0

T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết

23 514 1
  • T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 21:49

AASHTO T164-06 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có hỗn hợp bê tông nhựa phương pháp chiết AASHTO T 164 – 06 ASTM D 2172 – 01 LỜI NÓI ĐẦU  Việc dịch ấn phẩm sang tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia đường vận tải Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam Bản dịch chưa AASHTO kiểm tra mức độ xác, phù hợp chấp thuận thông qua Người sử dụng dịch hiểu đồng ý AASHTO không chịu trách nhiệm chuẩn mức thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh pháp lý kèm theo, kể hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, sai sót dân (kể bất cẩn lỗi khác) liên quan tới việc sử dụng dịch theo cách nào, dù khuyến cáo khả phát sinh thiệt hại hay không  Khi sử dụng ấn phẩm dịch có nghi vấn chưa rõ ràng cần đối chiếu kiểm tra lại so với tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng tiếng Anh TCVN xxxx:xx AASHTO T164-06 AASHTO T164-06 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có hỗn hợp bê tông nhựa phương pháp chiết AASHTO T 164 - 06 ASTM D 2172 - 01 PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Phương pháp quy định trình tự thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa có hỗn hợp bê tông nhựa mẫu bê tông nhựa lấy từ mặt đường Cốt liệu thu sau tách nhựa dùng để làm thí nghiệm phân tích thành phần hạt theo T 30 1.2 Các giá trị dùng tiêu chuẩn theo hệ SI Chú thích - Kết thí nghiệm theo phương pháp phụ thuộc vào tuổi mẫu, mẫu để lâu thường cho kết hàm lượng nhựa thấp so với mẫu Để có kết thí nghiệm tốt nhất, nên tiến hành thí nghiệm sau chế bị mẫu Rất khó tách toàn nhựa khỏi mẫu mẫu có nhiều loại cốt liệu khác nhau, số loại dung môi bị hấp phụ vào thành phần khoáng làm ảnh hưởng đến khối lượng nhựa thu TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.1 Tiêu chuẩn AASHTO:           2.2 M 231, Các thiết bị cân dùng thí nghiệm vật liệu R 16, Các thông tin hoá chất sử dụng cho thí nghiệm AASHTO T 30, Phân tích thành phần hạt cốt liệu thu sau tách nhựa T 44, Độ hòa tan nhựa T 84, Tỷ trọng độ hấp thụ nước cốt liệu mịn T 110, Hàm lượng nước chất dễ bay hỗn hợp bê tông nhựa T 168, Lấy mẫu hỗn hợp bê tông nhựa T 170, Tách nhựa từ hỗn hợp dung dịnh thu sau thí nghiệm Abson T 228, Tỷ trọng nhựa đường đặc T 248, Rút gọn mẫu cốt liệu đến kích cỡ mẫu thí nghiệm Tiêu chuẩn ASTM:  C 670, Cách tính độ xác độ lệch thí nghiệm vật liệu xây dựng  D 604, Yêu cầu kỹ thuật chất thị màu Diatomic Silica  D 2111, Xác định tỷ trọng dung môi gốc hữu hỗn hợp chúng TCVN xxxx:xx AASHTO T164-06  D 4080, Yêu cầu kỹ thuật Tricloroethylene, mác kỹ thuật tẩy nhờn  D 6368, Yêu cầu kỹ thuật mác tẩy nhờn mác tổng hợp, Propyl Bromide thông thường TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Hỗn hợp bê tông nhựa chiết xuất nhựa với dung môi trichlorethylene, propyl bromide thông thường methylene chloride cách sử dụng thiết bị chiết xuất tương ứng với phương pháp thí nghiệm chất chiết Terpene dùng phương pháp A E Hàm lượng nhựa có hỗn hợp bê tông nhựa xác định thông qua khối lượng cốt liệu thu sau chiết, độ ẩm, bột khoáng có dung dịch thu sau chiết Hàm lượng nhựa có hỗn hợp bê tông nhựa biểu diễn theo % khối lượng mẫu khô Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG 4.1 Kết thí nghiệm theo tất phương pháp trình bày tiêu chuẩn sử dụng nghiệm thu, khảo sát đánh giá, kiểm tra chất lượng nghiên cứu Mỗi phương pháp sử dụng loại dung môi tương ứng Tiêu chuẩn T170 (Tách nhựa từ dung dịnh thu sau thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa) yêu cầu phương pháp A E dung môi Tricloroethylene phải sử dụng nhựa thu hồi từ dung dịch Chú thích – Thiết bị tách nhựa chân không, mục 21.1.1, thay bình chân không gắn vào đầu ống để thu dung dịch chiết nhựa để thu hồi nhựa DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 5.1 Tủ sấy – Có khả trì nhiệt độ tủ 110± 5oC 5.2 Khay đựng mẫu – loại khay có đáy phẳng, có kích thước phù hợp để sấy nóng mẫu 5.3 Cân – Cân có khả cân toàn mẫu, có vạch chia đến 0.1% khối lượng mẫu đem cân có độ xác hơn, thoả mãn yêu cầu M 231 5.4 Bếp điện – Có thể điều chỉnh nhiệt độ 5.5 ống đong thủy tinh, loại 1000 ml 2000 ml, thêm ống 100 ml 5.6 Cốc hợp kim chịu nhiệt, tích nhỏ 125 ml 5.7 Hộp kín DUNG MÔI 6.1 Dung dịch Ammonium Carbonate (NH4) 2CO3 – loại dùng thí nghiệm 6.2 Methylene Chloride, loại dùng kỹ thuật Các lưu ý – xem mục AASHTO T164-06 TCVN xxxx:xx 6.3 Propyl Bromide thông thường thỏa mãn ASTM D 6368 6.4 Tricloroethylene – loại dùng thí nghiệm (chú thích 3) thỏa mãn ASTM D 4080 6.5 Terpene – loại không chứa gốc halogen, không độc, hòa tan nhựa đường từ bê tông nhựa Loại dung môi rửa trôi khỏi cốt liệu mà không tạo thành hạt gel, lọc qua màng diatomic giấy lọc dễ dàng Chú thích – Có thể phải sử dụng Tricloroethylene (loại dùng thí nghiệm) phải thu hồi nhựa đường từ dung dịch thu sau chiết nhựa (xem T 170, thích 1) Chú thích - Nếu sử dụng Terpene để làm thí nghiệm định phải dùng tủ sấy có quạt thông gió MỘT SỐ LƯU Ý 7.1 Các dung môi nêu Mục có tính độc mức độ miêu tả R16, vậy, sử dụng phải che đậy cẩn then, phòng thí nghiệm phải thông gió tốt Dưới tác động nhiệt độ độ ẩm, tricloroethylene, methylene chloride propyl bromide thông thường tạo thành axit, làm cho dụng cụ kim loại bị ăn mòn, tiếp xúc lâu Không nên để dung môi đọng trong bình chứa nhôm dụng cụ tách nhựa theo phương pháp hút chân không 7.2 Tricloroethylene đựng thùng sắt môi trường có độ ẩm cao phân tách thành Hydrocarbon lỏng Hydro-Chloride Vì vậy, thùng chứa Tricloroethy-lene sắt phải để nơi khô ráo, mát, phải bịt kín Khi dùng, đổ Tricloroethylene từ thùng chứa vào chai thủy tinh màu Hydro-Chloride tách từ Tricloroethylene làm cho nhựa đường bị cứng lại chiết nhựa thí nghiệm thu hồi nhựa theo T 170 7.3 Tất công tác từ vận chuyển, lưu trữ, sử dụng loại bỏ chất chiết phải tuân thủ quy định an toàn địa phương Liên bang Phải đính kèm hướng dẫn an toàn sản phẩm Không đem cất giẻ lau dính dung môi LẤY MẪU 8.1 Lấy mẫu theo T 168 8.2 Chuẩn bị mẫu thí nghiệm 8.2.1 Nếu mẫu không đủ mềm để làm tơi dao cho mẫu vào khay to sấy nóng tủ sấy 110± 5oC chia mẫu để khối lượng mẫu phù hợp cho thí nghiệm 8.2.2 Khối lượng mẫu dùng để thí nghiệm phụ thuộc vào cỡ hạt lớn cốt liệu có mẫu theo quy định Bảng (Chú thích 5) TCVN xxxx:xx AASHTO T164-06 Bảng Khối lượng mẫu Đường kính hạt danh định lớn nhất, mm Khối lượng mẫu nhỏ nhất, kg 4.75 0.5 9.5 12.5 1.5 19.0 25.0 37.5 Chú thích – Nếu khối lượng mẫu vượt khả thí nghiệm lần thiết bị chia mẫu làm nhiều phần để làm thí nghiệm sau tính hàm lượng nhựa dựa số liệu lần thí nghiệm (Mục 12) 8.2.3 Nếu mẫu thí nghiệm không khô hoàn toàn (chú thích 7) phải làm thí nghiệm xác định hàm lượng nước hỗn hợp bê tông nhựa (Mục 9) Mẫu dùng cho thí nghiệm xác định hàm lượng nước lấy từ phần vật liệu thừa lại sau chuẩn bị xong phần mẫu để làm thí nghiệm chiết nhựa Chú thích - Nếu mục đích thí nghiệm để tách nhựa đường khỏi hỗn hợp bê tông nhựa, sau thu hồi phần nhựa để làm thí nghiệm khác mà không cần tính hàm lượng nhựa hỗn hợp bê tông nhựa làm thí nghiệm xác định hàm lượng nước XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC 9.1 Khi có yêu cầu, phải xác định hàm lượng nước hỗn hợp bê tông nhựa (mục 8.2.3) theo T 110 Chú thích - Nếu không cần phải thu hồi phần nhựa đường có mẫu hỗn hợp dung môi thu sau tách nhựa không cần phải làm thí nghiệm xác định hàm lượng nước Khi đó, cần cho mẫu vào tủ sấy nhiệt độ từ 149-163 oC thời gian từ 2-2.5 trước làm thí nghiệm chiết xuất nhựa 9.2 Tính khối lượng nước có mẫu (W 2, mục 12.1) cách nhân hàm lượng nước (Mục 9.1) với khối lượng hỗn hợp (W1, mục 12.1) PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM A 10 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 10.1 Ngoài thiết bị nêu Mục 5, yêu cầu thiết bị phương pháp thí nghiệm A bao gồm: 10.1.1 Thiết bị tách nhựa (máy ly tâm) – gồm có bát để đựng mẫu Hình phận phát lực để bát quay với tốc độ 3600 vòng/phút Tốc độ quay bát điều chỉnh tay đặt trước Thiết bị có vỏ kín để thu toàn dung dịch văng từ bát đựng mẫu, có ống dẫn dung dịch AASHTO T164-06 TCVN xxxx:xx Thiết bị phải có khả chống nổ, đặt hộp kín phòng có điều kiện thông gió tốt Chú thích - Có thể sử dụng loại thiết bị tương tự tích lớn 10.1.2 Phễu lọc – nỉ giấy, phải lắp khít với mép bát đựng mẫu 10.1.3 Giấy lọc có độ tro thấp sử dụng thay cho giấy lọc nỉ (Mục 10.1.2) Phễu lọc gồm có giấy lọc có chiều dầy 1.27± 0.03 mm (0.05± 0.005 in.) Có khối lượng danh nghĩa 150± 14 kg (330± 30 lb) / ram giấy (500 tờ kích cỡ 635x965 mm (25x38 in.) Hàm lượng tro giấy không vượt 0.2% (xấp xỉ 0.034 g / tời giấy lọc) Chú thích - Khi sử dụng Terpene, phải tra dầu mỡ cho ổ trục hộp số 11 TRÌNH TỰ 11.1 Xác định hàm lượng nước có mẫu theo Mục 11.2 Cho mẫu vào bát đựng mẫu 11.3 Đổ dung môi hòa tan vào bát ngập hết mẫu, dung môi tricloroethylene, methylene chloride terpene, ngâm mẫu mẫu tơi hết, thời gian ngâm thường không Đặt bát đựng mẫu dung môi vào thiết bị Sấy giấy lọc đến khối lượng không đổi nhiệt độ 110± 5oC (230± 9oF) lắp khít với bát đựng mẫu Đóng nắp máy vặn chặt nắp lại, đặt khay có kích cỡ phù hợp đầu ống dẫn để hứng dung dịch chảy từ máy 11.4 Khởi động máy, bắt đầu cho máy chạy tốc độ chậm, sau tăng dần lên đến 3600vòng/phút không thấy dung dịch chảy khỏi thiết bị Dừng thiết bị cho thêm 200 ml (hoặc hơn) dung môi vào bát đựng mẫu lặp lại thao tác Phải cho thêm dung môi vào bát đựng mẫu lần dung dịch chảy có màu vàng rơm Thu toàn lượng dung dịch chảy từ máy dung dịch rửa máy TCVN xxxx:xx AASHTO T164-06 Hình Bát đựng mẫu (Phương pháp A) 11.5 Cho toàn giấy lọc phần cốt liệu có bát đựng mẫu tờ giấy lọc vào khay, đặt khay quạt hết khói sau cho vào tủ sấy đến khối lượng không đổi nhiệt độ 110± 5oC (230± 9oF) (Chú thích 10 11) Khối lượng cốt liệu sau tách nhựa (W3) tổng khối lượng thứ có khay trừ khối lượng ban đầu giấy lọc Lấy chổi lông quét hết hạt cốt liệu bám bề mặt giấy lọc cho vào với cốt liệu khay Chú thích 10 - Có thể để cốt liệu giấy lọc bát đựng mẫu để sấy đến khối lượng không đổi nhiệt độ 110± 5oC (230± 9oF) xác định nhiệt độ Chú thích 11 - Có thể sấy riêng giấy lọc đến khối lượng không đổi nhiệt độ 110± 5oC (230± 9oF), trường hợp cần lưu ý không để cốt liệu mịn dính bám giấy lọc rơi khỏi giấy lọc Nếu trình tự thực hiện, cốt liệu có bát đựng sấy khô tủ sấy chảo kim loại đến khối lượng không đổi nhiệt độ 110± 5oC (230± 9oF) 11.5.1 Nếu sử dụng giấy lọc loại có hàm lượng tro thấp tiến hành sau: Cho cốt liệu giấy vào khay sấy đến khối lượng không đổi Cẩn thận gấp giấy lọc lại đặt lên cốt liệu Đốt giấy lọc đèn bunsen diêm Sau xác định khối lượng cốt liệu sau tách nhựa (W 3) cách cân toàn vật liệu có khay Chú thích 12 – Do cốt liệu sấy khô hút nước để môi trường ẩm, cần tiến hành cân khối lượng cốt liệu sau nguội AASHTO T164-06 11.6 TCVN xxxx:xx Xác định khối lượng chất khoáng có dung dịch thu sau tách nhựa cách sau đây: 11.6.1 Phương pháp đốt 11.6.1.1Xác định khối lượng thể tích dung dịch thu sau tách nhựa (W 1) Nung cốc hợp kim lò, làm nguội cốc hộp kín sau cân xác định khối lượng cốc xác đến 0.001 g Khuấy toàn dung dịch thu lấy 100 ml 100 g cho vào cốc hợp kim Làm bay dung môi cốc cách cho cốc vào thùng hấp đun bếp điện Cho cốc vào lò nung nhiệt độ 500-600oC (932-1112oF) sau để nguội Cân khối lượng phần tro cốc hợp kim rót dung dịch ammonium cacbonate vào cốc hợp kim với khối lượng cho ml ứng với g tro Để im cốc điều kiện nhiệt độ phòng khoảng thời gian Sau sấy khô đến khối lượng không đổi tủ sấy nhiệt độ 110± 5oC (230± 9oF), làm nguội hộp kín, sau cân khối lượng tro cốc xác đến 0.001 g 11.6.1.2Tính khối lượng bột khoáng có toàn dung dịch thu sau tách nhựa (W4) theo công thức: W4 = G (W1/ 100) Trong đó: G khối lượng tro thu cốc hợp kim, xác đến 0.001 g W1 tổng thể tích, ml (hoặc tổng khối lượng, g) dung dịch 11.6.2 Phương pháp ly tâm 11.6.2.1Đối với phương pháp này, phải có máy quay ly tâm có tốc độ cao (3000 vòng/phút lớn hơn) loại hoạt động liên tục (có thể rót mẫu vào máy máy quay) 11.6.2.2Xác định khối lượng ban đầu cốc (bát) ly tâm xác đến 0.01 g đặt vào máy Đặt khay phía để hứng dung dịch chảy từ máy Đổ toàn dung dịch thu sau tách nhựa (thu theo phương pháp thí nghiệm A, B, D E) vào hộp chứa mẫu chuyên dụng cho máy ly tâm Cần phải tráng khay đựng dung dịch vài lần dung môi để không bột khoáng bám vào thành khay rót vào hộp chứa máy ly tâm Khởi động máy cho máy chạy tốc độ định (9000 vòng/phút loại máy SSM 20000 vòng/phút loại máy SHARPLES) Mở ống nạp liệu để dung dịch từ hộp chứa chảy vào máy với tốc độ khoảng từ 100- 150 ml/phút Sau rót hết dung dịch vào máy, tráng toàn dụng cụ rót mẫu máy vài lần (máy chạy) dung môi dung môi khỏi máy không màu 11.6.2.3Tắt máy ly tâm lấy cốc (hoặc bát) li tâm Đặt cốc (hoặc bát) quạt hút dung môi sót lại cốc (hoặc bát) bay hơi, sau sấy khô đến khối lượng không đổi tủ sấy nhiệt độ 110± 5oC Để nguội cân khối lượng cốc (hoặc bát) bột khoáng có cốc (hoặc bát) Lấy khối lượng trừ khối lượng cốc TCVN xxxx:xx AASHTO T164-06 (hoặc bát) ban đầu khối lượng bột khoáng (W 4) có toàn dung dịch thu sau tách nhựa 11.6.3 Phương pháp thể tích 11.6.3.1Đổ toàn dung dịch chứa nhựa tách vào bình thủy tinh hiệu chuẩn Ngâm bình chứa dung dịch vào bể nước có nhiệt độ nhiệt độ hiệu chuẩn bình thủy tinh Sau nhiệt độ toàn bình dung dịch cân với nhiệt độ bể nước, cho thêm dung môi vào bình, đóng nắp bình lại rót tiếp dung môi dung môi tràn khỏi lỗ mao dẫn nắp bình Lấy bình khỏi bể nước, lau khô mặt cân xác định khối lượng bình dung môi xác đến 0.1 g Chú thích 13 - Cũng không cần ngâm bình thủy tinh bể nước cách áp dụng hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ 11.6.3.2Tính thể tích nhựa bột khoáng dung dịch thu sau tách nhựa theo công thức sau: V1 = V − M1 − M G1 Trong đó: V1 thể tích nhựa bột khoáng có dung dịch thu sau tách nhựa V2 thể tích bình thủy tinh M1 khối lượng dung dịch có bình M2 khối lượng nhựa bột khoáng có dung dịch thu sau tách nhựa (hoặc khối lượng mẫu thí nghiệm trừ khối lượng cốt liệu thu sau tách nhựa) G1 tỷ trọng dung môi, xác đến 0.001, xác định theo D2111 11.6.3.3Tính khối lượng bột khoáng có dung dịch thu sau tách nhựa theo công thức sau: M3 = K (M2 – G3.V1) Trong đó: M3 khối lượng bột khoáng có dung dịch thu sau tách nhựa G2 tỷ trọng bột khoáng, xác định theo T 84 G3 tỷ trọng nhựa, xác định theo T 228 10 AASHTO T164-06 12 TCVN xxxx:xx G2 K= G − G3 V1 xác định theo Mục 11.6.3.2 M2 xác định theo Mục 11.6.3.2 TÍNH TOÁN HÀM LƯỢNG NHỰA (W1 − W2 ) − (W3 + W4 ) × 100 Hàm lượng nhựa, % = W1 − W2 (4) (theo % tổng hỗn hợp) Trong đó: W1 khối lượng mẫu thí nghiệm W2 khối lượng nước có mẫu W3 khối lượng cốt liệu thu sau tách nhựa W4 khối lượng bột khoáng có dung dịch thu sau tách nhựa Chú thích 14 – Nếu không sử dụng giấy lọc tro cộng thêm khối lượng tăng lên phễu lọc vào W4 Chú thích 15 – Trường hợp phải tính hàm lượng nhựa theo phần trăm khối lượng cốt liệu khô sử dụng công thức sau: (W1 − W2 ) − (W3 + W4 ) × 100 Hàm lượng nhựa, % = W3 + W (theo cốt liệu) PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM B 13 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 13.1 Ngoài yêu cầu nêu Mục 5, yêu cầu thiết bị phương pháp thí nghiệm B bao gồm: 13.1.1 Thiết bị tách nhựa – Hình 11 TCVN xxxx:xx AASHTO T164-06 Hình Thiết bị tách nhựa (Phương pháp B) 13.1.1.1 Bình thuỷ tinh – dạng hình trụ tròn, phẳng, làm thuỷ tinh chịu nhiệt Bình thuỷ tinh không nứt, chầy xước, có dấu hiệu dạn nứt làm vỡ bình đốt nóng 13.1.1.2 Các khung kim loại dạng hình trụ tròn – Cần Khung thấp phải có chân có chiều cao phù hợp để đỡ khung, có đỉnh chóp nằm phía đựng tờ giấy tạo dáng hình chóp, đỉnh chóp khung tờ giấy phải nằm phía bề mặt dung môi Trong trường hợp sử dụng khung kim loại, khung cao phải có chân có chiều cao phù hợp để đỡ phễu hình côn tờ giấy nằm phía bề mặt khung thấp Có thể có ngang nằm mặt khung kim loại để thuận tiện cho việc cầm lắp đặt Tốt nên sử dụng khung kim loại có tính chất trơ với dung môi dùng thí nghiệm 13.1.1.3 Bình ngưng - Được chế tạo với bề mặt hình bán cầu cắt cụt với đỉnh dạng hình côn cắt cụt Một dụng cụ khác có hình dạng tương tự sử dụng chúng phù hợp với mục đích sử dụng Vật liệu sử dụng để làm bình ngưng phải phản ứng với nước dung môi, có đường dẫn nước vào đường dẫn nước 13.1.1.4 Giấy lọc – cấp độ trung bình, thoát nước nhanh Đường kính tờ giấy lọc phải hợp lý cho gấp tờ giấy lại thành dạng hình côn để đặt vào khung kim loại mép tờ giấy phải song song với đường sinh hình côn 13.1.1.5 Tấm cách nhiệt – Có chiều dầy khoảng mm, đặt bình thuỷ tinh bếp điện 12 AASHTO T164-06 TCVN xxxx:xx 13.1.1.6 Bếp điện – Có khả điều chỉnh nhiệt độ, có kích cỡ khả cấp nhiệt phù hợp để chưng cất dung môi quy định Mục 15.2.5 14 CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM 14.1 Chuẩn bị mẫu để xác định độ ẩm hàm lượng nhựa quy định Mục 15 TRÌNH TỰ 15.1 Độ ẩm: 15.1.1 Xác định độ ẩm có mẫu (Mục 8.2.3) theo Mục 15.2 Tách nhựa: 15.2.1 Sấy giấy lọc đến khối lượng không đổi nhiệt độ 110± 5oC (230± 9oF), gấp giấy lọc thành dạng hình côn sau đặt vào phễu kim loại 15.2.2 Cân khối lượng khung kim loại với tờ giấy lọc xác tới 0.5g Ghi lại khối lượng, đánh số khung kim loại 15.2.3 Cho mẫu thí nghiệm vào khung kim loại Nếu sử dụng khung chia mẫu thí nghiệm thành hai phần tương đương Mặt phần mẫu khung phải thấp thành khung giấy lọc Cân ghi lại khối lượng khung có chứa mẫu Chính xác đến 0.5g 15.2.4 Sử dụng loại dung môi (chú thích 16) quy định Mục 6.2, 6.3 6.4 Rót dung môi vào bình thuỷ tinh đặt khung vào Bề mặt dung môi phải thấp đỉnh chóp khung kim loại phía Nếu sử dụng khung, đặt khung phía lên khung phía cho chân vào vị trí lỗ có thành khung phía Chú thích 16 – Ethyl alcohol biến tính rót lên mặt mẫu để làm ướt giấy lọc Hỗn hợp gồm 20% alcohol biến tính 80% trichloethylene chứng minh dung môi tốt số cốt liệu 15.2.5 Nếu có yêu cầu đặt cách nhiệt lên bếp điện sau đặt bình thỷ tinh lên Đậy nắp bình ngưng Cho dòng nước mát chảy ổn định qua bình ngưng Điều chỉnh nhiệt độ bếp điện cho dung môi sôi lượng dung môi ngưng tụ rơi xuống mẫu đặn Nếu cần thiết, điều chỉnh nhiệt độ bếp điện để trì tốc độ rơi dung môi để giữ mẫu thí nghiệm có dung môi bao phủ Phải ý không dung môi ngưng tụ chàn qua khung giấy lọc Tiếp tục chưng cất dung dịch chảy khỏi phần mẫu phía có mầu vàng rơm (khi nhìn trắng) Tắt bếp điện thiết bị nguội đến trạm tay vào được, tắt ống ngưng lấy bình thuỷ tinh 15.2.6 Lấy khung khỏi bình thuỷ tinh Để nguội không khí sấy khô đến khối lượng không đổi 110± 5oC (230± 9oF) (chú thích 9) 13 TCVN xxxx:xx AASHTO T164-06 15.2.7 Xác định lượng bột khoáng có dung dịch thu sau tách nhựa theo theo cách Mục 11.6 16 TÍNH TOÁN HÀM LƯỢNG NHỰA 16.1 Tính toán hàm lượng nhựa có mẫu thí nghiệm theo trình tự quy định Mục 12 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM D 17 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 17.1 Ngoài thiết bị nêu Mục 5, yêu cầu thiết bị phương pháp thí nghiệm D bao gồm: 17.1.1 Thiết bị tách nhựa – Hình Bao gồm bình tách nhựa làm kim loại thuỷ tinh chịu nhiệt, phía có thùng đựng có đục khe, phía có bình ngưng Mặt bình ngưng có mấu tròn để phân bố dung môi đặn bề mặt mẫu Hệ treo giá đỡ thiết kế để giữ thùng đựng vị trí cách đáy bình tách nhựa khoảng 13 mm ngâm mẫu thí nghiệm vào dung môi, cách đáy bình tách nhựa khoảng 75 mm chưng cất (chú thích 8) 17.1.2 Màng lọc – có vành nhựa dùng để lót thùng đựng Hình Thiết bị tách nhựa (Phương pháp D) 14 AASHTO T164-06 TCVN xxxx:xx 18 CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM 18.1 Chuẩn bị mẫu để xác định độ ẩm hàm lượng nhựa quy định Mục 19 TRÌNH TỰ 19.1 Độ ẩm: 19.1.1 Xác định độ ẩm có mẫu (Mục 8.2.3) theo Mục 19.2 Tách nhựa: 19.2.1 Đặt giấy lọc vào thùng đựng cân xác định tổng khối lượng (1) Cho mẫu thí nghiệm vào thùng đựng cân xác định tổng khối lượng (2) Tính khối lượng mẫu thí nghiệm cách lấy (2) trừ (1) 19.2.2 Lắp hệ treo vào thùng đựng (đã có mẫu) đặt thùng đựng vào bình tách nhựa Rót khoảng 600 mL dung môi (Mục 6.2, 6.3, 6.4) lên bề mặt mẫu Đặt bình ngưng vào vị trí (phía bình tách nhựa) Cho dòng nước mát chảy qua bình ngưng Nâng thùng đựng mẫu lên đến vị trí ngâm mẫu, ví dụ cách đáy bình tách nhựa 13 mm, cách đặt đinh chốt vào lỗ phía treo Đặt thiết bị táh nhựa lên bếp điện, điều chỉnh tốc độ gia nhiệt cho dung môi sôi nhẹ, tránh sôi mạnh làm cho cốt liệu mịn tràn qua thành thùng đựng mẫu 19.2.3 Tiếp tục gia nhiệt khoảng thời gian 15-30 phút, sau nâng thùng đựng mẫu lên đến vị trí chưng cất Tăng nhiệt trì trạng thái sôi dung dịch chảy nhỏ giọt khỏi thùng đựng mẫu có mầu vàng rơm nhìn trắng Nếu sử dụng bình tách nhựa kim loại, nhấc thùng đựng mẫu bình ngưng để kiểm tra dung môi 19.2.4 Lấy thiết bị tách nhựa khỏi bếp điện để nguội thời gian khoảng vài phút Nhấc thùng đựng mẫu bình ngưng Đậy bình tách nhựa, lấy màng lọc ra, đặt màng lọc lên lên đống cốt liệu Làm khô bể sau cho vào tủ sấy sấy khô đến khối lượng không đổi 110± 5oC (230± 9oF) Chuyển dung dịch tách vào bình đong 1000 mL Rửa thiết bị tách nhựa dung môi, dung dịch rửa đổ vào dung dịch thu 19.2.5 Xác định lượng bột khoáng có dung dịch thu sau tách nhựa theo theo cách Mục 11.6 20 TÍNH TOÁN HÀM LƯỢNG NHỰA 20.1 Tính toán hàm lượng nhựa có mẫu thí nghiệm theo trình tự quy định Mục 12 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM E 21 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 15 TCVN xxxx:xx 21.1 AASHTO T164-06 Ngoài thiết bị nêu Mục 5, yêu cầu thiết bị phương pháp thí nghiệm E bao gồm: 21.1.1 Thiết bị tách nhựa chân không –Bao gồm máy hút chân không, miếng đệm, ống cao su, giấy lọc, đỡ vòng phễu Thiết bị thể Hình 4a, 4b 4c thiết kế tương tự thích hợp Bảng – Quy đổi kích thước tương đương 16 AASHTO T164-06 TCVN xxxx:xx Chú thích: xem Bảng quy đổi kích thước tương đương Tất kích thước milimet trừ ghi khác Hình 4a Thiết bị tách nhựa chân không 17 TCVN xxxx:xx AASHTO T164-06 Chú thích: Tất kích thước milimtet trừ ghi khác Hình 4b Thiết bị tách nhựa chân không 18 AASHTO T164-06 TCVN xxxx:xx Chú thích: Tất kích thước milimtet trừ ghi khác Hình 4c Thiết bị tách nhựa chân không 21.1.2 Giấy lọc – loại trung bình, thoát nước nhanh, đường kính 330 mm 21.1.3 Bình đựng mẫu – dung tích 3.8 L lớn 21.1.4 bình thót cổ làm thuỷ tinh, dung tích 4000 mL 21.1.5 ống đong làm thuỷ tinh, dung tích 500 mL 21.1.6 Chai rửa làm nhựa, dung tích 500 mL 21.1.7 Nhiệt kế có phạm vi đo từ 10-82oC 21.1.8 Thìa trộn có chiều dài khoảng 300 mm (12 in.) 21.1.9 Cái bay có chiều dài khoảng 230 mm (9 in.) 19 TCVN xxxx:xx AASHTO T164-06 21.1.10 Bàn chải lông cứng có chiều rộng khoảng 25 mm (1 in.) 21.1.11 Bình thót cổ làm thuỷ tinh, dung tích 1000 mL 21.1.12 Tấm kính suốt có đường kính khoảng 100 mm (4 in.) 21.1.13 Các kẹp kim loại có chiều dài từ 150-200 mm (6-8 in.) 21.1.14 Sàng có đường kính 305 mm (12 in.), kích cỡ mắt sàng 1.18 mm (No.16) 0.075 mm (No.200) (tùy ý) Chú thích 17 – Chỉ sử dụng thiết bị vật liệu liệt kê Mục 21.1.11, 21.1.12, 21.1.13, 22.1 22.2 với hỗn hợp bê tông nhựa nóng khó lọc phương pháp E-II 22 HOÁ CHẤT VÀ VẬT TƯ 22.1 Chất trợ giúp lọc cát Diatomaceous Silica loại B ASTM D604 22.2 Cồn Ethyl Alcohol, biến chất (tùy ý) 22.3 Methylene Chloride (Chú thích 18) Chú thích 18 – Có thể dùng loại dung môi khác quy định Mục thay cho Methylene Chloride 23 CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM 23.1 Chuẩn bị mẫu để xác định độ ẩm hàm lượng nhựa quy định Mục 24 TRÌNH TỰ 24.1 Xác định độ ẩm có mẫu bê tông nhựa nóng (Mục 8.2.3) theo Mục 24.2 Tách nhựa: 24.2.1 Cho mẫu thí nghiệm vào cốc kim loại cân xác định khối lượng mẫu (chú thích 19) 24.2.2 Nếu nhiệt độ mẫu thí nghiệm lớn 54 oC (130oF), để mẫu nguội đến nhiệt độ thấp 54oC (130oF) Rót 200 mL cồn biến chất lên mặt mẫu (chú thích 19) Cho thêm khoảng 700 mL chất tách nhựa vào khuấy nhìn thấy nhựa dung dịch (chú thích 20) Chú thích 19 – Sử dụng cồn không bắt buộc Sẽ không cần cồn với chất tách nhựa terpene Chú thích 20 – Nếu có thiết bị, dùng bình rửa siêu âm thay cho cốc (Mục 24.2.1) nhựa chuyển thành dung dịch (Mục 24.2.2) thiết bị rửa 20 AASHTO T164-06 TCVN xxxx:xx PHƯƠNG PHÁP E-I 24.2.3 Sấy khô giấy lọc (có thể sử dụng nhiều tờ giấy lọc) đến khối lượng không đổi 110± 5oC, đặt tờ giấy lọc lên thiết bị tách (lưu ý tâm) vặn chặt đai ốc (Chú thích 21) Chú thích 21 – Kinh nghiệm thực tế cho thấy làm giảm tượng tắc giấy lọc cách lọc dung dịch thu qua hệ sàng 1.18 mm (No.16) 0.075 mm (No.200) đặt tờ giấy lọc 24.2.4 Cho máy hút chân không hoạt động từ từ đổ dung dịch tách từ bình đựng mẫu lên tờ giấy lọc Khi tất dung dịch lọc hết tắt máy hút chân không tiếp tục cho hoạt động 24.2.5 Đổ 700 mL dung môi vào bình đựng mẫu Quấy mạnh tay nhựa cốt liệu mịn xuất hiện tượng huyền phù Lặp lại Mục 24.2.4 24.2.6 Lặp lại Mục 24.2.5 dung dịch có màu vàng rơm cốt liệu (quan sát mắt) Có thể điều chỉnh dòng chảy dung môi chậm lại để quan sát màu cách mở to sau vặn nhỏ lại van chân không Nếu sử dụng dung môi terpene, rót toàn dung dịch thu qua giấy lọc cho máy hút chân không hoạt động toàn dung dịch chảy hết qua giấy lọc Lặp lại Mục 24.2.5 24.2.4 cách sử dụng nước, tốt nước có nhiệt độ 43 oC (110oF) số lần cần thiết để rửa sach terpene dính bám bề mặt cốt liệu Cho máy hút chân không hoạt động thêm số phút sau lần rửa cuối để hỗ chợ cho việc làm khô mẫu Gạt phần cốt liệu có phần mép vòng phễu vào tờ giấy lọc để tránh làm thất thoát phần cốt liệu lấy phễu Rửa phễu để thu lại phần cốt liệu mịn có dính bám phễu Dừng máy hút chân không tháo vòng ra, dùng bàn chải lông cứng cọ để làm bong hạt cốt liệu bám chặt vào phễu, cốt liệu thu được cho vào khay đựng cốt liệu Cầm vào hai mép đối diện giữ tờ giấy lọc vị trí thẳng đứng, lắc nhẹ tay để cốt liệu rơi vào khay đựng mẫu, dùng bàn chải lông chải nhẹ để hạt cốt liệu mịn dính bám mặt tờ giấy lọc rơi xuống khay đựng mẫu Cách khác đựng toàn cốt liệu vào khay, tờ giấy lọc vào khay riêng đựng toàn cốt liệu vào khay sau đặt tờ giấy lọc lên Trong trường hợp phải đảm bảo toàn cốt liệu mịn mẫu thí nghiệm chuyển hết sang khay 24.2.7 Sấy khô cốt liệu tờ giấy lọc đến khối lượng không đổi nhiệt độ 110± 5oC (Chú thích 22) Chú thích 22 – Xem phương pháp thí nghiệm Mục 11.5.1 sử dụng loại giấy lọc có hàm lượng tro thấp 24.2.8 Cân xác định tổng khối lượng giấy lọc, cốt liệu khay đựng Khối lượng cốt liệu tính cách lấy tổng khối lượng trừ khối lượng khay giấy lọc 24.2.9 Xác định khối lượng bột khoáng có dung dịch thu sau tách theo phương pháp Mục 11.6 (Chú thích 23) 21 TCVN xxxx:xx AASHTO T164-06 Chú thích 23 – Mục 24.2.9 Mục 24.2.15 bỏ qua phương pháp thí nghiệm sử dụng cho mục đích kiểm soát hàm lượng nhựa có hỗn hợp bê tông nhựa trình xây dựng (kiểm soát nhà máy) PHƯƠNG PHÁP E-II 24.2.10 Để triết xuất hỗn hợp có tính lọc chậm cách hiệu quả, chuẩn bị mẫu thí nghiệm theo Mục 24.2.1 Mục 24.2.2 24.2.11 Sấy khô giấy lọc đến khối lượng không đổi 110± 5oC, đặt tờ giấy lọc lên thiết bị tách (chú ý tâm) vặn chặt đai ốc (Chú thích 21) 24.2.12 Cân từ 50-200 g chất trợ giúp lọc cát diatomaceous silica sấy khô vào bình thuỷ tinh thót cổ 1000 mL ghi lại khối lượng, cho 500 mL dung môi tách nhựa vào Khuấy cát trộn hoàn toàn 24.2.13 Ngay rót hỗn hợp lên bề mặt tờ giấy lọc Hai giấy lọc khô phân tách cách thêm từ 50-100 g đất diatomaceous silica sử dụng để giữ hạt vật liệu nhỏ 0.075 mm (No.200), cần thiết, để làm cho dòng chảy chất lỏng dễ Cho máy hút chân không hoạt động bề mặt bánh đa cát hình thành tờ giấy lọc khô bắt đầu xuất vết nứt (Chú thích 24) Chú thích 24 – Có thể có cát bị rửa trôi qua giấy lọc lẫn bột khoáng xác định Mục 24.2.15.Thí nghiệm riêng không kèm tách nhựa khuyến nghị để xác định lượng cát diatomaceous silica bị qua giấy lọc có, để tiến hành điều chỉnh 24.2.14 Đặt kính vào thiết bị tách nhựa gạn nhẹ nhàng dung dịch có bình chứa qua kính (Chú thích 25) Dừng hút chân không tất dung dịch chảy hết qua giấy lọc Lặp lại Mục 24.2.5 bỏ qua việc gạn dung dịch qua kính Hoàn thành công tác thí nghiệm mục 24.2.6 Dùng dung môi rửa kính, dung dịch rửa đổ qua giấy lọc Chú thích 25 – Trường hợp có sử dụng sàng, không cần sử dụng kính 24.2.15 Xác định khối lượng bột khoáng có dung dịch thu sau tách nhựa cách trình bày Mục 11.6 (Chú thích 23) 25 TÍNH TOÁN HÀM LƯỢNG NHỰA (ÁP DỤNG CHO CẢ PHƯƠNG PHÁP E-I VÀ E-II) 25.1 Tính toán hàm lượng nhựa có mẫu thí nghiệm theo Mục 12 26 ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ 26.1 Sai số tiêu chuẩn phòng thí nghiệm tìm 0.18% Do kết thí nghiệm người thực mẻ sản phẩm không sai khác 0.52% Các giá trị 0.21 0.58 sử dụng chất tách 85% terpene (Chú thích 26 27) 22 AASHTO T164-06 26.2 TCVN xxxx:xx Sai số tiêu chuẩn nhiều phòng thí nghiệm tìm 0.29% Do kết thí nghiệm phòng thí nghiệm thực mẫu thử không sai khác 0.81% Các giá trị 0.29 0.83 sử dụng terpene (chú thích 26 27) Chú thích 26 – Những số thể giới hạn 1S D2S quy định ASTM C670 Chú thích 27 – Những nhận xét độ xác dựa cặp mẫu tham khảo với 59 phòng thí nghiệm tham gia kết thí nghiệm bị loại bỏ sai số thô quan sát Các mẫu tham khảo có cốt liệu với 98% lọt qua sàng 9.5 mm Tất phương pháp thí nghiệm thực chương trình thí nghiệm 23 ...TCVN xxxx:xx AASHTO T1 64-06 AASHTO T1 64-06 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định hàm lượng ch t k t dính asphalt có hỗn hợp bê t ng nhựa phương pháp chi t AASHTO T 164 - 06 ASTM D... E Hàm lượng nhựa có hỗn hợp bê t ng nhựa xác định thông qua khối lượng c t liệu thu sau chi t, độ ẩm, b t khoáng có dung dịch thu sau chi t Hàm lượng nhựa có hỗn hợp bê t ng nhựa biểu diễn theo... 1.1 Phương pháp quy định trình t thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa có hỗn hợp bê t ng nhựa mẫu bê t ng nhựa lấy t m t đường C t liệu thu sau t ch nhựa dùng để làm thí nghiệm phân t ch thành
- Xem thêm -

Xem thêm: T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết , T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết , , 1 Ngoài những thiết bị nêu tại Mục 5, các yêu cầu về thiết bị của phương pháp thí nghiệm E bao gồm:

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Khối lượng mẫu - T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết

Bảng 1..

Khối lượng mẫu Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 1. Bát đựng mẫu (Phương pháp A) - T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết

Hình 1..

Bát đựng mẫu (Phương pháp A) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 2. Thiết bị tách nhựa (Phương pháp B) - T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết

Hình 2..

Thiết bị tách nhựa (Phương pháp B) Xem tại trang 12 của tài liệu.
17.1.1 Thiết bị tách nhựa – như trên Hình 3. Bao gồm một bình tách nhựa làm bằng kim loại hoặc thuỷ tinh chịu nhiệt, phía dưới có một thùng đựng có đục khe, phía trên có một bình ngưng - T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết

17.1.1.

Thiết bị tách nhựa – như trên Hình 3. Bao gồm một bình tách nhựa làm bằng kim loại hoặc thuỷ tinh chịu nhiệt, phía dưới có một thùng đựng có đục khe, phía trên có một bình ngưng Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3– Quy đổi kích thước tương đương - T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết

Bảng 3.

– Quy đổi kích thước tương đương Xem tại trang 16 của tài liệu.
Chú thích: xem Bảng 3 về quy đổi kích thước tương đương. Tất cả các kích thước bằng milimet trừ khi được ghi khác đi. - T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết

h.

ú thích: xem Bảng 3 về quy đổi kích thước tương đương. Tất cả các kích thước bằng milimet trừ khi được ghi khác đi Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 4b. Thiết bị tách nhựa chân không - T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết

Hình 4b..

Thiết bị tách nhựa chân không Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 4c. Thiết bị tách nhựa chân không - T 164 06 xác định hàm lượng chất kết dính asphalt có trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp chiết

Hình 4c..

Thiết bị tách nhựa chân không Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm