0

T 165 02 xác định ảnh hưởng của nước đến khả năng dính bám của hỗn hợp bê tông nhựa đã đầm chặt

6 381 8
  • T 165 02 xác định ảnh hưởng của nước đến khả năng dính bám của hỗn hợp bê tông nhựa đã đầm chặt

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 21:49

AASHTO T165-02 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định ảnh hưởng nước đến khả dính bám hỗn hợp bê tông nhựa đầm chặt AASHTO T165–02 ASTM D 1075-96 LỜI NÓI ĐẦU  Việc dịch ấn phẩm sang tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia đường vận tải Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam Bản dịch chưa AASHTO kiểm tra mức độ xác, phù hợp chấp thuận thông qua Người sử dụng dịch hiểu đồng ý AASHTO không chịu trách nhiệm chuẩn mức thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh pháp lý kèm theo, kể hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, sai sót dân (kể bất cẩn lỗi khác) liên quan tới việc sử dụng dịch theo cách nào, dù khuyến cáo khả phát sinh thiệt hại hay không  Khi sử dụng ấn phẩm dịch có nghi vấn chưa rõ ràng cần đối chiếu kiểm tra lại so với tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng tiếng Anh TCVN xxxx:xx AASHTO T165-02 AASHTO T165-02 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định ảnh hưởng nước đến khả dính bám hỗn hợp bê tông nhựa đầm chặt AASHTO T165–02 ASTM D 1075-96 AASHTO T 165-02 giống với ASTM D1075-96 ngoại trừ số điều sau: Tất tài liệu tham chiếu theo ASTM có ASTM D1075-96, liệt kê bảng sau, thay tiêu chuẩn ASSHTO tương ứng: Các tiêu chuẩn tham chiếu ASTM AASHTO D 1074 T 167 D 2726 T 166 - R4 TCVN xxxx:xx AASHTO T165-02 Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định ảnh hưởng nước đến cường độ chịu nén hỗn hợp bê tông nhựa đầm chặt ASTM D 1075 - 96 PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Phương pháp thí nghiệm dùng để xác định mức độ tổn thất cường độ chịu nén ảnh hưởng nước đến hỗn hợp bê tông nhựa đầm chặt Chỉ số suy giảm cường độ chịu nén xác định cách so sánh cường độ chịu nén mẫu khô (được chế bị bảo dưỡng theo quy định) với cường độ chịu nén mẫu sau ngâm nước điều kiện quy định TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.1 Tiêu chuẩn ASTM: • C 670, Cách tính độ xác độ lệch thí nghiệm vật liệu xây dựng • D 1074, Phương pháp thí nghiệm xác định cường độ chịu nén hỗn hợp bê tông nhựa • D 2726, Phương pháp thí nghiệm xác định tỷ trọng khối hỗn hợp bê tông nhựa đầm chặt cách sử dụng mẫu khô bề mặt bão hoà Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG 3.1 Phương pháp thí nghiệm dùng để xác định tính nhạy cảm với nước hỗn hợp cốt liệu-nhựa đầm chặt DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 4.1 Một số bể ổn nhiệt dùng để ngâm mẫu Bể ổn có kích cỡ phù hợp để ngâm toàn mẫu thí nghiệm Có thể điều chỉnh trì nhiệt độ ổn định với sai số 1oC (1.8oF) Bể ổn nhiệt phải làm đồng, thép loại vật liệu khác không xảy phản ứng hoá học sử dụng Nước dùng để ổn nhiệt loại nước cất nước loại bỏ chất điện phân Trước lần ngâm mẫu, bể ổn nhiệt phải tháo khô nước, lau đổ nước nước vào AASHTO T165-02 TCVN xxxx:xx 4.2 Nhiệt độ bể ổn nhiệt điều khiển tự động điều khiển thủ công cho đảm bảo nhiệt độ nước ngâm mẫu đạt 25± 1oC (77± 1.8oF) Trong trường hợp sử dụng thùng ngâm mẫu thay cho bể ổn nhiệt, thùng ngâm mẫu phải có kích cỡ phù hợp để đựng toàn mẫu cho lần thí nghiệm phải đảm bảo trì nhiệt độ theo quy định 4.3 cân bể nước với phụ kiện cần thiết dùng để xác định: khối lượng thể tích mẫu khô (trước ngâm) mẫu ướt (sau ngâm), khối lượng nước hấp phụ, thay đổi thể tích mẫu sau ngâm bảo dưỡng bể ổn nhiệt 4.4 Các phẳng làm thuỷ tinh loại vật liệu khác không xảy phản ứng hoá trình sử dụng Một phẳng sử dụng để đặt mẫu thí nghiệm lên suốt trình ngâm mẫu trình di chuyển mẫu (trừ lúc cân mẫu thí nghiệm) để tránh làm hư hại mẫu MẪU THÍ NGHIỆM 5.1 Cần mẫu hình trụ kích cỡ 101.6x101.6 mm cho thí nghiệm Trình tậitọ mẫu theo quy định D1074 Chú thích - Phương pháp thí nghiệm dùng để xác định mức độ suy giảm cường độ chịu nén mẫu chế bị phòng theo D 1074 độ rỗng dư xấp xỉ 6% Trong trường hợp sử dụng với hỗn hợp quy định theo phương pháp thí nghiệm khác, mẫu đầm nén đến độ rỗng dư khác nhau, điều làm ảnh hưởng đến kết thí nghiệm Một số hãng khác có quy định cụ thể phạm vi độ rỗng dư hay khối lượng thể tích phải đạt trình đầm mẫu Điều thực cách hiệu chỉnh tải trọng Mục tạo mẫu bảo dưỡng mẫu thí nghiệm quy định D 1074 XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG KHỐI CỦA MẪU THÍ NGHIỆM 6.1 Để nguội mẫu khoảng thời gian tính từ lấy mẫu khỏi tủ sấy quy định D 1074 Xác định tỷ trọng khối mẫu theo quy định Mục trình tự thí nghiệm Mục tính toán quy định D 2726 TRÌNH TỰ 7.1 Chia tổ mẫu thí nghiệm (gồm mẫu) thành nhóm (nhóm nhóm 2), nhóm gồm mẫu, việc chia nhóm phải đảm bảo cho khối lượng thể tích trung bình nhóm xấp xỉ nằng Thí nghiệm nhóm theo Mục 7.1.1 Thí nghiệm nhóm theo mục 7.1.2 ngoại trừ trình tự thay quy định Mục 7.1.3 7.1.1 Nhóm – Bảo dưỡng mẫu tủ nhiệt nhiệt độ 25± 1oC (77± 1.8oF) khoảng thời gian không Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén theo D 1074 7.1.2 Nhóm – Ngâm mẫu bể ổn nhiệt nhiệt độ 60± 1oC (140± 1.8oF) khoảng thời gian 24 Sau chuyển mẫu sang bể ổn nhiệt khác có nhiệt độ 25 ± 1oC (77± 1.8oF), ngâm mẫu khoảng thới gian Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén theo D 1074 TCVN xxxx:xx AASHTO T165-02 7.1.3 Nhóm 2, trình tự thay – Ngâm mẫu bể ổn nhiệt nhiệt độ 49± 1oC (120.2± 1.8oF) khoảng thời gian ngày Sau chuyển mẫu sang bể ổn nhiệt khác có nhiệt độ 25± 1oC (77± 1.8oF), ngâm mẫu khoảng thới gian Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén theo D 1074 TÍNH TOÁN 8.1 Chỉ số suy giảm cường độ chịu nén xác định cách so sánh cường độ chịu nén nhóm mẫu sau ngâm nước ơt điều kiện quy định với cường độ chịu nén mẫu khô theo công thức sau: Chỉ số cường độ lại, % = (S2 / S1) x 100 đó: S1 cường độ chịu nén mẫu khô (nhóm 1); S2 cường độ chịu nén mẫu sau ngâm theo quy định (nhóm 2) ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ 9.1 Do người thực - Sai số chuẩn người thực tìm 6% (chú thích 2) Do kết thí nghiệm người thực mẫu thử không sai khác 18% 9.2 Do nhiều phòng thí nghiệm thực - Sai số chuẩn nhiều phòng thí nghiệm tìm 18% (chú thích 2) Do kết thí nghiệm phòng thí nghiệm thực mẫu thử không sai khác 50% (chú thích 2) 10 CÁC TỪ KHOÁ 10.1 Hỗn hợp bê tông nhựa, thí nghiệm nén, độ ẩm, nước ...TCVN xxxx:xx AASHTO T1 65-02 AASHTO T1 65-02 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định ảnh hưởng nước đến khả dính bám hỗn hợp bê t ng nhựa đầm ch t AASHTO T1 65–02 ASTM D 1075-96 AASHTO T 165-02. .. 2726 T 166 - R4 TCVN xxxx:xx AASHTO T1 65-02 Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định ảnh hưởng nước đến cường độ chịu nén hỗn hợp bê t ng nhựa đầm ch t ASTM D 1075 - 96 PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Phương pháp thí... Phương pháp thí nghiệm xác định cường độ chịu nén hỗn hợp bê t ng nhựa • D 2726, Phương pháp thí nghiệm xác định t trọng khối hỗn hợp bê t ng nhựa đầm ch t cách sử dụng mẫu khô bề m t bão hoà
- Xem thêm -

Xem thêm: T 165 02 xác định ảnh hưởng của nước đến khả năng dính bám của hỗn hợp bê tông nhựa đã đầm chặt , T 165 02 xác định ảnh hưởng của nước đến khả năng dính bám của hỗn hợp bê tông nhựa đã đầm chặt ,

Hình ảnh liên quan

Tất cả các tài liệu tham chiếu theo ASTM có trong ASTM D1075-96, được liệt kê ở bảng sau, được thay thế bởi các tiêu chuẩn ASSHTO tương ứng: - T 165 02 xác định ảnh hưởng của nước đến khả năng dính bám của hỗn hợp bê tông nhựa đã đầm chặt

t.

cả các tài liệu tham chiếu theo ASTM có trong ASTM D1075-96, được liệt kê ở bảng sau, được thay thế bởi các tiêu chuẩn ASSHTO tương ứng: Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm