0

MOON VN lì xì đề số 05 THẦY THỊNH NAM

8 178 0
  • MOON VN lì xì đề số 05 THẦY THỊNH NAM

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 13:59

Học đầy đủ học khóa học moon.vn để tự tin thi đạt điểm đến 10 môn Sinh học! NHỮNG KINH NGHIỆM LÀM MỘT ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC … Kinh nghiệm 5: Có quy trình làm hợp lý Các em nên làm theo vòng: Vòng 1: Làm với câu hỏi mức độ nhớ mức độ hiểu Có thể nói vòng vòng làm nhiều câu đề Vậy câu hỏi mức độ nhớ mức độ hiểu nào? Đó câu hỏi vừa đọc xong ta tìm đáp án đùng Hoặc tập trung nghĩ tính toán vài phút ta tìm đáp án đúng/ Vòng 2: Làm với câu hỏi mức độ vận dụng trung bình Đây câu hỏi biết cách giải mà tính toán dài Hặc câu lý thuyết tổng hợp cần thời gian phân tích nhiều Vòng 3: Làm với câu hỏi mức độ vận dụng cao Câu hỏi vòng làm xảy hai hướng: Hoặc nghĩ thật lâu tìm ra, nghĩ vào ngõ cụt Tuy nhiên, với câu tìm đáp án ta cần làm theo hướng ngược lại Vì câu có đáp án đúng, lại có đáp án sai nên việc tìm vài đáp án sai khó Với câu hỏi có đáp án: A B C D Nếu em để nguyên chọn ngẫu nhiên vào đáp án, xác suất 25% Nhưng ta loại trừ đáp án sai Khi đó, em chọn ngẫu nhiên đáp án đáp án lại, xác suất tăng lên thành 33,33% Nếu em loại trừ đáp án chắn không Khi đó, xác suất làm em với câu khó tăng lên 50% … Các kinh nghiệm có lần tặng quà tiếp theo! Dạy học đổ đầy bình nước, mà thắp sáng ước mơ! Trang 1/7 - Mã đề thi 155 Học đầy đủ học khóa học moon.vn để tự tin thi đạt điểm đến 10 môn Sinh học! THẦY THỊNH NAM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2015 Luyện thi kỳ thi THPT Quốc gia Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề theo cấu trúc đề 2015) (Đề thi gồm trang) Mã đề thi 155 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Điều khẳng định hoạt động opêron Lac đúng? A Khi môi trường có lactôzơ phân tử đường liên kết với ARN pôlimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng vận hành B Khi môi trường lactôzơ phân tử ARN pôlimeraza liên kết với vùng vận hành C Khi môi trường có lactôzơ phân tử đường liên kết với phân tử prôtêin ức chế làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng vận hành D Khi môi trường lactôzơ phân tử prôtêin ức chế liên kết với ARN pôlimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng khởi động Câu 2: đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người: Quy ước: I : Nữ bình thường II III IV : Nam bình thường : Nữ bị bệnh : Nam bị bệnh Xác suất để cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh gái, bị bệnh phần trăm? A 25% B 33,33% C 12,5% D 50% Câu 3: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng, gen phân li độc lập Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Cho P giao phấn với hai khác nhau: - Với thứ nhất, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 - Với thứ hai, thu đời có loại kiểu hình Biết không xảy đột biến cá thể có sức sống Kiểu gen P, thứ thứ hai là: A AaBb, Aabb, AABB B AaBb, aaBb, AABb C AaBb, aabb, AABB D AaBb, aabb, AaBB Câu 4: Ở loài cây, chiều cao quy định gen (mỗi gen gồm alen) phân li độc lập, tác động cộng gộp với Trung bình alen trội kiểu gen làm cho cao thêm 10cm Người ta tiến hành lai cao với thấp nhất, thu hệ lai F1 có chiều cao 180cm Nếu cho F1 tự thụ phấn thu có chiều cao 200 cm chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 1/64 B 9/16 C 3/32 D 27/64 Câu 5: Các loài sâu ăn thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh lá, nhờ mà khó bị chim ăn sâu phát tiêu diệt Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi hình thành A ảnh hưởng trực tiếp thức ăn có màu xanh làm biến đổi màu sắc thể sâu B chọn lọc tự nhiên tích luỹ đột biến màu xanh lục xuất ngẫu nhiên quần thể sâu C chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu thể để thích nghi với môi trường D chọn lọc tự nhiên tích luỹ biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều hệ Dạy học đổ đầy bình nước, mà thắp sáng ước mơ! Trang 2/7 - Mã đề thi 155 Học đầy đủ học khóa học moon.vn để tự tin thi đạt điểm đến 10 môn Sinh học! Câu 6: Ở ruồi giấm gen A: mắt đỏ, a: mắt trắng; B: cánh thường, b: cánh ngắn Đem lai ruồi giấm với ruồi giấm đực có kiểu gen AB/ab Biết xảy hoán vị gen giới với tần số f = 14%; giới đực không xảy hoán vị Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh thường đời F1 A 73 % B 71,5% C 50,49% D 36,98% Câu 7: Trong trường hợp gen quy đinh tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn, có tượng hoán vị gen, thể có kiểu gen ABD tự thụ phấn đời con, số kiểu gen kiểu hình abd A 27 kiểu gen; kiểu hình B kiểu gen; kiểu hình C 36 kiểu gen; kiểu hình D kiểu gen; kiểu hình Câu 8: Ở quần thể thực vật hệ F2 thu tỉ lệ phân li kiểu hình 9/16 hoa màu đỏ : 7/16 hoa màu trắng Nếu lấy ngẫu nhiên hoa màu đỏ đem tự thụ phấn xác suất thu hệ lai có phân li hai kiểu hình bao nhiêu? A 1/9 B 9/7 C 8/9 D 9/16 Câu 9: Khi nói đột biến gen, câu sau có nội dung không đúng? A Đột biến gen làm xuất alen khác cung cấp nguyên liệu cấp cho tiến hóa B Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường phụ thuộc vào tổ hợp gen C Xét mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm thường vô hại (trung tính) D Đột biến làm thay cặp nuclêôtit gen thường gây hậu nghiêm trọng Câu 10: Cơ thể mang kiểu gen AB Dd, gen qui định tính trạng lai phân tích có hoán vị gen với tần số 20% tỉ ab lệ kiểu hình lai là: A : : : : : B : : : : : : : C : : : : : : : D : : : : : : : Câu 11: Phát biểu không phát sinh sống Trái Đất là: A Sự xuất sống gắn liền với xuất phức hợp đại phân tử prôtêin axit nuclêic có khả tự nhân đôi dịch mã B Chọn lọc tự nhiên tác động giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên tế bào khai sau hình thành tế bào sống C Nhiều chứng thực nghiệm thu ủng hộ quan điểm cho chất hữu Trái Đất hình thành đường tổng hợp hoá học D Một số chứng khoa học cho vật chất di truyền có lẽ ARN mà ADN ARN tự nhân đôi tự xúc tác Câu 12: Một loài, xét di truyền tính trạng độ dài lông Có phép lai đây: P: (đực) lông dài x (cái) lông ngắn F1: Tất đực lông ngắn, tất lông dài F2: 150 đực lông dài; 151 đực lông ngắn; 152 lông dài; 147 lông ngắn Gen quy định lông dài A gen trội nằm NST thường lặn liên kết với NST X B gen lặn nằm NST giới tính X C gen trội liên kết với NST giới tính X D gen trội liên kết với NST giới tính Y Câu 13: Ở lúa tính trạng hạt dài trội so với hạt tròn, chín sớm trội hoàn toàn so với chín muộn Khi cho hạt dài, chín sớm tự thụ phấn thu 4000 cây, suất việc thống kê người ta thu có 250 có hạt tròn chín muộn Dựa vào tần số xuất 250 hạt tròn, chín muộn suy số lại tính trạng khác A 2160 cho hạt dài, chín sớm : 840 hạt dài chín muộn : 840 hạt tròn chín sớm B 2100 cho hạt dài, chín sớm : 870 hạt dài chín muộn : 870 hạt tròn chín sớm C 2250 cho hạt dài, chín sớm : 750 hạt dài chín muộn : 750 hạt tròn chín sớm D 2250 cho hạt dài, chín sớm : 795 hạt dài chín muộn : 795 hạt tròn chín sớm Câu 14: Hiện tượng khống chế sinh học quần xã dẫn đến A tiêu diệt loài quần xã B phát triển loài quần xã C trạng thái cân sinh học quần xã D làm giảm độ đa dạng sinh học quần xã Câu 15: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng Sự biểu màu sắc hoa phụ thuộc vào gen có alen (B b) nằm cặp nhiễm sắc thể thứ Khi kiểu gen có alen B hoa có màu, kiểu gen alen B hoa màu (hoa trắng) Cho có kiểu hình hoa đỏ (P) tự thụ phấn F1 có loại kiểu hình: hoa đỏ, hoa vàng hoa trắng Tính theo thuyết, số hoa trắng F1, có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ: A B C Dạy học đổ đầy bình nước, mà thắp sáng ước mơ! D Trang 3/7 - Mã đề thi 155 Học đầy đủ học khóa học moon.vn để tự tin thi đạt điểm đến 10 môn Sinh học! Câu 16: Các khu sinh học cạn xếp theo vĩ độ tăng dần A thảo nguyên, rừng mưa nhiệt đới, đồng rêu hàn đới, rừng Taiga B đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga, thảo nguyên C rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, đồng rêu hàn đới D rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới Câu 17: Một loài thực vật gen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng Khi thu hoạch, thống kê quần thể, người ta thu loại kiểu hình khác kiểu hình hạt dài trắng chiếm tỷ lệ 4%, biết diễn biến giảm phân hai giới Tỷ lệ kiểu hình hạt tròn, đỏ đồng hợp quần thể A 54% B 4% C 9% D 40% Câu 18: Cho P: AaBbDd x AabbDd, biết gen quy định tính trạng có quan hệ trội lặn hoàn toàn, gen phân li độc lập Tỉ lệ có kiểu hình lặn tính trạng bao nhiêu? A 9/64 B 7/32 C 5/32 D 1/4 Câu 19: Một nhà khoa học quan sát hoạt động đàn ong cao đến kết luận chúng thuộc loài khác Quan sát giúp nhà khoa học đến kết luận vậy? A Chúng làm tổ độ cao vị trí khác B Các ong hai đàn có kích thước khác C Các ong hai đàn bay giao hợp vào thời điểm khác mùa sinh sản D Các ong hai đàn kiếm ăn vào thời điểm khác mùa sinh sản Câu 20: Theo quan niệm đại, tần số alen quần thể bị thay đổi nhanh chóng nguyên nhân A kích thước quần thể bị giảm mạnh B gen dễ bị đột biến thành alen khác C cá thể quần thể giao phối không ngẫu nhiên D môi trường sống thay đổi theo hướng xác định Câu 21: Tế bào loài sinh vật nhân phân chia bị nhiễm tác nhân hóa học 5-BU, làm cho gen A biến thành alen a có 60 chu kì xoắn có 1400 liên kết hiđrô Số lượng loại nuclêôtit gen A là: A A = T = 799; G = X = 401 B A = T = 201; G = X = 399 C A = T = 401; G = X = 799 D A = T = 401; G = X = 199 Câu 22: Người ta truyền đoạn gen người vào vi khuẩn E.coli để sản xuất loại prôtêin mong muốn, đưa thành công đoạn gen vào tế bào E.coli thấy vi khuẩn E.coli sản xuất loại prôtêin lạ không sản phẩm mong muốn Cách giải thích sau phù hợp cho tượng trên? A Do gen truyền vào bị đột biến giải mã chúng tạo sản phẩm khác B Gen người có đoạn intrôn mà vi khuẩn enzim cắt bỏ đoạn intrôn C Gen tế bào vi khuẩn hoạt động để tạo prôtêin lạ nhằm chống lại đoạn gen D Sản phẩm tạo vi khuẩn biến đổi nhờ chế điều hoà sau giải mã để tạo sản phẩm khác Câu 23: Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể gồm ADN prôtêin histon xoắn theo cấp độ A ADN + histôn → sợi → nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi crômatit → NST B ADN + histôn → nuclêôxôm → sợi → sợi nhiễm sắc → sợi crômatit → NST C ADN + histôn → sợi nhiễm sắc → sợi → nuclêôxôm → sợi crômatit → NST D ADN + histôn → nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi → sợi crômatit → NST Câu 24: Cho quy luật di truyền sau đây: Quy luật phân li Quy luật phân li độc lập Quy luật tương tác gen Quy luật liên kết gen Quy luật hoán vị gen Các quy luật di truyền phản ánh tượng kiểu hình có tổ hợp lại tính trạng đời bố mẹ? A 1,2,4,5 B 2, 4,5 C 2, D 2,3,5 Câu 25: Câu nói hoạt động enzim ADN pôlimezara trình nhân đôi đúng? A Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 3’ đến 5’ tổng hợp mạch theo chiều từ 5’ → 3’ B Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 5’ đến 3’ tổng hợp mạch theo chiều từ 5’ → 3’ C Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch mã gốc theo chiều từ 5’ đến 3’ mạch bổ sung theo chiều theo chiều từ 3’đến 5’ D Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch mã gốc theo chiều từ 3’ đến 5’ mạch bổ sung theo chiều theo chiều từ 5’đến 3’ Câu 26: Ở người gen h quy định máu khó đông, gen H bình thường, gen m quy định mù màu, gen M bình thường, hai cặp gen liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X đoạn Y Một cặp vợ chồng bình thường họ sinh người trai đầu lòng mắc hai bệnh Kiểu gen người mẹ M m m M M m A X M B X M H X h X H X h H X h X H X H M m m C X M H X h X H X H m M M D X M H X h X h X H Dạy học đổ đầy bình nước, mà thắp sáng ước mơ! Trang 4/7 - Mã đề thi 155 Học đầy đủ học khóa học moon.vn để tự tin thi đạt điểm đến 10 môn Sinh học! Câu 27: Theo quan điểm tiến hóa đại, nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A chọn lọc tự nhiên làm xuất alen kiểu gen quần thể B chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể C chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen D chọn lọc tự nhiên loại bỏ hoàn toàn alen lặn có hại khỏi quần thể Câu 28: Trật tự sau trình phát sinh loài người? A Homo habilis - Homo sapiens - Homo erectus B Homo erectus - Homo habilis - Homo sapiens C Homo erectus- Homo sapiens - Homo habilis D Homo habilis - Homo erectus - Homo sapiens Câu 29: Ở quần thể, cấu trúc di truyền hệ liên tiếp sau: F1 : 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa F2 : 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa F3 : 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa F4 : 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa Cho biết kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Giao phối ngẫu nhiên D Đột biến gen Câu 30: Phát biểu không vai trò đột biến tiến hóa? A Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài B Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, ý nghĩa trình tiến hóa C Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trình tiến hóa góp phần hình thành loài D Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho trình tiến hóa sinh vật Câu 31: Vì chuỗi thức ăn hệ sinh thái kéo dài (quá bậc dinh dưỡng)? A Vì hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng hệ sinh thái thấp B Vì chuỗi thức ăn dài trình truyền lượng chậm C Chuỗi thức ăn ngắn trình tuần hoàn lượng xảy nhanh D Chuỗi thức ăn ngắn chu trình vật chất hệ sinh thái xảy nhanh Câu 32: Sáu tế bào sinh dục đực có kiểu gen AaBb DE giảm phân bình thường không xảy trao đổi chéo cho số de loại giao tử tối đa A 12 B 10 C Câu 33: Các cá thể quần thể có quan hệ sinh thái sau đây? Quan hệ hỗ trợ Quan hệ cạnh tranh khác loài Quan hệ cạnh tranh loài Quan hệ vật ăn thịt – mồi Phương án đúng: A 1,2,3,4 B 1,3,4 C 1,4 Câu 34: Cho dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật sau: D 64 Quan hệ hỗ trợ hợp tác D 1,4,5 o (1) Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống C (2) Ở Việt Nam, vào mùa xuân mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất nhiều (3) Số lượng tràm rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau cố cháy rừng tháng năm 2002 (4) Hàng năm, chim cu gáy thường xuất nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô Những dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật theo chu kì A (2) (4) B (2) (3) C (1) (4) D (1) (3) Câu 35: Nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật dẫn đến diễn sinh thái A hoạt động khai thác tài nguyên người B thay đổi khí hậu lũ lụt, hạn hán, cháy rừng C cạnh tranh gay gắt loài quần xã D hoạt động mạnh mẽ nhóm loài ưu Câu 36: Ở người, có kiểu gen qui định nhóm máu sau đây: - IAIA, IAIO qui định máu A - IBIB, IBIO qui định máu B A B O O - I I qui định máu AB - I I qui định máu O Có anh em sinh đôi trứng, người anh cưới vợ máu A sinh đứa máu B, người em cưới vợ máu B sinh đứa máu A Kiểu gen, kiểu hình anh em sinh đôi nói A IAIB (máu AB) B IAIA hoặcIAIO (máu A) C IBIB IBIO(máu B) D IOIO (máu O) Câu 37: Nội dung nói chế phát sinh đột biến NST đúng? A Do rối loạn trình nhân đôi ADN dẫn đến đột biến nhiễm sắc thể B Do rối loạn phân li cặp NST dẫn đến đột biến đa bội C Do rối loạn trao đổi chéo rối loạn phân li NST dẫn đến đột biến lặp đoạn đoạn D Do rối loạn phân li NST dẫn đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể Câu 38: Một chu trình sinh địa hóa gồm khâu sau đây? A Tổng hợp chất, tuần hoàn vật chất tự nhiên, phân giải lắng đọng phần vật chất đất, nước Dạy học đổ đầy bình nước, mà thắp sáng ước mơ! Trang 5/7 - Mã đề thi 155 Học đầy đủ học khóa học moon.vn để tự tin thi đạt điểm đến 10 môn Sinh học! B Tổng hợp chất, tuần hoàn vật chất tự nhiên, phân giải chất hữu C Tổng hợp chất, phân giải chất hữu lắng đọng phần vật chất đất, nước D Tổng hợp chất, tuần hoàn vật chất tự nhiên lắng đọng phần vật chất đất, nước Câu 39: Xét gen có len A a nằm NST giới tính X, alen tương ứng Y Gọi p q tần số tương đối alen A a, tần số alen giới cấu trúc di truyền quần thể trạng thái cân di truyền biểu thức sau đây? A p2XAXA + 2pqXAXa + q2XaXa B 0,5p2XAXA + pqXAXa + 0,5q2XaXa + 0,5pXAY + 0,5qXaY C p2XAXA + 2pqXAXa + q2XaXa + pXAY + qXaY D 0,5p2XAXA + 2pqXAXa + 0,5q2XaXa + 0,5p2XAY + 0,5q2XaY Câu 40: Trong phép lai phân tích thu kết 42 tròn, hoa vàng; 108 tròn, hoa trắng; 258 dài, hoa vàng; 192 dài, hoa trắng Biết màu sắc hoa gen quy định Kiểu gen bố mẹ phép lai phân tích ad AD Bb x bb, hoán vị gen với tần số 28% ad ad AD ad C Bb x bb, liên kết gen hoàn toàn ad ad A ad Ad Bb x bb, hoán vị gen với tần số 28% ad aD ad Ad D Bb x bb, liên kết gen hoàn toàn ad aD B Câu 41: Một số tượng mưa lũ, chặt phá rừng, dẫn đến tượng thiếu hụt nguyên tố dinh dưỡng nitơ (N), phốtpho (P), canxi (Ca) cần cho hệ sinh thái, nguyên tố cácbon (C) không thiếu cho hoạt động sống hệ sinh thái Đó A thực vật tạo cácbon riêng chúng từ nước ánh sáng mặt trời B nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất, cácbon có nguồn gốc từ không khí C loài nấm vi khuẩn cộng sinh giúp thực vật dễ dàng tiếp nhận sử dụng có hiệu cácbon từ môi trường D lượng cácbon loài sinh vật cần sử dụng cho hoạt động sống không đáng kể Câu 42: Tỉ lệ phân li kiểu hình : : : xuất phép lai thuộc quy luật di truyền sau đây? A Quy luật phân li độc lập B Quy luật tương tác gen C Quy luât phân li D Quy luật liên kết gen hoán vị gen Câu 43: Ở loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng Cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng chủng Lứa thứ thu toàn hoa đỏ Lứa thứ hai có đa số hoa đỏ, có hoa trắng Biết gen gây chết, NST không thay đổi Kết luận sau đúng? A Sự biến dị tổ hợp tạo nên hoa trắng B Có đột biến cấu trúc NST xảy trình phát sinh giao tử hoa đỏ C Có đột biến gen, xảy trình phát sinh giao tử hoa đỏ D Có đột biến dị bội xảy trình phát sinh giao tử hoa đỏ Câu 44: Trong quần thể người có số thể đột biến sau: 1- ung thư máu 2- hồng cầu hình liềm 3- bạch tạng 4- hội chứng claiphento 5- dính ngón tay số 6- máu khó đông 7- hội chứng tocno 8- hội chứng đao 9- mù màu Những thể đột biến đột biến nhiễm sắc thể? A 4, 5, 6, B 1, 4, 7, C 1, 2, 4, D 1, 3, 7, Câu 45: Bằng chứng quan trọng để chứng minh quan hệ họ hàng gần gũi người loài thuộc linh trưởng A chứng hình thái, giải phẫu sinh B loài dùng chung mã di truyền C chứng đặc điểm tay ngón D mức độ giống ADN protein Câu 46: Người ta sử dụng kĩ thuật sau để phát sớm bệnh phêninkêto niệu người? A chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường B sinh thiết tua thai lấy tế bào phôi cho phân tích prôtêin C chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X D sinh thiết tua thai lấy tế bào phôi phân tích ADN Câu 47: Một gen sinh vật nhân có chiều dài 5100A0 tham gia phiên mã lần Trên mã có ribôxôm trượt qua lần để dịch mã Số lượt phân tử tARN đến phục vụ cho trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit dịch từ gen nói là: A 7470 B 7485 C 7455 D 7500 Câu 48: Ở loài có khả bảo vệ vùng sống cá, hươu, nai, yếu tố sau ảnh hưỡng rõ rệt đến biến động số lượng cá thể quần thể? A Sức sinh sản mức độ tử vong B Sự cạnh tranh cá thể đàn C Số lượng kẻ thù ăn thịt D Sự phát tán cá thể Dạy học đổ đầy bình nước, mà thắp sáng ước mơ! Trang 6/7 - Mã đề thi 155 Học đầy đủ học khóa học moon.vn để tự tin thi đạt điểm đến 10 môn Sinh học! Câu 49: Xét cặp gen Bb thể lưỡng bội dài 4080 A0, alen B có 3120 liên kết hidro alen b có 3240 liên kết hidro Do đột biến lệch bội xuất thể 2n + có số nucleotit thuộc alen B alen b A = 1320 G = 2280 nucleotit Kiểu gen đột biến lệch bội nói A Bbb B BBb C bbb D BBB Câu 50: Tại cách li địa có vai trò quan trọng trình tiến hóa? A Vì cách li địa trì khác biệt vốn gen quần thể B Vì cách li địa không dẫn đến hình thành loài C Vì điều kiện địa khác làm phát sinh đột biến khác dẫn đến hình thành loài D Vì cách li địa nguyên nhân trực tiếp làm xuất cách li sinh sản Dạy học đổ đầy bình nước, mà thắp sáng ước mơ! Trang 7/7 - Mã đề thi 155 Học đầy đủ học khóa học moon.vn để tự tin thi đạt điểm đến 10 môn Sinh học! ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ SỐ: 05 – MÃ ĐỀ: 155 Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA C 16 B 31 B 46 D C 17 D 32 A 47 D 18 B 33 C 48 B C 19 D 34 C 49 C D 20 C 35 A 50 B B 21 A 36 C 51 A C 22 D 37 A 52 D C 23 B 38 D 53 D D 24 B 39 A 54 A 10 D 25 B 40 B 55 D Dạy học đổ đầy bình nước, mà thắp sáng ước mơ! 11 B 26 A 41 B 56 D 12 C 27 A 42 B 57 A 13 C 28 A 43 C 58 C 14 C 29 D 44 C 59 A Trang 8/7 - Mã đề thi 155 15 30 B 45 B 60 C ... nước, mà thắp sáng ước mơ! Trang 7/7 - Mã đề thi 155 Học đầy đủ học khóa học moon. vn để tự tin thi đạt điểm đến 10 môn Sinh học! ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ SỐ: 05 – MÃ ĐỀ: 155 Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA C... Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề theo cấu trúc đề 2015) (Đề thi gồm trang) Mã đề thi 155 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Điều khẳng định hoạt động...Học đầy đủ học khóa học moon. vn để tự tin thi đạt điểm đến 10 môn Sinh học! THẦY THỊNH NAM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2015 Luyện thi kỳ thi THPT Quốc gia Môn:
- Xem thêm -

Xem thêm: MOON VN lì xì đề số 05 THẦY THỊNH NAM , MOON VN lì xì đề số 05 THẦY THỊNH NAM ,

Hình ảnh liên quan

A. Khi môi trường có lactôzơ thì phân tử đường này sẽ liên kết với ARN pôlimeraza làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên có thể liên kết được với vùng vận hành - MOON VN lì xì đề số 05 THẦY THỊNH NAM

hi.

môi trường có lactôzơ thì phân tử đường này sẽ liên kết với ARN pôlimeraza làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên có thể liên kết được với vùng vận hành Xem tại trang 2 của tài liệu.