LẤY MẪU 7.1 Lô hàng vật liệu có mặt cắt ngang giống với khối lượng lô hàng thương lượng người mua với nhà sản xuất với người cung cấp 7.2 Mẫu lấy cách ngẫu nhiên từ đợt vận chuyển Nếu đợt vận chuyển có nhiều lô hàng, lấy mẫu lô hàng 7.3 Lấy ft (2.8 m) dài vật liệu để tạo mẫu dùng cho thí nghiệm CHUẨN BỊ MẪU 8.1 Cắt đánh bóng mẫu từ mẫu đại điện vật liệu chèn khe chế tạo sẵn Trừ yêu cầu khác tiêu chuẩn thi công phương pháp thí nghiệm, chuẩn bị mẫu theo yêu cầu Tiêu chuẩn thực hành D 3183 8.2 Nếu có thể, dùng dao C để chuẩn bị mẫu xác định cường độ chịu kéo độ giãn dài (Tiêu chuẩn thí nghiệm D 412) Có thể sử dụng dao D mặt cắt ngang phẳng vật liệu nhỏ dùng dao C Tuy nhiên, yêu cầu Bảng áp dụng mà không quan tâm đến loại dao sử dụng Đánh bóng cẩn thận cắt với sai số nhỏ 8.3 Mẫu dùng để thí nghiệm độ hồi phục nhiệt độ thấp nhiệt độ cao thí nghiệm nén-võng có chiều dài inch (127 mm) Tạo lớp bụi mỏng mẫu dùng thí nghiệm độ hồi phục nhiệt độ thấp thí nghiệm nén-võng hoạt thạch bề mặt bên để giống với điều kiện thực tế (không áp dụng cho thí nghiệm khác) 8.4 Chuẩn bị mẫu để xác định khả chịu tác dụng ozon theo phương pháp Tiêu chuẩn thí nghiệm D 518 Trước thí nghiệm, lau bề mặt bị dính bẩn toluene PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 9.1 Xác định phù hợp với yêu cầu Bảng thí nghiệm theo quy định sau AASHTO M220M TCVN xxxx:xx 9.2 Thí nghiệm xác định khả hồi phục: 9.2.1 Thực thí nghiệm độ hồi phục nhiệt độ thấp nhiệt độ cao mẫu chuẩn bị theo quy định Mục Dùng mẫu cho thí nghiệm thực thí nghiệm lúc 9.2.2 Nén mẫu đặt song song đến 50% chiều rộng danh định mẫu thiết bị nén mô tả Phương pháp B Tiêu chuẩn thí nghiệm D 395 Trước nén, đặt mẫu nằm ngang cho mặt phẳng qua cạnh mặt vật liệu chèn khe vuông góc với nén Khi mẫu nén mẫu, mặt mẫu phải hướng vào mẫu 9.2.3 Để dụng cụ kẹp mẫu vào tủ lạnh có khả giữ nhiệt độ 14 ± oF (-10 ± 1oC) 72 (Ghi 2) Khi bỏ kẹp bỏ nén phía trên, bỏ mẫu cách cẩn thận khỏi kẹp để mẫu gỗ cho vào tủ lạnh Để mẫu tự hồi phục 14 ± 2oF (-10 ± 1oC) Đo chiều rộng hồi phục vị trí mẫu có chiều dài inch (127-mm) cạnh ngang phía mẫu Các giá trị đo thực compa chia độ thước đo có bước chia 1/1000 in (0.02 mm) Thước đo gắn đầu ấn đường kính 14 in (6.35-mm) lực 0.18 ± 0.02 lbf (0.08 ± 0.09 N) Đo thước đo với đầu ấn vị trí cạnh ngang phía mẫu Tính toán độ hồi phục công thức: Độ hồi phục, % = Chiều rộng hồi phục x 100 / chiều rộng danh định (1) Ghi lại giá trị hồi phục với độ xác 1% Chú thích - Sử dụng chất làm khô, ví dụ canxi clorua tủ lạnh để tạo băng nhỏ Chất làm khô nên thay đổi khôi phục cách thường xuyên cho hiệu 9.2.4 Để dụng cụ kẹp mẫu vào tủ lạnh có khả giữ nhiệt độ -20 ± oF (-29 ± 1oC) 22 (chú thích 2) Khi bỏ kẹp bỏ nén phía trên, bỏ mẫu cách cẩn thận khỏi kẹp để mẫu gỗ cho vào tủ lạnh Để mẫu tự hồi phục -20 ± 2oF (-29 ± 1oC) Đo chiều rộng hồi phục tính toán độ hồi phục mô tả Mục 9.2.3 9.2.5 Để dụng cụ kẹp chứa mẫu vào tủ sấy có khả giữ nhiệt độ 212 ± oF (100 ± 1oC) 70 Không làm nóng kẹp trước Bỏ kẹp bỏ mẫu khỏi kẹp để mẫu lên gỗ Để mẫu tự hồi phục 73 ± oF (23 ± 2oC) Đo chiều rộng hồi phục tính toán độ hồi phục mô tả Mục 9.2.3 9.3 Thí nghiệm nén-võng: 9.3.1 Xác định giá trị nén-võng mẫu chuẩn bị theo quy định Mục Đo chiều dài mẫu phía trên, phía thước chia theo bước 116 in (hoặc mm) Tính giá trị trung bình lần đo với chiều dài mẫu có độ xác 116 in (1 mm) Thực thí nghiệm nén-võng mẫu 9.3.2 Để mẫu cho mặt phẳng qua cạnh mặt vật liệu chèn khe vuông góc với nén máy thí nghiệm nén cho phía vật liệu chèn khe TCVN xxxx:xx AASHTO M220M hướng vào trình võng Thí nghiệm theo Phương pháp A Tiêu chuẩn thí nghiệm D 575, không sử dụng giấy nhám 9.3.3 Nén mẫu tới 80% chiều rộng danh nghĩa ghi lại giá trị lực nén theo đơn vị lbf (hoặc N) chu kỳ nén thứ 9.3.4 Tính toán giá trị nén-võng 80% chiều rộng danh nghĩa cách chia lực nén ghi cho chiều dài mẫu Ghi lại giá trị nén-võng thấp với sai số 110 lbf/in (N/m) 10 ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ 10.1 Việc xác định độ xác sai số phát triển 11 CHỨNG NHẬN VÀ NGHIỆM THU 11.1 Nghiệm thu vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn dựa theo cách sau, theo quy định người mua: 11.1.1 Chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn Nó bao gồm báo cáo thí nghiệm nhà sản xuất; nhà cung cấp kèm theo báo cáo thí nghiệm, chứng nhận vật liệu lấy mẫu, thí nghiệm, kiểm tra theo quy định tiêu chuẩn Các chứng nhận phải có chữ ký người quản lý nhà sản xuất nhà cung cấp 11.1.2 Chứng nhận kết thí nghiệm phòng thí nghiệm độc lập thực hiện, chứng nhận vật liệu lấy mẫu, thí nghiệm, kiểm tra theo quy định tiêu chuẩn Các chứng nhận phải có chữ ký người quản lý phòng thí nghiệm 11.1.3 Người mua thực thí nghiệm xác định tính chất vật liệu tất tính chất vật liệu theo theo quy định tiêu chuẩn 12 ĐÁNH DẤU SẢN PHẨM 12.1 Vật liệu chèn khe ghi nhãn gồm số hiệu lô hàng, tên thương hiệu nhà sản xuất, mã hiệu định danh sản xuất ký hiệu đúc Mặt vật liệu đánh dấu ký hiệu bước 1ft cách rõ ràng có độ bền cao để xác định chiều dài vật liệu sau lắp đặt khe nối mặt đường 12.2 Thùng chứa vật liệu phải đóng gói để vận chuyển với nhãn mác ghi cách rõ ràng tên nhà sản xuất, kích cỡ sản phẩm, số hiệu lô hàng, ngày sản xuất Tiêu chuẩn quyền ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States Các in lại (sao đơn hay nhiều bản) tiêu chuẩn phải liên hệ với ASTM theo địa hay số điện thoại 610-832-9585, fax 610-832-9555, hộp thư điện tử service@astm.org; hay qua trang web www.astm.org ...TCVN xxxx:xx AASHTO M2 2 0M AASHTO M2 2 0M TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn kỹ thuật Vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn polychloroprene dùng m t đường bê tông AASHTO M 220-84 (2003) ASTM D 2628-91 (1998)... PH M VI ÁP DỤNG 1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật quy định yêu cầu liên quan đến vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn polychloroprene dùng m t đường bê tông Vật liệu chèn khe có thiết kế đa m ng bị nén m t... AASHTO M 220-84 (1999) tương tự Tiêu chuẩn ASTM D 2628-91 (1998) TCVN xxxx:xx AASHTO M2 2 0M Tiêu chuẩn kỹ thuật Vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn polychloroprene dùng m t đường bê tông ASTM D
- Xem thêm -

Xem thêm: M 220 84 (2003) vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn bằng polychloroprene dùng trong mặt đường bê tông , M 220 84 (2003) vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn bằng polychloroprene dùng trong mặt đường bê tông ,

Hình ảnh liên quan

4.1 Vật liệu phải phù hợp với các tính chất vật lý mô tả ở Bảng 1. - M 220 84 (2003) vật liệu chèn khe đàn hồi chế tạo sẵn bằng polychloroprene dùng trong mặt đường bê tông

4.1.

Vật liệu phải phù hợp với các tính chất vật lý mô tả ở Bảng 1 Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm