0

ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

37 628 2
  • ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 21:50

ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx Quy trình thí nghiệm Xuyên tĩnh ma sát điện tử thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng đất1 ASTM D 5778 – 95 (2000) Tiêu chuẩn ban hành với tên cố định D 5778; số liền sau tên tiêu chuẩn năm tiêu chuẩn áp dụng, trường hợp có sửa đổi, năm sửa đổi cuối Số ngoặc năm tiêu chuẩn phê chuẩn Chỉ số (∈) thay đổi biên tập theo phiên sửa đổi hay phê chuẩn lại gần PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Phương pháp thí nghiệm bao gồm trình tự để xác định sức kháng xuyên mũi xuyên hình nón ấn vào đất với tốc độ chậm 1.2 Phương pháp thí nghiệm để xác định sức kháng ma sát măng sông hình trụ sau mũi xuyên ấn vào đất với tốc độ chậm 1.3 Phương pháp thí nghiệm áp dụng thiết bị xuyên tĩnh ma sát điện 1.4 Phương pháp thí nghiệm sử dụng để xác định phát triển áp lực nước lỗ rỗng ấn dụng cụ xuyên piezocone Sự giảm áp lực nước lỗ rỗng, sau ấn, xem liên quan đến tính thấm khả chịu nén đất 1.5 Các cảm biến khác cảm biến đo nghiêng, cảm biến động đất, cảm biến nhiệt độ gắn kèm với thiết bị đo xuyên để cung cấp thông tin hữu ích Nên sử dụng cảm biến đo nghiêng cung cấp thông tin tình phá hoại xảy trình xuyên 1.6 Số liệu thí nghiệm xuyên tĩnh sử dụng để mô tả địa tầng phía dưới, thông qua sử dụng mối tương quan trường cung cấp số liệu đặc trưng xây dựng đất nhằm sử dụng thiết kế thi công công tác đất móng kết cấu 1.7 Các thông số tiêu chuẩn theo hệ đơn vị SI Trong mục 13 phần tính toán, sử dụng hệ đơn vị SI Những hệ đơn vị sử dụng thông thường khác chẳng hạn hệ inchspound viết ngoặc Các số liệu khác trình bày báo cáo phải thể theo đơn vị phù hợp với mà khách hàng người sử dụng chấp nhận Để thuận tiện, phần diện tích hình chiếu hình nón thường tính cm Các trị số nêu hệ đơn vị không tương đương; hệ đơn vị cần phải sử dụng độc lập với hệ khác Chú thích – Phương pháp thí nghiệm không bao gồm thiết bị xuyên thuỷ lực khí nén Tuy nhiên có nhiều yêu cầu thực áp dụng cho loại thiết bị xuyên TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 1.8 Tiêu chuẩn không đề cập đến tất vấn đề an toàn liên quan đến sử dụng, có Đây trách nhiệm người sử dụng tiêu chuẩn phải đảm bảo độ an toàn tình trạng sức khoẻ phù hợp hạn chế áp dụng trước sử dụng _ Phương pháp thí nghiệm thuộc phạm vi Uỷ ban ASTM D 18 Đất Đá chịu trách nhiệm trực tiếp Tiểu ban D18.02 Lấy mẫu thí nghiệm trường để đánh giá đất Lần xuất phê duyệt 10 tháng 9, 1995 Xuất vào tháng năm 1996 TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.1 Tiêu chuẩn ASTM: D 653 Thuật ngữ liên quan đến đất, đá chất lỏng chịu nén E Tiêu chuẩn thực hành công tác hiệu chỉnh lực máy móc thí nghiệm _ Annual Book of ASTM Standards, Tập 04.08 Annual Book of ASTM Standards, Tập 03.01 THUẬT NGỮ 3.1 Các khái niệm: 3.1.1 Các khái niệm theo Thuật ngữ D 653 3.2 Các khái niệm thuật ngữ riêng tiêu chuẩn này: 3.2.1 Sự truyền tải biểu kiến - Sức kháng biểu kiến đo hình nón măng sông ma sát thiết bị xuyên tĩnh điện phận điều kiện không tải phận khác chất tải Sự truyền tải biểu kiến tổng độ nhiễu, trừ sai số truyền tải học 3.2.2 Vạch mốc - việc cài đặt điểm số ghi tải trọng, thể sức kháng biểu kiến, sử dụng làm giá trị tham khảo thực thí nghiệm hiệu chuẩn 3.2.3 Mũi hình nón- Đầu hình nón thiết bị xuyên tĩnh để đo sức kháng xuyên Hình nón có góc đỉnh 60o, diện tích hình chiếu (theo mặt phẳng nằm ngang) diện tích đáy mũi xuyên 10 15 cm2, phần hình trụ kéo dài phía sau mũi xuyên 3.2.4 Thí nghiệm xuyên tĩnh - loạt kết xuyên thực vị trí toàn chiều sâu sử dụng thiết bị xuyên tĩnh Đồng thời gọi trình xuyên tĩnh 3.2.5 Thiết bị xuyên tĩnh - thiết bị xuyên mà đầu dẫn mũi thiết bị xuyên đầu hình nón thiết kế để xuyên vào đất để đo thành phần sức chống sức kháng xuyên ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx 3.2.6 Sức kháng đầu mũi xuyên, qc – thành phần sức chống mũi sức kháng xuyên Sức kháng xuyên mũi xuyên lực thẳng đứng tác động lên mũi xuyên chia cho diện tích đáy mũi xuyên 3.2.7 Tổng sức kháng mũi xuyên hiệu chỉnh, qt - sức kháng mũi xuyên hiệu chỉnh áp lực nước tác động phía sau mũi (xem hình 13.2.1) Để hiệu chỉnh áp lực nước cần phải đo áp lực nước thiết bị piezocone phía sau mũi vị trí u2 Kết sau hiệu chỉnh tổng sức kháng mũi tính toán 3.2.8 Nhiễu - truyền lực biểu kiến mũi xuyên măng sông ma sát sinh tương tác kênh tín hiệu riêng biệt 3.2.9 Thiết bị xuyên tĩnh điện tử - thiết bị xuyên tĩnh ma sát có sử dụng chuyển đổi lực, chẳng hạn hộp gia tải đồng hồ ghi biến dạng, chế tạo thành mũi thiết bị xuyên phận thăm dò để đo thành phần sức kháng xuyên phạm vi mũi xuyên 3.2.10 Thiết bị xuyên piezocone điện tử – thiết bị xuyên tĩnh điện tử trang bị hộp chất lỏng có lưu lượng nhỏ, lọc xốp, chuyển đổi áp lực dùng để xác định áp lực lỗ rỗng bề mặt chung đất lọc xốp 3.2.11 Sức kháng mũi – tương tự sức kháng mũi xuyên hay sức kháng đầu xuyên, q c 3.2.12 Áp lực nước lỗ rỗng cân bằng, uo – áp lực nước lỗ rỗng trạng thái tĩnh chiều sâu xét Tương tự áp lực thuỷ tĩnh (xem Thuật ngữ D653) 3.2.13 Áp lực lỗ rỗng dư, ∆u - hiệu số áp lực nước lỗ rỗng cân áp lực lỗ rỗng đo diễn tượng xuyên (uo-u) Áp lực lỗ rỗng dư dương hay âm 3.2.14 Thiết bị xuyên tĩnh ma sát - thiết bị xuyên tĩnh có khả đo thành phần ma sát sức kháng xuyên 3.2.15 Hệ số ma sát, Rf - tỉ số sức kháng măng sông ma sát, fs, với sức kháng mũi xuyên, qc, lấy vị trí mà trung điểm măng sông ma sát điểm đầu mũi xuyên chiều sâu, tính theo % 3.2.16 Bộ giảm ma sát – mấu phồng hẹp cục bộ, đặt phía bên bề mặt cần đẩy, cách đầu xuyên khoảng cách định, nhằm làm giảm ma sát thành đẩy cần cho phép tăng chiều sâu xuyên với lực đẩy định 3.2.17 Măng sông ma sát - đoạn măng sông hình trụ riêng biệt phía đầu xuyên sinh ma sát tạo thành sức kháng xuyên Măng sông ma sát có diện tích mặt 150 cm cho mũi xuyên 10 cm2 3.2.18 Sức kháng măng sông ma sát, f s – thành phần ma sát sức kháng xuyên xuất măng sông ma sát, lực cắt tác dụng lên măng sông ma sát chia cho diện tích mặt măng sông 3.2.19 FSO - chữ viết tắt công suất tối đa Công suất chuyển đổi lực điện chịu tải đạt 100% lực TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 3.2.20 Ma sát thành bên cục - tương tự sức kháng măng sông ma sát 3.2.21 Hệ thống đo sức kháng xuyên – hệ thống đo mà hệ cung cấp phương tiện cho việc chuyển đổi thông tin từ mũi thiết bị xuyên hiển thị thành số liệu hình nơi nhìn thấy ghi lại 3.2.22 Thiết bị xuyên - thiết bị bao gồm hệ cần đẩy hình trụ với phần cuối (đoạn cuối) gọi mũi xuyên, thiết bị đo để xác định sức kháng xuyên 3.2.23 Đầu xuyên – phần cuối (đoạn cuối) thiết bị xuyên mà có đầu đo thành phần sức kháng xuyên Đầu xuyên bao gồm thiết bị điện tử bổ sung để thu nhận khuyếch đại tín hiệu 3.2.24 Piezocone - giống thiết bị xuyên piezocone điện tử (xem 3.2.10) 3.2.25 Áp lực lỗ rỗng piezocone, u – Áp lực chất lỏng đo từ thí nghiệm xuyên piezocone 3.2.26 Vị trí đo áp lực lỗ rỗng piezocone, u 1, u2, u3 – Áp lực chất lỏng đo thiết bị piezocone vị trí đặc biệt thiết bị xuyên sau: u1 – áp lực lỗ rỗng vị trí lọc mặt đầu hình nón, u2 – áp lực lỗ rỗng vị trí lọc sau mũi hình nón (vị trí tiêu chuẩn), u3 – áp lực lỗ rỗng vị trí lọc sau măng sông ma sát 3.2.27 Hệ số áp lực lỗ rỗng - tỷ số áp lực nước lỗ rỗng dư, ∆u, với sức kháng mũi xuyên, qc, tính theo % (xem 13.5.3) 3.2.28 Tham số hệ số áp lực lỗ rỗng, B q - tỷ số áp lực lỗ rỗng dư vị trí đo ∆u2 với tổng sức kháng xuyên hiệu chỉnh trừ ứng suất tổng thẳng đứng, σ v (xem 13.5.4.1) 3.2.29 Cần đẩy – ống thành mỏng cần sử dụng để đẩy đầu xuyên 3.2.30 Ma sát măng sông, măng sông, sức kháng ma sát – tương tự sức kháng măng sông ma sát 3.2.31 Sai số phụ thuộc - Sự truyền tải biểu kiến từ mũi xuyên đến măng sông ma sát thiết bị xuyên tính điện tử kiểu phụ thuộc gây chênh lệch nhỏ hiệu ứng điện áp hai hộp đo biến dạng tải trọng 3.3 Chữ viết tắt: 3.3.1 CPT - viết tắt thí nghiệm xuyên tĩnh 3.3.2 CPTu - viết tắt xuyên piezocone TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 4.1 Một đầu xuyên với mũi hình nón có góc nhọn 60 o có diện tích đáy 10 cm 15 cm2 xuyên vào đất với tốc độ xuyên không đổi 20 mm/s Lực mũi xuyên yêu cầu xuyên vào đất đo phương pháp điện, sau lần xuyên ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx 50 mm Ứng suất tính cách chia lực đo (tổng lực mũi xuyên) cho diện tích chân mũi xuyên sức kháng mũi xuyên, qc 4.2 Măng sông ma sát phải lắp với thiết bị đo xuyên sau mũi hình nón, lực tác động lên phần măng sông ma sát đo phương pháp điện, sau lần xuyên 50 mm Ứng suất tính cách chia lực đo cho diện tích bề mặt măng sông ma sát để xác định sức kháng măng sông ma sát, fs 4.3 Nhiều thiết bị xuyên có khả xác định áp lực nước lỗ rỗng thực trình xuyên chuyển đổi áp lực điện tử gắn đầu xuyên Các thiết bị xuyên gọi piezocone Piezocone xuyên với tốc độ 20 mm/s đọc kết sau lần xuyên 50mm Sự tiêu hao áp lực nước lỗ rỗng dư dương âm kiểm tra việc ngừng xuyên, dỡ tải cần đẩy, ghi lại áp lực lỗ rỗng hàm số theo thời gian Khi áp lực lỗ rỗng đạt số áp lực lỗ rỗng cân hay mức áp tĩnh ứng với chiều sâu Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG 5.1 Các thí nghiệm thực theo tiêu chuẩn đưa kết chi tiết sức kháng mũi xuyên, cần thiết cho việc xác định địa tầng, độ đồng chiều sâu lớp định, lỗ rỗng hang động, yếu tố không liên tục khác Sử dụng măng sông ma sát thiết bị đo áp lực lỗ rỗng cho phép đánh giá phân loại đất mối liên hệ với đặc trưng xây dựng đất Khi thực trường phù hợp, thí nghiệm phương pháp xác định nhanh tình trạng đất 5.2 Phương pháp thí nghiệm cho kết để xác định đặc trưng xây dựng đất giúp cho công tác thiết kế thi công công tác đất, móng công trình làm việc đất tác dụng tải trọng tĩnh tải trọng động 5.3 Phương pháp thí nghiệm đất trường không lấy mẫu Từ kết phương pháp dùng để đánh giá loại đất xuyên Các kỹ sư lấy mẫu từ lỗ khoan bên cạnh với mục đính liên hệ thông tin kinh nghiệm trước không cần thực công việc khoan YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 6.1 Hiện tượng chối, lệch, hay hư hỏng thiết bị xuyên xảy lớp đất trầm tích hạt thô có kích cỡ hạt lớn lớn đường kính mũi xuyên 6.2 Trầm tích hoá đá trầm tích hoá đá cục gây tượng chối, lệch, hay hư hỏng thiết bị xuyên 6.3 Cần đẩy tiêu chuẩn bị hư hỏng phá huỷ tải trọng lớn Trị số lực đẩy cần mà cần chịu hàm chiều dài không bị nén cần liên kết yếu chuỗi cần đẩy – mũi xuyên mối nối cần đẩy liên kết cần đẩy mũi xuyên Lực làm gẫy cần đẩy hàm số thông số thiết bị điều kiện đất trình xuyên Độ lệch vượt cần nguyên nhân chủ yếu gây gẫy cần TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 7.1 Thiết bị xuyên tĩnh ma sát – Đầu xuyên phải thoả mãn yêu cầu yêu cầu mục 10.1 Trong đầu xuyên tĩnh ma sát điển hình (xem hình 1(1))4, lực sinh sức kháng măng sông ma sát sức kháng mũi xuyên đo hai hộp gia tải thiết bị xuyên tĩnh ma sát điện tử Có thể sử dụng thiết bị xuyên tĩnh ma sát điện tử kiểu độc lập kiểu trừ Hình – Thông số đầu xuyên tĩnh ma sát điện (1) _ 7.1.1 Các số đậm ngoặc đơn tham khảo từ danh sách tham khảo cuối phần chữ Trong thiết bị xuyên tĩnh ma sát kiểu trừ, mũi xuyên măng sông hai tạo lực nén lên hộp gia tải Các hộp gia tải liên kết với theo nguyên lý hộp gần mũi xuyên (hộp “C’’ hình 1(b)) đo lực nén mũi hộp thứ hai (hộp “C+S” hình 1(b)) đo tổng lực nén lên mũi xuyên măng sông ma sát Lực nén măng sông ma sát tính toán phép trừ Kiểu mũi xuyên sử dụng phổ biến công nghiệp Loại ưa chuộng cấu tạo đơn giản Thiết kế sở cho yêu cầu vận hành tối thiểu thiết bị xuyên điện tử 7.1.1.1 Trong mũi xuyên tĩnh loại chịu kéo độc lập, mũi xuyên tạo lực nén lên hộp gia tải mũi xuyên (hộp “C” hình 1(a)) măng sông ma sát tạo lực nén lên hộp gia tải măng sông ma sát độc lập ((hộp “S” hình 1(a)) Kiểu thiết kế phổ biến phận măng sông độc lập đặt vùng chịu nén Thiết kế mũi xuyên kiểu tạo nên độ xác cao việc đo măng sông ma sát, thiết kế dễ bị hư hỏng chịu tải trọng lớn ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx 7.1.1.2 Mục tiêu chung thiết bị xuyên tĩnh chế tạo tới công suất lớn tải trọng tịnh từ 10 đến 20 Thông thường, chương trình khảo sát lớp đất yếu có tính chất định số trường hợp yêu cầu số liệu xác măng sông ma sát Giải pháp tốt giảm FSO lựa chọn thiết bị xuyên kiểu độc lập Mũi xuyên kiểu trừ có FSO thấp cho kết xác mũi xuyên kiểu độc lập có giá trị FSO tiêu chuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố thiết kế hệ thống bù nhiệt Nếu hạ thấp FSO, đặt phận điện vào trạng thái nguy hiểm bị tải lớp đất cứng Để tránh hư hỏng trường hợp cần tiến hành công tác khoan trước tốn Việc lựa chọn kiểu giải pháp thiết bị xuyên phải cân nhắc yếu tố khả áp dụng, sẵn có, yêu cầu hiệu chuẩn, chi phí, nguy hư hỏng, yêu cầu khoan trước 7.1.1.3 Người sử dụng khách hàng nên lựa chọn yêu cầu thiết kế mũi xuyên qua tư vấn người có kinh nghiệm sử dụng nhà sản suất Nhu cầu việc thiết kế mũi xuyên đặc biệt phụ thuộc vào yêu cầu số liệu thiết kế chương trình thăm dò 7.1.1.4 Cho dù loại thiết bị xuyên nào, hệ thống hộp gia tải măng sông ma sát phải vận hành theo cách để nhạy cảm với ứng suất cắt tác dụng lên măng sông ma sát mà không nhạy cảm với ứng suất thông thường 7.1.2 Mũi hình nón – Kích thước thông thường, với sai số chế tạo vận hành, mũi hình nón hình Mũi hình nón có diện tích hình chiếu, Ac = 1000 mm2, +2% - 5% với góc đỉnh 60 o Phần hình trụ kéo dài phía sau mũi, he, mm, để bảo vệ cho mép mũi xuyên khỏi bào mòn mức Mũi hình nón 10 cm xem tiêu chuẩn để so sánh với thiết bị xuyên khác có kính thước tỷ lệ tương ứng 7.1.2.1 Trong số trường hợp định, tăng đường kính mũi xuyên nhằm làm tăng không gian cho đầu đo tăng độ nhám thiết bị xuyên Độ tăng chuẩn tăng đường kính chân cho diện tích hình chiếu mũi xuyên 15 cm giữ nguyên góc đỉnh 60 o Các kích thước thông thường, với sai số chế tạo vận hành, mũi xuyên 15 cm2 hình TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 DIỆN TÍCH CHÂN MŨI XUYÊN THÔNG THƯỜNG SAI SỐ CHẾ TẠO ĐƯỜNG KÍNH CHÂN CHIỀU CAO MŨI XUYÊN PHẦN KÉO DÀI dc mm hc mm he mm dc mm hc mm he mm 10 35.7 31.0 5.0 +0.3 -0.0 (≥ 34.7) +0.3 -0.0 (≥ 24.0) +0.0 -0.5 (≥ 2.0) 15 43.7 37.8 5.0 - 6.0 +0.3 -0.0 (≥ 42.7) +0.3 -0.0 (≥ 29.0) +0.0 -0.5 (≥ 2.0) Hình - Sai số vận hành chế tạo mũi xuyên (2) 7.1.2.2 Mũi xuyên chế tạo thép cường độ cao có độ cứng phù hợp để chống lại hao mòn mài mòn đất Mũi xuyên bị hao mòn sai số vận hành hình (b) (d) phải thay Mũi piezocone phải thay chiều cao hình trụ kéo dài bị hao mòn xuống khoảng 1.5mm Chú thích – Trong số trường hợp giảm đường kính mũi xuyên xuống diện tích hình chiếu nhỏ Thiết bị xuyên tĩnh có diện tích hình chiếu cm sử dụng thí nghiệm trường trí kích cỡ nhỏ sử dụng phòng thí nghiệm với mục đích nghiên cứu Các mũi xuyên thiết kế với tỷ lệ kích thước tương ứng với thiết bị xuyên 10 cm Trong tầng đất phân lớp mỏng, cần phải xem xét ảnh hưởng đường kính đến mức độ xác lớp đất Mũi xuyên có đường kính nhỏ phán đoán xác mũi xuyên có đường kính lớn Nếu có nghi ngờ ảnh hưởng tỷ lệ thiết bị xuyên kích thước nhỏ lớn so sánh kết lớp đất cần nghiên cứu trường với kết từ thiết bị xuyên 10 cm Điều giải thích lý mũi xuyên 10 cm2 xem thiết bị xuyên chuẩn thí nghiệm trường ASTM D 5778 – 95 7.1.3 TCVN xxxx:xx Măng sông ma sát - Đường kính măng sông ma sát chế tạo đường kính vận hành đường kính chân mũi xuyên với sai số +0.35 mm – 0.0 mm Măng sông ma sát chế tạo từ thép cường độ cao có độ cứng phù hợp để chống lại hao mòn mài mòn đất Không nên sử dụng thép crôm có tính chất ma sát thay đổi Diện tích bề mặt măng sông ma sát 1.5x10 mm2 ± 2%, mũi xuyên 10 cm Nếu diện tích chân mũi xuyên tăng lên 15 cm 2, dẫn mục 7.1.2.1, diện tích bề mặt măng sông ma sát phải điều chỉnh cho tương ứng với tỷ số chiều dài đường kính mũi xuyên 10 cm Với mũi 15 cm2, diện tích măng sông khoảng 2.0 đến 3.0x10 mm2 sử dụng phổ biến thực hành Tỷ lệ chiều dài măng sông đường kính mũi chấp nhận từ đến 7.1.3.1 Đường kính đỉnh măng sông không nhỏ đường kính đáy măng sông không làm sức kháng măng sông giảm đáng kể Trong thí nghiệm, phải kiểm tra định kỳ đỉnh đáy măng sông có bị hao mòn không dụng cụ đo vi lượng Thường đỉnh măng sông bị hao mòn nhanh đáy 7.1.3.2 Các măng sông ma sát phải thiết kế có diện tích đầu nơi để đo áp lực nước Điều loại bỏ xu hướng lực đầu tác động lên măng sông không cân Việc thiết kế măng sông phải kiểm tra theo dẫn A 1.7 để đảm bảo đáp ứng thích hợp 7.1.4 Khe hở - Hình 3(a) 3(b) minh hoạ yêu cầu phía đầu mũi xuyên thiết bị xuyên ma sát tĩnh Khe hở (hình vành khuyên) đoạn hình trụ kéo dài chân hình nón phận khác mũi xuyên phải giữ mức cần thiết nhỏ cho việc vận hành thiết bị cảm ứng phải thiết kế lắp đặt theo cách ngăn cản thâm nhậm hạt đất Các khe hở phải bố trí hai đầu măng sông ma sát phận khác mũi thiết bị xuyên 7.1.4.1 Khe hở đoạn hình trụ kéo dài phần chân hình nón phận khác đầu thiết bị xuyên, eo, không lớn mm cho loại thiết bị xuyên tĩnh ma sát 7.1.4.2 Gioăng bố trí vào khe phải có thiết kế chế tạo phù hợp để không cho hạt đất lọt vào bên mũi thiết bị xuyên Gioăng cần phải có độ biến dạng lớn 100 lần vật liệu làm phận truyền lực dụng cụ đo để tránh truyền tải từ mũi lên măng sông ma sát 7.1.4.3 Bộ lọc khe hở - Nếu lọc piezocone lắp khe hở mũi hình nón măng sông tổng chiều cao phần hình trụ kéo dài, he, chiều dầy lọc khe hở, eo, từ đến 20 mm (xem thích 7.1.8) 7.1.5 Các yêu cầu đường kính – Đầu thiết bị xuyên phần đầu có gắn đầu đo để kiểm tra thí nghiệm Đầu thiết bị xuyên bao gồm mũi xuyên hình nón, măng sông ma sát đầu đo khác đặt phía măng sông ma sát Măng sông ma sát lắp phía phần chân hình nón cách khoảng từ đến 15 mm Sai số kích thước măng sông ma sát qui định mục 7.1.3 Các khoảng trống hình khuyên gioăng măng sông ma sát phần khác mũi thiết bị xuyên phải tuân thủ theo dẫn điều 7.1.4 Sự thay đổi đường kính phần thân thiết bị xuyên phía măng sông ma sát phải đảm bảo đường kính tăng lên TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 không làm ảnh hưởng đến kết đo mũi măng sông ma sát Các qui trình thí nghiệm tham khảo số quốc gia khác yêu cầu đường kính thân thiết bị xuyên không thay đổi suốt chiều dài đường kính chân hình nón Hình – Ví dụ thiết bị xuyên có mũi xuyên cố định măng sông ma sát 7.1.5.1 Đối với số loại thiết bị xuyên, tăng đường kính thân thiết bị xuyên mong muốn nhằm bổ sung cảm biến để giảm ma sát dọc theo cần đẩy Việc thay đổi đường kính chấp nhận không làm thay đổi số liệu mũi măng sông Nếu cần phải thiết kế đặc biệt thiết bị xuyên có đường kính tăng lên, cần phải nghiên cứu so sánh với thiết bị xuyên có đường kính không đổi Phải lập báo cáo thông tin đường kính thân thiết bị xuyên Chú thích – Tác động thay đổi đường kính thiết bị xuyên đến sức kháng mũi sức kháng măng sông phụ thuộc vào mức độ gia tăng đường kính vị trí thân thiết bị xuyên Hầu tất thực hành viên cảm thấy đường kính tăng tỷ lệ tương ứng với việc giảm ma sát với việc tăng diện tích từ 15 đến20% nên hạn chế vị trí đến 10 lần đường kính phía áo ma sát 7.1.6 Trục tim mũi hình nón, măng sông ma sát thân thiết bị xuyên phải trùng 10 ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx u2 = áp lực lỗ rỗng sinh sau mũi xuyên, kPa (lb f/in.2, kgf/cm2, bar), a = hệ số diện tích (xem A 1.7) 13.3 Sức kháng măng sông ma sát, fs – yêu cầu: f S = QS / AS (3) đó: fs = sức kháng măng sông ma sát, kPa (tấn/ft2, kgf/cm2, bar) Qs = lực tác động lên măng sông ma sát, kN (tấn , kg f), As = Diện tích măng sông ma sát, thường 150 cm2, 225 cm2 13.4 Tỷ lệ ma sát, Rf – yêu cầu: R f = ( f S / qC ).100 (4) đó: Rf = tỷ lệ ma sát, tính theo % fs = sức kháng măng sông ma sát, kPa (tấn/ft2, kgf/cm2, bar) qc = sức kháng mũi xuyên, kPa (tấn/ft2, kgf/cm2, bar), 100 = chuyển từ thập phân sang phần trăm 13.4.1 Để xác định hệ số ma sát cần phải có sức kháng mũi sức kháng măng sông ma sát điểm khối đất Điểm đầu mũi hình nón lấy làm chiều sâu tham chiếu Thông thường, số đọc sức kháng mũi xuyên trước 1/2 chiều sâu măng sông ma sát dùng để tính toán Đối với mũi xuyên 10 cm khoảng cách tiêu chuẩn 100 mm Phải lập báo cáo sử dụng khoảng cách 1/2 chiều cao Chú thích – Trong vài trường hợp, kết so sánh điểm khối đất mà lớp thay vật liệu mềm cứng dẫn đến tỷ số ma sát bất thường Đó sức kháng mũi xuyên, phần trước mũi, bị ảnh hưởng với mức độ khác Các kết bất thường không đại diện cho đất Chú thích - Sức kháng măng sông ma sát hệ số ma sát xác định từ thiết bị xuyên tĩnh ma sát học có sai khác đáng kể với kết xác định từ thiết bị xuyên tĩnh ma sát điện tử Khi dùng biểu đồ phân loại đất theo Rf qc điều quan trọng sử dụng biểu đồ dựa mối quan hệ với loại thiết bị xuyên sử dụng 13.5 Số liệu áp lực lỗ rỗng: 13.5.1 Đơn vị theo hệ SI áp lực lỗ rỗng kPa 23 TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 13.5.2 Chuyển trị số áp lực lỗ rỗng đo thành chiều cao cột nước tương đương – không bắt buộc - Nếu cần phải thể áp lực lỗ rỗng theo chiều cao cột nước tương đương, cần chuyển áp lực thuỷ tĩnh áp lực thuỷ động thành chiều cao cách chia áp lực cho trọng lượng đơn vị nước – 9.8 kN/m (62.4 lbf/ft3) 13.5.2.1 Tỷ số áp lực lỗ rỗng – tuỳ chọn - Một số báo cáo yêu cầu phải có đồ thị tỷ số áp lực lỗ rỗng Đây tỷ số áp lực lỗ rỗng dư, ∆u, sức káng mũi, qc, tính theo % Áp lực lỗ rỗng dư tính toán biết áp lực nước lỗ rỗng cân uo (xem 3.2.14) Có thể đo áp lực nước cân thí nghiệm triệt tiêu ước tính áp lực nước cân theo tính toán sau (xem phần thuật ngữ D 653): uo = áp lực nước cân dự tính = hi γω (5) đó: hi = chiều cao nước, m, xác định từ điều kiện trường, γω = trọng lượng đơn vị nước = 9.8 kN/m3 Trong đất phân lớp có nhiều tầng ngậm nước phía việc giả thiết có chiều cao nước dẫn đến sai số 13.5.3 Tham số áp lực lỗ rỗng tỷ lệ hóa – tuỳ chọn - Nhiều nhà nghiên cứu đề nghị tham số sức kháng xuyên tỷ lệ hóa để dự đoán xác đặc trưng đất chẳng hạn tỷ số cố kết (3, 4) Một vài tham số liệt kê tính toán phụ thuộc vào yêu cầu chương trình khảo sát 13.5.4 Tỷ số tham số áp lực lõ rỗng, Bq – Tham số thường tính với áp lực lỗ rỗng đo vị trí sau mũi xuyên, u2 Bq = ∆u / ( q f − σ v ) (6) đó: ∆u2 = áp lực nước lỗ rỗng dư = (u - u0), (xem 3.2.15), u0 = áp lực nước cân dự tính (xem 13.5.3) σv0 = tổng ứng suất theo phương đứng = ∑ h γ i i (7) đó: hi = chiều dầy lớp, γ i = trọng lượng đơn vị tổng đất có chiều dầy lớp đất hi, dự tính từ số liệu xuyên điều kiện trường 13.5.4.1 Hệ số ma sát hiệu chỉnh - F - Tham số thường tính với áp lực lỗ rỗng đo vị trí sau mũi xuyên, u2 Tham số tính sau: 24 ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx F = f S /( q f − σ v ) (8) fs, qf, σv định nghĩa 14 BÁO CÁO 14.1 Báo cáo thông tin sau đây: 14.1.1 Tổng quan - Mỗi lỗ xuyên phải cung cấp tối thiểu: 14.1.1.1 Tên người thực hiện, 14.1.1.2 Thông tin dự án, 14.1.1.3 Ghi đặc trưng, 14.1.1.4 Cao trình mực nước (nếu có được), 14.1.1.5 Vị trí xuyên, 14.1.1.6 Số lượng xuyên, 14.1.1.7 Ngày xuyên 14.1.2 Các báo cáo bao gồm thông tin liên quan sau: 14.1.2.1 Thiết bị sử dụng - Bản vẽ thiết kế số liệu tất đầu đo, 14.1.2.2 Số liệu đồ hoạ, 14.1.2.3 Bảng số liệu (không bắng buộc), 14.1.2.4 Các trình tự kèm theo, 14.1.2.5 Công thức hiệu chuẩn - Đối với tất đầu đo, công thức theo yêu cầu mục 10 14.1.3 Báo cáo văn miêu tả hạng mục theo yêu cầu mục 14.2 14.3 Mỗi lần xuyên phải làm sồ sơ với: 14.1.3.1 Đồ thị xuyên 14.1.3.2 Kết dạng bảng tổng hợp - Kết dạng bảng thường ưu tiên sử dụng dung lượng lớn Nó ưu tiên miễn file liệu máy tính lưu giữ can thiệt cho việc sử dụng sau 14.1.3.3 File số liệu máy tính – Tốt theo định dạng ASCII Các file số liệu máy tính phải có tựa đề yêu cầu mục 14.1, thông tin lỗ xuyên Các chương trình diễn dịch định yêu cầu số liệu phải có định dạng riêng Người sử dụng phải có trách nhiệm xác định cá định dạng phù hợp 25 TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 14.1.3.4 Các lới giải phải bao gồm ghi thiết bị trình tự, xuyên riêng lẻ 14.2 Thiết bị - Báo cáo phải bao gồn ghi chép liên quan sau: 14.2.1 Nhà sản suất thiết bị xuyên, 14.2.2 Loại đầu xuyên sử dụng, 14.2.3 Chi tiết thiết bị xuyên chẳng hạn diện tích đầu măng sông ma sát, vị trí loại đầu đo, vị trí loại thiết bị giảm ma sát, 14.2.4 Khoảng cách sức kháng đầu xuyên măng sông sử dụng để xác định tỷ số ma sát, 14.2.5 Số xê ri đầu xuyên, 14.2.6 Loại máy đẩy, 14.2.7 Phương pháp để tạo lực phản ứng – với biến dạng bề mặt, 14.2.8 Vị trí loại hệ thống giảm ma sát (nếu có thể), 14.2.9 Phương pháp ghi số liệu, 14.2.10 Tình trạng cần đẩy thiết bị xuyên sau rút lên, 14.2.11 Bất kỳ khó khăn đặc biệt chướng ngại vật khác liên quan đến hoạt động thiết bị, 14.2.12 Chi tiết thiết kế piezocone, lọc, qui định điều kiện chất lỏng, trình tự thiết lập điều kiện ban đầu cho chất lỏng, 14.2.13 Thông tin thiết bị đo khác sử dụng xuyên 14.3 Các chứng hiệu chuẩn - Đối với dự án báo cáo bao gồm hiệu chuẩn phạm vi chịu tải mũi xuyên sử dụng theo tiêu chuẩn mục 10 Báo cáo phải bao gồm số đọc vạc mốc đầu cuối lần xuyên Các hồ sơ hiệu chuẩn chuyển đổi áp lực lỗ rỗng theo yêu cầu mục 10.2 Nếu dự án yêu cầu hiệu chuẩn đầu đo khác chúng phải đệ trình báo cáo cuối 14.4 Biểu đồ - Mọi báo cáo thí nghiệm xuyên tĩnh ma sát bao gồm biểu đồ sức kháng mũi xuyên, qc, kPa (tấn/ft2, kgf/cm2, bar) theo chiều sâu tính từ mặt đất m (ft), sức kháng măng sông ma sát, fs, kPa (tấn/ft2, kgf/cm2, bar), hệ số ma sát, Rf (%), biểu đồ (xem hình với biểu đồ mẫu) Tối thiểu nhất, biểu đồ phải cung cấp thông tin tổng quát mục 14.1 Các thí nghiệm xuyên điện tử piezocone phải bổ sung thêm biểu đồ áp lực lỗ rỗng kPa (lbf/in.2, kgf/cm2, bar) theo chiều sâu m (ft) Áp lực lỗ rỗng vẽ tính đổi từ chiều cao cột nước tương đương 26 ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx 14.4.1 Ký hiệu qc fs cho sức kháng mũi xuyên ma sát chấp nhận Hiệp hội quốc tế Cơ học đất Nền móng công trình(2) Một vài loại máy in khả in số Trong trường hợp chấp nhận để có biểu đồ thể qc fs 14.4.2 Để có trình bày số liệu thống nhất, trục đứng (trục tung) thể chiều sâu, trục nằm ngang (trục hoành) để thể kết thí nghiệm Có nhiều kiểu thể cách vẽ biểu đồ vẽ tỷ lệ không yêu cầu phải trình bày cách vẽ Mũi piezocone : 10/1-355 Kích thước đầu lọc : cao 3.0 mm, dầy : 3.0 mm Vị trí đầu lọc : trực tiếp mũi xuyên Vật liệu lọc : thép không gỉ thêu Số độc – : Mũi xuyên trước thí nghiệm, MN/m2 Sau thí nghiệm, MN/m -0.010 Năng lực MN/m2 100 Măng sông ma sát -0.000 0.7 Đo piezo +0.008 1.0 WONINGEN TE MAASSLUIS THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH GD 02(RE) Ghi chú: Giảm ma sát : không áp dụng Sự gián đoạn bất thường: không Quan sát: quan sát đặc biệt Đắp/đào : đắp cũ dầy 4m Đo nghiêng : không lấy số đọc Tình trạng cần đẩy/đầu xuyên sau thí nghiệm: tốt Mực nước hố xuyên: đổ đầy gần bề mặt Đắp lại: không ngày thí nghiệm: 19 – 02 - 01987 thời gian: 14h15 Hình - Mẫu biểu đồ kết thí nghiệm xuyên 27 TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 Hình - Mẫu biểu đồ piezocone 15 ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ 15.1 Độ xác – Có số liệu trực tiếp độ xác phương pháp thí nghiệm này, cụ thể khác tính chất đất Uỷ ban D18 tích cực tìm kiếm nghiên cứu để so sánh Thông qua việc đánh giá từ kết tương tự quan sát lớp trầm tích tương đối đồng nhất, người thành thạo với thí nghiệm đánh giá độ xác sau: 15.1.1 Sức kháng mũi xuyên – Miễn phải bù lại ảnh hưởng diện tích không mô tả mục 13.2.1, độ lệch chuẩn khoảng 2% FSO (so với độ xác kết hợp điện tử bản, tính chất phi tuyến, tượng trễ) 15.1.2 Măng sông ma sát – Mũi xuyên phụ thuộc - Độ lệch chuẩn 15% FSO 15.1.3 Măng sông ma sát – Mũi xuyên độc lập - Độ lệch chuẩn 5% FSO 15.1.4 Áp lực nước lỗ rỗng động – Phụ thuộc lớn vào qui trình vận hành mức độ bão hoà miêu tả mục 11.2 Khi thực cách cẩn thận đạt độ lệch chuẩn 2% FSO 15.2 Sai số – Thí nghiệm độ lệch giá trị xác định từ thí nghiệm 28 ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx Chú thích – Jefferies Davies (5) trình bày lặp lại qt hai thí nghiệm khác đất cát chặt hai mũi xuyên khác hãng sản xuất Có khoảng 50% số liệu chiếm khoảng 8% giá trị trung bình hai thí nghiệm 90% số liệu chiếm 15% giá trị trung bình Trong thử nghiệm chuyển đổi (thoả mãn yêu cầu mục A 1.5) chất tải từ 1/10 đến 1/5 giá trị FSO chúng, điều để chắn độ lệch chuẩn lớn 2% FSO 16 CÁC TỪ KHOÁ 16.1 Thí nghiệm xuyên tĩnh; thiết bị xuyên; công tác thăm dò; thí nghiệm xuyên; piezocone; khảo sát đất PHỤ LỤC (Các thông tin bắt buộc) A1 CÁC YÊU CẦU HIỆU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ XUYÊN PIEZOCONE VÀ THIẾT BỊ XUYÊN TĨNH MA SÁT ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CHẾ TẠO MỚI HOẶC SỬA CHỮA A1.1 Giới thiệu chung: A1.1.1 Phụ lục trình bày trình tự yêu cầu việc hiệu chuẩn thiết bị xuyên tĩnh điện tử Việc đánh giá công tác hiệu chỉnh thiết bị xuyên tĩnh trình bày phụ lục tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng cho đầu xuyên chế tạo sửa chữa Rất nhiều tiêu chuẩn không phù hợp để đánh giá với điều kiện thao tác trường Vì việc xác định sai số hiệu chuẩn phải thực loại đầu xuyên khác phòng thí nghiệm với điều kiện lý tưởng nhà sản xuất người có chuyên môn với kiến thức, kinh nghiệm thiết bị cần thiết A1.1.2 Thiết bị xuyên tĩnh điện tử dụng cụ tinh vi chịu điều kiện trường khắc nghiệt Để sử dụng hợp lý thiết bị cần phải hiệu chuẩn chi tiết sau sản xuất liên tục hiệu chuẩn trường Sau nhiều năm thiết kế thiết bị xuyên tĩnh kinh nghiệm thực đem lại thiết kế mũi xuyên qui trình hiệu chuẩn tối ưu để thiết bị xuyên tĩnh điện tử trở thành thiết bị có độ xác cao Báo cáo kinh nghiệm sở để thiết lập yêu cầu phụ lục (1, 6) A1.1.3 Các sai số hiệu chuẩn cho phép phụ lục dựa thiết bị xuyên tĩnh điện tử kiểu phụ thuộc Các thiết bị xuyên mạnh thiết bị xuyên tĩnh điện tử có đầu xuyên hộp tải trọng măng sông độc lập, loại sử dụng phổ biến Tuy nhiên thiết bị xuyên kiểu phụ thuộc có độ xác thấp chế phụ thuộc (1, 6) Kết sai số nêu xem giá trị yêu cầu lớn thiết bị xuyên tĩnh nhậy nghĩa sai số nhỏ có độ xác cao Quá trình hiệu chuẩn bao gồm trình chất tải lên đầu thiết bị xuyên lực áp lực định sau so sánh kết đo với giá trị tham chiếu A1.1.4 Công tác hiệu chuẩn phòng thí nghiệm phải thực với hệ thống thiết bị xuyên hoàn chỉnh mà sử dụng trường Phải hiệu chuẩn phòng loại máy tính, cáp, hệ thống tình trạng tín hiệu, thiết bị xuyên có kiểu với kiểu sử dụng trường Phụ thuộc phận hệ số phận phải 29 TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 thay thiết bị phù hợp Mỗi thiết bị xuyên riêng biệt phải thí nghiệm phạm vi chất tải để đảm bảo hoạt động xác A1.2 Các thuật ngữ có liên quan đến việc hiệu chuẩn chuyển đổi lực A1.2.1 Hình A1.1 dạng đồ thị thể thuật ngữ có liên quan đến việc hiệu chuẩn chuyển đổi đưa Hiệp hội thiết bị Hoa Kỳ (1) Một hiệu chuẩn mẫu phải liên quan đến vấn đề sai số mức tải trọng không, tính phi tuyến, tượng trễ sai số hiệu chuẩn Hình A1.1 - Định nghĩa thuật ngữ liên quan đến hiệu chuẩn A1.2.2 Để đánh giá số giá trị cần phải đưa trị số FSO đầu xuyên Nhà sản suất phải cung cấp thông tin công suất tối đa hệ thống Đầu thiết bị xuyên tĩnh thường có lực danh định 5, 10 15 Công suất tối đa điển hình số đầu xuyên sau: Năng lực bình thường 10 15 Công suất tối đa mũi xuyên, qc tấn/ft2 MPa 500 1000 1000 50 100 100 Công suất tối đa măng sông ma sát, fs tấn/ft2 kPa 10 10 500 1000 1000 A1.2.3 Điều quan trọng phải kiểm tra với nhà sản suất công suất tối đa đầu thiết bị xuyên tĩnh điện tử nhằm tránh tượng tải hư hỏng đầu xuyên A1.3 Các giá trị mốc mức tải trọng không: A1.3.1 Sự thay đổi kết mức tải trọng không thiết bị xuyên tĩnh trình thí nghiệm hiệu chuẩn thông số đáng tin cậy độ ổn định kết quả, ma sát bên vòng-O, tải trọng biểu kiến nhiệt độ Nhiệt độ thay đổi ảnh hưởng tới sai khác kết mức tải trọng không đồng hồ đo biến dạng bù 30 ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx nhiệt bù ảnh hưởng vật liệu phận hệ thống (1, 6) A1.3.2 Những hệ thống có vi xử lý có khả cung cấp giá trị “mốc tham chiếu” chuyển đổi mà chuyển đổi không không đo giá trị dương âm phụ thuộc vào thiết bị điện tử hệ thống Đối với thiết bị xuyên hệ thống xuyên cụ thể, giá trị vạch mốc cần giữ không đổi suốt vòng đời thiết bị xuyên Khi tiến hành thí nghiệm trường, phải theo dõi thay đổi sức kháng ứng với vạch mốc Nếu có thay đổi lớn phải chất tải lên thiết bị xuyên để kiểm tra tính tuyến tính khả hư hỏng xảy Cần đánh giá sai số mức tải trọng không trình hiệu chuẩn phạm vi chất tải giá trị độ sai khác giá trị vạch mốc đầu cuối A1.3.3 Tính ổn nhiệt - Để đảm bảo tính ổn định nhiệt cần phải đánh giá kiểu mũi xuyên chế tạo điều kiện phạm vi nhiệt độ Trước tiên đầu xuyên chế tạo quay lần tới 80% FSO nhiệt độ phòng, để loại bỏ yếu tố phi tuyến dư Sau quay, thiết lập giá trị vạch mốc tham chiếu ban đầu nhiệt độ phòng sau mũi xuyên cấp điện khoảng 30 phút Để đánh giá tính ổn định nhiệt, giữ cho đầu xuyên ổn định nhiệt độ 10 30 oC xác định vạch mốc Sự thay đổi giá trị vạch mốc phải nhỏ 1.0% trị số FSO sức kháng mũi sức kháng măng sông ma sát A1.4 Hiệu chuẩn phạm vi chất tải: A1.4.1 Phải hiệu chuẩn thiết bị xuyên tĩnh sửa chữa phạm vi chất tải sau sản xuất sửa chữa Chất tải để kiểm tra hệ thống thiết bị xuyên tĩnh máy thử thống thiết bị hiệu chuẩn xuyên tĩnh thiết kế đặc biệt có khả chất tải độc lập lên mũi xuyên măng sông ma sát Nếu sử dụng máy thử thống nhất, phải đưa chứng nhận hiệu chuẩn (ở thời điểm năm cuối) phù hợp với qui định E Nếu sử dụng thiết bị hiệu chuẩn mũi phải đưa hồ sơ hiệu chuẩn (ở thời điểm năm cuối) Hồ sơ hiệu chuẩn phải lực khối lượng tác dụng có nguồn gốc từ lực khối lượng tiêu chuẩn quui định bở Viện tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, NIST (Cục tiêu chuẩn quốc gia) Máy thử thống thiết bị hiệu chuẩn mũi phải có khả chất tải 100% lên đầu xuyên A1.4.2 Bảng A1.1 A1.2 trình bày ví dụ hiệu chuẩn thiết bị xuyên tĩnh điện tử Công tác hiệu chuẩn tiến hành thiết bị xuyên tĩnh điện tử kiểu độc lập 10 Các kết đo sức kháng mũi sức kháng măng sông ma sát đọc từ vi xử lý dựa hệ thống thu nhận kết Xác định giá trị mốc đầu sau trừ để xác định sức kháng mức tải trọng không Việc lựa trọn bước chất tải tải trọng lớn thay đổi theo yêu cầu phạm vi áp dụng Cần lựa chọn bước chất tải tải trọng lớn để bao quát hết phạm vi cần quan tâm không cần thiết phải lựa chọn lực tối đa mũi xuyên Một số hiệu chuẩn tập trung thường xuyên vào bước chất tải tải trọng nhỏ để đánh giá vật liệu yếu Việc lựa chọn bước chất tải nhỏ có tần xuất thường xuyên gây sai số hiệu chuẩn mức độ cao đường thích hợp bị ảnh hưởng nhiều giá trị nằm vùng giá trị thấp Bảng A1.1 - Hiệu chuẩn thiết bị xuyên tĩnh - Hiệu chuẩn mũi xuyên 31 TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 A1.4.3 Như thể hình A1.1 trước tiên chất tải lên đầu mũi xuyên Tiến hành việc chất tải sau mũi xuyên trải qua chu kỳ tạo lực nén vạch mốc tham chiếu xác định nhiệt độ phòng Mũi xuyên chất tải với cấp lực tương đương với 0, 2, 5, 10, 25, 50 75% FSO Ở cấp lực ghi lại sức kháng mũi sức kháng măng sông Tiến hành tính toán sức kháng mũi thực tế cách chia lực tác dụng cho diện tích chân mũi xuyên Xác định “đường thẳng phù hợp nhât” phép hồi qui tuyến tính tải trọng tác dụng kết đo Độ tuyến tính hiệu số sức kháng mũi xuyên đo sức kháng mũi xuyên theo đường thẳng phù hợp mà chia cho FSO mũi xuyên Đánh giá tượng trễ cách so sánh sai khác sức kháng mũi xuyên cấp lực tác dụng có tải không tải chia cho FSO mũi xuyên Tính sai số hiệu chuẩn cách lấy hiệu số sức kháng mũi theo đường thẳng phù hợp sức kháng mũi xuyên thực tế, chia cho sức kháng mũi xuyên thực tế Sai số hiệu chuẩn lớn kết đo nhỏ vậy, không dùng để đánh giá tải trọng tương đương nhỏ 20% FSO mũi xuyên A1.4.3.1Khi hiệu chuẩn mũi xuyên, phải kiểm tra sức kháng măng sông ma sát để đánh giá truyền lực biểu kiến với đầu xuyên tĩnh điện tử kiểu phụ thuộc, sức kháng măng sông ma sát biểu kiến gây sai số điện tử kiểu phụ thuộc, nhiễu, tải trọng truyền học tới măng sông Với mũi xuyên, mà việc đo mũi xuyên măng sông độc lập, sức kháng măng sông ma sát biểu kiến bị gây nhiễu điện truyền lực học Sự truyền lực học biểu kiến phải nhỏ 1.5% FSO măng sông ma sát (1000 kPa) A1.4.3.2Như trình bày bảng A1.1, độ phi tuyến lớn 0.2%, sai số hiệu chuẩn lớn 0.5%, truyền lực biểu kiến lớn 1.2% Đối với kiểu hiệu chuẩn này, sai số tải trọng mức không không Không xét đến tượng trễ ví dụ Bởi máy thử khả ănng tạo giá trị lực bước chất tải không tải 32 ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx A1.4.4 Bảng A1.2 trình bày việc hiệu chuẩn phận măng sông ma sát độc lập với mũi xuyên chất tải Việc hoàn thành cách tháo mũi xuyên chất tải lên mép măng sông ma sát Đồng thời tác dụng lực với cấp lực 0, 2, 5, 10, 25, 50 75% FSO, mà sấp xỉ 100 kPa Sự không tuyến tính, tượng trễ sai số hiệu chuẩn đánh giá giống công tác hiệu chuẩn mũi xuyên Trong suốt trình hiệu chuẩn măng sông ma sát, cần phải kiểm tra sức kháng mũi xuyên để đánh giá truyền lực biểu kiến mà hiệu chuẩn Bảng A1.2 - Hiệu chuẩn thiết bị xuyên tĩnh - Hiệu chuẩn măng sông A1.5 Các yêu cầu hiệu chuẩn chuyển đổi lực: A1.5.1 Các yêu cầu hiệu chuẩn dùng cho thiết bị xuyên tĩnh điện tử dựa kinh nghiệm trước thiết bị xuyên tĩnh điện tử kiểu phụ thuộc, kết kinh nghiệm đại diện cho yêu cầu độ xác tối thiểu thiết bị xuyên tĩnh điện tử Trong trường hợp yêu cầu độ xác cao qui định hiệu chuẩn phải nghiêm ngặt Các thiết bị xuyên tĩnh điện tử sửa chữa phải thoả mãn yêu cầu sau đây: Thông số hiệu chuẩn Bộ phận Sai số tải trọng Ổn định nhiệt tải trọng Không tuyến tính Mũi xuyên măng sông Mũi xuyên măng sông Mũi xuyên Măng sông Mũi xuyên măng sông Mũi xuyên Măng sông Mũi xuyên Măng sông Hiện tượng trễ Sai số hiệu chuẩn Tải trọng biểu kiến Yêu cầu 33 ≤ ± 0.5% FSO ≤ ± 1% FSO ≤ ± 0.5% FSO ≤ ± 1.0% FSO ≤ ± 1.0% FSO ≤ ± 1.5% MO > 20% FSO ≤ ± 1.0% MO > 20% FSO ≤ ± 1.5% FSO măng sông ≤ ± 0.5% FSO mũi xuyên TCVN xxxx:xx A1.6 ASTM D 5778 – 95 Hiệu chuẩn chuyển đổi áp lực: A1.6.1 Phải cung cấp chuyển đổi áp lực sửa chữa với hiệu chuẩn phạm vi chất tải cung cấp nhà sản xuất Công tác hiệu chuẩn phạm vi chất tải bao gồm điểm chất tải tới tối thiểu 75% FSO Áp lực tác dụng tra từ tải trọng tham chiếu qui định NIST Việc hiệu chuẩn phải thoả mãn sai số mà nhà sản suất đưa Yêu cầu tối thiểu độ tuyến tính phải lớn 1% FSO sai số tải trọng mức không nhỏ ± 1.0 lb/in.2 (± kPa) A1.6.2 Bộ chuyển đổi phải kiểm tra định kỳ thường xuyên theo yêu cầu A1.6.1 A1.7 Xác định tỷ số diện tích mũi xuyên không cân diện tích đầu măng sông: A1.7.1 Hình A1.2 mô tả vùng mà áp lực nước tác dụng lên đầu mũi xuyên phận măng sông Áp lực nước tác dụng phía sau đầu mũi xuyên làm giảm sức kháng mũi xuyên đo được, qc, độ lớn áp lực nước nhân với tỷ số diện tích thực, a Áp lực nước tác dụng lên hai đầu măng sông, dẫn đến cân lực măng sông không thiết kế có diện tích hai đầu Áp lực nước tác dụng lên hai đầu măng sông hàm số hình học; chúng hàm số vị trí phận gioăng kín nước Áp lực nước xuyên thường không đo hai đầu măng sông hiệu chỉnh dựa số đo A1.7.2 Cần phải sử dụng măng sông ma sát có diện tích hai đầu phải theo thiết kế nhà sản xuất Phương pháp tốt để đánh giá không cân măng sông phải đặt thiết bị xuyên hộp áp lực tác dụng lực để đo sức kháng măng sông sau điều chỉnh lực mức không Nhà sản xuất phải thực trình kiểm tra thiết kế cụ thể để hạn chế không cân 34 ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx Hình A 1.3 - Hiệu chỉnh diện tích đầu không Hình A1.2 - Tỷ số diện tích thuần, a A1.8 Các hiệu chuẩn khác – Các đầu đo khác đo độ nghiêng, đo nhiệt độ, vân vân, yêu cầu phải hiệu chuẩn phụ thuộc vào yêu cầu khảo sát Thực việc hiệu chuẩn cách sử dụng kỹ thuật tương tự đề cập phụ lực qui trình tham khảo khác Phải báo cáo hiệu chuẩn yêu cầu A1.9 Tài liệu hiệu chuẩn phòng bao gồm báo cáo tóm tắt thiết bị phương pháp thí nghiệm, với bảng biểu số liệu giống phụ lục này, yêu cầu cố sau đây: A1.9.1.1Khi đầu xuyên tiếp nhận A1.9.1.2Khi đầu xuyên bị hư hỏng sửa chữa, A1.9.1.3Trong trường hợp chứng kiến nghị yêu cầu đàm phán hợp đồng A1.9.2 Để đảm bảo chất lượng báo cáo phải xác nhận kỹ sư có chuyên môn chứng nhận kỹ sư có trách nhiệm khác có kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực thí nghiệm vật liệu Các tài liệu hiệu chuẩn nhân viên 35 TCVN xxxx:xx ASTM D 5778 – 95 có trách nhiệm lưu giữ thành file để thực trình xuyên phải cập nhật bước yêu cầu Đối với hợp đồng xuyên, tài liệu hiệu chuẩn phải xác định trước thoả thuận hợp đồng sau thí nghiệm tren thiết bị không thay đổi A1.9.3 Nếu thiết bị xuyên tĩnh điện tử thoả mãn yêu cầu hiệu chuẩn trường trình bày mục 10.1.3 cần phải điều chỉnh đầu xuyên theo yêu cầu phòng thí nghiệm sở hàng năm Thiết bị xuyên tĩnh phải hiệu chuẩn theo trình tự phòng thí nghiệm trước sử dụng dự án chúng không cần thoả mãn sai số hiệu chuẩn thiết bị xuyên THAM KHẢO (1) Schaap, L.H.J., and Zuidberg, H.M., “Mechanical and Electrical Aspects of the Electric Cone Penetrometer Tip”, Proceedings of the Second European Symposium on Penetration Testing, Amsterdam, May 24-27, 1982 (2) “Reference Test Procedure for the Cone Penetration Test (CPT)”, Proceedings of the First International Symposium for Penetration testing, ISOPT-1, DeRuiter, ed., Balema, Rotterdam, ISBN 90 6191 8041, 1988 (3) Campanella, R.G., and Robertson, P.K., “Current Status of the Piezocone Test”, Penetration Testing, ISOPT-1, DeRuiter, ed., Balema, Rotterdam, ISBN 90 6191 8041, 1988 (4) Worth, C.P., “Penetration Testingn – A More Rigorous Approach to Interpretation”, Penetration Testing, ISOPT-1, DeRuiter, ed., Balema, Rotterdam, ISBN 90 6191 8041, 1988 (5) Jefferies, M.G., and Davies, M.P., “Use of the CPTu to estimate Equuivalent SPT N60”, Geotechical Testing Journal, No.16, ASTM, December 1993, pp 458-468 (6) Robertson, P.K., and Campanella, R.G., “Guidelines for Use, Interpretation, and Application of the Cone Penetration and Piezocone Penetration Test”, Soil Mechanics Series No.105, Department of Civil Engineering, University of Bristish Columbia, Vancouver, Canada, February 1986 Hiệp hội ASTM chức đánh giá hiệu lực quyền sáng chế xác nhận với hạng mục đề cập tiêu chuẩn Người sử dụng tiêu chuẩn phải ý việc xác định hiệu lực quyền sáng chế nguy xâm phạm quyền hoàn toàn trách nhiệm Hiệp hội Tiêu chuẩn Ủy ban kỹ thuật có trách nhiệm duyệt lại vào lúc năm xem xét lần sửa đổi gì, chấp thuận thu hồi lại Mọi ý kiến khuyến khích nhằm sửa đổi tiêu chuẩn tiêu chuẩn bổ sung phải gửi thẳng tới Trụ sở ASTM Mọi ý kiến nhận xem xét kỹ lưỡng họp Ủy ban kỹ thuật có trách nhiệm người đóng góp ý kiến có thẻ tham dự Nếu nhận thấy ý kiến đóng góp không tiếp nhận cách công người đóng góp ý kiến gửi thẳng đến địa Ủy ban tiêu chuẩn ASTM sau đây: 36 ASTM D 5778 – 95 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn bảo hộ ASTM, 100 Barr Habor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States Để in riêng tiêu chuẩn (một hay nhiều bản) phải liên lạc với ASTM theo địa 610-832-9585 (điện thoại), 610-832-9555 (Fax), service@astm.org (e-mail); qua website ASTM (www.astm.org) 37 ... lỗ rỗng trạng thái tĩnh chiều sâu xét Tương tự áp lực thuỷ tĩnh (xem Thuật ngữ D6 53) 3.2.13 Áp lực lỗ rỗng d , ∆u - hiệu số áp lực nước lỗ rỗng cân áp lực lỗ rỗng đo diễn tượng xuyên (uo-u) Áp. .. Nếu áp lực lỗ rỗng đo vị trí u1, phải trì lực lên cần đẩy Phải ghi lại áp lực lỗ rỗng theo thời gian trình thực thí nghiệm triệt tiêu Kiểm tra áp lực lỗ rỗng đạt cân áp lực lỗ rỗng 50% áp lực lỗ. .. sông ma sát sức kháng mũi xuyên đo hai hộp gia tải thiết bị xuyên tĩnh ma sát điện tử Có thể sử d ng thiết bị xuyên tĩnh ma sát điện tử kiểu độc lập kiểu trừ Hình – Thông số đầu xuyên tĩnh ma sát
- Xem thêm -

Xem thêm: ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất , ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1– Thông số đầu xuyên tĩnh ma sát điện (1) - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

Hình 1.

– Thông số đầu xuyên tĩnh ma sát điện (1) Xem tại trang 6 của tài liệu.
“C+S” trong hình 1(b)) đo tổng lực nén lên cả mũi xuyên và măng sông ma sát. Lực - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

trong.

hình 1(b)) đo tổng lực nén lên cả mũi xuyên và măng sông ma sát. Lực Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2- Sai số vận hành và chế tạo của mũi xuyên (2) - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

Hình 2.

Sai số vận hành và chế tạo của mũi xuyên (2) Xem tại trang 8 của tài liệu.
diện tích hình chiếu nhỏ hơn. Thiết bị xuyên tĩnh có diện tích hình chiếu là 5 cm2 đã - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

di.

ện tích hình chiếu nhỏ hơn. Thiết bị xuyên tĩnh có diện tích hình chiếu là 5 cm2 đã Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 3– Ví dụ thiết bị xuyên có mũi xuyên cố định và măng sông ma sát - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

Hình 3.

– Ví dụ thiết bị xuyên có mũi xuyên cố định và măng sông ma sát Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 4- Mẫu biểu đồ kết quả thí nghiệm xuyên - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

Hình 4.

Mẫu biểu đồ kết quả thí nghiệm xuyên Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 5- Mẫu biểu đồ piezocone 15 ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ  - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

Hình 5.

Mẫu biểu đồ piezocone 15 ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ Xem tại trang 28 của tài liệu.
A1.2.1 Hình A1.1 là dạng đồ thị thể hiện các thuật ngữ có liên quan đến việc hiệu chuẩn bộ - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

1.2.1.

Hình A1.1 là dạng đồ thị thể hiện các thuật ngữ có liên quan đến việc hiệu chuẩn bộ Xem tại trang 30 của tài liệu.
A1.4.3 Như thể hiệ nở hình A1.1 trước tiên chất tải lên đầu mũi xuyên. Tiến hành việc chất tải sau khi mũi xuyên đã trải qua 5 chu kỳ tạo lực nén và vạch mốc tham chiếu đã được xác định ở nhiệt độ phòng - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

1.4.3.

Như thể hiệ nở hình A1.1 trước tiên chất tải lên đầu mũi xuyên. Tiến hành việc chất tải sau khi mũi xuyên đã trải qua 5 chu kỳ tạo lực nén và vạch mốc tham chiếu đã được xác định ở nhiệt độ phòng Xem tại trang 32 của tài liệu.
A1.4.4 Bảng A1.2 trình bày việc hiệu chuẩn đối với bộ phận măng sông ma sát độc lập với mũi xuyên đang được chất tải - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

1.4.4.

Bảng A1.2 trình bày việc hiệu chuẩn đối với bộ phận măng sông ma sát độc lập với mũi xuyên đang được chất tải Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình A1. 2- Tỷ số diện tích thuần, a - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

nh.

A1. 2- Tỷ số diện tích thuần, a Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình A1.3 - Hiệu chỉnh diện tích đầu không bằng nhau - ASTM d 5778 95(2000) xuyên tĩnh ma sát điện tử và thí nghiệm xuyên đo áp lực lỗ rỗng trong đất

nh.

A1.3 - Hiệu chỉnh diện tích đầu không bằng nhau Xem tại trang 35 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm